• Hirdetés 2023. szeptember 23. – október 01.

  Vasárnap – Évközi XXV. vasárnap (szeptember 24., Elvándorlók és menekültek világnapja): 
  10.30: Hálából születésnapra és védőszent közbenjárásáért, valamint tisztítótűzben szenvedőkért
  18.30: Hálából 73. születésnapra és házassági évfordulóra

  Hétfő
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért;
  19.00-től Bibliaóra a plébánián
  Kedd (Szent Kozma és Damján) 7.00: szabad
  Csütörtökön ELMARAD A SZENTMISE!
  Péntek (Szent Mihály, Gábriel, Rafael főangyalok főünnepe) 7.00: szabad
  Szombat 18.30: szabad

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor igeliturgia lesz.

  Vasárnap – Évközi XXVI. vasárnap (október 01.): 
  10.30: Hálából; Dinnyés család elhunytjaiért és Molnár István, neje Szabó Mária, s unokájuk Mártonért
  18.30: Hajcsik és Rátkai család elhunyt és élő tagjaiért

 • Hirdetés 2023. szeptember 17-24.

  Vasárnap – Évközi XXIV. vasárnap (szeptember 17.): 
  10.30: Hálából, hálából Szegedi atya születésnapjára
  15.00: Szent Mónika kör imaórája
  18.30: 59. házassági évfordulóra hálából

  Hétfő
  17.30: Engesztelő imaóra a nemzetért
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért;
  19.00-től Bibliaóra a plébánián
  Kedd 7.00: Hálából egy jegyespárért és hálából születésnapra
  Csütörtök (Szent Máté apostol ünnepe) 18.30: szabad; utána szentségimádás
  Péntek 7.00: szabad
  Szombat 18.30: szabad

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor igeliturgia lesz.

  Vasárnap – Évközi XXV. vasárnap (szeptember 24., Elvándorlók és menekültek világnapja): 
  10.30: szabad
  18.30: szabad

 • Lelki tükör 7 főbűn alapján

  A hét főbűnről Szent János így ír: “Min­den, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, nem az Atyától származik, hanem a világtól.” (1 Jn 2, 16) Tanqerey, az asz­ketika mestere szerint a hét főbűn a kö­vetkezőképpen viszonyul a hármas kívánsághoz: “A büszkeségből származik a kevélység, az irigység, a harag, a test kívánságából a torkosság, a bujaság és a restség, a szemek kívánságából pedig a fösvénység. A hét főbűn nem is bűn, hanem bűnre való hajlandóság. Mégis bűnnek nevezik, mert bűnre visz. Főbűnöknek pedig azért nevezik, mert sereg más bűnnek forrásai.

 • Szűz Mária szent neve – szeptember 12.

  Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

   

  Isten Anyjának Szent Neve,
  Jézus után a legszebb Név,
  Hogyha hívjuk buzgó szívvel,
  Reánk száll az ég kegyelme.
  Gondjainkban, bajainkban,
  Hívjuk csak e Szent Nevet,
  Szűz Mária láthatatlan
  Nyújtja a segélykezet.
  Ha bajod vagy bánatod van,
  Vagy a szíved fáj nagyon,
  Vigasztalást nem találva,
  Csorog a könny az arcodon,
  Csak fohászkodj Máriához,
  Égi Anyád melléd áll,
  Ő letörli könnyeidet,
  Szív-sebedre írt talál.
  Óh, Te Szent Név, hatalmas Név,
  Mária drága Neve,
  Hívjad, hívjad segítségül!
  Földnek minden gyermeke.
  Ámen.
   
   
 • Hirdetés 2023. szeptember 10-17.

  Vasárnap – Évközi XXIII. vasárnap (szeptember 10.): 
  10.00 (Kisboldogasszony búcsú): Az egyházközség élő és elhunyt tagjaiért, papjainkért és Szarvas András atya halálának 10. évfordulójára
  18.30: Elhunyt Palotai Géza és neje Horváth Ilona lelki üdvéért

  Hétfő 18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; 19.00-től Bibliaóra a plébánián
  Kedd (Szűz Mária szent neve) 7.00: Hálából a Szűzanyának közbenjárásáért
  Csütörtök (Szent Kereszt felmagasztalása) 18.30: szabad; utána szentségimádás
  Péntek (Fájdalmas anya) 7.00: szabad
  Szombat 18.30: szabad

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor szentmise lesz.

  Vasárnap – Évközi XXIV. vasárnap (szeptember 17.): 
  10.30: Hálából, hálából Szegedi atya születésnapjára
  18.30: 59. házassági évfordulóra hálából

 • Szűz Mária születése – szeptember 8.

  💐KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE💐 (szeptember 8.)
   
  Jacques Bossuet:
  SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSÉN (Kisboldogasszony)
   
  Milyen nemes, nagyszerű és dicsőséges volt
  a te születésed, Boldogságos Szűz Mária!
  A kegyelemnek mily áradatát önti fejedre
  ezen a napon az Atyaisten!
  Az Örök Ige is siet,
  hogy megszentelje tabernákulumát,
  és határtalan nagylelkűségében
  csodálatos mennyei kincsekkel gazdagítsa.
  Azt szeretné ugyanis, te drága kisleány,
  megváltásunk hajnala,
  hogy Hozzá méltónak szülessél,
  s érezd azt a ,mérhetetlen ajándékot,
  hogy gyermeked van, aki ugyan Fiad,
  de egyidejűleg születésed szerzője is.
   
  Az éjszaka elmúlt, közeledik a hajnal.
  Már sejlik Jézus napjának ragyogása,
  és mi már élvezzük ezt a jótékony világosságot.
  Benned, ó Mária, aki most születsz a világra,
  már az Ő fénye szikrázik,
  mivel te bűntelen vagy és kegyelemmel teljes!
   
   
 • TENT Beszámoló 2023

  TENT

  2023. augusztus 07-11.

  Idén augusztusban már negyedik alkalommal került megrendezésre a Tápiósülyi Egyházközségi Napközis Tábor (TENT), 48 résztvevő gyerekkel és 26 segítővel. Idén sikerült az eddigi legmagasabb létszámot elérnünk. A táborba alsó tagozatos és ötödik osztályos tanulókat invitáltunk. A tábor témája ebben az évben egy Jézus utáni nyomozás volt. A Megváltó csodatettei után kutattak a nyomozóink a gyerekek segítségével hétfőtől péntekig.

  Minden nap az érkezés után fakultatív játékokkal vártuk a lurkókat, majd reggeli imával és énekléssel készítettük elő a szívünket Isten igéjének befogadására. Naponta előadások keretein belül dolgoztuk fel például a víz borrá változtatását a kánai menyegzőn, a csodálatos kenyérszaporítást, valamint a vakok és bénák meggyógyítását. Az előadások utáni kiscsoportos beszélgetéseken pedig átbeszélésre kerültek az aznapi témák a csoportvezetőkkel, ahol természetesen a szórakoztató játékok is helyet kaptak. Nagy közös játékokat is játszottunk a hét folyamán, és a tánc sem maradhatott el, dicsőítő zenék koreográfiáit gyakoroltuk be közösen. Az ebéd elfogyasztása után minden nap szakítottunk időt csendespihenőre, ahol a választható programok között volt mesék meghallgatása a segítők felolvasásában, színezés, és a legtöbb résztvevőt érdeklő opció, a bábszínház is.

  A programok között volt előadás, a teremtésvédelem témájában, illetve izgalmas akadályverseny is, ahol nyomokat követve kellett megtalálnia a csapatoknak a következő állomást. A résztvevő gyermekek sok érdekes és aktuális dolgot megtudhattak a ministránsokról, kézműveskedhettek, ezek mellett pedig csütörtökön egy sportdélutánt is tartottunk, ahol mindegyik sportolási lehetőség nagy népszerűségnek örvendett. A tápiósülyi plébánia udvara remek helyszínnek bizonyult, ahol mind röplabda pálya, focipálya, csocsó, – és pingpongasztal is megtalálható. A pénteki, utolsó napon a gyermekek családtagjait is vártuk egy közös KVÍZ játékra, utána pedig a záró szentmisére, amit Pálfalvi Tamás plébános atya celebrált.

  Idén is vendégül láthattuk Kovács Virág nővért a Ferences Mária misszionárius rendből, aki nagyon jól érezte magát a kicsik között.

   

   

  Igazán hálásak vagyunk minden kedves testvérünknek, akik adományaikkal (sütemény, gyümölcs, sós ropogtatnivaló) hozzájárultak a résztvevők és a szervezők mosolyához.

  Jövőre is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

   

  A tábor fotói megtekinthetők az alábbi linken: TENT 2023.

 • Szegedi László atyát sülysápi szolgálatának 50. évfordulóján köszöntjük!

  Dr. Szegedi Lászlót 1959-ben szentelték pappá Budapesten, papi jelmondata „Hűséges az Isten” (1Kor 10,13) lett. 1973-tól kezdve 2020-ig, nyugdíjazásáig Sülysáp–Tápiósüly plébánosa volt, de ma, 50 év után is jelen van és szolgálja a közösséget. Hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel a Mennyei Atya megajándékozott bennünket László atya életén és szolgálatán keresztül és ezzel az interjúval idézzük fel életének néhány fontos pillanatát.

  Lelkipásztori feladatokat látott el Izsákon, Tápiószelén, Tápiószecsőn, Cserhátszentivánon. Papi hivatásának középpontjában az Isten országának építése, a közösségépítés, az ifjúságpasztoráció és a munkatársnevelés álltak. Lelkipásztori tevékenysége az Oltáriszentség és a Szűzanya mély tiszteletéből táplálkozott. Gazdag életútjából fontos kiemelni, hogy az egyházmegye ifjúsági referenseként szolgálta a fiatalokat, az 1987-ben megszületett Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségben kibontakozott karizmák által és indította el a regionális szervezésű ifjúságpasztorációt, amely országosan egyedülálló és ma már az egyházmegye teljes területét lefedi.

  Forrás: Váci Egyházmegye