• Szent József imalánc

  2021-ben a házasság hete “Valentin-nappal” zárult, ezen a napon a vasárnapi szentmisén egyházközségünk családjaira kértük az Úr áldását!

  Ezen a napon indult a Szent József év programjaiba illesztve egy új, házról-házra járó imalánc. A szentmisén megáldott képpel jelképesen egy hétre fogadhatjuk házunkba a Szent Család őrét vasárnaptól vasárnapig a zárások idején is!

  Minden család a maga imaéletébe illesztve keresheti meg azt az imaformát, amivel be szeretnének kapcsolódni az imaláncba. A kép mellett egy folyamatosan bővülő füzet is igyekszik ebben segíteni Szent Józsefhez köthető imákkal, elmélkedésekkel és gondolatokkal.

  Ezt az imaláncot – pandémiától függetlenül – a családok imaéletébe szeretnénk illeszteni! A kísérő füzetet, és Szent József útját az egyházközség családjai körében idővel itt is publikáljuk.

  Szent József a gonosz szellemek réme“, ahogy a szent litániában olvashatjuk, így keresve sem találhatnánk hathatósabb közbenjárót családunkért! Ebben a Szent Józsefnek ajánlott évben különösen fordítsunk figyelmet családjaink patrónusára!

  Az imaláncra folyamatosan várjuk a befogadónak jelentkező családokat!

  Jelentkezés Gödöny Péternél telefonon (+36-30/870-8138), emailban (godonypeter@gmail.com) vagy bármilyen más elérhetőségen!

 • Hirdetés 2021. február 28. – március 07.

  Vasárnap: /Nagyböjt második vasárnapja/
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): Testi – lelki gyógyulásért
  Hétfő (18.00): Jó böjtért, igaz bűnbánatért és szentgyónásért
  Kedd (7.00): Gazsi Zolika, Anna és Rebeka gyógyulásáért és védelmükért
  Szerda (18.00): Egy Édesapa lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Gyógyulásokért
  Péntek /elsőpéntek/ (18.00): A tisztító tűzben szenvedő lelkekért
  Szombat (18.00): szabad
  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): szabad

  A héten első péntek, betegellátás, a szentmise este 6-kor lesz, utána szentségimádás. Már most felhívjuk a figyelmet, hogy április első péntekje, Nagypéntek. Majd, akkor, Húsvét első hetének péntekjén lesz betegellátás. Akihez külön is menjünk húsvét előtt gyóntatni, /aki nem rendszeres első-péntekes/ az ő nevében egyeztessünk József atyával időpontot.

  Jövő vasárnap első vasárnap. A férfiak szentségimádási órája, szokásosan, 11 órakor lesz. Minden vasárnap, délután 3-kor keresztúti ájtatosság van a templomunkban. Ma és holnap, február 27-én és 28-án, szombaton és vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

  A leendő első osztályosok iskolai beíratása közeledik. Apostolkodjunk, hogy közülük minél többeknek válasszák a „katolikus Hit- és Erkölcstan” tantárgyat szüleik, nevelőik.

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele alapján hirdetjük, hogy mi is részt veszünk a Katolikus Karitász tartós-élelmiszer gyűjtésében. Ez február 7-től 14-ig lesz. Az adományokat a szentmisék előtt, vagy után lehet leadni.

  A Szent József vándorló képet a barokk oltárunkra kérjük visszahozni hétvégén, szombaton, vagy vasárnap reggel. A következő, befogadó család onnan viheti el otthonába.

  Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy az előző évi adójuk bevallásánál /1 %-ok felajánlása/ gondoljanak Római Katolikus Egyházunkra. Technikai száma 0011, illetve az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványra. Adószáma a kiadott falinaptárunkon is, megtalálható.

 • Szent József év – teljes búcsú

  A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékainak ismertetése:

   

  A teljes búcsú elnyerésére alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellet (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József év folyamán élnek az Apostoli Penitenciária által részletezett lehetőségekkel, vagyis:

  1. Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan – legalább egy napos – lelkigyakorlaton amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről.
  2. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére, „… a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be”. Ezért, mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi, vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.
  3. Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság bensőséges légkörének kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsafűzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén.
  4. Mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékenységüket naponta Szent Józsefre bízzák, illetve mindazok a hívek is, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni és, hogy a munka mindenki számára nagyobb méltóságnak örvendjen.
  5. Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát, illetve elmondanak más egyéb Szent József-imádságot.

   

  Szent József oltalmát kérő ima

  Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az ő nevében, megkapjuk. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent József nekünk is gondviselőnk, nevelőnk és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen!

  Ő a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az a megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.

  Ő az Egyház Oltalmazója és Magyarország pártfogója. Most, amikor a gonoszság és a bűn elárasztotta a világot, bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért.

  Szent József
  – kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében földi életünkhöz szükséges,
  – közbenjárásod segítsen, hogy szent Családotok hatékonyan legyen példaképünk,
  – segíts, hogy egész életünkben hűek maradjunk az Atya akaratának kereséséhez és teljesítéséhez,
  – és halálunk óráján Te is imádkozz értünk!
  Amen

 • Hirdetés 2021. január 31. – február 07.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Egy beteg nagypapáért
  este (18.00): Egy beteg Édesanya testi és lelki gyógyulásáért
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapokért
  Kedd (18.00): Szerzetesi hivatásokért, Gulyás János, neje Gönczi Erzsébet és fiuk Ferencért
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (18.00): Születésnapra kegyelmekért
  Péntek (18.00): szabad
  Szombat (18.00): Elhunyt Édesanyáért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Németh Józsefné, élő Kókai Mária – lelki üdvéért
  este (18.00): szabad

  Kedd (február 02.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
  Szerda (február 03.) Szent Balázs ünnepe.
  Péntek (február 05.) Szent Ágota vértanú ünnepe.

  Február 02-án, kedden lesz Urunk Bemutatása a Templomban – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A Szentmise este 6-kor lesz. Az elején gyertyaszentelés, majd megfelelő időjárás esetén körmenet a templomunk körül. Ez alatt is kérjük a maszkhasználatot. Gyertyát hozhatunk, de adunk is mindenkinek, aki eljön.

  Február 03-án, szerdán Szent Balázs püspök ünnepe. Ezen a napon, illetve jövő vasárnap lesz templomunkban a balázsolás.

  Szerdától indul a Lourdesi kilenced, esténként 5 órakor, a templomban. Jöjjünk rá!

  Pénteken Első-péntek. Betegellátás. Este lesz a szentmise, amely után szentségimádás. A csütörtöki szentségimádás ezen a héten elmarad. Ez a nap Szent Ágota szűz vértanú ünnepe is.

  A horvátországi földrengés elszenvedőinek megsegítésére hívjuk a 1356-os adományvonalat.

  Az egyházközségi képviselőtestület hagyományos, február 02-i tanácskozása, főleg a covid-járvány okán, később lesz megtartva. Addig kisebb munkacsoportjai találkoznak, pl. jövő vasárnap a reggeli szentmise után a Szent József évről lesz szó Egyházközségünket illetően. Aki szívesen részt venne a rendszeres munkálkodásban, őt hívjuk és várjuk rá. Bármi gondolatot, ötletet a programmal kapcsolatban előbb is közölhetünk József atyával, Szabó Lászlóval.

  A Férfiak szentségimádási alkalma a jövő vasárnap, 11 órától lesz itt a templomban.

  A kis asztalról vihető, a Szent József évvel kapcsolatos „Teljes búcsú” leírás.

 • Szent József oltalmát kérő ima

  Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az ő nevében, megkapjuk. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent József nekünk is gondviselőnk, nevelőnk és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen!

  Ő a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az a megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.

  Ő az Egyház Oltalmazója és Magyarország pártfogója. Most, amikor a gonoszság és a bűn elárasztotta a világot, bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért.

  Szent József
  – kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében földi életünkhöz szükséges,
  – közbenjárásod segítsen, hogy szent Családotok hatékonyan legyen példaképünk,
  – segíts, hogy egész életünkben hűek maradjunk az Atya akaratának kereséséhez és teljesítéséhez,
  – és halálunk óráján Te is imádkozz értünk!
  Amen

 • Szent József légy házunk ura

  Szent József, légy házunk ura,
  Kis családunk patrónusa!
  Egyetértés, hű szeretet
  Egyesítse szíveinket!
  Az ég felé mutass utat,
  Gyámolítsd az ellankadtat!
  Küzdelmünkben légy segélyünk,
  Erényekben példaképünk!
  Átadjuk a ház kulcsait,
  Oltalmazd és védd lakóit!
  Zárd ki mindazt, ami káros,
  Ami üdvünkre hátrányos!
  Engedd be az Isten- áldást,
  Minden jónak gyarapodást!
  Ajánlj minket Jézusodnak
  És szeplőtlen Szűz Arádnak,
  Hogy családunk kisded háza
  Názáretnek legyen mása! Ámen