• Úrnapja

  “Óh igaz Kenyér, jó Pásztor,
  Jézus, óvj az elbukástól,
  te táplálj és te palástolj
  s add hogy a feltámadáskor
     üdvnek látói legyünk.
  Te, ki mindent bírsz és értesz,
  s e földön táplálsz és éltetsz,
  tedd, hogy szent népeddel, ékes
  asztalodnál majd az édes
     örökségben résztvegyünk!”

   

  Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep.

  A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.

 • Hirdetés 2022. június 12-19.

  Vasárnap – Szentháromság vasárnapja, főünnep (június 12.):
  10.30: Sporléder Istvánné Cseri Margit és szüleiért, valamint Cseri István és neje, Katona Rozáliáért
  19.00: Kohajda Lászlóné Kovács Annáért

  Hétfő: 19.00 – szabad
  Kedd: 7.00 – szabad
  Szerda: 19.00 – Fiatal család jövőjéért
  Csütörtök: 19.00 – szabad
  Péntek: 18.00 – Cseri család élő és meghalt tagjaiért
  Szombat: 19.00 – Hálából a Szűzanyának a kapott kegyelmekért

  Vasárnap – Krisztus szent Teste és Vére – Úrnapja, főünnep (június 19.):
  10.30: A tápiósülyi egyházközség élő és meghalt tagjaiért és elhunyt Kertész István és Bazsó Mihálynéért
  19.00: Kohajda Lászlóné és szülei lelki üdvéért

 • Hirdetés 2021. május 30. – június 06.

  Vasárnap (Szentháromság vasárnapja):
  reggel (8.00): Élő és elhunyt Nagyszülőkért
  (10.00): Az elsőáldozók szentmiséje
  este (19.00): Cseri István, Szűcsi Mária és fiuk István és élő hozzátartozókért
  Hétfő (19.00): Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd (7.00): Németh József megmentéséért
  Szerda (19.00): László Tiborné, Ilonka lelki üdvéért
  Csütörtök (19.00): Egy családért és a héten eltemetett halottainkért
  Péntek (Elsőpéntek, 19.00): Az elsőáldozókért, segítőikért, felkészítőikért
  Szombat (19.00): Hálából születésnapra
  Vasárnap (Úrnapja):
  reggel (10.00): Nagymise, körmenettel
  este (19.00): szabad

  Az egyházközségi Napközis, és a „Tápiós” táborokba lehet már jelentkezni. Információk ezzel kapcsolatban a hirdetőtáblán, honlapunkon, illetve a tapio.hu  honlapon. Május 30-án, vasárnap délután „Tápiós táborok” előkészítője lesz a plébánián.

  Május 31-én, hétfőn este lesz az utolsó májusi litánia. Jöjjünk el rá. Péntek, első péntek, betegellátás.

  Az elsőáldozóink pénteken és szombaton jönnek az esti szentmisékre, hogy elmélyüljön bennük az Úr Jézussal való találkozás a szentáldozásban. Szombaton este 5 órától játék lesz számukra a plébánián. A szentmise előtt gyónhatnak is majd, ismét. Szombaton szedjünk virágszirmot és hozzuk el a plébániára. Most kevés virág nyílik, minél többen szedjünk, hogy legyen mit hinteni Jézus előtt.

  Jövő vasárnap Úrnapja ünnepe lesz, városi körmenettel, újra szabadon. Akkor az ünnepi nagymise 10 órakor kezdődik. A sülyi templomban a reggel 8 órai és a szőlősi kápolnában a 10 órai szentmisék elmaradnak. Sülyben este 7-kor lesz szentmise. Jövő szombaton, június 5-én, este 6 órától a templomban szentségimádás lesz. Egyházközségünk ezzel csatlakozik a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként a világméretű engesztelő szentségimádáshoz.

  Hálásan köszönjük Dinnyés Árpádnak a plébániának ajándékozott fűnyíró kis traktort. Jövő szombaton, Tápiószentmártonban tábor előkészítő munka lesz. Szeretettel hívjuk a segítőket.

  Fülöp József temetése szerdán délután 4-kor, Holecz Jánosné temetése szerdán délután 5-kor, Ágoston Sándor temetése pénteken délután 3 órakor lesz. Az értük való szentmise áldozatot csütörtökön este 7 órakor mutatjuk be.

 • Tájékoztató az elsőáldozásról – 2021

  Kedves Szülők és Elsőáldozók!

  Hamarosan elérkezik az első áldozás szép ünnepe. 2021. május 30-án, Szentháromság vasárnapján a tápiósülyi Kisboldogasszony templomban, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében. Akkor majd ¾ 10-re kell érkezni, fehér ruhába öltözötten, a plébánia udvarára. Addig a jó felkészülés érdekében még sok mindent kell tennünk.

  A gyerekeket kétszer hozzuk majd a templomba szerdai napokon délután 5 órára, gyakorlásra. Ez a két nap: május 19. és 26. Az alkalmak körülbelül negyvenöt percesek lesznek.
  Az első áldozásra készülő gyermekek gyóntatása május 29-én, szombaton délután három és öt óra közötti időben lesz. A konkrét időpont szabadon megválasztható. Két atya gyóntat.
  A szülők, hozzátartozók gyóntatása a gyermekekkel együtt lehetséges. A felnőttek közül, ha valakinek kérdéses, hogy gyónhat-e, járulhat-e szentáldozáshoz, kérdezze meg Szegedi László, vagy Köncse József atyát.
  Az Első áldozás vasárnapján tehát, reggel ¾ 10-kor van a gyülekezés a plébánia udvarán, ahonnan a gyermekek az egységes szép fehér ruhájukban vonulnak majd ünnepélyesen a templom szentélyébe. A kislányok haját díszítheti koszorú, diadém, vagy fátyol. „Kismenyasszony-ruha” a szentmisén nem kívánatos viselet! Akinek mégis van ilyen, ő majd otthon fényképezéshez, vagy az ünnepi ebéd alatt viselheti családja körében. A templomban az első padtömbök ülőhelyei az Édesanyákat illetik. Más családtagok azt ne foglalják el. Egyelőre úgy tudjuk, a maszkviselés szükséges lesz.
  – A szentmise után lesz mód, a templomban, vagy a plébánia udvarán a fotózásra. Szentmise közben, kérjük mellőzzék a templomban a mozgást a felvétel készítéséért. Ennek a járvány elleni nagyobb biztonságra törekvés is oka, illetve, hogy ne rontsuk a szép, szent esemény áhítatát. Az egyházközségünk médiás munkatársai a legfontosabb eseményekről rögzítenek felvételeket és egyenes közvetítést is adunk az interneten.
  – Az első áldozás vasárnapja utáni hét két napján, pénteken és szombaton (június 4. és 5.) esti szentmisékre várjuk a gyermekeket, lehetőleg kísérővel. Abban a reményben, hogy így szép gyakorlattá válik számukra az Oltáriszentségi Jézussal való rendszeres találkozás, táplálkozás. Pénteken (június 3.) értük és segítőikért mutatjuk be a szentmise áldozatot. A szombati napon (június 4.) délután előbb, 5 órára kérjük elhozni a gyermekeket, mert játékos foglalkozást szervezünk nekik a szentmise előtt.
  Úr Napja Ünnepe 2021-ben, június 6-án lesz. Ha a járványhelyzettel kapcsolatos rendelkezések megengedik, tartunk majd „Úrnapi Körmenetet”. Ezen a vasárnapon, körmenet nélkül is, mindenképpen a 10 órakor kezdődő nagymisére várjuk az elsőáldozókat. Az addig náluk lévő fehér ruhákban érkezzenek. Az elsőáldozók, a szentélyben ülnek majd a szentmise alatt. Onnan indulnak (!?) a sziromhintésre, a körmenetbe. Kis kosarat hozzanak, melybe a szirmot rakjuk. Előtte való szombati napon (június 5.) gyűjtsenek virágszirmot és hozzák el a plébániára.
  – Az egyenruhát az Úr-napi körmenet végén kell leadni a plébánián, név szerint.
  A szép ünnep reményében és az eddigi figyelmes készülődést, áldozatos közreműködést megköszönve és a továbbiakra is kérve, tisztelettel:

  Dr. Szegedi László atya, Tel.: +36-20/521-0654
  Köncse József atya, Tel.: +36-30/160-8973
  Szabó László hittanár, Tel.: +36-30/473-9278
  e-mail: tapiosuly01@gmail.com
  Egyházközségünk honlapján követhetőek az időszerű, fontos tudnivalók.

 • Hirdetés 2020. június 14-21.

  Vasárnap: Édesapákért, Egyházközségünk élő és elhunyt híveiért
  Hétfő: Kókai család elhunyt tagjaiért
  Kedd: 8. osztályosokért, továbbá élő és elhunyt családtagokért
  Szerda: Egy család megtéréséért
  Csütörtök: Nemzetünkért
  Péntek: Jézus Szíve tiszteletére
  Szombat: Berényi István és neje, Dobos Mária
  Vasárnap: Ofella és Németh családért, továbbá Solti Andrásért, élő és elhunyt hozzátartozókért

  Úrnapján 10 órakor lesz szentmise, Szőlősön nem lesz szentmise, mindenki ide jöjjön. Úrnapi körmenetet megtartjuk. Minél többen vegyünk részt rajta. A sátorok készítőit kérjük, hogy készítsék el a sátrakat, s mindenki aki segíteni szokott, sőt újabb szervezők is segítsenek. Elsőáldozóink nem voltak, sajnos, a virágszirom hintés elmarad.

  Kedden (június 16.)  a 8. osztályosok hálaadó szentmiséje, a szentmise este 6-kor lesz.
  Péntek (június 19.) Jézus Szíve ünnepe, a szentmise este 7-kor lesz.
  Szombat (június 20.) Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe.

  Tervek szerint július 6-án kezdjük festetni a templomot belülről. 2.500.000.-Ft-ról kaptunk árajánlatot. Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát.

  A vírussal kapcsolatos rendkívüli helyzet Úrnapjával megszűnik, nem kell maszk, és megszűnnek az egyéb korlátozások is.

  Isten éltesse az édesapákat és segítse őket, hogy jó keresztény édesapák legyenek.