• Hirdetés 2021. október 17-24.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Keresztgyerekekért és gyermekeinkért
  este (18.00): Tari és Toma családok élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapra és hálából védőszent közbenjárásáért
  Kedd (18.00): Antalicz Istvánné, Margitka lelki üdvéért
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (18.00): Gömöri és Zakar család elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Nemzetünkért, Hazánkért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Élő Gazsi Zoltán születésnapjára hálából és védelemért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért

  Hétfőn templomunkban este, imádság lesz Hazánkért és a Magyar Nemzetért.

  Október 23-án Sülysáp Város 56-os megemlékező ünnepsége a Szent István téren lesz a „Fáklya” emlékműnél, délelőtt 10 órakor. Helyesen tesszük, ha részt veszünk rajta.

  Október 24-én, vasárnap, a missziók javára gyűjtünk majd.

  2021. október 31-én vasárnap, hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat. Ekkor kapjuk vissza az „elveszett” 1 órát. A miserendünk változatlan marad templomunkban.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. 

  Van már jövő évre szóló miseszándék beíró könyvünk. Tehát lehet 2022-re, szentmise áldozatokra halottainkért, hálából, esdeklésül, szándékokat beíratni a sekrestyében.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

 • Bérmálkozók szentmiséje – online közvetítés

  “Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem lelkével (…).”

  Október 17-én, vasárnap 11 órától kezdődő szentmisén bérmálkozásra kerül sor a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomban. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk bérmál gombai, úri, tápiósápi, tápiósülyi fiatalokat. 

  Az ünnepi szertartást és a szentmisét Youtube-on közvetítjük.

 • Hirdetés 2021. október 10-17.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Szűcsi János, Bozóki Teréz és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Egy család megtéréséért
  Hétfő (18.00): Antalicz Istvánné, Margitkáért mondatják a rózsafüzéres társulata tagjai
  Kedd (18.00): Buda, Kiss és Kocsis családok élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda (18.00): Gyógyulásért
  Csütörtök (18.00): Dobos Sándor és neje, Szerdahelyi Teréz lelki üdvéért
  Péntek (18.00): Hajdú család elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Kazinczi és Szalóki család elhunytjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Keresztgyerekekért és gyermekeinkért
  este (18.00): Tari és Toma családok élő és elhunyt tagjaiért

  Szerdán Szeretetláng imádság lesz a szentmise előtt, a rózsafüzérrel egybekötve. Péntek Avilai Szent Teréz, szombat Alacoque Szent Margit ünnepe.

  Szombaton, 16-án délután 2 órától lesz a bérmálkozók számára a bérmálási szertartás gyakorlás, melynek végén gyóntatás következik. Szegedi László atya az irodájában, Horváth Bertalan és Köncse József atyák a templomban gyóntatnak majd. Erre érkezhetnek a bérmaszülők és a többi családtagok is. 17-én, vasárnap a bérmálási szentmisén az első padtömbök a bérmálkozók és bérma-szüleik számára fenntartottak. A bérmálási szentmisét az interneten közvetíteni fogjuk. Elérhetősége egyházközségünk honlapján.

  A bérmálás nálunk tehát, október 17-én, 11 órakor lesz. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk bérmál templomunkban gombai, úri, tápiósápi, tápiósülyi fiatalokat. Kérjük, hogy erre az alkalomra azok jöjjenek, akik családja érintett az ünnepben. Azon a napon is lesz a sülyi templomban reggel 8-kor és este 6-kor szentmise. A szőlősi kápolnában 10 órakor igeliturgiát tartunk majd.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. 

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

  Horváth István temetése csütörtök délután 3-kor, Orbán Jánosné, Szíjjártó Andrea temetése október 15-én, pénteken 15 órakor lesz.

 • Hirdetés 2021. október 03-10.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés család lelki üdvéért, egy Édesapáért, Holecz Istvánért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): szabad
  Hétfő (18.00): Dinnyés István, Dinnyés Mária
  Kedd (18.00): Testi, lelki gyógyulásért
  Szerda (18.00): Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (18.00): A Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
  Péntek (18.00): Hálából házassági évfordulóra, 5 év kegyelmeiért, ajándékaiért
  Szombat (18.00): Hálából születésnapra és 50. házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Szűcsi János, Bozóki Teréz és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Egy család megtéréséért

  Az esti szentmisék időpontja október 1-től 18 órára változott. Esténként, ¼ 6-tól rózsafüzér imádság a templomban. Jöjjünk rá. Októberben hétköznap is mindig, esti szentmisék lesznek.

  Elsőpénteken nagyon szép, gitáros-zenés esti mise és szentségimádás volt, még a nemrégiben véget ért NEK jegyében. Szeretettel kérjük és ajánljuk kedves testvérek, hogy vegyetek részt az ilyen és hasonló alkalmainkon. Csütörtökön este lesz szentségimádás.

  Jövő vasárnap, 10-én Városi Rózsafüzér, délután 4-kor kezdődik. Az esti szentmisénk zárja, mely előtt együtt végezzük a templomban a „Világosság Rózsafüzérét”. Részletek a faliújságon és honlapunkon.

  A bérmálás nálunk, október 17-én, 11 órakor lesz. Kérjük, hogy erre az alkalomra azok jöjjenek, akik családja érintett az ünnepben. Azon a napon is lesz a sülyi templomban reggel 8-kor és este 6-kor szentmise. A szőlősi kápolnában valószínűleg igeliturgiát tartunk majd.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. Hétfőn Assisi Szent Ferenc, csütörtökön Rózsafüzér Királynője ünnepe, pénteken Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepe lesz.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány az előző évből, az adózók 1%-os utalásaiból ötszázharmincnégyezer Ft-ot kapott. Egyházközségünk pedig, Sülysáp Város Önkormányzatától kétszázezer Ft támogatáshoz jutott. Tisztelettel és hálásan köszönjük.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

  Orbán Jánosné, Szíjjártó Andrea temetése október 15-én lesz.

 • Hirdetés 2021. szeptember 26. – október 03.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Az 1971-ben végzett osztálytársakért és elhunyt társaikért
  este (19.00): Szabadulásért
  Hétfő (19.00): Hálából ifjú házasokért és a kapott kegyelmekért
  Kedd (7.00): Testi, lelki gyógyulásért és hálából egy dédunoka megszületéséért
  Szerda (19.00): Gyógyulásért és megtérésért
  Csütörtök (19.00): Az Eucharisztikus Kongresszus gyümölcseiért
  Péntek (18.00): Gyógyulásért és megtérésért
  Szombat (18.00): A rózsafüzér társulatok élő és elhunyt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés család lelki üdvéért és egy Édesapáért
  este (18.00): szabad

  Magyar Római Katolikus egyházunkra sok kegyelem áradt a Budapesti, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Éljünk ezekkel az ajándékokkal és egyházközségünk javára is bontakoztassuk ki azokat. Hála Istennek több szentségimádó közösségünk, imacsoportunk is van. Csatlakozzunk hozzájuk és legyünk jelen imában, hűségben a Szentségi Úr Jézus előtt! A napközbeni állandó szentségimádásban van néhány betöltetlen óra. Jelentkezzünk rá bátran.

  Az esti szentmisék időpontja október 1-től (most péntektől) 18 órára változik. Ez a most következő péntek, elsőpéntek. Betegellátás. Este ¼ 6-tól rózsafüzér imádság a templomban. Jöjjünk rá. A mise után szentségimádás lesz. Októberben hétköznap esti szentmisék lesznek. Hétfő Páli Szent Vince áldozópap, szerda Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok, csütörtök Szent Jeromos áldozópap, péntek a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító, szombat Szent Őrzőangyalok ünnepe lesz. Őrzőink ők és testvéreink a szentek.

  Október 2-án lesz Nagymaroson az ifjúsági találkozó. Főelőadó: Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Részletek a katoliku.nagymaros.hu honlapon.

  Az idén tavasszal a covid miatt elmaradt a Szentföld javára való gyűjtés. Marton megyéspüspök atya rendelkezése alapján a tavalyival azonos összeget utaltunk Vácra, erre a célra.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

 • Egyházközségi emlékek a NEK-ről

  Kedves Testvérek!

  Szívesen és örömmel mutatjuk meg nektek kettő, saját emlékünket a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról. Az egyik a templomunk tulajdonát képezi. Két külön garnitúra (egy színes, illetve egy másik, fehérrel hímzett) kehelykendő, palla, korporálé összeállítás.

  A másik a „Kongresszus rózsája”, melyet József atya tavaly ősszel megszentelt és a plébánia udvarán, Szegedi atya irodája ablaka alá ültettünk el. Az idén már nyílott is.

  Az 1938-as kongresszusról egy fém áldoztató tálcát őriz a Kisboldogasszony templom.

 • Az elvándorlók és menekültek 107. világnapja

  A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE
  AZ ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK 107. VILÁGNAPJÁRA

   

  2021. szeptember 26.

   

  „Egy mind nagyobb mi felé”

   

  Kedves Testvéreim!

  A Fratelli tutti enciklikában egy olyan aggodalmat és reményt fejeztem ki, amely továbbra is fontos helyet foglal el szívemben: „Ha ez az egészségügyi válság elmúlik, az lenne a legrosszabb válaszunk, ha még mélyebbre merülnénk a lázas fogyasztás és az egoista önvédelem új formáiba. Adja az Ég, hogy a végén többé ne a »többiek«, hanem csak a »mi« létezzék” (Fratelli tutti, 35).

  Ezért arra gondoltam, hogy az idei üzenetet az elvándorlók és menekültek világnapjára az „Egy mind nagyobb mi felé” témának szentelem, így szeretnék világos horizontot kijelölni e világban járt közös utunk számára.

  Ennek a „mi”-nek a története

  Ez a horizont már Isten teremtő tervében is jelen van: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, Isten képmására teremtette, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok«” (Ter 1,27–28). Isten férfinak és nőnek teremtett bennünket, különbözőnek és egymást kiegészítőnek, hogy egy olyan „mi”-t alkossunk, amelynek az a rendeltetése, hogy a nemzedékek sokasodásával mind nagyobb legyen. Isten saját képmására teremtett bennünket, saját egy és háromságos lényének képmására, sokféleségben megvalósuló közösségnek teremtett.

  Amikor engedetlensége miatt az ember elfordult Istentől, ő irgalmában nem az egyes embereknek, hanem egy népnek akarta felkínálni a kiengesztelődés lehetőségét, egy „mi”-nek, amely az egész emberi családot és minden népet átölelni hivatott: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Ő velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük” (Jel 21,3).

  Tehát az üdvtörténetnek a kezdetén, akárcsak a végén egy mi áll, középpontjában Krisztus misztériumával, aki azért halt meg és támadt fel, hogy „mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). Ez a mostani időszak azonban azt mutatja, hogy ez az Isten által akart mi megtört és széttöredezett, megsérült és eltorzult, ami még nyilvánvalóbbá válik az olyan nagyobb válságok idején, mint amilyen a jelenlegi világjárvány is. A nacionalizmus bezárkózó és agresszív formái (vö. Fratelli tutti, 11) és a radikális individualizmus (vö. uo. 105) rombolják és megosztják a „mi”t mind a világban, mind az Egyházon belül. A legnagyobb árat viszont azok fizetik meg, akik legkönnyebben válhatnak másokká: a külföldiek, a migránsok, a kirekesztettek, az egzisztenciális perifériákon élők.

  Az igazság azonban az, hogy mindannyian egy hajóban evezünk, és azon kell munkálkodnunk, hogy ne legyenek többé falak, melyek elválasztanak, ne legyenek többé mások, hanem csak egyetlen mi, olyan nagy, mint az egész emberiség. Ezért szeretném ezért megragadni az alkalmat, hogy ezen a világnapon kettős felhívást intézzek mindenekelőtt a katolikus hívőkhöz, majd pedig a világ minden emberéhez, hogy együtt haladjunk előre egy mind nagyobb mi felé.

  Egy mind katolikusabb Egyház

  A Katolikus Egyház tagjai számára ez a felhívás azzal az elkötelezettséggel jár, hogy egyre hűségesebbek legyünk katolikus mivoltunkhoz, megvalósítva azt, amit Szent Pál tanított az efezusi közösségnek: „Egy a test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4,4–5).

  Az Egyház katolicitása, egyetemessége ugyanis olyan valóság, amelyet minden korban vállalni kell és meg kell élni, az Úr akarata és kegyelme szerint, aki megígérte, hogy mindig velünk lesz, egészen a világ végezetéig (vö. Mt 28,20). Szentlelke képessé tesz bennünket arra, hogy mindenkit magunkhoz öleljünk, hogy sokféleségben megvalósuló közösséget építsünk, hogy a különbségeket egymással összhangba hozzuk anélkül, hogy egy személytelen egyformaságot erőltetnénk. Az idegenek, a migránsok és a menekültek sokféleségével való találkozásban, valamint az ebből a találkozásból kialakuló, kultúrák közötti párbeszédben lehetőségünk van arra, hogy Egyházként növekedjünk és gazdagítsuk egymást. Minden megkeresztelt ugyanis, bárhol éljen is, jog szerinti tagja a helyi egyházi közösségének, tagja az egyetlen Egyháznak, lakója az egyetlen háznak, tagja az egyetlen családnak.

  A katolikus hívők meghívást kaptak arra, hogy mindegyikük abban a közösségében, ahol él, azon dolgozzék, hogy az Egyház egyre befogadóbbá váljon, teljesítve Jézus Krisztusnak az apostolokra bízott küldetését: „Menjetek, és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,7–8).

  Ma az Egyháznak az a feladata, hogy kilépjen az egzisztenciális perifériák utcáira, hogy gyógyítsa a megsebzetteket és megkeresse az eltévedteket, előítéletek, félelem és prozelitizmus nélkül, sőt készen arra, hogy sátrát kinyitva mindenkit befogadjon. Az egzisztenciális perifériákon élők között számtalan bevándorlót, menekültet, kitelepítettet találunk, továbbá az emberkereskedelem áldozatait, akiknek az Úr ki akarja nyilvánítani szeretetét és üdvösségét. „A mostani migrációs mozgások új missziós »frontnak« tekinthetők, kiváltságos lehetőségnek arra, hogy Jézus Krisztust és az evangélium üzenetét otthonunk elhagyása nélkül hirdessük, és konkrét tanúságot tegyünk a keresztény hitről szeretetben, a más vallási közösségek iránti mély tisztelettel. A más felekezetekhez és vallásokhoz tartozó migránsokkal és menekültekkel való találkozás termékeny talajt jelent az őszinte és gazdagító ökumenikus és vallásközi párbeszéd növekedéséhez” (A migránsok lelkipásztori ellátásával megbízott szervezetek országos vezetőihez intézett beszéd, 2017. szeptember 22.).

  Egy mind befogadóbb világ

  Azzal a felhívással fordulok a világon élő valamennyi ember felé, hogy együtt haladjunk egy mind nagyobb mi felé, hogy helyreállítsuk az emberi családot, hogy együtt építsünk egy igazságos és békés jövőt, biztosítva azt, hogy senki se legyen kizárva.

  Társadalmaink jövője „színes” lesz, amelyet a sokszínűség és a kultúrák közötti kapcsolatok gazdagítanak. Következésképpen most meg kell tanulnunk harmóniában és békében együtt élni. Számomra különösen is kedves az az Apostolok cselekedeteiben szereplő jelenet, amikor az Egyház pünkösdi „megkeresztelkedésének” napján, közvetlenül a Szentlélek leszállása után a jeruzsálemi nép hallgatja az üdvösség hirdetését: „Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,9–11).

  Ez az új Jeruzsálem eszményképe (vö. Iz 60; Jel 21,3), ahol minden nép békében és egyetértésben él, Isten jóságát és a teremtés csodáit dicsőítve. De annak érdekében, hogy ezt az eszményt elérjük, mindannyiunknak azon kell dolgoznunk, hogy lebontsuk a minket elválasztó falakat és olyan hidakat építsünk, amelyek elősegítik a találkozás kultúráját és tudatosítják belső egymásrautaltságunkat. E szempontból a jelenlegi migrációs hullámok lehetőséget nyújtanak arra, hogy legyőzzük félelmeinket, és hagyjuk, hogy más emberek sokszínű gazdagsága gyarapítson. Tehát ha akarjuk, a határokat a találkozás kiemelt helyeivé alakíthatjuk, ahol egy mind nagyobb mi csodája ragyoghat fel.

  Arra kérek minden férfit és nőt világszerte, hogy használják fel jól azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ránk bízott, hogy teremtését megőrizzük és még szebbé tegyük. „Egy főember – mondta Jézus – messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, s aztán visszatérjen. Magához hívatta tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és így szólt hozzájuk: »Kamatoztassátok, míg vissza nem térek«” (Lk 19,12–13). Az Úr bennünket is számon fog kérni! Annak érdekében, hogy közös Otthonunkat megfelelő módon gondozzuk, mind nagyobb és egyre több közös felelősséget vállaló „mi”-vé kell válnunk abban a mély meggyőződésben, hogy bármi jót teszünk a világban, azt a jelen és a jövő nemzedékekért tesszük. Olyan személyes és kollektív elkötelezettségről beszélek, amely minden testvérünket és nővérünket felvállalja, akik továbbra is szenvednek, miközben egy fenntarthatóbb, kiegyensúlyozottabb és befogadóbb fejlődésért dolgozunk. Olyan elköteleződés ez, amely nem tesz különbséget őshonosok és külföldiek, helyben lakók és vendégek között, hiszen ez közös kincs, amelynek gondozásából és jótéteményeiből senki sem zárható ki.

  Az álom elkezdődik

  Joel próféta megjövendölte a messiási jövőt mint a Szentlélek által ihletett álmok és látomások idejét: „Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak” (Jo 3,1). Arra kaptunk meghívást, hogy együtt álmodjunk! Nem szabad félnünk attól, hogy álmodjunk, és hogy egyetlen emberiségként álmodjunk, mint útitársak ugyanazon az úton, mint ugyanannak a földnek, közös otthonunknak a gyermekei, akik mindnyájan testvérek (vö. Fratelli tutti 8).