• Ökumenikus imahét 2023

  „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.”
  (Ézs/Iz 1,17)

  Az ökumenikus imahét január 15-től 22-ig tart, az imahét anyagát idén a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Központi igéje: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17).

 • Hirdetés 2023. január 22-29.

  Vasárnap – Évközi III. vasárnap, Isten Igéjének vasárnapja (január 22.):
  10.30: Lányi és Bihari család élő és elhunyt tagjaiért és a Tökföldön szentcsaládkilencedet végző családokért
  18.30: Héten temetett Gödöny Jánosért

  Hétfő: 18.30 – A békéért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, valamint az újtelepi Szentcsalád ájtatosságot végző családokért
  Kedd (Szalézi Szent Ferenc): 7.00 – Megtérésért
  Csütörtök (Szent Timóteus és Titusz): 18.30 – Meghalt édesapáért; utána szentségimádás
  Péntek: 7.00 – szabad
  Szombat: 18.30 – Németh János lelki üdvéért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor igeliturgia lesz.

  Vasárnap – Évközi IV. vasárnap (január 29.):
  10.30: Veres család elhunyt tagjaiért és Dobos és Cserni szülőkért és Hálából
  18.30: Az almáskerti Szentcsalád imádságot végzőkért

 • Hirdetés 2023. január 15-22.

  Vasárnap – Évközi II. vasárnap (január 15.):
  10.30: Perjési család élő és elhunyt hozzátartozóiért
  18.30: Bazsó és Békési család elhunyt tagjaiért, és a héten eltemetett Bánáti Ferencért

  Hétfő: 18.00 – Egy beteg paptestvérünk gyógyulásáért
  Kedd (Szent Antal apát): 7.00 – Szabó István lelki üdvéért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Csütörtök: 18.30 – Rózsafüzértársulat minden élő és elhunyt tagjáért; utána szentségimádás
  Péntek (Szent Sebestyén): 7.00 – Tisztítótűzben szenvedő lelkekért és hálából védőszentért
  Szombat: 18.30 – Nagy Illés és neje Hromoda Ágnesért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor szentmise lesz.

  Vasárnap – Évközi III. vasárnap , Isten Igéjének vasárnapja (január 22.):
  10.30: Lányi és Bihari család élő és elhunyt tagjaiért és a Tökföldön szentcsaládkilencedet végző családokért
  18.30: Héten temetett Gödöny Jánosért

 • Hirdetés 2023. január 08-15.

  Vasárnap – Urunk megkeresztelkedése (január 08.):
  10.30: Benkó Gábor és neje Dobos Rozália és élő és elhunyt hozzátartozókért
  18.30: Tutkovics Pálné lelki üdvéért

  Hétfő: 18.30 – Elhunyt édesanyáért; hálából születésnapért; újtelepi Szentcsalád ájtatosságot végzők családjaiért
  Kedd: 7.00 – Egy szándék megvalósulásáért
  Csütörtök: 18.30 – Dencs Dalma lelki üdvéért; betegeinkért; utána szentségimádás
  Péntek: 7.00 – Hálából születésnapra
  Szombat: 18.30 – Falusi Szentcsaládkilenced végzőiért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor igeliturgia lesz.

  Vasárnap – Évközi II. vasárnap (január 15.):
  10.30: Perjési család élő és elhunyt hozzátartozóiért
  18.30: Bazsó és Békési család elhunyt tagjaiért, és a héten eltemetett Bánáti Ferencért

 • Vízkereszt – 2023. január 06.

  Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” /Mt 2,1-2/

   

  Január 06-án, pénteken, Vízkereszt ünnepén, 18.30-kor szentmisén ünneplünk. A szentmisében lesz a vízszentelés szertartása.

  Vízszentelés 2022-ben

 • Hirdetés 2023. január 01-08.

  Vasárnap – ÚJÉV (január 01.) – évvégi beszámoló és hálaadás:
  10.30: Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért
  18.30: szabad

  Hétfő (Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely): 18.30 – szabad
  Kedd (Jézus Szent Neve): 7.00 – szabad
  Szerda  – NINCS SZENTMISE
  Csütörtök: 18.30 – Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért; utána szentségimádás
  Péntek (elsőpéntek, VÍZKERESZT, főünnep): 18.30 – Hálából; misében vízszentelés lesz!
  Szombat (elsőszombat):
  7.00 – szabad; utána elsőszombati imaóra
  18.30 – Papp Ferencné Varga Mária lelki üdvéért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor szentmise lesz.

  Vasárnap – Urunk megkeresztelkedése (január 08.):
  10.30: Benkó Gábor és neje Dobos Rozália és élő és elhunyt hozzátartozókért
  18.30: Tutkovics Pálné lelki üdvéért

 • Szent Család ünnepe – december 30.

  „A szeretet és a hűség szövetsége, amelyből a názáreti Szent Család él, megvilágítja azt az elvet, amely formát ad minden családnak, és képessé teszi arra, hogy jobban szembe tudjon nézni az élet és a történelem viszontagságaival. Ezen az alapon, még gyengeségében is, minden család világossággá tud válni a sötét világban.” /Amoris Laetitia/

  December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepén, 18.30-kor szentmisén ünneplünk. A szentmisét követően a családok áldásban részesülnek.

   

  Imádság a Szent Családhoz

  Jézus, Mária és József,
  bennetek szemléljük
  az igaz szeretet ragyogását,
  nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat.

 • Hirdetés 2022. december 25. – 2023. január 01.

  Vasárnap – KARÁCSONY (december 25.):
  10.30: Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért
  18.30: Borbás család elhunyt tagjaiért és élő hozzátartozókért

  Hétfő (Szent István vértanú): 10.30 – Unokákért és szüleikért hálából
  Kedd (Szent János apostol): 18.30 – Hidvégi József és Pigli Rozália elhunyt nagyszülőkért és elhunyt hozzátartozókért; a misében újborszentelés is lesz!
  Szerda (Aprószentek): 18.30 – Az egyházközség élő és elhunyt gyermekeiért; mise után mécsest gyújtunk az elhunyt gyermekekért a temetőben!
  Csütörtök (Becket Szent Tamás): 18.30 – Bugyi András és Szabó Teréz meghalt nagyszülőkért, meghalt hozzátartozókért; utána szentségimádás
  Péntek (Szent Család): 18.30 – Hálából 80. születésnapra; mise végén családok megáldása lesz!
  Szombat: 18.30 – Hálából a 2022-es év minden kegyelméért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor igeliturgia lesz.

  Vasárnap – ÚJÉV (január 01.) – évvégi beszámoló és hálaadás:
  10.30: Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért
  18.30: szabad

 • Ünnepi miserend – 2022 Karácsony

   

   
  Karácsonyi misék rendje:
  december 24. Szenteste 17.00 Szőlős, 24.00 Süly
  december 25. Nagykarácsony 10.30 és 18.30
  december 26. Szent István vértanú 10.30
  december 27. Szent János ünnepe 18.30 +borszentelés
  december 28. aprószentek 18.30
  december 29. 18.30 +szentségimádás
  december 30. Szent Család ünnepe 18.30 +családok megáldása
  december 31. Évvégi hálaadás/Újév előestéje 18.30

   

  Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!