• Hirdetések 2024. július 21-28.

  MISEREND

  Évközi XVI. vasárnap (július 21.)
  10.30 elhunyt Ifj. Szvercsek Ferenc, élő és elhunyt hozzátartozókért
  15.00 Szent Mónika kör imaórája a templomban
  18.30 Antalicz Józsefért, élő és elhunyt hozzátartozókért; a héten temetett Tari József lelkiüdvéért

  Hétfő (Szent Mária Magdolna)
  18.30 Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; Dinnyés István lelkiüdvéért

  Kedd (Svéd Szent Brigitta, Európa társvédőszentje)
  07.00 Szabad

  Csütörtök (Szent Jakab apostol)
  18.30 Hálából gyógyulásért, utána szentségimádás; utána gyónási idő a plébánián

  Péntek (Szent Joachim és Szent Anna)
  07.00 Papi hivatásokért

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor szentmise lesz.
  18.30 Szabad, Betegek kenete

  Évközi XVII. vasárnap (július 28.)
  10.30 Hálából nagyszülőkért és unokákért; Járműszentelés
  18.30 Benkó Tibor lelkiüdvéért halála 3. évfordulóján

 • Hirdetések 2024. július 14-21.

  MISEREND

  Évközi XV. vasárnap (július 14.)
  10.30: Szent Kamill közösségért
  18.30: Szabad

  Hétfő (Szent Bonaventura)
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért;

  Kedd (Kármelhegyi Boldogasszony)
  07.00: Szabad

  Csütörtök (Szent Hedvig királynő)
  18.30: Szabad, utána szentségimádás, utána gyónási idő a plébánián

  Péntek
  07.00: Papi hivatásokért

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor igeliturgia lesz.
  18.30: Nagy Illés és neje Hromoda Ágnes lelkiüdvéért, élő és meghalt hozzátartozókért

  Évközi XVI. vasárnap (július 21.)
  10.30: meghalt Ifj. Szvercsek Ferenc, élő és meghalt hozzátartozókért
  18.30: Antalicz Józsefért, élő és meghalt hozzátartozókért, a héten temetett Tari József lelkiüdvéért

 • Hirdetések 2024. július 7-14.

  MISEREND

  Évközi XIV. vasárnap (július 7.)
  10.30: Beteg testvérünk gyógyulásáért
  18.30: Nagy Lászlóné Szabó Mária lelkiüdvéért

  Hétfő
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; Betegekért

  Kedd
  07.00: Szabad

  Csütörtök (Szent Benedek apát ünnepe)
  18.30: Szabad, utána szentségimádás; utána gyónási idő a plébánián!

  Péntek
  07.00: Papi hivatásokért

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor szentmise lesz.
  17.30: Szeretetlángimaóra
  18.30: meghalt Zemen Józsefné Dobos Mária lelkiüdvéért

  Évközi XV. vasárnap (július 14.)
  10.30: Szent Kamill közösségért
  18.30: Szabad

 • Hirdetések 2024. június 30 – július 7.

  MISEREND

  Évközi XIII. vasárnap (június 30.)
  10.30: Hálából; Papp István és neje Csányi Margit lelkiüdvéért, élő és meghalt hozzátartozókért
  18.30: Hálából születésnapra és teljes testi és lelki gyógyulásért

  Hétfő
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért;

  Kedd (Sarlós Boldogasszony)
  07.00: Halott édesanyáért

  Csütörtök (Portugáliai Szent Erzsébet)
  18.30: Szabad, utána szentségimádás, utána gyónási idő a plébánián

  1. Péntek
  18.30: Szabad

  1. Szombat
  07.00 (latin mise): Szabad
  Szőlősön 17.00-kor igeliturgia lesz.
  18.30: Szabad

  Évközi XIV. vasárnap (július 7.)
  10.30: Beteg testvérünk gyógyulásáért
  18.30: Szabad

 • Hirdetések 2024.06.23-30.

  MISEREND

  Évközi XII. vasárnap (június 23.)
  10.30: Zelenék és Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
  18.30: Elhunyt Bazsó Mihálynéért és Bazsó család élő és elhunyt tagjaiért

  Hétfő (Keresztelő Szent János születése, főünnep)
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

  Kedd
  07.00: Szabad

  Csütörtök (Szent László király ünnepe)
  18.30: Szabad, utána szentségimádás, utána gyónási idő a plébánián

  Péntek (Szent Iréneusz püspök és vértanú)
  07.00: Szabad

  Szombat (Szent Péter és Pál apostolok főünnepe)
  Szőlősön 17.00-kor szentmise lesz
  18.30 : Szabad

  Évközi XIII. vasárnap (június 30.)
  10.30: Hálából, Papp István és neje Csányi Margit lelkiüdvéért, élő és elhunyt hozzátartozókért, Péterfillérek gyűjtése, Juniális
  18.30: Hálából születésnapra és teljes testi és lelki gyógyulásér

 • Hirdetések 2024.06.09-16.

  Miserend:

  Évközi X. vasárnap (június 9.)
  10.30: Sporléder Istvánné Cseri Margitért és szüleiért; Hálából
  18.30: +Békési Mihályért és elhunyt cs.tagok lelkiüdvéért

  Hétfő
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, utána Bibliaóra a plébánián

  Kedd (Szent Barnabás apostol)
  07.00: Szabad

  Csütörtök (Páduai Szent Antal)
  17.30: Szeretetlángimaóra a templomban
  18.30: Szent Antal tiszteletére és hálából mindenkori segítségéért, utána szentségimádás; utána gyónási idő a plébánián

  Péntek
  7:00: Szabad

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor szentmise lesz
  18.30: Pestiné Bencsik Mária lelkiüdvéért halálának 1. évfordulóján

  Évközi XI. vasárnap (június 16.)
  10.30: Elhunyt Kohajda Lászlónéért és szülei, nagyszülei lelkiüdvéért, Te Deum
  18.30: +Kertész István és élő és elhunyt családtagok lelkiüdvéért

 • Hirdetések 2024. 05. 26 – 06. 02.

  Szentháromság vasárnapja (május 26.)
  10.30: Hálából két 50. születésnapját töltő testvérünkért és hálából a család minden tagjáért
  18.30: Cseri István, neje Szücsi Mária és fiuk Istvánért, élő és + hozzátartozókért

  Hétfő (Canterbury Szent Ágoston)
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, utána Bibliaóra a plébánián

  Kedd
  07.00: Hajóbalesetben elhunytakért

  Csütörtök (Szent István király ereklyéinek átvitele)
  18.30: Szabad, utána szentségimádás, utána gyónási idő a plébánián

  Péntek
  07.00: Dinnyés család elhunytjaiért

  1. Szombat (Szent Jusztinusz vértanú)
  07.00:
  Szőlősön 17.00-kor szentmise lesz.
  18.30: Hálából Isten irgalmas szeretetéért

  Úrnapja (június 2)
  10.00: Hálából 50. házassági évfordulóra, utána körmenet
  18.30: Szabad

 • Hirdetések 2024.05.19-26.

  Évközi idő VII. hete
  Miserend

  Pünkösdvasárnap (május 19.)
  10.30: Borbás cs. elhunytjainak lelkiüdvéért és élő hozzátartozókért
  15.00: Szent Mónika kör imaórája a templomban
  17.00: Szentlélekváró dicsőítés
  18.30: Hálából a Szentlélek ajándékaiért és hálából a Katolikus Egyházért

  Hétfő (Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja)
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; +Békési Mihályné Fityus Máriáért és elhunyt szülők lelkiüdvéért, utána Bibliaóra a plébánián

  Kedd
  07.00: Botka cs. élő és + tagjaiért; Szent Rita tiszteletére

  Csütörtök (A mi Urunk, Jézus Krisztus az örök Főpap ünnepe)
  18.30: Hálából születésnapra és névnapra, valamint a kapott kegyelmekért, utána szentségimádás; utána gyónási idő a plébánián

  Péntek (Szűz Mária, keresztények segítsége)
  07.00: Szabad

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor igeliturgia
  18.30: Szabad

  Szentháromság vasárnapja (május 26.)
  10.30: Hálából két 50. születésnapját töltő testvérünkért és hálából a család minden tagjáért
  18.30: Cseri István, neje Szücsi Mária és fiuk Istvánért, élő és + hozzátartozókért

 • Hirdetések 2024. május 12-19.

  HÚSVÉT VII. vasárnapja (május 12.) Urunk mennybemenetele
  10.30: Köncse József atyáért és egy édesanyáért; elsőáldozókért és családjaikért, elsőáldozás
  18.30: Szabad

  Hétfő (Fatimai Boldogságos Szűz Mária)
  17.00: Szeretetláng imaóra a templomban
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; utána Bibliaóra a plébánián

  Kedd
  07.00: Dinnyés cs. élő és elhunyt tagjaiért

  Csütörtök (Nepomuki Szent János)
  18.30: Szabad, utána szentségimádás; utána gyónási idő a plébánián

  Péntek
  07.00: Szabad

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor szentmise lesz.
  17.00: Engesztelő imaóra a nemzetért a templomban
  18.30: Szabad

  Pünkösd vasárnapja (május 19.)
  10.30: Borbás család elhunytjainak lelkiüdvéért és élő hozzátartozókért
  15.00: Szent Mónika kör imaórája a templomban
  18.30: Szabad

 • Hirdetések 2024. május 5 – 12.

  Húsvét VI. vasárnapja (május 5.)
  10.30: Szücsi István és neje Benkó Rozália, élő és elhunyt hozzátartozókért; hálából; édesanyák köszöntése; elsőáldozók kiválasztása!
  18.30: Szabad

  Hétfő
  18.30: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; hálából; hálából születésnapra, utána Bibliaóra a plébánián

  Kedd (Boldog Gizella)
  07.00: Szabad

  Csütörtök
  18.30: Szabad utána szentségimádás; utána gyónási idő a plébánián

  Péntek
  07.00: Szabad

  Szombat
  Szőlősön 17.00-kor igeliturgia lesz.
  18.30: Berla Istvánné Sebők Katalinért, élő és elhunyt osztálytársakért

  Urunk mennybemenetele (május 12.)
  10.30: Köncse József atyáért és édesanyáért; elsőáldozókért és családjaikért, elsőáldozás
  18.30: Szabad