• Hirdetés 2021. október 17-24.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Keresztgyerekekért és gyermekeinkért
  este (18.00): Tari és Toma családok élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapra és hálából védőszent közbenjárásáért
  Kedd (18.00): Antalicz Istvánné, Margitka lelki üdvéért
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (18.00): Gömöri és Zakar család elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Nemzetünkért, Hazánkért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Élő Gazsi Zoltán születésnapjára hálából és védelemért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért

  Hétfőn templomunkban este, imádság lesz Hazánkért és a Magyar Nemzetért.

  Október 23-án Sülysáp Város 56-os megemlékező ünnepsége a Szent István téren lesz a „Fáklya” emlékműnél, délelőtt 10 órakor. Helyesen tesszük, ha részt veszünk rajta.

  Október 24-én, vasárnap, a missziók javára gyűjtünk majd.

  2021. október 31-én vasárnap, hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat. Ekkor kapjuk vissza az „elveszett” 1 órát. A miserendünk változatlan marad templomunkban.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. 

  Van már jövő évre szóló miseszándék beíró könyvünk. Tehát lehet 2022-re, szentmise áldozatokra halottainkért, hálából, esdeklésül, szándékokat beíratni a sekrestyében.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

 • Bérmálkozók szentmiséje – online közvetítés

  “Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem lelkével (…).”

  Október 17-én, vasárnap 11 órától kezdődő szentmisén bérmálkozásra kerül sor a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomban. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk bérmál gombai, úri, tápiósápi, tápiósülyi fiatalokat. 

  Az ünnepi szertartást és a szentmisét Youtube-on közvetítjük.

 • Hirdetés 2021. október 10-17.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Szűcsi János, Bozóki Teréz és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Egy család megtéréséért
  Hétfő (18.00): Antalicz Istvánné, Margitkáért mondatják a rózsafüzéres társulata tagjai
  Kedd (18.00): Buda, Kiss és Kocsis családok élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda (18.00): Gyógyulásért
  Csütörtök (18.00): Dobos Sándor és neje, Szerdahelyi Teréz lelki üdvéért
  Péntek (18.00): Hajdú család elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Kazinczi és Szalóki család elhunytjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Keresztgyerekekért és gyermekeinkért
  este (18.00): Tari és Toma családok élő és elhunyt tagjaiért

  Szerdán Szeretetláng imádság lesz a szentmise előtt, a rózsafüzérrel egybekötve. Péntek Avilai Szent Teréz, szombat Alacoque Szent Margit ünnepe.

  Szombaton, 16-án délután 2 órától lesz a bérmálkozók számára a bérmálási szertartás gyakorlás, melynek végén gyóntatás következik. Szegedi László atya az irodájában, Horváth Bertalan és Köncse József atyák a templomban gyóntatnak majd. Erre érkezhetnek a bérmaszülők és a többi családtagok is. 17-én, vasárnap a bérmálási szentmisén az első padtömbök a bérmálkozók és bérma-szüleik számára fenntartottak. A bérmálási szentmisét az interneten közvetíteni fogjuk. Elérhetősége egyházközségünk honlapján.

  A bérmálás nálunk tehát, október 17-én, 11 órakor lesz. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk bérmál templomunkban gombai, úri, tápiósápi, tápiósülyi fiatalokat. Kérjük, hogy erre az alkalomra azok jöjjenek, akik családja érintett az ünnepben. Azon a napon is lesz a sülyi templomban reggel 8-kor és este 6-kor szentmise. A szőlősi kápolnában 10 órakor igeliturgiát tartunk majd.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. 

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

  Horváth István temetése csütörtök délután 3-kor, Orbán Jánosné, Szíjjártó Andrea temetése október 15-én, pénteken 15 órakor lesz.

 • Hirdetés 2021. október 03-10.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés család lelki üdvéért, egy Édesapáért, Holecz Istvánért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): szabad
  Hétfő (18.00): Dinnyés István, Dinnyés Mária
  Kedd (18.00): Testi, lelki gyógyulásért
  Szerda (18.00): Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (18.00): A Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
  Péntek (18.00): Hálából házassági évfordulóra, 5 év kegyelmeiért, ajándékaiért
  Szombat (18.00): Hálából születésnapra és 50. házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Szűcsi János, Bozóki Teréz és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Egy család megtéréséért

  Az esti szentmisék időpontja október 1-től 18 órára változott. Esténként, ¼ 6-tól rózsafüzér imádság a templomban. Jöjjünk rá. Októberben hétköznap is mindig, esti szentmisék lesznek.

  Elsőpénteken nagyon szép, gitáros-zenés esti mise és szentségimádás volt, még a nemrégiben véget ért NEK jegyében. Szeretettel kérjük és ajánljuk kedves testvérek, hogy vegyetek részt az ilyen és hasonló alkalmainkon. Csütörtökön este lesz szentségimádás.

  Jövő vasárnap, 10-én Városi Rózsafüzér, délután 4-kor kezdődik. Az esti szentmisénk zárja, mely előtt együtt végezzük a templomban a „Világosság Rózsafüzérét”. Részletek a faliújságon és honlapunkon.

  A bérmálás nálunk, október 17-én, 11 órakor lesz. Kérjük, hogy erre az alkalomra azok jöjjenek, akik családja érintett az ünnepben. Azon a napon is lesz a sülyi templomban reggel 8-kor és este 6-kor szentmise. A szőlősi kápolnában valószínűleg igeliturgiát tartunk majd.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. Hétfőn Assisi Szent Ferenc, csütörtökön Rózsafüzér Királynője ünnepe, pénteken Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepe lesz.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány az előző évből, az adózók 1%-os utalásaiból ötszázharmincnégyezer Ft-ot kapott. Egyházközségünk pedig, Sülysáp Város Önkormányzatától kétszázezer Ft támogatáshoz jutott. Tisztelettel és hálásan köszönjük.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

  Orbán Jánosné, Szíjjártó Andrea temetése október 15-én lesz.

 • Hirdetés 2021. szeptember 26. – október 03.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Az 1971-ben végzett osztálytársakért és elhunyt társaikért
  este (19.00): Szabadulásért
  Hétfő (19.00): Hálából ifjú házasokért és a kapott kegyelmekért
  Kedd (7.00): Testi, lelki gyógyulásért és hálából egy dédunoka megszületéséért
  Szerda (19.00): Gyógyulásért és megtérésért
  Csütörtök (19.00): Az Eucharisztikus Kongresszus gyümölcseiért
  Péntek (18.00): Gyógyulásért és megtérésért
  Szombat (18.00): A rózsafüzér társulatok élő és elhunyt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés család lelki üdvéért és egy Édesapáért
  este (18.00): szabad

  Magyar Római Katolikus egyházunkra sok kegyelem áradt a Budapesti, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Éljünk ezekkel az ajándékokkal és egyházközségünk javára is bontakoztassuk ki azokat. Hála Istennek több szentségimádó közösségünk, imacsoportunk is van. Csatlakozzunk hozzájuk és legyünk jelen imában, hűségben a Szentségi Úr Jézus előtt! A napközbeni állandó szentségimádásban van néhány betöltetlen óra. Jelentkezzünk rá bátran.

  Az esti szentmisék időpontja október 1-től (most péntektől) 18 órára változik. Ez a most következő péntek, elsőpéntek. Betegellátás. Este ¼ 6-tól rózsafüzér imádság a templomban. Jöjjünk rá. A mise után szentségimádás lesz. Októberben hétköznap esti szentmisék lesznek. Hétfő Páli Szent Vince áldozópap, szerda Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok, csütörtök Szent Jeromos áldozópap, péntek a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító, szombat Szent Őrzőangyalok ünnepe lesz. Őrzőink ők és testvéreink a szentek.

  Október 2-án lesz Nagymaroson az ifjúsági találkozó. Főelőadó: Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Részletek a katoliku.nagymaros.hu honlapon.

  Az idén tavasszal a covid miatt elmaradt a Szentföld javára való gyűjtés. Marton megyéspüspök atya rendelkezése alapján a tavalyival azonos összeget utaltunk Vácra, erre a célra.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

 • Hirdetés 2021. szeptember 19-26.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Hálából születésnapra és a kapott kegyelmekért
  este (19.00): Hálából a lehetőségért, a gyermeki szívvel való istenszolgálatért
  Hétfő (19.00): Frida gyógyulásáért és megtéréséért és egy beteg műtétjének sikeréért
  Kedd (7.00): Testi, lelki gyógyulásért
  Szerda (19.00): Egy család megtéréséért és hálából
  Csütörtök (19.00): Az Eucharisztikus Kongresszus gyümölcseiért és hálából születésnapra
  Péntek (7.00): Hálából védőszentért, az Ő közbenjárásáért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
  Szombat (19.00): Szabadulásért
  Vasárnap (Elvándorlók és menekültek világnapja):
  reggel (8.00): Az 1971-ben végzett osztálytársakért és elhunyt társaikért
  este (19.00): Szabadulásért

  Egyházközségünk nagyon szépen vett részt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Hálásan köszönjük Dinnyés Patriknak és kedves feleségének, Cseri Emíliának a regisztrációban és az egyéb tájékoztatásban nyújtott hozzáértő, áldozatos tevékenységét.

  Hétfőn Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk, kedd Szent Máté apostol és evangélista, péntek Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe lesz. Olvassuk a szentek életét. Jó példát, erőt meríthetünk belőle. Égi közbenjáróink Ők.

  Ismét elindulnak a csütörtöki esti szentmise utáni szentségimádási alkalmak. Jöhetünk rá.

  Előre hirdetjük, hogy az esti szentmisék időpontja október 1-től fog 18 órára változni.

  Szeretettel, de határozottan kérjük a templomba járó testvérektől, hogy a sekrestyét ne válasszák misehallgatásra. A templomtérben foglaljanak helyet. Ennek az is az oka, hogy a sekrestyében szükség van helyre az asszisztencia számára az öltözéshez, vagy gyermekeknek, hogy könnyebben megkaphassák a misenaplójukba az aláírást, vagy az egyéb ügyek, pl. a szentmise-szándék beíratásához, vagy az újságok elviteléhez. Megértéseteket köszönjük.

  Antalicz Istvánné, Margitka temetése, pénteken délután 5 órakor lesz.

 • Hirdetés 2021. szeptember 12-19.

  Vasárnap (Szűz Mária Szent Neve napja, Tápiószecsői Búcsú napja):
  reggel (8.00): Meghalt Édesapa lelki üdvéért és összes élő és elhunyt hozzátartozójáért
  este (19.00): Elhunyt Édesanyáért, Raffai Veronikáért
  Hétfő (19.00): Nagyszülőkért és családjaikért
  Kedd (7.00): Testi, lelki gyógyulásért
  Szerda (19.00): A Rózsafüzér-társulat élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (19.00): Gyermek testi, lelki gyógyulásáért
  Péntek (7.00): Szabó János, Bugyi Erzsébet és meghalt hozzátartozókért
  Szombat (19.00): Hálából születésnapokra
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Hálából születésnapra és a kapott kegyelmekért
  este (19.00): Hálából a lehetőségért, a gyermeki szívvel való istenszolgálatért

  Hétfőn Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, kedden Szent Kereszt felmagasztalása, szerdán Fájdalmas Szűzanya, csütörtökön Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk ünnepe lesz. Olvassuk a szentek életét. Jó példát, erőt meríthetünk belőle.

  Hétfőn este 6 órától imádkozik a Szeretetláng imacsoport, szombaton este 6 órától pedig engesztelő imádság lesz Magyar Nemzetünkért a templomban. Ismét elindulnak a csütörtöki esti szentmise utáni szentségimádási alkalmak. Tehát ezen a héten már jöhetünk rá.

  A jövő vasárnapon, szeptember 19-én a reggel 8 órakor kezdődő szentmise Veni-Sancte lesz. Az iskolaévre hívjuk segítségül a Szentlelket. A szentmise után rövid megbeszélést tartunk a mostani 4. osztályosok szüleinek az elsőáldozással kapcsolatban.

  Köszönjük mindenkinek, bármiféle áldozatát, munkáját, imáját Kisasszony napi ünnepi búcsúnk széppé tételében. Felemelő ünnep volt. Az interneten is sokan megtekintették már a közvetítést. A Szűzanya oltalmazzon és áldjon meg mindenkit szolgálatáért.

  Isten éltesse Mária nevű testvéreinket!

  Előre hirdetjük, hogy az esti szentmisék időpontja október 1-től fog 18 órára változni.

  Szabó Vilmos temetése, pénteken délután 4 órakor lesz.

 • Hirdetés 2021. szeptember 05-12.

  Vasárnap (Sülyi Búcsú napja):
  reggel (9.00): Római Katolikus Anyaszentegyházunk összes élő és elhunyt papjáért, püspökéért, pápájáért, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus összes résztvevőjéért és a búcsús zarándokokért, a Tápiósápi, Úri, Tápiószecsői, Tápiósülyi egyházközségekért.
  este (19.00): Szabadulásért
  Hétfő (19.00): szabad
  Kedd (7.00): szabad
  Szerda (19.00): Gönczi István, Bugyi Rozál és hálából egy évfordulóra
  Csütörtök (19.00): Meghalt Szülőkért és élő és meghalt hozzátartozókért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (19.00): Csollák János halálának évfordulójára
  Vasárnap (Szűz Mária Szent Neve napja, Tápiószecsői Búcsú napja):
  reggel (8.00): Meghalt Édesapa lelki üdvéért és összes élő és elhunyt hozzátartozójáért
  este (19.00): Szabadulásért

  Szerdán, szepteber 8-án, Kisboldogasszony ünnepén az este 7 órakor kezdődő szentmisén teljes búcsú nyerhető. A szentmise előtt rózsafüzér imádság és gyóntatás lesz a templomban. A férfiak szentségimádó csoportja is ekkor találkozik (este 6 órakor).

  Köszönjük mindenkinek, bármiféle áldozatát, munkáját, imáját Kisasszony napi ünnepi búcsúnk széppé tételében. A Szűzanya oltalmazzon és áldjon meg minden résztvevő testvért.

  Kedden lesz Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe.

  Egyházközségünk honlapján sok fontos, értékes információ, tudósítás van és lesz NEK-kel kapcsolatban. Kísérjük figyelemmel.

  A Szent István Társulat 2021. szeptemer 5-11-ig ismét megrendezi a Szent István könyvhetet Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren, naponta 10-21 óráig. Érdemes odalátogatni. Részletesebb infó: szit.katolikus.hu

  Egyházközségünk kettő, a NEK logójával díszített kehelygarnitúrát vásárolt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Mátraverebélyi Jelenlétház tagjait támogattuk vele.

  A Tápiószecsői Búcsúi szentmise jövő vasárnap, 12-én, reggel kilenc órakor kezdődik majd.

  Gombai, Úri, Tápiósápi, Tápiósülyi fiatalok bérmálása október 17-én lesz templomunkban.

  Isten éltesse Rozália nevű testvéreinket!

  Bartus Zsuzsanna Erzsébet temetése szeptember 10-én, pénteken délután 3 órakor lesz.