• Hirdetés 2022. május 22-29.

  Vasárnap – Húsvét VI. vasárnapja (május 22.):
  10.30: Egy Édesanyáért, és hálából Szt. Rita tiszteletére
  19.00: A héten temetett Dinnyés Árpád lelki üdvéért

  Hétfő: 19.00 – Hálából keresztény születésnapra és a Szentlélek ajándékaiért
  Kedd: 19.00 – Gyógyulásért
  Szerda: 19.00 – Dinnyés Árpád lelki üdvéért mondatja a közössége
  Csütörtök: 19.00 – Dinnyés István és fia István
  Péntek: 19.00 – Hálából 3. születésnapra és születendő kistestvérért
  Szombat: 19.00 – Dinnyés Árpád lelki üdvéért, mondatják a Rózsafüzér társulat tagjai

  Vasárnap – Húsvét VII. vasárnapja, Urunk mennybemenetelének ünnepe (május 29.):
  10.30: szabad
  19.00: szabad

 • Szülők és elsőáldozók értesítése – 05. 20.

  Kedves Szülők és Elsőáldozók! (május 20.)

  Küszöbön áll az első áldozás szép ünnepe. 2022. május 29-én, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, vasárnap a tápiósülyi, Kisboldogasszony templomában.

  Május 25-én, szerdán délután 5-kor lesz a befejező, utolsó templomi gyakorlás.

 • Hirdetés 2022. május 15-22.

  Vasárnap – Húsvét V. vasárnapja (május 15.):
  10.30: Hálából gyermekekért és keresztgyerekekért
  19.00: Egy beteg Édesanya és egy másik beteg gyógyulásáért

  Hétfő: 19.00 – Test- lelki gyógyulásért és szabadulásért
  Kedd: 19.00 – szabad
  Szerda: 19.00 – szabad
  Csütörtök: 19.00 – szabad
  Péntek: 19.00 – Hálából születésnapokra és névnapra, a kapott kegyelmekért, valamint házassági évfordulóra
  Szombat: 19.00 – Hálából 50 éves házassági évfordulóért és élő és elhunyt hozzátartozókért

  Vasárnap – Húsvét VI. vasárnapja (május 22.):
  10.30: Egy Édesanyáért, és hálából Szent Rita tiszteletére
  19.00: szabad

 • Hirdetés 2022. május 08-15.

  Vasárnap – Húsvét IV. és Jó Pásztor és a papi hivatások vasárnapja (május 08.):
  10.30: Köncse József atyáért és Szabó Illésért és élő és elhunyt összes hozzátartozóiért
  19.00: Elhunyt Cseri István és neje Szűcsi Mária, és fiuk István, elhunyt és élő családtagokért

  Hétfő: 19.00 – Hálából születésnapra
  Kedd: 19.00 – Szabó István lelki üdvéért
  Szerda: 19.00 – Bálint, Hegyi és Vastag család élő és meghalt hozzátartozóiért
  Csütörtök: 19.00 – szabad
  Péntek: 19.00 – Kiss József és élő és elhunyt hozzátartozókért
  Szombat: 19.00 – szabad

  Vasárnap – Húsvét V. vasárnapja (május 15.):
  10.30: szabad
  19.00: szabad

 • Hirdetés 2022. május 01-08.

  Vasárnap – Húsvét III. vasárnapja (május 01.):
  10.30: Szűcsi István és neje Benkó Rozália és élő és elhunyt hozzátartozók és egy Édesanyáért halálának első éves évfordulóján
  19.00: Hálából és a héten temetett Horváth Ferencért

  Hétfő: 19.00 – Érettségizőkért
  Kedd: 19.00 – szabad
  Szerda: 19.00 – szabad
  Csütörtök: 19.00 – Hálából 60. házassági évfordulóra
  Péntek: 19.00 – szabad
  Szombat: 19.00 – Hálából a kegyelmekért

  Vasárnap – Húsvét IV. vasárnapja (május 08.):
  10.30: Köncse József atyáért és Szabó Illésért és élő és elhunyt összes hozzátartozóiért
  19.00: Elhunyt Cseri István és neje Szűcsi Mária, és fiuk István, elhunyt és élő családtagokért

 • Hirdetés 2022. április 24 – május 01.

  Vasárnap – Isteni irgalmasság vasárnapja (április 24.):
  10.30: Élő Németh Mária lelki üdvéért és hálából gyermekáldásért
  18.00: Hálából a Jó Isten gyógyító kegyelméért

  Csütörtök: 18.00 – szabad

  Szombat: 18.00 – Érettségizőkért és hálából születésnapokra és névnapra

  Vasárnap – Húsvét III. vasárnapja (május 01.):
  10.30: Szűcsi István és neje Benkó Rozália és élő és elhunyt hozzátartozók
  19.00: szabad

 • Hirdetés 2022. április 17-24.

  Vasárnap – Húsvét vasárnap (április 17.):
  10.30: A Tápiósülyi Egyházközség összes élő és elhunyt tagjáért, papjainkért
  18.00: Antalicz Józsefné, született Szűcsi Erzsébet és élő és elhunyt hozzátartozókért

  Húsvét hétfő: 18.00 – Egy család testi és lelki gyógyulásáért

  Csütörtök: 18.00 – Veres család élő és elhunyt tagjaiért

  Szombat: 18.00 – Elhunyt édesapáért

  Vasárnap – Isteni irgalmasság vasárnapja (április 24.):
  10.30: Élő Németh Mária lelki üdvéért és hálából gyermekáldásért
  18.00: szabad

 • Levél az ősszel, iskolába induló kisgyermekek szüleihez, gondviselőihez

  Jézus mondja: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. (…) Azután ölébe vette őket és rájuk téve kezét megáldotta őket.” /Mk 10,14-16/

  Kedves szülők!

  Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy gyermeküket részesítsék hitre nevelésben. Keresztény hitünk érték. Megismerése és szép megélése földi és örök boldogságunkat szolgálja.

  A Mennyei Atya gondoskodó szeretettel tekint minden gyermekre. Érdemes Őt választani és élő kapcsolatban lenni Vele.

  A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskolában régi hagyománya van a Római Katolikus Keresztény szellemű hitoktatásnak. Kérjük tehát, fontolják meg és gyermeküknek válasszák a Hit-és erkölcstan oktatást. Aki még nincs megkeresztelve, ő is lehet hittanos. Az ilyen élethelyzet rendezéséhez készséggel adunk tájékoztatást, segítséget.

  A Tápiósülyi Egyházközség területén a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola működik. A leendő I. osztályos gyermekek beíratása, személyes megjelenéssel, április 21-22-én történik. Kérjük, legyünk apostolok, járjunk Jézus követségében azért, hogy minél többeket a katolikus hit-és erkölcstanra írassanak szüleik, nevelőik. Akik már online iratkoztak, őket is erre kérjük tisztelettel, szeretettel.

  Tisztelettel:

  Dr. Szegedi László nyugalmazott plébános (tel.: +36-20/521-0654)

  Szabó László hittanár (tel.: +36-30/473-9278, e-mail: sabola6009@gmail.com)

  Részletesebb tájékoztatás: Váci Egyházmegye

 • Hirdetés 2022. április 10-17. – NAGYHÉT

  Vasárnap – Virágvasárnap (április 10.):
  10.30: Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért
  18.00: Borbás István és fia István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért és a héten temetett ifjú Farkas Gáborért

  Nagycsütörtök: 18.00 – Szentmise az utolsó vacsora és az Oltáriszentség alapítása emlékére

  Nagypéntek: 18.00 – Az Úr Jézus szenvedésének emléknapja, Passió éneklés, kereszthódolat

  Nagyszombat: 18.00 – A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünneplése

  Vasárnap – Húsvét vasárnap (április 17.):
  10.30: A Tápiósülyi Egyházközség összes élő és elhunyt tagjáért, papjainkért
  18.00: Antalicz Józsefné, született Szűcsi Erzsébet és élő és elhunyt hozzátartozókért

  Virágvasárnap aki teheti a fél 11-es szentmisére jöjjön, melyet kis körmenettel tartunk. Virágvasárnap délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van. Ezen a napon a szőlősi kápolnában is lesz szentmise.

  Gyónási lehetőség:

  1. Virágvasárnap a 10.30-as ünnepi szentmise után Sánta János atya biztosít gyónási lehetőséget. A szentmise és a körmenet alatt pedig Szegedi atya az irodájában gyóntat.
  2. Virágvasárnap 17.30-tól reményeink szerint Karácsondi és Barotai atyák gyóntatnak, illetve miséznek.

  A nagyheti szertartások 18 órakor kezdődnek Szegedi atya vezetésével. Húsvét vasárnapján a szőlősi kápolnában nem lesz szentmise. Húsvét hétfőn a sülyi templomban sem lesz szentmise. Az esti misék egyébként, április 30-ig 18.00 órakor lesznek.

  A Szent Sírnál ismét a régi rend szerint, részt vehetünk az értünk meghalt Jézus előtti hódolatban, virrasztásban. A bejáratnál elhelyezett táblázatra iratkozzunk fel! Ha van vállalkozó imaközösség, csütörtökön este is lehet egy órahosszás imát tartani a templomban.

  Első pénteken este sok fiatal vett részt, a számukra rendezett programon a templomban, illetve a plébánián. Külön köszönjük az alkalom gondozását Pesti Dórának, Pelyhe Virágnak és társaiknak. Valószínűleg május első péntekjén  lesz folytatás.

  Hálásan köszönjük mindazok fáradságát, akik segítettek templomunk belső és külső takarításában, az ünnepre való rendbe és széppé tételében. A Stabag Alunorm munkatársainak is külön köszönjük segítségét. Isten áldja meg őket!

  Múlt hétvégén a Szentföld javára gyűjtöttük a perselyadományokat. 91.600,- Ft-ot adtak a testvérek. Isten fizesse meg!

  A nagyszombati és a Húsvét vasárnapi szertartást és szentmisét online közvetítjük, ennek elérhetőségéről egyházközségünk honlapján lehet majd tájékozódni. Természetesen, aki teheti, ne az interneten keresztül vegyen részt  szentmisén, hanem személyesen.

 • Hirdetés 2022. április 03-10. – FRISSÍTVE

  Vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja (április 03.):
  10.30: Haris Lajos és neje Jámbor Irén és elhunyt hozzátartozókért, és Ifjú Bugyi Ferenc lelki üdvéért, halálának negyedik évfordulójára
  18.00: Szabó és Varró család élő és elhunyt hozzátartozókért és elhunyt Mária lelki üdvéért

  Csütörtök: 18.00 – Bálint Sándor és neje Kovács Mária, élő és meghalt hozzátartozókért

  Szombat: 18.00 – szabad

  Vasárnap – Virágvasárnap (április 10.):
  10.30: Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért
  18.00: Borbás István és fia István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért

  Most hétvégén a Szentföld javára gyűjtjük a perselyadományokat (szombat-vasárnap: április 03.).

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van.

  Húsvétig biztosan este hat órakor kezdődnek majd az esti szentmisék, szertartások, pl. nagycsütörtökön, nagypénteken, Szegedi atyával.

  Április 5-én, kedden  8 órától lesz a húsvéti nagytakarítás a templomban. Kérjük az asszonyokat, lányokat, hogy jöjjenek.

  Virágvasárnap a sülyi templomban fél 11-kor (a szokásos időpontban) lesz az ünnepi szentmise barkaszenteléssel és a passió rövidebb változatának olvasásával. Az ünnepi szentmise után Sánta János atya biztosít gyónási lehetőséget. Készítsük lelkünket az ünnepre.

  Az ukrajnai háború kapcsán a középre kihelyezett állóperselybe Háromszázötvenezer Ft-ot adtak a testvérek. Ezt és minden ebben az ügyben tett áldozatotokat fizesse meg az Isten!

  Kedves Testvérek!

  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyházközségeink nagyböjti közös imádságára, az immár hagyományos VÁROSI KERESZTÚTRA.

  2022. április 8-án (pénteken) 16.45-kor gyülekezünk a Szőlősi, Szent József Kápolna udvarán, és a plakáton megjelölt útvonalon vonulunk a tápiósülyi Kisboldogasszony templomig. Indulás 17 órakor. Az állomásokon egy-egy közösség vezeti majd az imádságot. A közös ima után egy kis agapéra is várunk mindenkit szeretettel a plébánián.

  A VÁROSI KERESZTÚTTAL kapcsolatban az egyházközség honlapján is megtalálhatók az információk, kérjük, kísérjétek figyelemmel! Gyertek el, tegyünk tanúságot az értünk szenvedő Jézus mellett, minél többen!

  Ifjú Farkas Gábor temetése április 9-én, szombaton, délelőtt lesz, melyet kedves halottunkért való gyászmise követ. A temetést és a szentmise bemutatást Farkas István piarista atya végzi.