• Nagyheti szertartásrend

  Nagyhétfő
  18.30: Szentmise (Nem lesz Bibliaóra!)

  Nagykedd
  07.00: Szentmise

  Nagyszerda

  Nagycsütörtök
  18.30: Az Utolsó Vacsora emlékmiséje (Utána szentségimádás)

  Nagypéntek
  Szőlősön: 14.00: csonkamise
  Sülyben: 14.00: Keresztút a templomban
  15.00: Csonkamise (Utána virrasztás másnapi miséig)

  Nagyszombat
  08.00-19.00: Szentsír-látogatás
  19.30: Feltámadási mise (Benne felnőttek keresztelése és bérmálása)

  Húsvétvasárnap
  10.00: Ünnepi mise körmenettel (Utána tojáskeresés a plébániakertben gyerekeknek)
  18.30: Szentmise

  Húsvéthétfő
  08.00: Szőlősön szentmise
  10.00: Sülysben Szentmise

 • Ünnepi miserend – 2022 Karácsony

   

   
  Karácsonyi misék rendje:
  december 24. Szenteste 17.00 Szőlős, 24.00 Süly
  december 25. Nagykarácsony 10.30 és 18.30
  december 26. Szent István vértanú 10.30
  december 27. Szent János ünnepe 18.30 +borszentelés
  december 28. aprószentek 18.30
  december 29. 18.30 +szentségimádás
  december 30. Szent Család ünnepe 18.30 +családok megáldása
  december 31. Évvégi hálaadás/Újév előestéje 18.30

   

  Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
 • Szentmisék rendje

  A szentmise Krisztus testének és vérének eucharisztikus áldozata, amelyet Jézus az utolsó vacsorán alapított, hogy így a keresztáldozat az idők folyamán át az ő eljöveteléig jelenlevő valóság legyen. Ezért az Egyházra bízta halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, amelyben Krisztust fogadjuk szívünkbe, lelkünk megtelik kegyelemmel és megkapjuk a jövendő dicsőség zálogát.

  Szentmisék templomunkban:

  Az évközi időben:

  Hétfő, csütörtök: 18:30 
  Kedd, péntek: 7:00
  Szombat: 18:30 – előesti szentmise 

  Vasárnap:
  reggel: 10:30 (frissítve: 2023.07.01.)
  este: 18:30

  Szentmisék, igeliturgiák a Szőlősi kápolnában:

  Szombat: 17:00

  Az Egyház főünnepei, a parancsolt ünnepek és Egyházközségünk búcsúja alkalmával a szentmisék rendje a fentiektől jelentősen eltérő lehet. A szentmisék esetlegesen eltérő rendjéről az aktuális hirdetésekben tájékozódhat.

   

  A környékbeli templomok vasárnapi és előesti miserendje (az alábbi időpontok utoljára módosítva: 2021.11.21-én):

  Tápiósáp:
  – előesti szentmise szombaton délután 16:00-kor
  – vasárnap délelőtt 11:00
  Úri:
  – előesti szentmise szombaton este 18:00-kor
  – vasárnap délelőtt 9:00
  Gomba:
  – vasárnap reggel 7:30
  Mende:
  – vasárnap reggel 8:30
  Kóka:
  – előesti szentmise szombaton este 18:30-kor
  – vasárnap délelőtt 11:00
  Tápiószecső
  – szombat este 18:00
  – vasárnap délelőtt 9:00

 • 2021. Karácsony ünnepi alkalmai Kisboldogasszony egyházközségében, Tápiósüly

  December 24-én délután 4 órától látogatható a templomi betlehemünk. Hozzá kapcsolódóan vetítjük a templomban az „Első Karácsony” 26 perces animációs filmet.

  Este 10 órakor lesz, az éjféli mise helyett a Karácsonyi Vigília Szentmisénk. Ezt Barotai Endre atya mutatja be. Hálásan köszönjük Neki, értünk vállalt áldozatát.

  Szombaton, Nagykarácsony napján, december 25-én délelőtt ½ 11 órakor lesz a Karácsonyi Nagymisénk. Ezt Kovács András atya celebrálja. A neten közvetítjük az ünnepi miséket. Ezen a napon több szentmise, vagy igeliturgia nem lesz sem a templomunkban, sem a Szőlősi kápolnánkban.

  Vasárnap, december 26-án a szokásos miserend lesz. Tehát a templomban délelőtt fél 11-kor Kovács András atyával.  Este 6 órakor Barotai atyával. A szőlősi kápolnában Igeliturgia lesz délelőtt 9 órakor, Kohajda László vezetésével.

  A liturgiák közvetítése megtekinthető lesz innen is:


 • Ünnepi miserend – 2020 Karácsony

  Különleges esztendőnk van. Egyrészt a Covid-járvány miatt, de amiatt is, mert Szegedi László atyánk nem tud már önállóan szentmisét bemutatni. Hála érte Istennek, amiért így is közöttünk lehet. Kérjük tehát a megértő elfogadást a hagyomány változása miatt. Gyönyörű lehet az ünnepünk, ha törekszünk, most még inkább szépen szeretni egymást, szűkebb családunkban és az egyházközségünk nagy családjában. A Szentestét tudatosan tegyük vallásosan széppé, amikor összegyűlünk az otthoni karácsonyfa körül. Énekeljünk karácsonyi énekeket, a szentírásból olvassuk fel Jézus születésének történetét. Irodalomból, költészetből is meríthetünk ide illő műveket. Ha vannak velünk gyermekek, őket is vonjuk be.

  Sok hírért és majd a karácsonyi ünnepkör alkalmainak időpontjai miatt, látogassuk az egyházközség honlapját. Itt lehet majd csatlakozni a pénteki ½ 9-es és a szombati 10 órai szentmisék megtekintésére is. Akinek nem áll módjában internetezni, vele építsünk ki kapcsolatot és segítsük tájékozódni az esetleges változásokról, vagy bármi tudnivalóról. Ez is lehet adventi jó cselekedetünk.

  Az utolsó hajnali mise december 23-án, szerdán lesz. December 24-én, csütörtökön, Ádám Éva napján, reggel 7 órakor lesz a szentmise. Előtte ½ 7-től gyóntatás a templomban és szükség esetén utána is. Szegedi atya az irodájában fog gyóntatni. (Viseljünk maszkot, amikor bemegyünk hozzá és az egyéb járványügyi feltételeket is tartsuk be!) Éljünk a lehetőséggel, legyen ez bűnbánati délelőtt és böjtös nap is, mely este már feloldódik. A járványhelyzet miatt sajnos az éjféli mise idén elmarad. A hagyományos délutáni pásztorjáték is.

  December 25-én, pénteken, Nagykarácsony napján, az ünnepélyes nagymise ½ 9-kor kezdődik. Tehát, nem 10 óra, mint az előző években. A szőlősi kápolnában lesz ½ 11-kor szentmise. A sülyi Kisboldogasszony templomunkban este 6-kor is lesz. Ez három lehetőség. Valamelyiken mindenki, aki teheti, igyekezzen részt venni. Karácsony, Urunk születése Főünnep, parancsolt ünnep. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását (…) áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión, vagy rádión, vagy világhálón keresztül áhítattal, őszinte szívvel óhajtva veszi. (vö. A Búcsúk Kézikönyve, 51. oldal)

  Szombaton, Karácsony másnapján, Szent István, Krisztus első vértanújának ünnepén egy szentmise lesz a sülyi templomban, délelőtt 10 órakor.

  Vasárnap (december 27.) a Szent Család, Jézus, Mária és József ünnepe. Vasárnapi misék a megszokott rend szerint, Szőlősön ½ 11-kor igeliturgia lesz. Imádkozzunk majd családjainkért és az emberiség nagy családjáért!

 • Mindenszentek – Halottak napja

  “Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.” /Mt 5,12a/

   

  Mindenszentek ünnepe (november 01.)

  Szentmisék 8.30-kor és 18.00-kor kezdődnek templomunkban.

  Ájtatosságok, gyóntatás:
  14 órától kezdődik a sírok szentelése.
  17 órától a temetői keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos temetői ájtatosságot végzünk, melyet idén az akolitusok vezetnek.
  17.30-tól József atya gyóntat a templomban.

  Halottak napja (november 02.)

  Szentmisék 7.00-kor és 18.00-kor kezdődnek templomunkban.

 • Lesz SÜLYI BÚCSÚ, de körmenet nélkül

  Marton Zsolt Váci püspök Úr rendelkezése értelmében másképpen lesz a sülyi búcsú is.

  SAJTÓKÖZLEMÉNY

  MARTON ZSOLT VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK KÉRÉSE A ZARÁNDOKCSOPORTOKHOZ

  Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezése értelmében a járványhelyzet miatt a szeptember 5-6-i és 8-i Mátraverebély-szentkúti és Máriabesnyői Kisboldogasszony búcsúk, illetve a szeptember 12-13-án a Vác-Hétkápolnai templom búcsúja nem tarthatóak meg nagy létszámmal.

  Az egymás iránti szeretetteljes felelősség érvényesülése érdekében Püspök atya, arra kéri a zarándokokat: ne keljenek útra és ne induljanak el tömegesen a zarándokhelyekre, valamint kéri a hívek imáit a betegek gyógyulásáért és a világjárvány megszűnéséért.

  Szeptember 6-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisét megtartjuk ünnepélyes módon, de az utána általában szép, népes, hagyományosan következő körmenetet az idén elhagyjuk. A szentmise a templom mellett, szabad térben lesz. A templomban is látható majd televízió készülékeken. Az interneten élő egyenes adásban közvetítjük. A szomszédos, testvér-egyházközségekből gyalogos zarándokok sajnos, most nem jöhetnek. Természetesen, azok, akiknek Sülyhöz való családi kötődésük van, ők igen. Azonban tisztelettel, de határozottan kérjük a járványügyi előírások gondos betartását. A beérkező útvonal pontokhoz kézfertőtlenítőket helyezünk el. A szájmaszk használata, a távolságtartás is fontos, főleg a belső térben. A szentmise liturgiája során szükséges elővigyázatossági cselekményekről a helyszínen adunk tájékoztatást. Egy konkrét példa: Dr. Lengyel Zsolt esperes atya kifejezett kérése, hogy kézbe áldozzunk! Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a szentáldozáskor az Úr Jézus testét a két kezünkből formált trónuson fogadjuk. Oldalt lépünk egyet, és úgy vesszük mi, magunkhoz. Elvinni a kezünkben távolabbra nem szabad.

  Abban a reményben, hogy egy esztendő múlva valamennyien együtt ünnepelhetjük Kisboldogasszony születésnapját, most is, valamilyen módon vegyünk részt ebben. A neten való közvetítés elérhetőségét szombaton kiírjuk egyházközségünk honlapjára is.

  Szertettel és tisztelettel, az egyházközség képviselőtestülete nevében,
  Szabó László akolitus, plébánia szervező

 • “Örvendeztem” – a környező egyházközségek miserendje

  Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:
  »Az Úr házába megyünk.«
  És lábunk már itt áll
  udvaraidban, Jeruzsálem!
  /122. zsoltár/

  A római katolikus Krisztuskövető ember vallásos életéhez hozzátartozik a szentmise. Ezt felszentelt pap mutathatja be. A szentmise Krisztus végtelen értékű áldozata értünk, a mi nevünkben is, a Mennyei Atyának. Törekednünk kell rá, hogy rendszeresen vegyünk benne részt. Ezért közöljük a környékbeli templomok, testvéri közösségek szentmise-rendjét. Természetesen az a jó, ha mindenki a saját temploma szentmiséit látogatja elsősorban. Legyen különös az az alkalom, vagy ok, amiért másik egyházközség templomába megyünk.

  TÁPIÓSÜLY: szombat este 7 óra, vasárnap 08.30, este 7 óra
  Szőlősi kápolna: /Iskola utca/ vasárnap 10.30

  TÁPIÓSÁP: szombat délután 4 óra, vasárnap 11.00

  TÁPIÓSZECSŐ: szombat délután 5 óra, vasárnap 11.00 és este 6 óra

  ÚRI: szombat este 6 óra, vasárnap 09.00

  GOMBA: vasárnap 07.30

  KÓKA: szombat este ½ 7, vasárnap 09.00

  Ezek az időpontok 2020. augusztus 29. napjától érvényesek. Tájékozódni kell aktuálisan, hogy történt-e változás.

  Az Ige-istentisztelet nem azonos értékű a Szentmisével, de adandó alkalommal ez is lehet szép és jó, hiszen Jézus nevében találkoznak a testvérek. Hallgathatják, megszívlelhetik az evangélium tanítását és szentáldozáshoz járulhatnak.

 • Ünnepi miserend – 2019 Karácsony

  December 24-én, kedden (Szenteste napján, „Ádám Éva-kor”) reggel  7-kor lesz szentmise és éjfélkor az ünnepi karácsonyi szentmise kezdődik majd.
  Délután 4 órakor misztériumjáték lesz a gyermekek számára. Éjféli mise előtt ismétlik, ½ 12-től.

  December 25-én, Nagykarácsony napján (szerda) a sülyi templomban délelőtt  10.00-kor és este 6.00-kor lesz szentmise. A szőlősi kápolnában 10.00-kor lesz szentmise.

  December 26-án, Karácsony másnapján (csütörtökön) a sülyi templomban reggel ½ 9-kor és este 6.00-kor  szentmise. Szőlősön  ezen a napon 10.00-kor lesz szentmise.

  December 31-én,  Szilveszterkor, (kedden)  a sülyi templomban, délután 17.00-kor lesz a hálaadás szentmiséje. Szőlősön ezen a napon nem lesz szentmise.

  Újév napján /január 1. szerda/ Sülyben   10.00-kor és este 6.00-kor lesznek szentmisék.

  Újévkor, Szőlősön 10.00-kor lesz szentmise.