• Tegyetek tanítványommá minden nemzetet

  „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” /Mt 28,18-20/

  Vajon, hogyan teljesítették Jézus missziós parancsát az apostolok? És mi?

   

 • A NAGYHÉT ESEMÉNYEI

  Jézus haláláról és feltámadásáról mind a négy evangélium ír, de nem egyféleképpen – mindez attól függ, hogy az adott szerző mit tartott fontosnak elmondani a történetből. Húsvét közeledtével sokan fellapozzák a Bibliájukban ezeket a fejezeteket. Hogy megkönnyítsük az olvasást és a megértést, a négy evangéliumot összevetve közreadjuk a húsvéti történet kronológiáját, vagyis Jézus földi életének utolsó napjait és annak eseményeit.

 • Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

  Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

  Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! 

  Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

  Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. 

  Ámen.

   

  Forrás: MKPK

 • Ferenc pápa üzenete a betegek 31. világnapjára

  Kedves Testvérek!

  A betegség emberi tapasztalatunk részét képezi. De embertelenné válhat, ha elszigetelten és elhagyatottan kell megélni, ha nem kíséri gondoskodás és együttérzés. Egy közös gyaloglás során megszokott dolog, hogy valaki nem érzi jól magát, hogy fáradtság vagy valamilyen kellemetlen esemény miatt meg kell állnia. Ezekben a pillanatokban tűnik ki, hogy az úton miként haladunk: valóban együtt haladunk, vagy

 • Vízkereszt – 2023. január 06.

  Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” /Mt 2,1-2/

   

  Január 06-án, pénteken, Vízkereszt ünnepén, 18.30-kor szentmisén ünneplünk. A szentmisében lesz a vízszentelés szertartása.

  Vízszentelés 2022-ben

 • Szent Család ünnepe – december 30.

  „A szeretet és a hűség szövetsége, amelyből a názáreti Szent Család él, megvilágítja azt az elvet, amely formát ad minden családnak, és képessé teszi arra, hogy jobban szembe tudjon nézni az élet és a történelem viszontagságaival. Ezen az alapon, még gyengeségében is, minden család világossággá tud válni a sötét világban.” /Amoris Laetitia/

  December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepén, 18.30-kor szentmisén ünneplünk. A szentmisét követően a családok áldásban részesülnek.

   

  Imádság a Szent Családhoz

  Jézus, Mária és József,
  bennetek szemléljük
  az igaz szeretet ragyogását,
  nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat.

 • Ferenc pápa imája a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

  Szeplőtelen Anyánk,
  ma köréd gyűlik Róma népe.
  A lábad elé helyezett virágok
  az eltérő városi környezetekből,
  kifejezik szeretetüket és odaadásukat irántad,
  aki mindannyiunk felett őrködsz.
  És Te látod és szívesen fogadod
  azokat a láthatatlan virágokat is, amelyek
  invokációk, megannyi néma könyörgés,
  néha elfojtottak, rejtettek, de nem előtted, aki Anya vagy.

  Két év után, amely során egyedül jöttem el,
  hogy hódoljak Neked hajnalban,
  ma visszatérek Hozzád ennek az egyháznak
  és városnak a lakóival együtt.
  Elhozom minden közel és távol álló
  gyermeked köszönetet és könyörgését.

  A mennyből, ahová Isten befogadott Téged,
  sokkal jobban látod a földi dolgokat, mint mi;
  de Anyaként meghallgatod fohászainkat,
  hogy Fiad irgalommal teli Szíve
  elé terjeszd azokat.

  Először is számtalan férfi és nő
  gyermeki szeretetét hozom el Neked,
  nemcsak keresztényekét,
  akik a legnagyobb hálát táplálják irántad
  a kegyelemmel és alázattal teli szépségedért:
  mert annyi sötét felhő közepette
  a remény és a vigasztalás jele vagy.

  Elhozom Neked a gyermekek mosolyát,
  akik megtanulják a nevedet képed előtt,
  édesanyjuk és nagymamáik karjaiban,
  és akik kezdik megérteni,
  hogy nekik is van Mennyei Édesanyjuk.
  És amikor az életben megtörténik, hogy azok a mosolyok
  teret engednek a könnyeknek,
  milyen fontos, hogy megismertek Téged,
  hogy megkapták édesanyai ajándékodat!

  Elhozom Neked az idősek és öregek háláját:
  életükkel kifejezett köszönetüket,
  amelyet emlékekből, örömökből és bánatokból szőttek,
  valamint az eredményekből, amelyeket tudják, hogy
  a Te segítségeddel sikerült elérniük,
  kezüket a kezedben tartva.

  Elhozom Neked a családok,
  apák és anyák gondjait, akik gyakran küzdenek
  a megélhetés biztosításával, és nap mint nap
  kisebb-nagyobb kihívásokat kell megoldaniuk.
  Különösen a fiatal párokat bízom Rád,
  hogy Rád és Szent Józsefre tekintve
  bátran haladjanak előre az életben
  bízva Isten Gondviselésében.

  Elhozom neked a fiatalok álmait és szorongásait,
  Akik nyitottak a jövő felé, de visszatartja őket egy kultúra,
  amely tárgyakban gazdag és értékekben szegény,
  információval telített és az oktatás terén hiányos,
  meggyőző a megtévesztésben és könyörtelen a csalódásban.
  Kegyelmedbe ajánlom kiváltképpen a gyermekeket,
  akiket a leginkább érintett a járvány,
  hogy apránként folytathassák
  szárnypróbálgatásukat
  és felfedezzék újra a magasan repülés örömét.

  Szeplőtelen Szűz, szerettem volna
  elhozni Neked
  az ukrán nép hálaadását
  a békéért, amelyet régóta kérünk az Úrtól.
  ehelyett még mindig eléd kell tárnom
  e meggyötört földről a gyerekek, az idősek,
  az apák és anyák, a fiatalok könyörgését.
  De valójában mindannyian tudjuk
  hogy velük vagy és mindenkivel, aki szenved,
  ahogy a Fiad keresztje mellett álltál.

  Köszönjük, Édesanyánk!
  Rád tekintve, aki nem vétkezett,
  higgyünk és reménykedjünk továbbra is,
  hogy a szeretet legyőzheti a gyűlöletet,
  hogy az igazság legyőzheti a hazugságot,
  hogy a megbocsátás legyőzheti a sértéseket,
  hogy a béke legyőzheti a háborút. Úgy legyen!

  Forrás: Vatican News