• Adventi lelki készülődés – 2023

 • Az MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2023

  Kedves Testvérek!

  Árpád-házi Szent Erzsébet személye és életpéldája több, mint 800 éve csodálattal tölti el a keresztényeket. Ma, amikor a közbeszéd jellemzően olyan embereket állít példaképként elénk, akik nem érdemeik által tettek szert hírnévre vagy gazdagodtak meg, Szent Erzsébet személyében egy olyan emberre emlékezünk, aki számára a földi jólét és a hírnév születésétől fogva adott volt, mégsem félt lemondani róluk, hogy az igazi javakban, Isten előtt gazdagodhasson.

  Magától Szent Erzsébettől nem maradtak ránk írásos emlékek, naplók vagy levelek: amit tudunk róla, azt legendákból és életrajzokból ismerjük, amelyek a szentté avatására készülve vagy az azt követő időkben íródtak. Ez azonban mégsem jelent hiányt, sőt. Ma, amikor szinte minden témában bárkinek joga van ahhoz, hogy megszólaljon és véleményt nyilvánítson, Szent Erzsébet hallgatása különösen is beszédes, mert ő a tettei által beszél.

 • Mindenszentek ünnepe és Halottak napja

  MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS HALOTTAK NAPJA
   
  A katolikus egyházban mindenszentek ünnepén, november 1-jén a megdicsőült, azaz mennybe jutott és szentté vált lelkeket ünnepljük, másnap, halottak napján pedig minden elhunytról, de különösen is a tisztítótűzben szenvedő lelkekről emlékezünk meg.
   

  A katolikus egyházban mindenszentek ünnepén, november 1-jén mindazokat a megdicsőült, azaz mennybe jutott és szentté vált lelkeket ünneplik, akikről megszámlálhatatlan seregük miatt a katolikus naptár név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepének gondolata az ókorba, a keresztényüldözések idejére vezethető vissza, amikor általános volt a vértanúságot szenvedett emberek halálnapjának, azaz mennyei születésnapjának ünneplése. A keresztényüldözés alábbhagyásával egyre inkább a kollektív megemlékezés és ünneplés terjedt el.

  Halottak napján, november 2-án a katolikus egyház minden elhunytról, de különösen is a tisztítótűzben szenvedő lelkekről emlékezik meg. Odilo clunyi apát 998-ban vezette be a rábízott kolostorokban az elhunytak emlékünnepét. Kezdeményezésének hátterében az a gondolat állt, hogy ha az egyház mindenszentek ünnepén megemlékezik a mennyország szentjeiről, a következő napon emlékezzenek meg az összes meghaltról is, aki a katolikus hit szerint még a tisztítótűzben szenved. A clunyi bencések gyakorlata hamarosan széles körben elterjedt. Róma, a pápai székhely a 14. században fogadta be a halottak napi megemlékezést.

 • Rózsafüzér Királynője – október 7.

  Október a rózsafüzér hónapja, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

  „Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?” (II. János Pál pápa)

  Templomunkban szombaton (október 7.) reggel 7 órakor és este 18.30-kor lesz szentmise.

   

 • Szűz Mária szent neve – szeptember 12.

  Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

   

  Isten Anyjának Szent Neve,
  Jézus után a legszebb Név,
  Hogyha hívjuk buzgó szívvel,
  Reánk száll az ég kegyelme.
  Gondjainkban, bajainkban,
  Hívjuk csak e Szent Nevet,
  Szűz Mária láthatatlan
  Nyújtja a segélykezet.
  Ha bajod vagy bánatod van,
  Vagy a szíved fáj nagyon,
  Vigasztalást nem találva,
  Csorog a könny az arcodon,
  Csak fohászkodj Máriához,
  Égi Anyád melléd áll,
  Ő letörli könnyeidet,
  Szív-sebedre írt talál.
  Óh, Te Szent Név, hatalmas Név,
  Mária drága Neve,
  Hívjad, hívjad segítségül!
  Földnek minden gyermeke.
  Ámen.
   
   
 • Szűz Mária születése – szeptember 8.

  💐KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE💐 (szeptember 8.)
   
  Jacques Bossuet:
  SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSÉN (Kisboldogasszony)
   
  Milyen nemes, nagyszerű és dicsőséges volt
  a te születésed, Boldogságos Szűz Mária!
  A kegyelemnek mily áradatát önti fejedre
  ezen a napon az Atyaisten!
  Az Örök Ige is siet,
  hogy megszentelje tabernákulumát,
  és határtalan nagylelkűségében
  csodálatos mennyei kincsekkel gazdagítsa.
  Azt szeretné ugyanis, te drága kisleány,
  megváltásunk hajnala,
  hogy Hozzá méltónak szülessél,
  s érezd azt a ,mérhetetlen ajándékot,
  hogy gyermeked van, aki ugyan Fiad,
  de egyidejűleg születésed szerzője is.
   
  Az éjszaka elmúlt, közeledik a hajnal.
  Már sejlik Jézus napjának ragyogása,
  és mi már élvezzük ezt a jótékony világosságot.
  Benned, ó Mária, aki most születsz a világra,
  már az Ő fénye szikrázik,
  mivel te bűntelen vagy és kegyelemmel teljes!