• Hirdetés 2023. december 24-31.

  Vasárnap – ADVENT IV. vasárnapja (december 24., 4. gyertya gyújtása): 
  10.30: szabad
  22.00: Karácsony előesti mise, szabad

  Hétfő  – Karácsony 
  10.30: Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért, papjainkért
  18.30: szabad
  Kedd – Szent István vértanú
  8.00 (szőlősi kápolna): szabad
  10.00: Borbás család elhunytjainak lelki üdvéért és élő hozzátartozókért
  Csütörtök – Aprószentek
  18.30: Meg nem született magzatokért és azokért a családokért, akiknek nem születhettek meg gyermekeik; utána gyertyagyújtás a temetőben
  Péntek – Becket Szent Tamás
  7.00: Hálából a kapott kegyelmekért
  Szombat 
  18.30: elhunyt Barmos Istvánért halála 5. évfordulójára, valamint édesanyáért és Botlik Rozáliáért, gyermekeinek édesanyjáért; közbenjáró ima családokért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor igeliturgia lesz.

  Vasárnap – Szentcsalád vasárnapja (december 31.): 
  10.30: Benkó Gábor, neje Dobos Rozália, élő és elhunyt családtagokért; Családjainkért hálából; családok, házaspárok megáldása
  18.30: szabad; év végi beszámoló és hálaadás

 • Ünnepi miserend – 2022 Karácsony

   

   
  Karácsonyi misék rendje:
  december 24. Szenteste 17.00 Szőlős, 24.00 Süly
  december 25. Nagykarácsony 10.30 és 18.30
  december 26. Szent István vértanú 10.30
  december 27. Szent János ünnepe 18.30 +borszentelés
  december 28. aprószentek 18.30
  december 29. 18.30 +szentségimádás
  december 30. Szent Család ünnepe 18.30 +családok megáldása
  december 31. Évvégi hálaadás/Újév előestéje 18.30

   

  Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
 • Betlehemezés

  Szeretnéd otthon fogadni a betlehemezőket rövid műsorukkal?
  Hogy jókor érkezzenek, be tudd engedni őket, otthon legyenek a gyerekek…
  Vagy még soha nem jártak nálad?
   

  Ha igen, keresd bátran Farkas Gábornét.

 • Hirdetés 2022. december 11-18.

  Vasárnap – Advent III. vasárnapja (december 11.):
  10.30: Benkó Gábor és felesége Dobos Rozália élő és elhunyt családtagjaiért
  18.30: Nagy Sándorné Pákozdi Izabella és Pákozdi és Süli család elhunytjaiért

  Hétfő: 6.00 – Gyerekekért
  Kedd (Szent Lúcia szűz és vértanú): 6.00 – igeliturgia
  Szerda (Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító): 6.00 – Egy édesapa lelki üdvéért
  Csütörtök: 6.00 – igeliturgia
  Péntek: 6.00 – Hálából születésnapra
  Szombat:
  6.00 – Katona és Farkas család élő és elhunyt tagjaiért
  18.30 – Születésnapra; Hálából 80. születésnapra

  A szőlősi kápolnában szombat este sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz.

  Vasárnap – Advent IV. vasárnapja (december 18.):
  10.30: Fehér Tibor lelki üdvéért
  18.30: Hálából

 • Kisboldogasszony Figyel-Ő – Karácsonyi kiadás (2020)

 • Pásztorjáték másként

  A misztériumjáték a keresztény vallás misztériumaira épülő, megtérést és bűnbánatot célzó dramatikus, párbeszédes cselekmény. Tárgyát főként Krisztus életének eseményei, a karácsonyi és húsvéti misztérium adja.

  Nálunk nagy hagyománya van, hogy évről-évre egy-egy közösség, vagy fiatalok egy csoportja a Megváltó születéstörténetének különféle változatát, vagy egy tanulságos, a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő, valamiképpen a kisdedet is elénk idéző történetet adnak elő december 24-e délután. Az előadás végén pedig, a lelkes gyermekekből és felnőttekből álló közönség a szereplőkkel együtt karácsonyi dalokat énekel.

  Idén – a járványügyi helyzetre tekintettel – sajnos elmarad az egyházközségünkben elmúlt karácsonyokkor megszokott templomi pásztorjáték.

  Bár most nem ünnepelhetünk együtt délután, az alábbiakban egy néhány évvel ezelőtti előadás felvételét osztjuk meg.

  Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe A kis gyufaárus lány történetét!

   

 • A Megváltó születését ünnepeljük

  December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Ez az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Isten Fia, a Megváltó, a Világ Világossága. Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megvalósulhasson az Úr szándéka.

  A keresztény hit szerint Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűneitől. Az üdvtörténetben születéséről tanúskodnak az Ószövetség prófétáinak jövendölései, az úgynevezett messiási jövendölések. Ezek közül az egyik legismertebb Izajás próféta jövendölése a Gyermekről (Iz 7,14), amit Szent Máté evangélista a gyermekségtörténet elbeszélésekor belesző a történetbe, amikor ezt írja: „Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: »Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják  hívni«. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté 1,22-23).

  Jézus Krisztus születése az üdvösségtörténet központi eseménye. Ő a Fiú, a Logosz, az Ige, akire az ószövetségi nép ősidők óta várt. Jézus az idő kezdete előtt születő Fiú, ahogy a Hiszekegyben megvalljuk: „Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett”.

  Karácsony éjszakáján ez a kisgyermek, az Istengyermek születik meg Szűz Máriától Betlehemben. Jézus születése hármas születés: az öröktől való, a földi (történeti) és a kegyelmi (a hívők lelkében való) születés. A hagyomány nem őrizte meg Jézus születésének kalendáriumi napját. Az első századokban az egyház vízkereszt ünnepén ünnepelte a Karácsonyt, ahogy a keleti egyházakban sokáig megmaradt ez szokás. Nyugaton I. Gyula pápa 350-ben nyilvánította Jézus születésének napjává december 25-ét. Az időpont kiválasztása nagy valószínűség szerint azért esett erre a napra, a téli napforduló közelébe, mert a római birodalomban ez a nap volt a Sol invictus, a legyőzhetetlen nap ünnepe. Így Jézus születésének ünnepe szimbolikusan Isten Fiának, a világ Világosságának születésnapjává vált.

  A Megváltó születését sokáig csak a templomokban ünnepelték, ilyen a mai napig az egyetlen éjjel bemutatott katolikus szertartás: a hagyományos éjféli szentmise Karácsony szent napján. Az  évszázadok során különböző szokások kapcsolódtak még az ünnephez, mint a betlehem készítés, a karácsonyfa-állítás, a pásztorjáték, regölés és még sorolhatnánk a szép hagyományokat.

  Az első jászolt Assisi Szent Ferenc állította fel 1223-ban, egy grecciói templomban. A betlehemi jászol segít megértenünk Karácsony titkát, mert a Fiú alázatáról és irgalmas jóságáról beszél, aki „noha gazdag volt, szegénnyé lett” (2Kor 8,9) értünk. Szegénysége gazdaggá teszi azt, aki befogadja.

  A karácsonyfa Isten ajándékozó szeretetének szimbóluma. Először a XVI. században a német evangélikusok állítottak karácsonyfát otthonaikban. Örökzöldje az örökkévalóságra, háromszög-formája a Szentháromságra utal, ágai a keresztet idézik. A karácsonyfa gyertyái a született Világosságnak, díszei pedig az örök dicsőségnek jelei. A fa tetején a karácsonyi csillag azt fejezi ki,
  hogy a karácsonyfát állító ember otthona ugyanaz a betlehemi barlang lett, amely fölött megállt az újszülött Jézusra mutató csillag.

  December 25-e, Karácsony napja a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Az ünnep alkalom arra, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén és meghitté változtatja azt.

  Az idei évben különleges lesz a Karácsony a világjárvány miatt, a családok szűk körben tudnak csak ünnepelni, de talán így méginkább a lényegre tudunk majd figyelni, a nagy összejövetelek helyett békés nyugodt várakozással engedjük, hogy a Kisded Jézus megszülethessen bennünk. Karácsony lényege, hogy Isten emberré lett, azaz belépett a mi világunkba. Azért jött közénk, hogy választ adjon az élet értelme után kutató emberiség nagy kérdéseire, hogy megmutassa mindenkinek, az egyetlen valóban járható út az, ha őt követjük, aki „az út, az igazság és az élet” (Jn 14, 6), és szeressük úgy Istent és embertársainkat, ahogyan Ő szeret bennünket.

  Minden kedves olvasónknak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk!

  Budapest, 2020. december 22.

  MKPK Sajtószolgálat

 • Karácsonyi versek

  Kedves testvérek!

  A jelenlegi helyzetben a szokásos pásztorjátékot sajnos nincs lehetőségünk megtartani, ennek ellenére azonban szeretnénk mégis egy kicsit hozzájárulni a családi ünnep hangulatához. Összegyűjtöttünk hát néhány verset, amelyek számunkra kedvesek. Fogadják szeretettel!

  Áldott karácsonyt kívánunk!

  Ady Endre: Harang csendül

  I.
  Harang csendül,
  Ének zendül,
  Messze zsong a hálaének
  Az én kedves kis falumban
  Karácsonykor
  Magába száll minden lélek.
  Minden ember
  Szeretettel
  Borul földre imádkozni,
  Az én kedves kis falumban
  A Messiás
  Boldogságot szokott hozni.
  A templomba
  Hosszú sorba’
  Indulnak el ifjak, vének,
  Az én kedves kis falumban
  Hálát adnak
  A magasság Istenének.
  Mintha itt lenn
  A nagy Isten
  Szent kegyelme súgna, szállna,
  Az én kedves kis falumban
  Minden szívben
  Csak szeretet lakik máma.

  II.
  Bántja lelkem a nagy város
  Durva zaja,
  De jó volna ünnepelni
  Odahaza.
  De jó volna tiszta szívből
  – Úgy mint régen –
  Fohászkodni,
  De jó volna megnyugodni.
  De jó volna, mindent,
  Elfeledni,
  De jó volna játszadozó
  Gyermek lenni.
  Igaz hittel, gyermek szívvel
  A világgal
  Kibékülni,
  Szeretetben üdvözülni.

  III.
  Ha ez a szép rege
  Igaz hitté válna,
  Óh, de nagy boldogság
  Szállna a világra.
  Ez a gyarló ember
  Ember lenne újra,
  Talizmánja lenne
  A szomorú útra.
  Golgota nem volna
  Ez a földi élet,
  Egy erő hatná át
  A nagy mindenséget.
  Nem volna más vallás,
  Nem volna csak ennyi:
  Imádni az Istent
  És egymást szeretni…
  Karácsonyi rege
  Ha valóra válna,
  Igazi boldogság
  Szállna a világra.

  Ady Endre: Kis karácsonyi ének

  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
  Holnap után az angyalok
  Gyémánt-havat hoznak.
  Szeretném az Istent
  Nagyosan dícsérni,
  De én még kisfiú vagyok,
  Csak most kezdek élni.
  Isten-dícséretre
  Mégis csak kiállok,
  De boldogak a pásztorok
  S a három királyok.
  Én is mennék, mennék,
  Énekelni mennék,
  Nagyok között kis Jézusért
  Minden szépet tennék.
  Uj csizmám a sárban
  Százszor bepiszkolnám,
  Csak az Urnak szerelmemet
  Szépen igazolnám.

  Dsida Jenő: Közeleg az emberfia

  Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
  aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
  Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
  nyulat, nem hordoznak emberölő
  szerszámot, megjelenik az angyal és
  megjelenik a csillag és tele lesz dallal
  a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
  és tudni fogjuk, hogy Ô az.
  Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
  a petroleumbányák frakkos császárai
  s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
  Mert Ô lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
  legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
  az örök épitők acélos vidámsága.
  Ô megmutatja minden vándornak az útat,
  minden töprengőnek az igazságot, minden
  haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza
  nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
  megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
  legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
  fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
  Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont,
  nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
  Ma még sirunk,
  mert a mosolygás nem én vagyok.
  Ma még sötét
  van, mert nem jöttem világosságnak,
  hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
  Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
  Eljön Ô, minden bizonnyal eljön.

  József Attila: Karácsony

  Legalább húsz fok hideg van,
  szelek és emberek énekelnek,
  a lombok meghaltak, de született egy ember,
  meleg magvető hitünkről
  komolyan gondolkodnak a földek,
  az uccák biztos szerelemmel
  siető szíveket vezetnek,
  csak a szomorú szeretet latolgatja,
  hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
  fa nélkül is befűl az emberektől
  de hová teszik majd a muskátlikat?
  Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
  s az újszülött rügyező ágakkal
  lángot rak a fázó homlokok mögé.

  Sipos Domonkos: Megszületett

  Megszületett.
  Éjszaka volt és ragyogtak fenn a csillagok.
  Én hiszem a szép csodát,
  Hogy kedvéért kigyúlt egy égi lámpa
  És jötte szűzen érte Máriát.
  Megszületett.
  És élt harminchárom évet.
  Én hiszem a bús csodát,
  Hogy kereszten halt, feltámadott
  És elevenen a mennybe szállt.
  Megszületett.