• Hirdetés 2022. január 16-23.

  Vasárnap (január 16.):
  10.30: Meghalt hozzátartozókért és testvérekért
  18.00: szabad és a héten temetett Bacsa Pálért

  Vasárnap (január 23., Isten Igéjének vasárnapja):
  10.30: Szvercsek Ferenc lelki üdvéért és meghalt szülőkért
  18.00: Nagy Illés és Hromoda Ágnesért

  Most vasárnap, 16-án reggel 9-kor a szőlősi kápolnában szentmise lesz. Lovassy Attila atya mutatja be a legszentebb áldozatot. Ott ez egy rendkívüli esemény, hiszen máskor általában igeliturgia van. Éljünk a lehetőséggel, ami a szentgyónást is jelentheti.

  Hétfő Szent Antal apát, kedd Árpád-házi Szent Margit szűz, péntek Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe lesz. Isten éltesse Margit és Ágnes nevű testvéreinket!

  Azok az egyházközségünkhöz tartozó párok, akik az idén szeretnének házasságot kötni, jelentkezzenek itt. A jegyes-vizsgálatot Horváth Bertalan moderátor atya végzi majd velük.

  Otthonaitokba vigyetek szenteltvizet. A szőlősi kápolnában és sülyben a sekrestyében kérhető és kapható. Házszentelő ima honlapunkon van.

  Az új esztendőben, hétközben ritkán lesznek szentmisék. Azért, miseszándékokat írathatunk a vasárnapi szentmisékre. Ilyenkor több szándék is belefoglaltatik egy szentmise áldozatba.

  Csütörtökön este 6 órakor Igeliturgia és utána Szentségimádás lesz, este fél 8-ig tartóan. A plébánia nagytermében lesz ez, a mostani téli hideg időszakban. Szombaton este 6 órakor, az általában szokásos módon, igeliturgia van, szintén a plébánia nagytermében.

  Az ökumenikus imahét január 16. utáni héten lesz. Ismét találkozni fogunk, más felekezetű sülysápi keresztény testvéreinkkel. 17-18-19-én, hétfőn, kedden, szerdán este fél hétkor kezdődnek az alkalmak. Hétfőn a pünkösdi, kedden a baptista imaházban,  szerdán a katolikus plébánián találkozunk. Hétfőn katolikus, kedden pünkösdi, szerdán baptista az igehirdetés.

  Az Adoremust és az Új Embert kérjük befizetni.

 • Hirdetés 2022. január 9-16.

  Vasárnap (január 9., Urunk Megkeresztelkedése ünnepe):
  10.30: Cseri István és Szűcsi Mária és fiuk István és élő hozzátartozókért
  18.00: Hálából születésnapért

  Vasárnap (január 16.):
  10.30: Meghalt hozzátartozókért és testvérekért
  18.00: szabad és a héten temetett Bacsa Pálért

  Szerdán este sokan eljöttünk a Vízkereszt Ünnepi szentmisére. Hála érte Istennek!

  Vizet szenteltünk. Otthonaitokba vigyetek szenteltvizet. Házszentelő ima honlapunkon van.

  Az új esztendőben, hét közben ritkán lesznek szentmisék. Azért miseszándékokat írathatunk a vasárnapi szentmisékre. Ilyenkor több szándék is belefoglaltatik a szentmise áldozatba.

  Csütörtökön este Szeretetláng ima lesz délután 5-kor. Este 6 órakor Igeliturgia és utána Szentségimádás este fél 8-ig tartóan.

  Szombaton este 6 órakor, az általában szokásos módon, igeliturgia van a templomban.

  Az adventi készületi rajzokat január 16-án, a fél 11-es misén értékeljük, jutalmazzuk majd.

  Az ökumenikus imahét január 16. utáni héten lesz. Terveink szerint ismét találkozni fogunk, más felekezetű sülysápi keresztény testvéreinkkel. 17-18-19-én, hétfőn, kedden, szerdán este fél hétkor kezdődnek az alkalmak. A részletekről a jövő vasárnap adunk tájékoztatást.

  Szombaton Szent Mór és Remete Szent Pál ünnepe lesz.

  Az Adoremust és az Új Embert kérjük befizetni.

  Bacsa Pál temetése január 11-én, délután 3 órakor lesz majd.

 • Vízszentelés, házszentelés

  2022. jan. 5-én este Barotai Endre atya vizet szentelt nálunk és szentmisét mutatott be Vízkereszt ünnepe alkalmából. Ezúton is köszönjük neki. Áldja meg az Isten őt!

  Szeretettel ajánljuk a családoknak, hogy vigyenek otthonaikba szenteltvizet és szenteljék meg házaikat. Amennyiben lehetséges, férfi, családfő végezze ezt.

 • Házszentelés Vízkeresztkor

  Házszentelés vízkeresztkor (családi körben – pap nélkül)

  Családfő: Békesség e háznak!

  Mind: És minden lakójának!

  Családfő: Könyörögjünk: Áldd meg Uram ezt az otthont és azokat, akik benne laknak! Legyen itt az egész évben egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság! Töltse el a szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt! Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat! Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben! Maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon! Krisztus a mi Urunk által.

  Mind: Amen.

  Családfő: (Miközben valaki felírja az ajtó fölé: 20+C+M+B+22)
  Figyelmeztessen minket Isten oltalmára, s arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

  A családfő meghinti az otthon helyiségeit szenteltvízzel, közben énekelhető énekek pl.:
  – Uram Jézus, légy velünk (SZVU 150.)
  – Ó szép Jézus, ez új esztendőben (SZVU 41.)
  – Szép kelet, szép nap (SZVU 39.)

  A C+M+B kezdőbetűk értelme latinul és magyarul:

  CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT!
  Krisztus áldja meg e hajlékot!
 • Hirdetés 2022. január 2-9.

  Vasárnap (január 2.):
  10.30: Beer Ferenc lelki üdvéért
  18.00: Meghalt Szülőkért és Testvérekért és élő hozzátartozókért, valamint a héten eltemetett Szőke Jánosért

  Vasárnap (január 9., Urunk Megkeresztelkedése ünnepe):
  10.30: szabad
  18.00: Hálából születésnapért

  Január 2-án a szokásos vasárnapi miserend lesz, szőlősi kápolnában reggel 9-kor igeliturgia. Ott ekkor hangzik majd el az évvégi beszámoló.

  Január hatodika, csütörtök, Vízkereszt ünnepe. Parancsolt főünnep. Nálunk a sülyi templomban csütörtökön nem lesz szentmise, de helyette 5-én, szerdán, este 6 órakor, vigília miseként megtartjuk az ünnepet. Vizet is szentelünk. Gyertek el rá és otthonaitokba pedig vigyetek szenteltvizet.

  Péntek elsőpéntek. Betegellátás lesz a szokásoshoz hasonló módon. Gulyás Attila akolitus megy majd az idős ellátandók egy részéhez. Amennyiben valaki indokoltan papot kér, azt kérjük előre jelezni. Szóljunk az ilyen, „elsőpéntekes” ismerőseinknek erről.

  Pénteken este 6 órakor igeliturgia lesz és azután szentségimádás a templomban.

  Az új esztendőben, hétközben ritkán lesznek szentmisék. Azért miseszándékokat írathatunk a vasárnapi szentmisékre. Ilyenkor több szándék is belefoglaltatik a szentmise áldozatba.

  Szombaton este 6 órakor, az általában szokásos módon, igeliturgia lesz a templomban.

  Az Adoremust és az Új Embert kérjük befizetni.

  A gyermekek hozzák el adventi készületi rajzaikat a Betlehemi Jászolhoz!

  Bacsa Pál temetése január 11-én, délután lesz majd.

  Mindenkinek kívánunk áldott, boldog, békés Új Esztendőt!

 • Szűz Mária, Isten anyja – január 01.

  Hogyha az Úr nem építi a házat, *
  hasztalan fárad az építő.
  Hogyha az Úr nem őrzi a várost, *
  őrzője hasztalan virraszt.

  Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, †
  hiába esztek verejtékes kenyeret: *
  pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.

  Az Úr ajándéka a gyermek, *
  az anyaméh drága gyümölcse.

  Mint nyílvesszők a harcos kezében, *
  erejük teljében a fiak olyanok.

  Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba; *
  amikor ellenségeivel pörbe száll,
  meg nem szégyenül.

  Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét.

  Újév napján, 2022. január 1-én a templomban ½ 11-kor lesz szentmise.

  Mindenkinek Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk!

 • Hirdetés 2021. december 26. – 2022. január 02.

  Vasárnap (Szent Család vasárnapja, december 26.):
  10.30: Benkó Gábor, Dobos Rozália és elhunyt családtagokért
  18.00: Borbás István és fia, István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért és a héten temetett Fehér Tiborért, Szőke Andrásné, Szűcsi Erzsébetért és Bugyi Ferencért

  Hétfő (december 28.):
  18.00: Szőke Andrásné, Szűcsi Erzsébetért mondatják a rózsafüzéresek

  Szombat (január 1., Újév napja, Szűz Mária Isten anyja ünnepe, a Béke világnapja, parancsolt főünnep):
  10.30: A Tápiósülyi Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért

  Vasárnap (január 2.):
  10.30: Beer Ferenc lelki üdvéért
  18.00: Meghalt Szülőkért és Testvérekért és élő hozzátartozókért

  Hétfőn este 6 órakor, kivételesen lesz szentmisénk Ecseri Pál atya tartja. Előtte fél hattól gyóntat itt a templomban. Keddtől csütörtökig nem lesz sem szentmisénk, sem igeliturgiánk. Pénteken, Szilveszter napján, délután félötkor lesz az év végi hálaadás, Barotai atya vezetésével. Újév napján, 2022. január 1-én itt a templomban ½ 11-kor lesz szentmise. Január 2-án a szokásos vasárnapi miserend lesz, szőlősi kápolnában reggel 9-kor igeliturgia.

  Szeretettel ajánljuk nektek karácsonyi ajándék ötletként Főtisztelendő dr. Farkas László atya Szentmisekalauz című könyvét. A könyv bolti ára: 2490 Ft. A sekrestyében 2000 Ft-ért kapható.

  Az egyházi hozzájárulás begyűjtése befejeződött Szőlősön és a sülyi részen is. Mindenki nagylelkű adományát hálásan köszönjük. Néhányan még halogatták a befizetést. Őket kérjük, ha lehetséges, még az idén rendezzék tartozásukat, területi adószedőjüknél.

  Mindenkinek hálásan köszönjük, akár a legkisebb áldozatát is, karácsonyi ünnepünk széppé tételében. A karácsonyfákat is hálásan köszönjük.

  Isten éltesse István és majd, János nevű testvéreinket, névnapjuk alkalmából!

  Szegedi atya imádkozik értünk és mindenkinek áldott, boldog Karácsonyt kíván.

 • 2021. Karácsony ünnepi alkalmai Kisboldogasszony egyházközségében, Tápiósüly

  December 24-én délután 4 órától látogatható a templomi betlehemünk. Hozzá kapcsolódóan vetítjük a templomban az „Első Karácsony” 26 perces animációs filmet.

  Este 10 órakor lesz, az éjféli mise helyett a Karácsonyi Vigília Szentmisénk. Ezt Barotai Endre atya mutatja be. Hálásan köszönjük Neki, értünk vállalt áldozatát.

  Szombaton, Nagykarácsony napján, december 25-én délelőtt ½ 11 órakor lesz a Karácsonyi Nagymisénk. Ezt Kovács András atya celebrálja. A neten közvetítjük az ünnepi miséket. Ezen a napon több szentmise, vagy igeliturgia nem lesz sem a templomunkban, sem a Szőlősi kápolnánkban.

  Vasárnap, december 26-án a szokásos miserend lesz. Tehát a templomban délelőtt fél 11-kor Kovács András atyával.  Este 6 órakor Barotai atyával. A szőlősi kápolnában Igeliturgia lesz délelőtt 9 órakor, Kohajda László vezetésével.

  A liturgiák közvetítése megtekinthető lesz innen is:


 • Hirdetés 2021. december 19-26.

  Vasárnap (Advent negyedik vasárnapja, december 19.):
  reggel (10.30): Hálából unokáinkért, Mátéért, Fanniért, Alexandráért, Viktóriáért és szüleikért
  este (18.00): Szabó István és neje, Benkó Mária és gyermekeik lelki üdvéért és az előző heti szándékokért

  Szombat (Nagykarácsony napja, december 25.):
  reggel (10.30): A Tápiósülyi Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért

  Vasárnap (Kiskarácsony napja, december 26.):
  reggel (10.30): Benkó Gábor, Dobos Rozália és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Borbás István és fia, István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért és a héten temetett Fehér Tiborért, Szőke Andrásné, Szűcsi Erzsébetért és Bugyi Ferencért

  Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk benneteket a következő programra:

  2021. advent 4. vasárnapján, december 19-én este negyed hatkor, karácsony előtti lelki ráhangolódás lesz templomunkban Krisztus Születése ünnepére. Eljön hozzánk Káposztássy Béla, gyáli plébános atya és beszédet mond nekünk. A szentmise ideje alatt, melyet Barotai Endre atya mutat be, Béla atya gyóntatni fog. Éljünk ezzel a jó lehetőséggel minél többen.

  Hétköznapokon, hajnali misék nincsenek, de hétfőtől csütörtökig, reggel 6 órakor igeliturgiák vannak, áldoztatással. Pénteken reggel nem lesz igeliturgia. Szenteste napján délután 4 órára elkészül a templomi betlehem. Ekkor már megtekinthető lesz. Az idén a járványos különös helyzet miatt, amiben vagyunk, nem készült misztériumjáték, de helyette Jézus születéséről vetítünk majd egy fél órás, szép animációs filmet a gyermekek számára a templomban. Este 10 órakor (december 24-én) lesz az elővételezett Karácsonyi Szentmise, az ún. Éjféli mise. Barotai atya mutatja be.

  December 25-én, szombaton, Nagykarácsony napján, itt a templomban ½ 11-kor lesz a Nagymise. Az interneten közvetítjük ezeket az ünnepi szentmiséket. Elérhetőségük honlapunkról lehetséges. December 25-én esti szentmise nem lesz. Szőlősön ezen a napon sem igeliturgia, sem szentmise nem lesz.

  A Szent Mónika imaközösség vasárnap délután 3-kor találkozik a templomban.

  A karácsony előtti betegellátás a december huszonharmadikán, csütörtökön, délelőtt lesz. Lesz akihez már reggeli órákban, de olyan is, akihez dél körül érünk el. Természetesen mindenki beveheti a gyógyszerét és a szentségi böjtöt a dél körüliek nem kell, hogy megtartsák. Étkezhetnek. Az az idős, vagy súlyosbeteg testvérünk, aki szentgyónás, betegek kenete miatt papot kér, ő maga, vagy a hozzátartozója a sekrestyében jelezze ezt. Név, cím, telefonszám szükséges. A más betegeket az akolitusok áldoztatják meg. Az eddigi elsőpéntekes idősekhez is ekkor megyünk majd. Változást, vagy új igényt a 30/473-9278-as telefonszámon, Szabó Lászlónál is jelezhetünk.  

  Szeretettel ajánljuk nektek karácsonyi ajándék ötletként Főtisztelendő dr. Farkas László atya Szentmisekalauz című könyvét. A könyv bolti ára: 2490 Ft. A sekrestyében 2000 Ft-ért kapható.

  Az egyházi hozzájárulás begyűjtése befejeződött Szőlősön és a sülyi részen is. Mindenki nagylelkű adományát hálásan köszönjük. Néhányan még halogatták a befizetést. Őket kérjük, ha lehetséges, még az idén rendezzék tartozásukat, területi adószedőjüknél.

  Fehér Tibor temetése szerda délután 2-kor, Szőke Andrásné, Szűcsi Erzsébet temetése csütörtök délután 2-kor. Bugyi Ferenc temetése csütörtökön, délután 3-kor lesz.

 • Hirdetés 2021. december 12-19.

  Vasárnap (Advent harmadik vasárnapja, december 12.):
  reggel (10.30): Cseri Pál és neje, Mészáros Erzsébet és meghalt hozzátartozókért
  este (18.00): A héten eltemetett Dinnyés Istvánért, élő és elhunyt Nagyszülőkért és az előző heti szándékokért

  Vasárnap (Advent negyedik vasárnapja, december 19.):
  reggel (10.30): Hálából unokáinkért, Mátéért, Fanniért, Alexandráért, Viktóriáért és szüleikért
  este (18.00): Szabó István és neje, Benkó Mária és gyermekeik lelki üdvéért

  Hétfő Szent Lúcia szűz és vértanú, kedd Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító ünnepe lesz. Isten éltesse Lúcia, Luca nevű testvéreinket!

  December 15-én indulnak a Szentcsalád-ájtatosságok. A járványos helyzet miatt, a tavalyi módokon. Tehát a legtöbb esetben a Szentcsalád képet adjuk tovább egymás házaihoz és az ott élők végzik el, természetesen lélekben mindenki egyesülhet az imádsággal.

  A Szentcsalád képeket december 12-én az esti szentmise után Barotai atya áldja meg, itt a templomban. Szerdán pedig kezdődhet a szép hagyomány ápolása.

  Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk benneteket a következő programra:

  2021. advent 4. vasárnapján, december 19- én este negyed hatkor, karácsony előtti lelki ráhangolódás lesz templomunkban Krisztus Születése ünnepére. Eljön hozzánk Káposztássy Béla, gyáli plébános atya és beszédet mond nekünk. A szentmise ideje alatt, melyet Barotai Endre atya mutat be, Béla atya gyóntatni fog. Éljünk ezzel a jó lehetőséggel minél többen.

  Hétköznapokon, hajnali misék nincsenek, de hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor igeliturgiák vannak, áldoztatással.

  A karácsony előtti betegellátás a december huszadikai héten lesz. Az az idős, vagy beteg testvérünk, aki szentgyónás, betegek kenete miatt papot kér, ő maga, vagy a hozzátartozója a sekrestyében jelezze ezt. Név, cím, telefonszám szükséges. A más betegeket az akolitusok áldoztatják meg. Az eddigi elsőpéntekes idősekhez is ekkor megyünk majd. Változást, vagy új igényt a +36-30/473-92- 78-as telefonszámon, Szabó Lászlónál is jelezhetünk.  

  Az Új Ember és Adoremus előfizetését 2022-re, mielőbb kérjük jelezni a sekrestyében. Egy példány Új Ember ára: 270 Ft. Egy példány Adoremus ára:890 Ft. Farkas Gábor december 15-én indul Kárpátaljára. „Cipősdoboz ajándékokat” is visz. Keddig lehet még hozni.