• Nagyhét liturgiája – 2021

  A nagyheti és húsvéti szertartásokat online közvetítjük a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból. A közvetítéseket az alábbi linkeken keresztül érhetik el.

  Nagycsütörtök 18.00,
  Nagypéntek 18.00,
  Nagyszombat 18.00,
  Húsvét vasárnap 10.00.

  Az egyes napokon egyházközségi döntés alapján biztosítják a templomban megtartott szertartások kihangosítását, majd azt követően a szentáldozást.

  Nagypéntek szigorú böjti nap (háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústilalom – betegek, gyermekek felmentést kapnak).
  Nagyszombaton 6 órától 18 óráig a templomban lehetőség lesz a Szent Sír előtti virrasztásra.

  Mindazoktól, akik felelős mérlegelést követően, személyes jelenlét útján élni kívánnak a fent leírt lehetőségekkel, kérjük:

  • a templom bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát,
  • az orrot és szájat eltakaró maszk viselését, valamint
  • az egymástól való 1,5–2 méteres távolság szigorú betartását.

  Tájékoztatjuk a híveket, hogy az alábbi egyházi járványügyi rendelkezések továbbra is érvényben vannak:

   

 • Nagyheti tájékoztatás a tápiósülyi római katolikus, hívő testvéreinknek!

  A Kormányunk a 2021. március eleji szigorítások alkalmával nem kérte  a templomok bezárását. A Püspöki Konferencia az egyes püspökökre bízta a kérdést. A Váci Egyházmegyében az online mise közvetítést ajánlja Marton Zsolt megyés püspök atyánk. Nyilvános szentmise nem engedélyezett. A templomba a hívek szertartásra, szentmisére nem léphetnek be. Áldoztatni szabad. Az előírás szerint szabad térben áldoztathatunk  az online mise után a szabályok betartásával. Mindez történik hívek lelki igényének kiszolgálására, ami nekünk papoknak lelkiismereti és hivatásbeli kötelességünk. Gyóntatás egyeztetés alapján lehetséges.

  /Március 28-án, Virágvasárnapon  áldoztattunk két alkalommal, a templom előtti szabad téren ill. a plébánia udvarán. Ezzel a lehetőséggel, mintegy 30 – 30 hívő élt./ Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton az alkalmak este 6 órakor kezdődnek majd. Online közvetítjük őket. Az egyes napok youtube linkjei egyházközségünk honlapján lesznek megtalálhatóak. A templomnál kihangosítás lesz. Bizonyos szertartás részek elmaradnak, vagy rövidítésre kerülnek. Például a nagypénteki kereszthódolatnál Jézus testét a kereszten csak a főcelebráns, József atya illeti csókkal. Akik így részt vesznek a szent események átélésében, ha tudnak és tehetik, 19 óra 30 percre jöjjenek a plébánia udvarára, ahol egy rövid bűnbánati cselekmény után szentáldozáshoz járulhatnak. Nyolc órára Sülyben, haza tudnak majd érni. Más településekről kérjük, most ne érkezzenek hozzánk. A maszkot viseljük, távolságot tartsunk! Húsvétvasárnap a szentmise de. 10 órakor kezdődik. Áldoztatás a fent leírt módon 11 óra 30 perckor lesz. Kérjük a pontosságot! Feltámadási körmenetet az idén sajnos nem tarthatunk. A szőlősi kápolnában nem lesz szentmise ezen a napon.
  Emlékeztetünk benneteket, hogy Nagypénteken szigorú böjti nap van. /háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústilalom – betegek, gyermekek felmentést kapnak/ Nagyszombaton reggel 6 órától este 6 óráig hódolhatunk a Szent Sírnál Jézus előtt. Egymástól távol legyünk, maszkot viselve. Hangos imát, éneket ne végezzünk ekkor!

  Kedves testvérek!

  Szeretettel kívánjuk számotokra a Húsvéti Szent Három Nap mély átélését, a jelenlegi körülmények között és ellenére. Adja Isten, hogy gyógyuljon országunk népe testileg, lelkileg. A szenvedők nyerjenek enyhülést, vigasztalást! Halottaink örök életet!

  Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

  Szegedi László nyugalmazott plébános,
  Köncse József atya, kisegítő lelkész

  Szabó László plébániaszervező akolitus

 • Virágvasárnap ünnepe a tápiósülyi templomnál – 2020. 03. 28.

  A COVID-19 járvány miatt, idén rendhagyó módon ünnepeljük az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulását. Kérjük, mindenki a maga lehetősége szerint vegyen részt benne. Legyünk elfogadóak, egymást segítőek, szeretetből.

  A templom előtt, vasárnap reggel ½ 9-kor Szegedi atya és József atya megszentelik a barkát. Azután bevonulnak a templomba és bemutatják az ünnepi szentmisét. A passiót Szent Márk evangéliumából (15. 1-39) József atya fogja felolvasni. A szentmise ki lesz hangosítva a templomból. Oda ugyanis a hívek nem mehetnek be. A mise keretében József atya és akolitus segítője kijönnek a templom elé megáldoztatni azokat, akik azért is jöttek, hogy ebben részesülhessenek. A gyónásra a mise előtt nyolc órától lesz lehetőség. A szertartást, szentmisét, online közvetítjük ennek elérhetőségéről egyházközségünk honlapján lehet tájékozódni.

  A szentmise végén a szentelt barkából vihetünk otthonainkba. Ami megmarad, azt városunk sülyi részének keresztjeihez tesszük majd. Onnan lesz elvihető.

  Akik ½ 9-re nem tudnak eljönni, hogy részt vegyenek mindebben, de online szentmisén részt vettek és szentáldozáshoz szeretnének járulni, ők 11 órára érkezzenek a plébánia udvarára. Ott egy rövid bűnbánati cselekmény után általános feloldozást kapnak bűneik alól. Ezután József atya megáldoztatja őket.

  Virágvasárnapon, más időpontban nem lesz Sülyben szentmise. A Szőlősi Kápolnában sem. A Nagyhét Szent Három Napja eseményeiről később adunk tájékoztatást.

 • Lelki készülődés a Nagyhétre

  Húsvét a keresztény hit alapjának, Jézus Krisztus megváltó halálának és feltámadásának emlékünnepe. Nem csak a Katolikus Egyház, hanem valamennyi keresztény legnagyobb és legősibb ünnepe, másként sollemnitas sollemnitatum, azaz az “ünnepek ünnepe”. Sokak számára ezért is különösen nagy fájdalom, hogy a nagyhét eseményeit és a feltámadást nem ünnepelhetjük hagyományos módon, közösségben. Az alábbiakban néhány “tisztázó” információt osztunk meg, illetve a nagyhét közösségi és egyéni átélésére nyújtunk javaslatokat.

  A nagyhetet is érintő püspöki rendelkezések a járvány idejére

  • A Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra.
  • Gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges.
  • A nagyhét liturgiáival kapcsolatban meg kell tartani a Szentségi Kongregáció és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Nem állítható szentsír, és nem tartható szentsír látogatás.
  • A járvány időszakában szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén lehetséges.

  A nagyhét közösségi és egyéni megélése

  • Online misehallgatásra számos lehetőség áll rendelkezésre, a Magyar Kurír által folyamatosan frissített lista az alábbi linken érhető el, illetve külön összegyűjtötték a nagyheti és húsvéti élő liturgiaközvetítéseket. Külön kiemeljük, hogy egyházmegyénk püspöke, Marton Zsolt által celebrált szentmisék, valamint a szent három nap és húsvét szertartása is online követhető a Váci Egyházmegye honlapján és YouTube-csatornáján.
  • A nagyhét személyes és családi imádságaihoz a bejegyzés alján letölthető formában is elérhetővé tesszük  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa 790/2020. számon, április 2-án jóváhagyott liturgikus segédletét.
  • Az online miseközvetítések alkalmával visszatérő, fontos ima a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által is ajánlott lelki áldozás imája:
   Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
   Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
   Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
   jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
   Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
   Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

  Nagyhét az Egyházközségben

  • A szentsír körüli virrasztást saját otthonainkban, de mégis közösségben igyekszünk megélni.
  • A nagyhét során folyamatosan várható egyházközségi vonatkozású lelki tartalmak feltöltése a honlapra.
  • Terveink szerint a vasárnapi, 10:00-kor kezdődő ünnepi szentmisét templomunkból közvetítjük.
 • Virrasztás a Szentsírnál

  A nagypéntektől nagyszombat estéig tartó időszak szép katolikus hagyománya a szentsír virrasztás. Egyrészt búcsúzunk az értünk hús-vér emberré lett, bűneink miatt keresztre feszített szerettünktől, Jézustól.  Másrészt kifejezzük hittel teli reményünket, várakozásunkat a felkent Krisztus ígért feltámadása iránt. Virrasztunk, várjuk felkelő Napunk, a félelmeinknek határt szabó Megváltó eljövetelét.

   
  Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezése alapján – tekintettel az országos helyzetre – az idei évben nem lehet a templomokban megtartani a Szent sír előtti virrasztást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt ne tehetnénk meg egyházközségként, otthonainkban. A csatolt táblázatban kérjük beírni a vállalt időpontokhoz a virrasztó (vagy virrasztó közösség) nevét. Elsősorban arra törekedjünk, hogy az üres időpontokat feltöltsük, és csak ezt követően csatlakozzunk másokhoz. Természetesen az egyéni vállalás mellett lehetséges a családos, vagy közösségi szintű virrasztás is.

 • Hirdetés 2020. április 05-12.

  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségért és Gulyás József és családja
  este: szabad
  Hétfő: Hívekért
  Kedd: Hívekért
  Szerda: Bálint Sándor, Kovács Mária és Hívekért
  Csütörtök: Hívekért, Szepesi család elhunyt tagjaiért
  Péntek: Kereszthódolat lélekben
  Szombat: Hívekért
  Vasárnap:
  reggel: Hívekért, Mészáros és Borbás család élő és elhunyt tagjaiért
  este: szabad

  2020. március 22. napjától a templomban a nyilvános liturgia szünetel. A vasárnapot szenteljük meg valamiképpen (pl. TV mise, szentírás olvasás, hosszabb ima, vallásos témáról beszéljünk, rászorulók megsegítése stb.)!

  Zárt ajtó mellett minden nap misézünk, aki akar kérhet szentmise szándékot a plébánián, vagy telefonon (06-20/521-0654). A hitoktatást kövessük figyelemmel az iskolai oktatás keretében. A szentmisék most az egész egyházközségért kerülnek felajánlásra minden nap, aki akar lélekben bekapcsolódhat, és felajánlhatja saját szándékaira.

  Hozzáértő fiatalabb papok több helyen online misét közvetítenek, ami előnye, hogy érzelmi közösséget alkotnak. Veszélye, hogy csak TV nézés, továbbá a minősége sem megfelelő. Mások a TV által közvetített misékre szavaznak. Én kiöregedtem a szervezésből. Ifjúságomtól mindig nagy lelki élményem volt mindenütt a nagyhét liturgiája. Most ilyen körülmények között kell nagyhetet és húsvétot ünnepelnünk. A lényeg, hogy törekedjünk lelkileg bekapcsolódni a köztünk élő és szenvedő, megdicsőülő Krisztus életébe. Jó, ha tudunk a családban közös családi liturgiát szervezni. Személy szerint kell eldöntenünk, hogy én e héten első sorban Jézussal akarok lelki közösségben lenni és élni.

  Nagyheti szertartások:
  Nagycsütörtökön, és nagypénteken este 7-kor kezdjük a szertartásokat, nagyszombaton 9-kor, természetesen zárt ajtók mögött! E szent napokon igyekezzünk Jézus jelenlétében átélni hitünknek ezeket a legfontosabb eseményeit. Nagycsütörtök este oltáriszentségi imákat, énekeket szedjünk elő lelki áldozással, nagypénteken a házi keresztünk előtt hálaadó hódolatot végezzünk, nagyszombaton újítsuk meg keresztelési fogadalmunkat. Húsvét vasárnap TV, vagy online misét nézzetek lelki átélésre törekedve. Reméljük, hogy az Úrnapi körmenetet már majd megtarthatjuk, és pótoljuk a húsvétit. A nagypénteki beszédemet feltesszük a közös honlapra. Húsvét vasárnap 10-órakor online misét mutatunk be a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból.

  /Szegedi Atya/

  Szegedi atya virágvasárnapra szánt homíliája az előző heti hirdetésben olvasható.

  A virágvasárnap szertartásának része a barkaszentelés, mellyel megemlékezünk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. A kialakult helyzet miatt a barkaszentelés is zárt körben történik, de a vasárnapi szentmisét követően a szentelt barkák kihelyezésre kerülnek a város keresztjeihez, ahonnan mindenki vihet otthonába. Kérjük, hogy egy családból kizárólag egy személy menjen és vigyen a szentelt barkából.

  Kérünk mindenkit, hogy rendszeresen figyelje az aktuális heti hirdetéseket, mert azok tartalma változhat!