• Útravaló gondolatok

  “Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.” – /Szent Ágoston/

  2020. június 16-án este közös hálaadó szentmisére gyűltek össze nyolcadikos hittanulóink.

  Az alábbiakban Szegedi atya néhány útravaló gondolatát közöljük.

  “Kedves nyolcadikos gyerekek!

  A Szentírás az életet gyakran útnak nevezi, tekinti. Az élet útján két nagy csapás van, számtalan egyéni ösvénnyel. Minden út egy kapuhoz vezet a végén. A kapun túl nem lehet látni, hogy mi van. Mindenkinek végig kell járnia az utat. Megállni, visszafordulni nem lehet, ha nem megyünk, az út visz bennünket tovább. Az egyik út az Istené, másik a kárhozatra vezet.  Mi hívő emberek valljuk, hogy Isten útja az örök üdvösségre vezet. Mi Istennel akarjuk járni az utat. Mi bízunk az Istenben. Kezébe kapaszkodunk. Vele akarjuk végig járni az utat. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy Isten mellett kitartsunk, s célba jussunk.

  Szegedi atya.”

 • Online hitoktatás – Miért pont katolikus hittan?

  “Hiszen nem a gyermekek gyűjtenek kincset a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.” /2Kor 12,14/

   

  A mostani időszakban kell az első osztályba beiratkozó tanulók szüleinek dönteni arról, hogy hittanra vagy erkölcstanra írassák be gyermekeiket.

  A döntés megkönnyítését segíti az alábbi rövid videó.

 • Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

  Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

  Mindenható Urunk, atyáink Istene!

  Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

  Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

  Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

  Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

  Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

  Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

  Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

  Ámen.

 • Interjú a gyémántmisés Szegedi László atyával

  Pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte Szegedi László sülysápi plébános november 30-án. A gyémántmisén koncelebrált Marton Zsolt váci megyéspüspök, Varga Lajos váci segédpüspök és több paptestvér.

  Az alábbi videóban (kb. a 10. perctől) a Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió Szegedi atyáról készült riportja látható.

 • Hirdetés 2019. április 28. – május 05.

   

  Vasárnap reggel Szűcsi István, neje Benkó Rozália, Haris Lajos és neje Jámbor Irén, és hozzátartozók
  Vasárnap este Szántai László és családja
  Hétfő szabad
  Kedd szabad
  Szerda Meghalt nagyszülőkért
  Csütörtök ifjúságért
  Péntek Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
  Szombat szabad
  Vasárnap reggel Hálából
  Vasárnap este Dobos János és neje, Benkó Erzsébet

  Májusban mindig este van a szentmise, jöjjünk litániákra. Csütörtök, péntek betegellátás. Pénteken ifjúsági szentségimádás.

  A bérmálkozás május 25-én, szombaton 10 órakor lesz.

  Az adónk 1%-ának felajánlása az Egyház javára változott. Akik nem fizetnek adót, beleértve a nyugdíjasokat is, most nyilatkozhatnak, s nyilatkozatuk alapján is kap valamit az Egyház. A kis asztalon vannak megcímzett, felbélyegezett borítékok. Ki kell venni belőle a lapot, az első részét ki kell tölteni, aztán visszatenni, leragasztani, és fel kell adni a postán.

  A kisasztalon található „Irgalmas Jézus”-kép, akinek nincs, vegyen, vigyen belőle.

 • Hirdetés 2019. április 21-28.

  Vasárnap reggel Hívekért
  Vasárnap este Antalicz Józsefné Szűcsi Erzsébet és élő, elhunyt hozzátartozókért
  Hétfő Szeibel család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd Szeibel László
  Szerda Molnár Istvánné Szepesi Máriáért a rózsafűzéresek
  Csütörtök Tomhauzer Jánosné Dobos Teréz
  Péntek szabad
  Szombat Elhunyt édesanyáért
  Vasárnap reggel Szűcsi István, neje Benkó Rozália, Haris Lajos és Jámbor Irén és hozzátartozók
  Vasárnap este Szántai László és családja

  Jövő vasárnap Irgalmasság vasárnapja.  Bérmálkozás május 25-én, szombaton lesz 10 órakor.

  Az adónk 1%-ának felajánlása az Egyház javára változott. Akik nem fizetnek adót, beleértve a nyugdíjasokat is, most nyilatkozhatnak, s  nyilatkozatuk alapján is kap valamit az Egyház. Kitettem a kis asztalra húsz megcímzett, felbélyegezett borítékot. Ki kell venni belőle lapot, az első részét ki kell tölteni, aztán visszatenni, leragasztani, és fel kell adni a postára. Ha elfogyott, szóljanak és teszek ki újabbakat.

 • Szertartások és szentmisék 2019. Húsvétján

  VIRÁGVASÁRNAP /április 14../: Sülyben ½ 9 és 10 órakor barkaszenteléssel és este 7 órakor lesznek szentmisék. Szőlősön /kastélykert/ 10 órakor szentmise lesz.

  NAGYCSÜTÖRTÖK: Sülyben este 7-kor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

  NAGYPÉNTEK. Sülyben este 7-kor szertartás. Jézus halála napja.

  NAGYSZOMBAT: Sülyben este 9-kor szentmise és szertartás a feltámadás ünnepéhez.

  HÚSVÉTVASÁRNAP /április 21./:

  -Szőlősön 10 órakor szentmise
  -Sülyben szentmisék: 10.00 nagymise körmenettel, és este 7 órakor

  HÚSVÉTHÉTFŐ: Sülyben ½ 9 és este 7-kor lesznek szentmisék

  SZERETETTEL HÍVJUK, VÁRJUK A HITTANULÓ GYERMEKEKET, CSALÁDJUKAT és MINDEN TESTVÉRT! ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!