• Folytatódik a nagykilenced kihívás! – 2/9 – 2020. február 07.

  Januárban, országszerte számos helyen elkezdtük az elsőpénteki nagykilencedet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Mi is bekapcsolódtunk. Ne hagyjuk abba! Az alábbiakban a kongresszus hivatalos facebook oldalának buzdítását idézzük.

  “Tarts velünk! Most pénteken, február 7-én a kihívás második alkalmára kerül sor! 2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig. Arra hívjuk minden katolikus testvérünket, hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz. Aki lemaradt a januári kezdésről, az most is bekapcsolódhat! Ebben az esetben októberig fog tartani a nagykilenced!”

  Arról, hogy mi is az a nagykilenced bővebb információ itt olvasható.

 • Elsőpénteki nagykilenced – 2020. január – szeptember

  Lelki felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

  2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi kongresszusig. Arra hívjuk minden katolikus testvérünket, hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz.

  Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánatkegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”.

  Mit kell tenni: Kilenc egymás utáni első pénteken megáldozni.

  Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”: Aki elvégzi a nagykilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!

  Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentáldozás, és ha szükséges, akkor szentgyónás elvégzése.

  Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni Szívét:

  1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.

  2. Családjaiknak megadom a békét.

  3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.

  4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.

  5. Minden vállalkozásukat megáldom.

  6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.

  7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.

  8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.

  9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik.

  10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a
  legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

  11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha
  ki nem törlöm.

  12. Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak, azok
  nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele
  nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

   

  Végezzük el minél többen a nagykilencedet és ajánljuk fel azt a kongresszusért!

 • Programajánló (ünnepek, események) – 2020. január-február

  Szűz Mária, Isten Anyja: 2020.01.01. (fő- és parancsolt ünnep)

  Első péntek: 2020.01.03.

  Teréz misszió, imádság a papokért: 2020.01.04. – 17:15 (minden hónap 1. szombatján)

  Férfi szentségimádás: 2020.01.05. – 11:00 (minden hónap 1. vasárnapján)

  Irgalmasság imaóra: 2020.01.05. – 15:00 (minden hónap 1. vasárnapján)

  Vízkereszt: 2020.01.06. (fő- és parancsolt ünnep)

  Zenés szentségimádás a szőlősi kápolnában: 2020.01.12. – 15:30 (várhatóan)

  Szeretetláng imaóra: 2020.01.13. – 17:00 (minden hónap 13-án)

  Imádság hazánkért: 2020.01.18. – 17:00 (minden hónap 18-án)

  Szent Mónika imaóra: 2019.01.19. – 15:00 (minden hónap 3. vasárnapján)

  Tápiós jótékonysági bál: 2020.02.15 – WAMKK (részletek hamarosan a tapio.hu-n)

  Egyházközségi lelkigyakorlatunk pontos időpontja még nincs kitűzve, de az bizonyos, hogy február közepén lesz megtartva ismét Egerben.

 • Gyémántmise – 2019. november 30.

  Szegedi atya hálaadó gyémántmiséjére készül egyházközségünk, ami november 30-án, szombaton lesz 18 órai kezdettel.

  Erről szeretnénk néhány információt megosztani:

   • Előkészület:
    • Több közösség is kilencedet kezdett az alkalomra készülve, buzdítunk mindenkit, hogy bármilyen imával minél többen kapcsolódjatok be a hátralévő időben.
    • Szombaton a szentmise előtt, 17.30-tól imádságos előkészület lesz a templomban, erre is mindenkit szeretettel várunk.
   • Parkolás:
    • Püspök Atya és sok paptestvér is részt vesz az ünnepen, ezért most a templom közvetlen környezetét és a plébániaudvart az ő részükre szeretnénk fenntartani, kérünk szépen mindenkit, hogy máshol oldja meg a parkolást (például a ravatalozó előtt, a templom alatti parkolóban, a régi Úri úton, és most a GAMESZ udvar is meg lesz nyitva erre a célra).
   • Szentmise:
    • Ez a mise most nem adventi, hanem hálaadó szentmise lesz a papi hivatás kegyelméért, ugyanakkor elővételezett vasárnapi mise is.
    • A szentmisén az első padsort fenntartjuk a paptestvérek, a liturgia szolgálattevői és a meghívott vendégek számára.
    • A szentmise előtt 17.30-tól a szentmise kezdetéig lesz gyóntatás a templomban.
    • Teljes búcsú is nyerhető a szokásos feltétekkel, de aki szeretne ezzel a lehetőséggel élni, annak az ehhez tartozó imádságokat magának kell elvégeznie.
    • A várhatóan sok résztvevőre való tekintettel a plébánia nagytermében is kivetítőn keresztül be lehet kapcsolódni a szentmisébe, illetve a plébánia udvaron is ki lesz hangosítva az esemény. Áldoztatni is felmennek a paptestvérek.
    • A templomi program alatt a plébánia mindkét épületében a mosdókat lehet majd használni.
    • Egyelőre terv még egy internetes youtube élő közvetítés is azok számára, akik személyesen nem tudnak részt venni. Reméljük, hogy megvalósul.
  • Szeretetvendégség:
   • A szentmise után mindenkit szeretettel várunk a plébánián egy egyszerű agapéra, beszélgetésre.
  • Köszöntések:
   • A szentmisén néhány köszöntés fog elhangzani előzetes egyeztetés alapján, de aki szeretné Szegedi atyát néhány mondattal vagy akár egy rajzzal megajándékozni, azt a templomi kisasztalra kihelyezett A4-es lapokon teheti meg akár helyben, akár otthon. A kész lapokat a sekrestyében kell leadni. Az üzeneteket e-mailben is el lehet küldeni Szabó Lacinak a sabola6009@gmail.com címre.

  Szeretettel várunk benneteket az ünnepre, hívjatok másokat is!

 • Ifjúsági programok

  Forráspont – Ifjúsági eucharisztikus nap: 2019.09.21. (a tavalyi alkalomról beszámoló: tapio.hu)
  Nagymarosi ifjúsági találkozó: 2019.10.05.
  Tápiós találkozó: 2019.10.19. (várhatóan Úriban)

 • Templombúcsúk a környező településeken

  Régi szép szokásunk gyalogos zarándoklattal megünnepelni a szomszédos egyházközségek templomainak búcsúját. Ne hagyjuk veszni ezt a szép szokást! Süssön a nap, vagy essen az eső, gázoljunk akár térdig érő hóban, de menjünk, menjen, aki teheti!

  TÁPIÓSZECSŐ (Szent Miklós templom) – 2019.09.15.
  KÓKA (Szent Máté templom) – 2019.09.22.
  ÚRI (Szent Imre templom) – 2019.11.03.

 • Programajánló

  Szent Mónika imaközösség következő alkalma: 2019.09.15. (minden hónap 3. vasárnapján)
  Teréz Misszió XII. országos találkozója: 2019.09.28. – Veresegyház
  Elsőpénteki mise és szentségimádás: 2019.10.04.
  Teréz Misszió – közös imádság a papokért: 2019.10.05. (minden hónap 1. szombatján a mise előtt)
  Első vasárnapi férfi szentségimádás: 2019.10.06. (minden hónap 1. vasárnapján 11 órakor)
  Irgalmasság imaóra: 2019.10.06. (minden hónap 1. vasárnapján)
  Városi élő rózsafüzér: 2019.10.06.