• Hirdetés 2021. április 11-18.

  Vasárnap (Húsvét II. vasárnapja, Isteni Irgalmasság vasárnapja):Mészáros és Borbás család élő és elhunyt hozzátartozóiért, Scherchoff István élő és elhunyt hozzátartozóiért
  Hétfő: szabad
  Kedd: szabad
  Szerda: Szabó és Varró családért
  Csütörtök: Elhunyt József lelki üdvéért
  Péntek: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
  Szombat (19.00): Rózsafüzértársulat élő és elhunyt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Élő Németh Mária, 60. születésnapra hálából
  este (19.00): Antalicz Józsefné, született Szűcsi Erzsébetért és élő és elhunyt hozzátartozókért

  Hála érte Istennek, április 17-én, szombattól kinyithatjuk templomainkat és újra jelen lehetünk a szentmise áldozat bemutatásán. A sülyi templomban ezentúl az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek majd. A vasárnapi mise időpontokban változás lesz. A sülyi templomban reggel 8 órára módosul, az eddig ½ 9-kor kezdődő szentmise időpontja. A szőlősi kápolnában 10 órakor kezdődik, az eddig ½ 11 órás alkalom. Itt minden második héten lesz szentmise. A közben lévő vasárnapokon igeliturgia lesz. Mindez 2021. április 18-tól érvényes. A szombat esti szentmisék vasárnapra elővételezettnek számítanak. Kérjük megértéseteket és, hogy terjesszétek ezeket a tudnivalókat. Adja Isten, hogy szépen, buzgón éljünk a lehetőségekkel. A járványügyi biztonsági szabályok továbbra is érvényben vannak. Nincs szenteltvíz a bejáratnál, csak kézbe adással történhet az áldoztatás, maszkot kell viselni, annak is, aki már megkapta mindkét vakcinát. Egymáshoz közel csak azok lehetnek, akik egyébként is együtt élik az életüket (pl. a családban).

  Április 11-én vasárnap délelőtt 10 órakor online szentmise közvetítés lesz. Horváth Bertalan atya, moderátorunk mutatja be, az úri templomból. A Szóró-Média facebook-oldalán látható. Aki ezt megtekinti, vagy más szentmisét az interneten, az ő számára itt Sülyben a plébánia udvarán ½ 12-kor lesz áldoztatás.

  A Szentatya március 19-én, Szent József ünnepén megnyitotta a Család Szentévet. Ferenc pápa arra hívja egyházunk minden tagját, hogy elmélkedjük át az Amoris Laetitia, azaz a családban megélt szeretet c. apostoli buzdítását. Ez a könyv tudományos igénnyel, mégis a Ferenc pápától megszokott egyszerű és közvetlen nyelvezettel foglalja össze Egyházunk kétezer évnyi tanítását. Hasznos útmutató arról, hogyan éljük meg a hétköznapokban a házastársi és a családi szeretetet, hogy fel tudjuk mutatni a házasság értékeit ma, amikor oly sok támadás éri azt. A könyv most rendkívüli kedvezménnyel megvásárolható 1.000.-Ft-ért, vagy kikölcsönözhető a sekrestyében.

  Az iskolákban most zajlik az első osztályba lépők beíratása. Apostolkodjunk, hogy minél több kisgyermeket írassanak a katolikus hit- és erkölcstanra.

  Április 11-én vasárnap, délelőtt 11 órakor a férfiak szentségimádási órája lesz a templomban (kézfertőtlenítés, távolságtartás, maszkviselés legyen feltétlenül).

  Az adónk 1-1 %-ának felajánlásával támogassuk egyházunkat, technikai száma: 0011 és az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványt, adószáma: 191 80 117-1-13

  Az Új Ember újságok a plébániai kis szentségimádó terem előteréből elvihetőek.

 • Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében, 2021. április 9.

  Figyelembe véve a járványhelyzetet és ezzel összefüggésben az állami rendelkezések változását, összhangban más egyházmegyékkel, különösen a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével és az Egri Főegyházmegyével a Váci Egyházmegyére a következő rendelkezéseket hozom:

  1. 2021. április 17., szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket.

  2. Továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

  3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

  4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

  5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

  Vác, 2021. április 9.

  Marton Zsolt
  váci püspök

 • Hirdetés 2021. április 04-11.

  Vasárnap (Húsvétvasárnap): Haris Lajos, Jámbor Irén és elhunyt családtagokért
  Hétfő: szabad
  Kedd: Halva fekvő Édesanya lelki üdvéért
  Szerda: Bálint Sándor és neje, Kovács Mária és élő és meghalt hozzátartozóikért
  Csütörtök: szabad
  Péntek: szabad
  Szombat: Bálint Irénért és meghalt és élő hozzátartozókért
  Vasárnap (Húsvét II. vasárnapja, Isteni Irgalmasság vasárnapja): Mészáros és Borbás család élő és elhunyt hozzátartozóiért, Scherchoff István élő és elhunyt hozzátartozóiért

  A járványhelyzet miatt március 8-ától templomainkban a nyilvános vallásos programok, a szentmisék egyelőre, bizonytalan ideig szünetelnek. A szőlősi kápolnában is. Jövő vasárnaptól nem lesz online mise-közvetítés templomunkból. Szegedi atya és József atya minden nap mutatnak be szentmisét és az íratott miseszándékokat elmondják. Ezek az alkalmak nem látogathatóak, de lélekben részt vehetünk, imádkozhatunk a szándékért. Vasárnap délelőtt 10 órakor online szentmise közvetítés lesz. Horváth Bertalan atya mutatja be, az úri templomból. A Szóró-Média facebook-oldalán lesz látható. Aki ezt megtekinti, vagy más szentmisét az interneten, az ő számára itt Sülyben a plébánia udvarán ½ 12-kor lesz áldoztatás. Hétközben pedig, egyeztetés alapján, gyóntatnak papjaink.

  Betegellátás, súlyos beteg, haldokló esetében lehetséges. Az egyéb, szokásos beteglátogatás elmarad a megyéspüspök rendelkezése értelmében.

  A Szentatya március 19-én, Szent József ünnepén megnyitotta a Család Szentévet.

  Ferenc pápa arra hívja egyházunk minden tagját, hogy elmélkedjük át az Amoris Laetitia, azaz a családban megélt szeretet c. apostoli buzdítását. Ez a könyv tudományos igénnyel, mégis a Ferenc pápától megszokott egyszerű és közvetlen nyelvezettel foglalja össze Egyházunk kétezer évnyi tanítását. Hasznos útmutató arról, hogyan éljük meg a hétköznapokban a házastársi és a családi szeretetet, hogy fel tudjuk mutatni a házasság értékeit ma, amikor oly sok támadás éri azt. A könyv most rendkívüli kedvezménnyel megvásárolható 1.000.-Ft-ért, vagy kikölcsönözhető a sekrestyében.

  Jövő vasárnap, délelőtt 11 órakor a férfiak szentségimádási órája lesz a templomban.

  Az Új Ember újságok a plébániai kis szentségimádó terem előteréből elvihetőek.

 • Nagyhét liturgiája – 2021

  A nagyheti és húsvéti szertartásokat online közvetítjük a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból. A közvetítéseket az alábbi linkeken keresztül érhetik el.

  Nagycsütörtök 18.00,
  Nagypéntek 18.00,
  Nagyszombat 18.00,
  Húsvét vasárnap 10.00.

  Az egyes napokon egyházközségi döntés alapján biztosítják a templomban megtartott szertartások kihangosítását, majd azt követően a szentáldozást.

  Nagypéntek szigorú böjti nap (háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústilalom – betegek, gyermekek felmentést kapnak).
  Nagyszombaton 6 órától 18 óráig a templomban lehetőség lesz a Szent Sír előtti virrasztásra.

  Mindazoktól, akik felelős mérlegelést követően, személyes jelenlét útján élni kívánnak a fent leírt lehetőségekkel, kérjük:

  • a templom bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát,
  • az orrot és szájat eltakaró maszk viselését, valamint
  • az egymástól való 1,5–2 méteres távolság szigorú betartását.

  Tájékoztatjuk a híveket, hogy az alábbi egyházi járványügyi rendelkezések továbbra is érvényben vannak:

   

 • Királyi zászló jár elöl…

  “Ó Kereszt, áldunk, szent remény,
  a szenvedés ez ünnepén,
  kérünk, kegyelmet adj nekünk,
  add vétkünkért vezeklenünk.
  Szentháromság, dicsérjenek
  üdvösség kútja, mindenek,
  legyen győzelmünk, add meg ezt,
  a diadalmas szent Kereszt.”

   

  Egyházközségünk kórusa szeretett volna kedveskedni egy kis ajándékkal. Idén ez most úgy válhatott valóra, hogy a tagok közül négyen felénekelték több szólamban az alább meghallgatható Királyi zászló jár elöl kezdetű éneket. Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk az otthoni ünneplés szebbé tételéhez!

   

 • Püspöki rendelkezés a Nagyhét és a Húsvét megünnepléséről a Váci Egyházmegyében

  A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében továbbra is hatályban maradnak a 2021. március 5-én, 288/2021. számon kiadott járványügyi rendelkezések.

  A fenti rendelkezéseken túl, – figyelemmel az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 96/21. sz., 2021. február 17-én kiadott jegyzetére, valamint az abban hivatkozott tavalyi, 154/20 sz., 2020. március 25-én kelt dekrétumára – a nagyheti és húsvéti szertartásokra vonatkozóan az alábbiakat rendelem el.

  1. A szertartásokat a nép részvétele nélkül kell végezni. Ahol lehetőség van rá, a felelős lelkipásztorok gondoskodjanak arról, hogy hívek a közösségi média felületein keresztül élő közvetítés révén követhessék a szertartásokat.

  2. A szertartások felépítését illetően követni kell az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 154/20 sz., 2020. március 25-én kelt dekrétumát, amely szerint

  – Virágvasárnap Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templom épületén belül tartsák. A székesegyházban alkalmazzák a Misekönyvben lévő II. formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken pedig a III. formát.
  – Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséjében a Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon.
  – Nagypénteken az egyetemes könyörgésekben külön emlékezzünk meg mindazokról, akik gyászolnak, a betegekről, és a halottakról (a rendkívüli könyörgés szövegét lásd a csatolmányban). A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet.
  – A húsvéti vigília szertartását kizárólag a székesegyházban és a plébániatemplomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv).

  3. A krizmaszentelési misét Nagycsütörtökön, 2021. április 1-jén 10 órakor, a papság és a hívek személyes részvétele nélkül tartjuk a Váci Székesegyházban. Buzdítjuk a paptestvéreket, hogy a szentmisébe online módon bekapcsolódva újítsák meg papi ígéreteiket.

  4. A 2. pontban foglaltakon túl
  – az ilyenkor szokásos, meghirdetett gyóntatásokat későbbre halasszuk el, amikor a járványhelyzet már lehetővé teszi megtartásukat;
  – semmiképpen ne tartsunk föltámadási körmenetet (a templomon kívül);
  – a Szent Sír állítására lehetőség van, napközben a Szent Sír látogatása céljából a templomok nyitva tarthatók, de hívjuk fel a hívek figyelmét, egyszerre csak néhányan tartózkodjanak a templomban, viseljenek védőmaszkot, belépéskor fertőtlenítsék a kezüket, és tartsanak kellő távolságot egymástól;
  – lehetőség van áldoztatásra lehetőleg online szentmisét követően, szabadtéren megszervezve, a biztonsági intézkedések (maszk, fertőtlenítés, távolság stb.) megtartásával. Biztassuk a híveket, hogy kövessék a szertartásközvetítéseket, valamint, a jelen rendelkezéshez csatolt segédanyag alapján otthonaikban, családjuk körében is végezzenek áhítatos lélekkel imádságot.

  Vác, 2021. március 26.

  ✠ Marton Zsolt s. k.
  váci püspök

 • Nagyheti tájékoztatás a tápiósülyi római katolikus, hívő testvéreinknek!

  A Kormányunk a 2021. március eleji szigorítások alkalmával nem kérte  a templomok bezárását. A Püspöki Konferencia az egyes püspökökre bízta a kérdést. A Váci Egyházmegyében az online mise közvetítést ajánlja Marton Zsolt megyés püspök atyánk. Nyilvános szentmise nem engedélyezett. A templomba a hívek szertartásra, szentmisére nem léphetnek be. Áldoztatni szabad. Az előírás szerint szabad térben áldoztathatunk  az online mise után a szabályok betartásával. Mindez történik hívek lelki igényének kiszolgálására, ami nekünk papoknak lelkiismereti és hivatásbeli kötelességünk. Gyóntatás egyeztetés alapján lehetséges.

  /Március 28-án, Virágvasárnapon  áldoztattunk két alkalommal, a templom előtti szabad téren ill. a plébánia udvarán. Ezzel a lehetőséggel, mintegy 30 – 30 hívő élt./ Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton az alkalmak este 6 órakor kezdődnek majd. Online közvetítjük őket. Az egyes napok youtube linkjei egyházközségünk honlapján lesznek megtalálhatóak. A templomnál kihangosítás lesz. Bizonyos szertartás részek elmaradnak, vagy rövidítésre kerülnek. Például a nagypénteki kereszthódolatnál Jézus testét a kereszten csak a főcelebráns, József atya illeti csókkal. Akik így részt vesznek a szent események átélésében, ha tudnak és tehetik, 19 óra 30 percre jöjjenek a plébánia udvarára, ahol egy rövid bűnbánati cselekmény után szentáldozáshoz járulhatnak. Nyolc órára Sülyben, haza tudnak majd érni. Más településekről kérjük, most ne érkezzenek hozzánk. A maszkot viseljük, távolságot tartsunk! Húsvétvasárnap a szentmise de. 10 órakor kezdődik. Áldoztatás a fent leírt módon 11 óra 30 perckor lesz. Kérjük a pontosságot! Feltámadási körmenetet az idén sajnos nem tarthatunk. A szőlősi kápolnában nem lesz szentmise ezen a napon.
  Emlékeztetünk benneteket, hogy Nagypénteken szigorú böjti nap van. /háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústilalom – betegek, gyermekek felmentést kapnak/ Nagyszombaton reggel 6 órától este 6 óráig hódolhatunk a Szent Sírnál Jézus előtt. Egymástól távol legyünk, maszkot viselve. Hangos imát, éneket ne végezzünk ekkor!

  Kedves testvérek!

  Szeretettel kívánjuk számotokra a Húsvéti Szent Három Nap mély átélését, a jelenlegi körülmények között és ellenére. Adja Isten, hogy gyógyuljon országunk népe testileg, lelkileg. A szenvedők nyerjenek enyhülést, vigasztalást! Halottaink örök életet!

  Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

  Szegedi László nyugalmazott plébános,
  Köncse József atya, kisegítő lelkész

  Szabó László plébániaszervező akolitus

 • Virágvasárnap ünnepe a tápiósülyi templomnál – 2020. 03. 28.

  A COVID-19 járvány miatt, idén rendhagyó módon ünnepeljük az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulását. Kérjük, mindenki a maga lehetősége szerint vegyen részt benne. Legyünk elfogadóak, egymást segítőek, szeretetből.

  A templom előtt, vasárnap reggel ½ 9-kor Szegedi atya és József atya megszentelik a barkát. Azután bevonulnak a templomba és bemutatják az ünnepi szentmisét. A passiót Szent Márk evangéliumából (15. 1-39) József atya fogja felolvasni. A szentmise ki lesz hangosítva a templomból. Oda ugyanis a hívek nem mehetnek be. A mise keretében József atya és akolitus segítője kijönnek a templom elé megáldoztatni azokat, akik azért is jöttek, hogy ebben részesülhessenek. A gyónásra a mise előtt nyolc órától lesz lehetőség. A szertartást, szentmisét, online közvetítjük ennek elérhetőségéről egyházközségünk honlapján lehet tájékozódni.

  A szentmise végén a szentelt barkából vihetünk otthonainkba. Ami megmarad, azt városunk sülyi részének keresztjeihez tesszük majd. Onnan lesz elvihető.

  Akik ½ 9-re nem tudnak eljönni, hogy részt vegyenek mindebben, de online szentmisén részt vettek és szentáldozáshoz szeretnének járulni, ők 11 órára érkezzenek a plébánia udvarára. Ott egy rövid bűnbánati cselekmény után általános feloldozást kapnak bűneik alól. Ezután József atya megáldoztatja őket.

  Virágvasárnapon, más időpontban nem lesz Sülyben szentmise. A Szőlősi Kápolnában sem. A Nagyhét Szent Három Napja eseményeiről később adunk tájékoztatást.