• Hirdetés 2020. november 29. – december 06.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szabó András, Szabó János és nagyszülőkért
  este (18.00): szabad
  Hétfő  (18.00): Szabó András és Szarvas András Atyákért
  Kedd (6.00): szabad
  Szerda (6.00): Egy Család élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (6.00): Bugyi család elhunyt tagjaiért
  Péntek (18.00): Hálából születésnapra (Elsőpéntek: a szentmise este lesz, nem reggel!)
  Szombat (18.00): Szuhányi és Kormány családért, élő és meghalt hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Molnár István és neje Szabó Mária
  este (18.00): szabad

  Hétfő (november 30.) Szent András apostol ünnepe.
  Csütörtök (december 03.) Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.
  Forduljunk bizalommal hozzájuk és kérjük közbenjárásukat egyházunkért, papjainkért és a hivatásokért.

  Névnapjuk alkalmából, Isten éltesse András nevű testvéreinket!

  Most, november 29-én kezdődik az Új Egyházi Év, Advent első vasárnapjával. Hétköznapokon hajnali misék kedden, szerdán, csütörtökön, és pénteken lesznek, reggel 6 órakor. Hétfőn és szombaton este 6 órakor. Ezen a héten, elsőpénteken is este 6 óra az időpont. Csütörtökön este nem lesz szentségimádás, pénteken viszont igen.

  Elsőpénteken betegellátás. Karácsonyra az is kérheti ezt külön, aki eddig még nem kérte.

  Kérjük és ajánljuk, hogy mindenkinek legyen adventi, lelki programja. Ehhez segítséget egyházközségünk honlapján is találhatunk.

  A múlt vasárnap a szeretetszolgálat javára gyűjtöttünk. A perselypénzt erre a célra küldtük el, 69 ezer Ft-ot. Isten fizesse meg! Az idén nem lesz ún. „cipősdobozba csomagolt” ajándék gyűjtés. Adventben, azért gondoljunk a szegényekre, rászorulókra! Ennek sok módja lehet. Legyünk találékonyak. Egy lehetőséget felkínálunk: A sekrestyében kérhető „sárga csekk”. Ezen a módon a Transylvania Karitász Egyesület számára küldhetünk pénzadományt. Ez az egyesület mostanában elsősorban a kárpátaljai magyar testvéreinket segíti. A mi templomi – szegények, rászorulók segítése számára elhelyezett – vas-álló perselyünkbe is tehető adomány.

  Az Adoremust és az Új Embert minden eddigi előfizető számára megrendeljük 2021-re, aki két héten belül nem mondja le. Új előfizetők is jelentkezhetnek.

 • Hétvégi beszámoló – november 19-21.

  Az elmúlt héten néhány nap alatt több jeles esemény is volt egyházközségünkben.

  Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén (november 19-én) a szentmise évről-évre a templomunkban szolgálatot tevő testvérekért van felajánlva. A járvány ellenére is – természetesen a kötelező előírásokat betartva – szép számmal jelentek meg a testvérek. Bár a hagyománnyá vált, szentmisét követő agapét nem tudtuk megtartani, József atya megáldott két kikészített ajándékot: egy kis imafüzetet, mely Szent II. János Pál pápa gondolatait tartalmazza és egy imádságos papírt, amin egy áldás, valamint egy Szűz Mária kép és annak története található.
  Ezekkel kedveskedett egyházközségünk a szolgáló testvéreknek, akiknek ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat, és Isten áldását, Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérjük további tevékenységükre és életükre!

  A szombati napon (november 21-én) egyházközségünk is csatlakozott a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében megszervezett világméretű szentségimádáshoz. Az oltáriszentségi Jézussal, a Királyok Királyával töltött egy óra csak úgy elrepült! Hódolatunkat szebbnél szebb énekekkel fejeztük ki Neki, különböző Urunkat dicsőítő szentírási részek hangzottak el az este folyamán. A 145. zsoltárral egy rövid hitvallást is tettünk:

  „Dicsőítelek téged, Istenem, Királyom,
  nevedet mindörökké áldom!

  Mindennap dicsérlek téged,
  nevedet örökké magasztalom.

  Nagy az Úr és dicséretre méltó,
  nagysága mérhetetlen.

  Dicsőséged fönség és fényesség,
  és én csodatetteidről énekelek.

  Az Úr irgalmas és jóságos,
  megfontolt a haragban, és bőséges nála a kegyelem.

  Az Úr jóságos mindenkihez,
  telve irgalommal minden iránt, amit alkotott.

  Dicsérjen téged, Uram, minden alkotásod,
  és híveid dicsőítsenek!

  Beszéljenek országod fényéről,
  és énekeljenek mindenhatóságodról,

  Hirdessék az emberek hatalmas tetteidet,
  és királyságodnak ragyogó fönségét!

  Királyságod örök királyság,
  uralmad tart minden nemzedéken át.” (Zsolt 145,1-3;5;8-13)

  A szentségi áldás előtt a NEK jelképének választott Missziós keresztben elhelyezett ereklyék szentjeinek közbenjárását kértük az Eucharisztikus Kongresszusra, és az arra való készületünkre.

  A szombati szentségimádást követő szentmisén kis, az egyházközség logójával ellátott tégelyeket áldott meg József atya. Elég volt csak megáldani, hiszen valamennyi szenteltvizet tartalmazott – így a víz által azok már meg is szentelődtek. Mivel a járvány miatt nem lehet elhelyezni szenteltvizet a szenteltvíz tartókban, arra próbált az egyházközség vezetése megoldást keresni, hogy a testvérek hazavihessenek belőle, hordhassák magukkal, és a templomba belépve keresztet vethessenek vele.
  Miért is olyan fontos ez? Romano Guardini bíboros szerint „a szenteltvízzel való meghintés mintegy emlékezés arra a szenteltvízre, amelyből a keresztségben kelt fel Krisztus világosságára.” Emellett számos kegyelmi ajándék forrása.
  A szentmise végén családonként egy kis tégelyt, mellé pedig egy a bíboros elmélkedését és egy „használati utasítást” tartalmazó lapot lehetett elvenni. József atya külön felhívta rá a figyelmünket, hogy otthoninkban méltó helyre (pl. házi oltárra) tegyük a szenteltvizet! Köszönjük, hogy ilyen módon, nem csak kézfertőtlenítővel ellátva léphetünk az Úr házába!

 • A szenteltvízről II.

  Romano Guardini bíboros:

  A szenteltvíz

  Titokzatos a víz. Egészen tiszta és egyszerű – Szent Ferenc ,,szűzi”-nek nevezte. Teljesen igénytelen, mintha semmit sem jelentene önmaga előtt. Önzetlen is, mintha csak azért volna, hogy másnak szolgáljon, tisztítson és üdítsen. De láttál-e már egyszer csendes és igen mély vizet, és belemerültél-e érző lélekkel annak szemléletébe? Megérezted-e ekkor, hogy milyen titokzatos a mélység? Hogy úgy tűnt fel, mintha ott alant tele volna csodákkal, csábító és borzalmas csodákkal? Vagy megfigyelted-e már, amikor a víz, mint folyam zúgva rohan és egyre csak zúdul és zúg? Vagy amikor a forgatag kering, örvénylik és magával húz? Ez olyan erővel nehezedik az ember kedélyére, hogy úgy kell magát kiszakítania annak hatalmából. Titokzatos a víz. Egyszerű, átlátszó, önzetlen, készen arra, hogy tisztára mossa mindazt, ami bepiszkolódott, és felüdítse a szomjazót. És ugyanakkor kifürkészhetetlen, nyugtalan, telve talánnyal és erőszakkal, s pusztulásba akar rántani. Találó képe azoknak a titokzatos ős-okoknak, amelyekből az élet fakad és a halál integet felénk; képe magának az életnek, amely olyan világosnak tűnik fel és ugyanakkor mégis olyan rejtvényszerű. Így azután értjük, miért teszi meg az Egyház a vizet az isteni élet, a kegyelem jelképének és hordozójának. A keresztségből egykor új emberként jöttünk elő, ,,újjászületvén vízből és Szentlélekből”, miután a régi ember a vízben elpusztult, meghalt. És keresztvetéskor meghintjük homlokunkat és mellünket, jobb és bal vállunkat ,,szentelt vízzel”, az őselemmel, azzal a rejtvényszerű, tiszta, egyszerű és félelmetes elemmel, amely a természetfeletti értelemnek, a kegyelemnek jelképe és eszköze. Az Egyház, amikor megszentelte, megtisztította a vizet. Megtisztította azoktól a sötét hatalmaktól, melyek benne szunnyadnak. Ez nem egyszerűen üres szó! Akinek érzékeny a lelke, már megérezte ezt, megérezte a természeti erő varázshatalmát, amely kitörhet a vízből. És pusztán csak természeti ez az erő? Nem egyszersmind valami sötét, természeten kívüli valóság is? A természetben, annak minden gazdagságában és szépségében ott van a rossz is, a démoni is. A lelket eltompító városi élet az oka annak, hogy az embereknek sokszor már nincs is érzékük ez iránt.

  De az Egyháznak megvan az érzéke és ezért, ,,megtisztítja” a vizet minden istenellenességtől, és ,,megszenteli” azt, kérve Istent, hogy tegye kegyelmi erejének eszközévé.

  Ha már most a keresztény belép az Isten házába, meghinti a homlokát, mellét, és vállait, vagyis egész mivoltát a tiszta és tisztító vízzel, azért, hogy megtisztuljon a lelke. Nem szép dolog-e ez? A kereszt jelében hogy egymásra találnak itt a tisztaságra vágyódó ember meg a megváltott természet és  kegyelem!

  Vagy ott van az este. ,,Az éjjel senkinek sem barátja” – tartja a közmondás. Van valami igazság benne. Mi a világosság számára vagyunk teremtve. Mielőtt az ember átadná magát az alvásnak, a sötétség hatalmának, amelyben kialszik a napvilág és az ember öntudata, a kereszt jelével és szenteltvízzel jelöli meg magát, a megváltott, a bűntől megtisztult természet jelképével: Isten óvja meg minden sötéttől! Hasonlóképpen cselekszik reggel is, amidőn újra felkel az álomból, az öntudatlanság sötétségéből és újra kezdi életét. Ez a szenteltvízzel való meghintés mintegy emlékezés arra a szenteltvízre, amelyből a keresztségben kelt fel Krisztus világosságára. Ez is igen szép szokás. Itt is a kereszt jelében találkozik a megváltott lélek és a megváltott természet.

 • A szenteltvízről I.

  „Hints meg Istenem izsóppal és én megtisztulok…” – /Zsolt. 50,9/

   

  Kedves Római Katolikus keresztény testvérünk!

  Ne nézz a szenteltvízre azzal a fölényes gondolattal, hogy ennek használata a múlt üres szokása, mely a mai modern emberhez már nem méltó.

  Helytelenül értékelve „babonás erőt” se tulajdoníts neki. Ha az egyházunk szándéka szerint használod, sok kegyelemnek és lelki megújulásnak lehet forrása.

  A Szenteltvíz, megszentelt dolog, vagyis szentelmény, mely a megszentelés erejénél fogva, nemcsak külső jelképe a belső lelki megtisztulásnak, hanem ennek előkészítője és segítője is. Ha hittel és az Egyház szellemében használjuk, természetfeletti javakat közvetíthet, számunkra. A gonosz lelket tőlünk távol tartja és különböző segítő kegyelmeket hozhat létre.

  Tehát, így értékeld és használd a szenteltvizet, mellyel hitedről, ősi keresztény szokásunk megbecsüléséről teszel bizonyságot.

  Mikor használjuk, mikor használhatod?

  Keresztvetéskor, ha a templomba, vagy otthonodba bemész, ha onnan távozol. Esti lefekvéskor, reggeli ébredéskor. Betegségben. Haldoklónál. Betegek kenetének kiszolgáltatásakor, vagy pl. elsőpéntekes betegellátás imádságainak elkezdésekor. Főképpen kísértés idején!

  Egy lehetséges imádság a szenteltvíz használatakor:

  Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!
  Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki
  mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden
  jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál
  mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és
  üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

 • Hirdetés 2020. november 22-29.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Cseri család élő és elhunyt tagjaiért
  este (18.00): Egy Édesapa lelki üdvéért
  Hétfő  (18.00): Lomen Józsefért és élő és elhunyt családtagokért, és a Mária Légió elhunyt tagjaiért
  Kedd (7.00): Dobos János és Kurgyis Rozália lelki üdvéért
  Szerda (18.00): Csollák Aranka lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Egy Édesanyáért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (18.00): Elhunyt Édesapáért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szabó András, Szabó János és nagyszülőkért
  este (18.00): szabad

  A jővő vasárnap, november 29-én kezdődik az Új Egyházi Év. Advent első vasárnapja lesz.

  Ma szeretetszolgálat, a karitász javára gyűjtünk. A mai perselypénzt erre a célra küldjük el. Az idén nem lesz ún. „cipős dobozba csomagolt” ajándék gyűjtés. Adventben, azért gondoljunk a szegényekre, rászorulókra! Ennek sok módja lehet. Legyünk találékonyak. Egy lehetőséget máris felkínálunk: A sekrestyében kérhető „sárga csekk”. Ezen a módon a Transylvania Karitász Egyesület számára küldhetünk pénzadományt. Ez az egyesület mostanában elsősorban a kárpátaljai magyar testvéreinket segíti. A mi templomi – szegények, rászorulók segítése számára elhelyezett – vas-álló perselyünkbe is tehető adomány.

  Most vasárnap délután 3-kor Szent Mónika imaóra a templomban.

  Névnapjuk alkalmából, utólag is Isten éltesse Erzsébet nevű testvéreinket és természetesen, majd kedves Katalinjainkat is!

  Szenteltvizet vigyünk otthonainkba és éljük használatával! Az ezzel kapcsolatos írások honlapunkon olvashatóak.

  Bánáti Illésné Kurgyis Mária temetése november 25-én, szerdán, délután 3 órakor lesz. A Magdolna utcából való Nagy István temetése november 27-én, pénteken, délelőtt 10 órakor lesz.

  A mostani járványterhes időszakban egyaránt fontos a lelki és a testi egészségünk megóvása, ellenállóképességünk fokozása. Lelkileg sokat jelentenek a szentségek, a Biblia olvasás, rendszeres imaszándékként pedig a minden érintettért végzett közbenjárás is. Testi egészségünk védelmében, ebben az időszakban is szeretettel ajánljuk, szakemberek javaslata alapján is, a C és D vitamin, esetleg más immunerősítő szerek napi rendszerességű józan mértékű fogyasztását. A magunk és környezetünk egészségének védelme, a betegekért végzett ima és a tevékeny szeretet által Isten Országa tapasztalható módon van jelen, és növekszik közöttünk.

 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2020

  Kedves Testvérek!

  Megrendítő volt 2020. március 27-én hallani Ferenc pápa szavait, amelyeket az üres Szent Péter téren nemcsak a keresztény hívekhez, hanem minden emberhez intézett: „a lehető legnagyobb sebességgel robogtunk előre, úgy éreztük, erősek és mindenre képesek vagyunk. Epekedtünk a haszonra, engedtük, hogy felemésszenek minket a tárgyak és megrészegítsen a sietség. (…) Folytattunk mindent rendíthetetlenül, és úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban.” Most, amikor Európát és hazánkat a koronavírus járvány második hulláma sújtja, azt érezhetjük, hogy Szentatyánk figyelmeztető szavai semmit sem veszítettek aktualitásukból. Sőt, Szent Erzsébet, a szolgáló szeretet szentjének ünnepe arra hív mindannyiunkat, hogy az Árpád-házi királylány példája nyomán még inkább elgondolkodjunk e szavakon és egymás iránti felelősségünkön.

  A kor, amelyben Szent Erzsébet született és a szeretet példáját adta, számos párhuzamot mutat fel napjainkkal. A virágzó középkor idején Európa számos országában sokan nagyon meggazdagodtak és hivalkodtak is vagyonukkal, olyan épületeket emeltek, amelyek előtt máig csodálattal állunk meg, miközben egyre többen süllyedtek nyomorba és nélkülözték az élethez szükséges legelemibb feltételeket is. Ahogy néhány évvel korábban Szent Ferenc elhagyta gazdag édesapja házát, lemondott vagyonáról és lovagi álmairól, úgy az ő példáját követve Szent Erzsébet is elhagyta a türingiai őrgrófi udvart, hogy Jézus tanítása szerint a szegények és betegek szolgálatának szentelje életét. Nyitott szemmel járt, odafigyelt azokra, akiktől sokan borzadva fordították el a tekintetüket.

  Életének talán egy kevésbé ismert eseménye, hogy amikor egy leprás koldus érkezett a várhoz, Erzsébet saját kezűleg fürdettette meg és kötözte be sebeit, és mivel a sok beteg miatt máshol már nem volt hely, saját hitvesi ágyába fektetette le. Férje, Lajos őrgróf, aki általában támogatta őt és megvédte irigyeitől, ezt már túlzásnak tartotta. Feldúlva szaladt a szobába, felrántotta az ágyról a takarót, alatta viszont magát a megfeszített Krisztust látta – és térdre borulva adott hálát és kérte Erzsébet bocsánatát.

  A 2020-as világjárvány mindannyiunk életére hatással van. Rokonaink és barátaink veszítik el egyik napról a másikra munkájukat és kerül veszélybe megélhetésük, idősek és magányosak maradnak még inkább egyedül, mert senki sem meri felkeresni őket, sokan félve és rettegve zárják magukra az ajtót. Ezért sokkal nagyobb feladat és felelősség hárul azokra,akik a gyógyítás és a felebaráti szeretet cselekedeteit gyakorolják, az orvosokra, ápolókra, szociális munkásokra és önkéntesekre. Így ír erről Ferenc pápa a Szegények világnapjára írott üzenetében, amikor a járvány idején a felebaráti szeretet gyakorlásának fontosságára hívja fel a figyelmet: „A kéz kinyújtása egy jel: olyan jel, amely közvetlenül a közelségre, a szolidaritásra, a szeretetre utal. Hány és hány kinyújtott kezet láthattunk ezekben a hónapokban (…): Az orvos kinyújtott kezét, aki minden beteggel törődik és keresi a megfelelő gyógymódot. A nővér és ápoló kinyújtott kezét, aki jóval a munkaidején túl is ápolja a betegeket. (…) Az önkéntes kinyújtott kezét, aki segíti az utcán élőket és azokat, akiknek ugyan van otthonuk, de nincs mit enniük. Az emberek egymás felé kinyújtott kezét, akik az alapvető szolgáltatások biztosítása és a biztonság fenntartása érdekében dolgoznak.”

  Szent Erzsébet ünnepe arra emlékeztet minket, hogy ebben a segítségnyújtásban mi magunk is részt vehetünk, amikor jövő vasárnap anyagi támogatásunkkal azok munkáját könnyítjük meg, akik életüket embertársaik támogatására, a rászorulók és a betegek segítésére és gyógyítására szentelik, és teszik nap mint nap kockára. Az egyházi szeretetszolgálatokra és az idén 90 éves Katolikus Karitászra 2020-ban nagyobb teher hárul, mint korábban bármikor. Szent Erzsébet példája azt üzeni, hogy munkájukat támogatva mi magunk is, akár szobánk biztonságából is, részesei lehetünk ennek a szolgálatnak, és az ő kezükkel egybefonódva, mi magunk is kinyújthatjuk kezünket a szükséget szenvedők és betegek felé.

  „Senki sem menekülhet meg egyedül, önmagában” – tanította 2020. nagyböjtjében Ferenc pápa. Az egyházi év utolsó vasárnapjának, Krisztus Király ünnepének evangéliuma is a szolidaritás fontosságára hívja fel a figyelmünket: éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok – szól a megdicsőült Jézus a jobbján állókhoz, az üdvösség útjaként állítva eléjük és elénk is a szolgáló szeretet cselekedeteit.

  A szeretet cselekedetei nemcsak a rászorultakon segítenek, hanem azokat is gazdagítják, akik szolgálnak, mert ezáltal Krisztushoz válnak hasonlókká. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az egészséges embernek sok kívánsága van és elegendő erőt érez magában arra, hogy ezeket meg is valósítsa. A betegnek és a nyomorban élőnek, az ínséget szenvedőnek azonban csak egy vágya van: hogy szenvedésétől, bajától megszabaduljon, de tehetsége és lehetősége talán hiányzik ehhez. Szent Erzsébet élete arra sarkall minket, hogy példája szerint és lehetőségeinknek, eszközeinknek megfelelően mi magunk is vegyünk részt a betegek és a szükséget szenvedők ínségének csillapításában, hogy egykor majd Jézus hozzánk is így szóljon: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

  Kelt Budapesten, 2020. november 15-én

  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 • Hirdetés 2020. november 15-22.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): id. Lányi József élő és elhunyt családtagjaiért
  este (18.00): Elhunyt Szűcsi Andrásért
  Hétfő  (18.00): Hajdú családért
  Kedd (7.00): Engler családért
  Szerda (18.00): Élő Németh Mária gyógyulásáért és lelke üdvéért
  Csütörtök (18.00): Szepesi család elhunyt tagjaiért és a templomunkat szolgáló testvéreinkért
  Péntek (7.00): Bugyi Ferencné lelki üdvéért
  Szombat (18.00): Elhunyt Édesanyáért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): szabad

  Kedd (november 17.) Skóciai Szent Margit ünnepe.
  Csütörtök (november 19.) Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
  Szombat (november 21.) Szűz Mária bemutatásának ünnepe.

  A jövő vasárnap, november 22-én az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztusnak, a Mindenség Királyának ünnepe lesz. Előtte 21-én szombaton este 5 órától kezdődik részvételünk az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatos világméretű szentségimádásban, itt a sülyi templomban. Vegyünk részt benne!

  Csütörtökön este a szentmisét a templomunkban szolgálatot tevőkért is fölajánljuk. Minden ilyen, áldozatos szolgáló testvérünket szeretettel hívjuk rá. Az eddig hagyományos, utána következő agapé, sajnos az idén elmarad a járványhelyzet miatt.

  Megjelent a Kisboldogasszony Figyelő. Sok érdekes, fontos, szép írás található benne. Ára: 100.-Ft. Digitális formában, honlapunkon is fönn lesz.

 • Élő adventi kalendárium

  Kedves Testvérek!

  Hamarosan itt az ünnepi időszak, amelyre való felkészülést szeretnénk kicsit megújítani egyházközségünkben.

  Idén először szeretnénk megszervezni egyházközségünkben a világító adventi kalendáriumot, vagyis december napjainak megfelelő, fénylő számok díszítenék a sülysápi házak ablakait, melyeket séta közben bárki megkereshet.

  Mivel Tápiósüly területe elég nagy ahhoz, hogy csak úgy sétálgatva megtaláljuk a soron következő ablakot, ezért az egyházközségünk Facebook-oldalán egy előzetesen létrehozott eseménynél minden reggel meg lesz osztva egy térképrészlet, hogy melyik jól behatárolt területet bejárva található az aznapi “kinyitható” ablak. Az “ablak-vadászok” feladata ezeket a kidíszített ablakokat megkeresni, lefényképezni és feltölteni az eseményhez.

  Aki szívesen vállalna ablakdíszítést, az november 27-ig jelentkezhet a tapiosuly.tabor@gmail.com címen vagy Pelyhe Virágnál és Pesti Dóránál. A beérkezett jelentkezések után ők írják meg, hogy advent melyik napja az övék. Az ablakdíszben meg kell jelennie a sorszámnak.

  Tegyük együtt szebbé az ünnepre való készülést!

  Várjuk az egyházközségi tagok jelentkezést!

  A szervezők

 • Egyházi hozzájárulás – 2020

  Kedves Testvéreink!

  Folyamatban van az egyházi hozzájárulás begyűjtése. Ennek összege egyházközségünkben 3,000.-Ft/felnőtt személy/év. Közismertebb nevén a „párbér” tehát 6,000.-Ft.

  A templomtól tekintve, a vasúton túl Tóthné Erzsike végzi a beszedést.
  Lakcíme: Árpád u. 15.
  Telefonszáma: +36-30/901-1148

  A vasút és a Tápió között Beerné Ilonka a megbízott személy.
  Lakcíme: Béke u. 3.
  Telefonszáma: +36-30/464-1378

  A Tápiótól a templom felé eső részen Dinnyésné Margitka a beszedő.
  Lakcíme: Fő u. 40.
  Telefonszáma: +36-30/473-9047

  A vasúton túl, a szőlősi részen Kunné Anikó a felelősünk, vagy a szőlősi kápolnában is /Iskola u.-kastélykert/ lehet rendezni a támogató hozzájárulást.

  Ők igyekeznek eljutni minden katolikus házhoz – de főleg ebben a járványos helyzetben – kérjük, aki teheti, vigye el hozzájuk nagylelkű támogatását egyházi közösségünk számára. Természetesen ez azokra vonatkozik, akik a sülyi templomhoz tartozó részen élnek, laknak és Római Katolikusnak vannak keresztelve. Házaspárok esetén, ha az egyik fél nem katolikus, akkor reá nem vonatkozik. Ha valaki banki átutalással szeretné rendezni, arra is van lehetőség. A Tápiósülyi Római Katolikus Egyházközség számlaszáma: 65100053-10054598. A megjegyzésbe kérjük beírni a neve(ke)t, utcát, házszámot, ahonnan az utalás történik. Amennyiben valaki többet is tud adni, azt is hálásan köszönjük. A mi közösségünk, a mi templomunk javára adakozunk. A jövőben egyre inkább szükséges lesz az ebben való tudatosság, áldozatkészség. Isten fizesse meg mindenkinek, nagylelkűségét!

  Szabó László akolitus, psz.