• Hirdetés 2021. március 07-14.

  Vasárnap: /Nagyböjt harmadik vasárnapja/
  reggel (8.30): Marika és József szabadulásáért, Csollák Jánosné halálának 3. évfordulójára
  este (18.00): Halva fekvő testvérünk lelki üdvéért
  Hétfő: Hálából
  Kedd: szabad
  Szerda: Depresszióból való szabadulásért és gyógyulásért
  Csütörtök: szabad
  Péntek: szabad
  Szombat: Solti Antal és Családja lelki üdvéért
  Vasárnap: Hromoda Gáborné és családja lelki üdvükért

  A járványhelyzet miatt március 8-ától templomainkban a nyilvános vallásos programok, a szentmisék egyelőre, bizonytalan ideig szünetelnek. Nem tervezünk online mise-közvetítést templomunkból. Ennek oka, hogy József atya szabadságra megy. Március 20-án jön vissza. Szegedi atya minden nap mutat be szentmisét és az íratott miseszándékokat elmondja. Ezek az alkalmak nem látogathatóak, de lélekben részt vehetünk, imádkozhatunk a szándékért.

  Március 11-én, csütörtökön lett volna a Szent József kilenced kezdete. Ezt halasztanunk kell. Valószínűleg május 1-e előtt /Munkás Szent József ünnepe/ 9 nappal kezdhetjük majd el. A Szent József vándorló képe továbbra is jár hetente, családtól családig. Gödöny Péter a moderátora ennek. Telefonszáma: +36-30/870-8138

  Betegellátás, súlyos beteg, haldokló esetében lehetséges. Az egyéb, szokásos beteglátogatás elmarad a megyéspüspök rendelkezése értelmében.

  Most vasárnap első vasárnap. A férfiak szentségimádási órája 11 órakor kezdődik. Most vasárnap még délután 3-kor keresztúti ájtatosság van a templomunkban. Múlt vasárnap a katolikus iskolák javára 100 ezer Ft-ot gyűjtöttünk. Isten fizesse meg az adományozóknak!

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele alapján mi is részt vettünk volna a Katolikus Karitász tartós-élelmiszer gyűjtésében. Ez most akadályoztatva van. Később módot találunk majd rá. Aki már elhozta, az ő felajánlását eljuttatjuk a rászorulóknak.

  Március 13-án, szombaton délután 4-től ½ 6-ig gyóntatás lesz a plébánián, Nagyböjt lévén, Húsvétra. Ecseri Pál atya a kis hittanteremben, Szegedi atya az irodájában gyóntat majd. Maszkot viseljünk, kezet fertőtlenítsünk, távolságot tartsunk! Szegedi atya február 25-én kapott covid elleni oltást. Tegyünk meg valamennyien mindent a nyájimmunitás érdekében!

  Szerdán délután 3-kor lesz Dobos Gábor (Kókai utcából) temetése, csütörtök délután 4-kor pedig Kohajda Róberté.

 • Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében

  A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, összhangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezéseivel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

  1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.
  2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.
  3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.
  4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat.
  5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
  6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

  Vác, 2021. 03. 05.

  Marton Zsolt
  váci megyéspüspök

 • Erdő Péter bíboros járványügyi rendelkezései

  Az alábbiakban közreadjuk Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora február 26-án kiadott járványügyi intézkedését (Prot. N. 821-2/2021).

  Aggodalommal látjuk a járvány fokozott terjedését. Ha az állami rendelkezések szigorodnak, vissza kell térnünk a tavaszi szigorúbb egyházi szabályokhoz is. A paptestvérek és a hívők iránti felelősségtől vezetve vegyük figyelembe a következőket:

  1. Vegyük komolyan az eddigi egészségügyi határozatokat, például közvetlenül az áldoztatás előtt fertőtlenítsék az áldoztatók a kezüket.

  2. Szigorúan tartsuk meg egymástól a távolságot és viseljünk maszkot.

  3. A plébánosok megítélése szerint ahol indokoltnak látszik, adható általános feloldozás a már jól ismert feltételekkel.

  4. Ajánljuk, hogy akik önmagukat vagy környezetüket veszélyeztetve érzik, online vagy a tömegtájékoztatási eszközökön kövessék a szentmiséket, nagyböjti ájtatosságokat.

  5. Családlátogatásoktól, magánjellegű összejövetelektől lehetőség szerint tartózkodjunk.

  6. Ügyeljünk arra, hogy sokszor a kórusban való éneklés is különös kockázatot jelent.

  7. A nagyböjti önmegtagadást most egészen különös módon tudjuk megélni. Ajánljuk fel ezeket a lemondásokat egész hívő közösségünkért.

 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

  Kedves Testvérek!

  A világjárvány sok mindent átírt az életünkben. Az elmúlt esztendőben a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani.

  A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett és a távolságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget.

  Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának az ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre.

  A világjárvány következményeként családok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász, mint az Egyházunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett segítő kezet nyújtani. A karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy szeretetteljes összefogássá vált.

  Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templomainkban megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, ami reményt, erőt és bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünkben most a hit- remény-szeretet sorrendje megfordul: a szolgáló szeretettel erősítjük a Gondviselésben való reményt, ami feléleszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret bennünket és megszabadít a világjárványtól.

  Ennek a szeretetnek a jele az a nagyböjti alamizsna is, amit összegyűjtünk. A szokásos módon, az idén jubiláló – alapításának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő – Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz az adományaikat. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig.

  A világjárvány olyan számunkra, mint a keresztút, aminek minden állomása nehéz mind testileg, mind lelkileg. Jézus keresztútján is ott álltak azok az emberek, akik segítették, megosztották a testi-lelki terhet. Ma is már egy esztendeje ott állnak segítő emberek a vírusveszély keresztútja mellett: orvosok, ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozók, a karitász munkatársai és még sok névtelen segítő, akik úgy érzik, hogy az a kötelességük, hogy most mások baján segítsenek. Mi is csatlakozhatunk a segítő adományainkkal ezen hősök csapatához, lehetünk Cirenei Simonok és Veronikák, akik a szeretetünkkel erősíthetjük embertársainkban a reményt és a hitet.

  Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít bennünket:

  A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.

  …. A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).

  A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.

  …Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT, 187).”

  Kedves Testvérek!

  A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megvalósulásának az évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét.

  A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

  Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

  „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

  A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

  Kelt: Budapest, 2021. nagyböjt 2. vasárnapján

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 • Hirdetés 2021. február 28. – március 07.

  Vasárnap: /Nagyböjt második vasárnapja/
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): Testi – lelki gyógyulásért
  Hétfő (18.00): Jó böjtért, igaz bűnbánatért és szentgyónásért
  Kedd (7.00): Gazsi Zolika, Anna és Rebeka gyógyulásáért és védelmükért
  Szerda (18.00): Egy Édesapa lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Gyógyulásokért
  Péntek /elsőpéntek/ (18.00): A tisztító tűzben szenvedő lelkekért
  Szombat (18.00): szabad
  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): szabad

  A héten első péntek, betegellátás, a szentmise este 6-kor lesz, utána szentségimádás. Már most felhívjuk a figyelmet, hogy április első péntekje, Nagypéntek. Majd, akkor, Húsvét első hetének péntekjén lesz betegellátás. Akihez külön is menjünk húsvét előtt gyóntatni, /aki nem rendszeres első-péntekes/ az ő nevében egyeztessünk József atyával időpontot.

  Jövő vasárnap első vasárnap. A férfiak szentségimádási órája, szokásosan, 11 órakor lesz. Minden vasárnap, délután 3-kor keresztúti ájtatosság van a templomunkban. Ma és holnap, február 27-én és 28-án, szombaton és vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

  A leendő első osztályosok iskolai beíratása közeledik. Apostolkodjunk, hogy közülük minél többeknek válasszák a „katolikus Hit- és Erkölcstan” tantárgyat szüleik, nevelőik.

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele alapján hirdetjük, hogy mi is részt veszünk a Katolikus Karitász tartós-élelmiszer gyűjtésében. Ez február 7-től 14-ig lesz. Az adományokat a szentmisék előtt, vagy után lehet leadni.

  A Szent József vándorló képet a barokk oltárunkra kérjük visszahozni hétvégén, szombaton, vagy vasárnap reggel. A következő, befogadó család onnan viheti el otthonába.

  Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy az előző évi adójuk bevallásánál /1 %-ok felajánlása/ gondoljanak Római Katolikus Egyházunkra. Technikai száma 0011, illetve az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványra. Adószáma a kiadott falinaptárunkon is, megtalálható.

 • Hirdetés 2021. február 21-28.

  Vasárnap: /Nagyböjt első vasárnapja – hamvazás/
  reggel (8.30): Nagy és Zakar család élő és elhunyt tagjai, lelki üdvükért
  este (18.00): Élő Gazsi Zolika megtéréséért
  Hétfő (18.00): Megtérésért
  Kedd (7.00): Ecseri, Dobos és Mázás család élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda (18.00): Bugyi Ferencné halálának 3. évfordulójára
  Csütörtök (18.00): Egy meghalt Édesanya lelki üdvéért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (18.00): szabad
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Testi – lelki gyógyulásért
  este (18.00): Testi – lelki gyógyulásért

  Hétfő (február 22.) Szent Péter apostol székfoglalása.
  Szerda (február 24.) Szent Mátyás apostol ünnepe.

  Akik az idén kötnének házasságot, vagy rendeznék azt, kérjük, jelentkezzenek a plébánián.

  Minden vasárnap, délután 3-kor keresztúti ájtatosság van a templomunkban. Olyan szép hagyománya van ennek nálunk. Minél többen jöjjünk rá.

  Február 28-án a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

  Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy az előző évi adójuk bevallásánál /1 %-ok felajánlása/ gondoljanak Római Katolikus Egyházunkra. Technikai száma 0011, illetve az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványra. Adószáma a kiadott falinaptárunkon is, megtalálható.

  A márciusi Adoremus elvihető.