• Hirdetés 2021. október 24-31.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Élő Gazsi Zoltán születésnapjára hálából és védelemért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért
  Hétfő (18.00): Egy kórházban lévő beteg férfitestvérünk gyógyulásáért
  Kedd (18.00): szabad
  Szerda (18.00): Édesapa lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Unokáért hálából
  Péntek (18.00): Hálából keresztény születésnapra, a Szentlélek ajándékaiért
  Szombat (18.00): Elhunyt Édesapáért és Losánszki család élő és elhunyt tagjaiért és védelemért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés családért és Hálából
  este (18.00): Szabadulásért

  A múlt vasárnapon, 17-én volt egyházközségünkben a bérmálás. Marton Zsolt ppk. atya kilenc fiatalunkat bérmálta meg. Rajtuk kívül még 9 főt bérmált itt a szomszédos egyházközségekből. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, bármivel is segített a felkészülésben, a szép ünnepben. A közösségvezetők neve méltó, hogy említésre kerüljön: Simon Beatrix, Dinnyés Márk, Szabó Enikő, Kohajda Nikoletta. Őket és megbérmáltjainkat is gazdagon áldja meg Szentlelkével az Úr Jézus! Kívánjuk, hogy közösségünk élő építőkövei legyenek majd. Az alkalom utólag is megtekinthető az interneten egyházközségünk honlapjáról, ahol több régebbi ünnepünk felvétele is megtalálható.

  Csütörtök esténként, a szentmise után minden héten van közösségi szentségimádás. Ez alól az a hét kivétel, minden hónapban, amikor első péntek van. Ekkor ifjúsági a szentségimádás.

  A templomunkban lévő Kisboldogasszony, barokk oltárunkon elhelyeztük a Prágai Kis jézus szobrát. Köncse József atya áldotta meg, a szándékkal, hogy sok kegyelem forrása lehessen.

  2021. október 31-én vasárnap, hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat. Ekkor kapjuk vissza az „elveszett” 1 órát. A miserendünk változatlan marad templomunkban.

  November elsején, Mindenszentek Főünnepe lesz. Azután, kedden november 2-a, Halottak napja. Október 31-én, vasárnap mondunk majd részletesebb hirdetéseket ezzel kapcsolatban.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. November 1-én, délután szenteljük az újonnan épített, vagy felújított sírokat.

  Van már jövő évre szóló miseszándék beíró könyvünk. Tehát lehet 2022-re, szentmise áldozatokra halottainkért, hálából, esdeklésül, szándékokat beíratni a sekrestyében.

 • Hirdetés 2021. október 17-24.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Keresztgyerekekért és gyermekeinkért
  este (18.00): Tari és Toma családok élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapra és hálából védőszent közbenjárásáért
  Kedd (18.00): Antalicz Istvánné, Margitka lelki üdvéért
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (18.00): Gömöri és Zakar család elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Nemzetünkért, Hazánkért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Élő Gazsi Zoltán születésnapjára hálából és védelemért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért

  Hétfőn templomunkban este, imádság lesz Hazánkért és a Magyar Nemzetért.

  Október 23-án Sülysáp Város 56-os megemlékező ünnepsége a Szent István téren lesz a „Fáklya” emlékműnél, délelőtt 10 órakor. Helyesen tesszük, ha részt veszünk rajta.

  Október 24-én, vasárnap, a missziók javára gyűjtünk majd.

  2021. október 31-én vasárnap, hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat. Ekkor kapjuk vissza az „elveszett” 1 órát. A miserendünk változatlan marad templomunkban.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. 

  Van már jövő évre szóló miseszándék beíró könyvünk. Tehát lehet 2022-re, szentmise áldozatokra halottainkért, hálából, esdeklésül, szándékokat beíratni a sekrestyében.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

 • Bérmálkozók szentmiséje – online közvetítés

  “Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem lelkével (…).”

  Október 17-én, vasárnap 11 órától kezdődő szentmisén bérmálkozásra kerül sor a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomban. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk bérmál gombai, úri, tápiósápi, tápiósülyi fiatalokat. 

  Az ünnepi szertartást és a szentmisét Youtube-on közvetítjük.

 • Hirdetés 2021. október 10-17.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Szűcsi János, Bozóki Teréz és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Egy család megtéréséért
  Hétfő (18.00): Antalicz Istvánné, Margitkáért mondatják a rózsafüzéres társulata tagjai
  Kedd (18.00): Buda, Kiss és Kocsis családok élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda (18.00): Gyógyulásért
  Csütörtök (18.00): Dobos Sándor és neje, Szerdahelyi Teréz lelki üdvéért
  Péntek (18.00): Hajdú család elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Kazinczi és Szalóki család elhunytjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Keresztgyerekekért és gyermekeinkért
  este (18.00): Tari és Toma családok élő és elhunyt tagjaiért

  Szerdán Szeretetláng imádság lesz a szentmise előtt, a rózsafüzérrel egybekötve. Péntek Avilai Szent Teréz, szombat Alacoque Szent Margit ünnepe.

  Szombaton, 16-án délután 2 órától lesz a bérmálkozók számára a bérmálási szertartás gyakorlás, melynek végén gyóntatás következik. Szegedi László atya az irodájában, Horváth Bertalan és Köncse József atyák a templomban gyóntatnak majd. Erre érkezhetnek a bérmaszülők és a többi családtagok is. 17-én, vasárnap a bérmálási szentmisén az első padtömbök a bérmálkozók és bérma-szüleik számára fenntartottak. A bérmálási szentmisét az interneten közvetíteni fogjuk. Elérhetősége egyházközségünk honlapján.

  A bérmálás nálunk tehát, október 17-én, 11 órakor lesz. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk bérmál templomunkban gombai, úri, tápiósápi, tápiósülyi fiatalokat. Kérjük, hogy erre az alkalomra azok jöjjenek, akik családja érintett az ünnepben. Azon a napon is lesz a sülyi templomban reggel 8-kor és este 6-kor szentmise. A szőlősi kápolnában 10 órakor igeliturgiát tartunk majd.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. 

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

  Horváth István temetése csütörtök délután 3-kor, Orbán Jánosné, Szíjjártó Andrea temetése október 15-én, pénteken 15 órakor lesz.

 • Hirdetés 2021. október 03-10.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés család lelki üdvéért, egy Édesapáért, Holecz Istvánért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): szabad
  Hétfő (18.00): Dinnyés István, Dinnyés Mária
  Kedd (18.00): Testi, lelki gyógyulásért
  Szerda (18.00): Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (18.00): A Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
  Péntek (18.00): Hálából házassági évfordulóra, 5 év kegyelmeiért, ajándékaiért
  Szombat (18.00): Hálából születésnapra és 50. házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Szűcsi János, Bozóki Teréz és elhunyt családtagokért
  este (18.00): Egy család megtéréséért

  Az esti szentmisék időpontja október 1-től 18 órára változott. Esténként, ¼ 6-tól rózsafüzér imádság a templomban. Jöjjünk rá. Októberben hétköznap is mindig, esti szentmisék lesznek.

  Elsőpénteken nagyon szép, gitáros-zenés esti mise és szentségimádás volt, még a nemrégiben véget ért NEK jegyében. Szeretettel kérjük és ajánljuk kedves testvérek, hogy vegyetek részt az ilyen és hasonló alkalmainkon. Csütörtökön este lesz szentségimádás.

  Jövő vasárnap, 10-én Városi Rózsafüzér, délután 4-kor kezdődik. Az esti szentmisénk zárja, mely előtt együtt végezzük a templomban a „Világosság Rózsafüzérét”. Részletek a faliújságon és honlapunkon.

  A bérmálás nálunk, október 17-én, 11 órakor lesz. Kérjük, hogy erre az alkalomra azok jöjjenek, akik családja érintett az ünnepben. Azon a napon is lesz a sülyi templomban reggel 8-kor és este 6-kor szentmise. A szőlősi kápolnában valószínűleg igeliturgiát tartunk majd.

  A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó sírszenteléseket a sekrestyében kérjük jelezni. Hétfőn Assisi Szent Ferenc, csütörtökön Rózsafüzér Királynője ünnepe, pénteken Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepe lesz.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány az előző évből, az adózók 1%-os utalásaiból ötszázharmincnégyezer Ft-ot kapott. Egyházközségünk pedig, Sülysáp Város Önkormányzatától kétszázezer Ft támogatáshoz jutott. Tisztelettel és hálásan köszönjük.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

  Orbán Jánosné, Szíjjártó Andrea temetése október 15-én lesz.

 • Hirdetés 2021. szeptember 26. – október 03.

  Vasárnap:
  reggel (8.00): Az 1971-ben végzett osztálytársakért és elhunyt társaikért
  este (19.00): Szabadulásért
  Hétfő (19.00): Hálából ifjú házasokért és a kapott kegyelmekért
  Kedd (7.00): Testi, lelki gyógyulásért és hálából egy dédunoka megszületéséért
  Szerda (19.00): Gyógyulásért és megtérésért
  Csütörtök (19.00): Az Eucharisztikus Kongresszus gyümölcseiért
  Péntek (18.00): Gyógyulásért és megtérésért
  Szombat (18.00): A rózsafüzér társulatok élő és elhunyt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.00): Dinnyés család lelki üdvéért és egy Édesapáért
  este (18.00): szabad

  Magyar Római Katolikus egyházunkra sok kegyelem áradt a Budapesti, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Éljünk ezekkel az ajándékokkal és egyházközségünk javára is bontakoztassuk ki azokat. Hála Istennek több szentségimádó közösségünk, imacsoportunk is van. Csatlakozzunk hozzájuk és legyünk jelen imában, hűségben a Szentségi Úr Jézus előtt! A napközbeni állandó szentségimádásban van néhány betöltetlen óra. Jelentkezzünk rá bátran.

  Az esti szentmisék időpontja október 1-től (most péntektől) 18 órára változik. Ez a most következő péntek, elsőpéntek. Betegellátás. Este ¼ 6-tól rózsafüzér imádság a templomban. Jöjjünk rá. A mise után szentségimádás lesz. Októberben hétköznap esti szentmisék lesznek. Hétfő Páli Szent Vince áldozópap, szerda Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok, csütörtök Szent Jeromos áldozópap, péntek a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító, szombat Szent Őrzőangyalok ünnepe lesz. Őrzőink ők és testvéreink a szentek.

  Október 2-án lesz Nagymaroson az ifjúsági találkozó. Főelőadó: Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Részletek a katoliku.nagymaros.hu honlapon.

  Az idén tavasszal a covid miatt elmaradt a Szentföld javára való gyűjtés. Marton megyéspüspök atya rendelkezése alapján a tavalyival azonos összeget utaltunk Vácra, erre a célra.

  Egyházközségünkben elkezdődött a 2021. évi egyházi hozzájárulás begyűjtése. Egy felnőtt részéről, egy évre 3000 Ft. Házaspár esetén 6000 Ft, amit kérünk szépen, tisztelettel, hálával. A vasúton túl Tóthné Erzsike, a vasút és a Tápió között Beerné Ilonka, a pataktól a templom felé való részen Dinnyésné Margitka, a szőlősi területen Kunné Anikó a megbízottunk.

 • Egyházközségi emlékek a NEK-ről

  Kedves Testvérek!

  Szívesen és örömmel mutatjuk meg nektek kettő, saját emlékünket a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról. Az egyik a templomunk tulajdonát képezi. Két külön garnitúra (egy színes, illetve egy másik, fehérrel hímzett) kehelykendő, palla, korporálé összeállítás.

  A másik a „Kongresszus rózsája”, melyet József atya tavaly ősszel megszentelt és a plébánia udvarán, Szegedi atya irodája ablaka alá ültettünk el. Az idén már nyílott is.

  Az 1938-as kongresszusról egy fém áldoztató tálcát őriz a Kisboldogasszony templom.