Hirdetés 2019. november 17-24.

Vasárnap:
reggel: Szabó Illés, szülei, István és Mária lelki üdvéért
este: Szűcsi Andrásért
Hétfő: Élő Németh Mária lelki üdvéért és gyógyulásáért
Kedd: Szepesi család elhunytjaiért
Szerda: Templomi szolgálattevőkért
Csütörtök: Bugyi Ferencné és családja
Péntek: szabad
Szombat: Özv. Papp Andrásnéért mondatják a rózsafüzéresek
Vasárnap:
reggel: Szabadulásért
este: Répás Ferencért és elhunyt szeretteinkért

Vasárnap (2019. november 17.) a Karitász céljaira gyűjtünk.
Kedden (2019. november 19.) Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
Szerdán este (2019. november 20.) a szentmise után szeretettel várjuk a templomi szolgálattevőket szerény vendégségre a plébánia nagytermébe.

2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja. A mise előtt, negyed 6-tól, a hívek dicsőséges rózsafüzért imádkoznak Szegedi Atyáért és Egyházközségünkért.

November 23-án, szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén, 17 órától 18 óráig ismét világméretű szentségimádás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként. Azért, hogy a világ előtt is megvallhassuk, számunkra Krisztus a Király, ha van rá lehetőségünk, akkor csatlakozzunk a programhoz az interneten is.

Hirdetés 2019. november 10-17.

Vasárnap:
reggel: Horváth István és nagyszülők
este: Jenei Sándor, szülei és testvérei
Hétfő: Egyházközségünk elhunyt és élő tagjaiért
Kedd: Engler család elhunytjaiért
Szerda: Dinnyés István, Gazsi Margit, továbbá élő és elhunyt családtagokért
Csütörtök: id. Lányi József halálának évfordulójára
Péntek: Elhunyt Imre, Erzsébet, Katalin és Borbála lelki üdvéért
Szombat: Bugyi Ferencné és családja, és hálából házassági évfordulóra
Vasárnap:
reggel: Szabó Illés, szülei, István és Mária lelki üdvéért
este: Szűcsi Andrásért

November 10-én (vasárnap) 15.30-tól szentségimádás lesz a szőlősi kápolnában.

2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja. A mise előtt, negyed 6-tól, a hívek dicsőséges rózsafüzért imádkoznak Szegedi Atyáért és Egyházközségünkért.

November 23-án, szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén, 17 órától 18 óráig ismét világméretű szentségimádás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként.

Hirdetés 2019. november 03-10.

Vasárnap:
reggel: Sporléder Istvánné Cseri Margit és szülőkért
este: Koch és Kovács család elhunyt tagjaiért
Hétfő: Egyházközségünk elhunyt és élő tagjaiért
Kedd: Testi-lelki gyógyulásért
Szerda: szabad
Csütörtök: szabad
Péntek: szabad
Szombat: Kurgyis János és neje, Nagy Mária
Vasárnap:
reggel: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
este: Jenei Sándor és szülei, továbbá testvérei

Kedden (2019. november 05.) Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe.

Kedden és pénteken reggel 7 órakor lesz a szentmise.

November 10-én (vasárnap) 15.30-tól szentségimádás lesz a kápolnában.

2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja.

Hirdetés 2019. október 27. – november 03.

Vasárnap:
reggel: Hálából
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
Hétfő: Mária Légió élő és elhunyt tagjaiért
Kedd: Mészáros család élő és elhunyt tagjaiért
Szerda: szabad
Csütörtök: Dinnyés családért
Péntek: Bozóki István és családja
Szombat: Elhunyt édesapáért
Vasárnap:
reggel: Sporléder Istvánné Cseri Margit és szülei
este: Koch és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért

Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára 97.000.- Ft-ot adtak a testvérek, Isten fizesse meg. Csütörtökön és pénteken betegellátás lesz. Péntek Mindenszentek ünnepe. 14 órakor sírszentelés, 17 órakor temetői ájtatosság, 18 órakor szentmise.

Jövő vasárnap (2019. november 03.) Úri búcsú. Mészáros Csaba lesz a szónok, az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik. A zarándokok reggel 7 órakor indulnak. Vegyünk részt rajta.

Aki sírt szeretne szenteltetni, jelezze a sekrestyében.

Halottak napján fél 7-kor, 7-kor és este 6-kor lesz szentmise.

Hirdetés 2019. október 20-27.

Vasárnap:
reggel: Szepesi József, neje, Szabó Teréz, lányuk Mária és hozzátartozókért
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
Hétfő: Kiss Józsefért, valamint élő és megholt hozzátartozókért
Kedd: Burjusz Lajosnéért, a Rózsafüzér Társulat tagjáért
Szerda: Hazánkért
Csütörtök: Élő Gazsika Zolika születésnapjára hálából
Péntek: Ifjúságunkért
Szombat: Kormány és Szuhányi család élő és meghalt hozzátartozókért
Vasárnap:
reggel: Hálából
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért

Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára gyűjtünk. Október 23-án, szerdán a szentmisét Hazánkért ajánljuk fel.

Hétfőn (2019. október 21.) Boldog IV. Károly király ünnepe.
Kedden (2019. október 22.) Szent II. János Pál pápa ünnepe.
Pénteken (2019. október 25.) Szent Mór ünnepe.

Aki sírt szeretne szenteltetni, jelezze a sekrestyében.

Hirdetés 2019. október 13-20.

Vasárnap:
reggel: Veszelik János és neje, élő és elhunyt családtagok
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
Hétfő: Beteg gyógyulásáért
Kedd: Egy házaspárért
Szerda: szabad
Csütörtök: szabad
Péntek: Ifjúságunkért
Szombat: Szűz Mária tiszteletére
Vasárnap:
reggel: Szepesi János és neje, Szabó Teréz és hozzátartozókért
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért

Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára gyűjtünk.

Kedden (2019. október 15.) Nagy Szent Teréz ünnepe.
Csütörtökön (2019. október 17.) Antiochiai Szent Ignác ünnepe.
Pénteken (2019. október 18.) Szent Lukács ünnepe.

Október 13-án negyed négytől dicsőítés lesz a kápolnában.

Hétfőn este (2019. október 14.), a mise után képviselő-testületi gyűlés lesz.

Hirdetés 2019. október 06-13.

Vasárnap:
reggel: Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
Hétfő: Hálából Rózsafüzér Királynőjének tiszteletére
Kedd: Hálából házassági évfordulóra
Szerda: Dinnyés István, Dinnyés Mária
Csütörtök: Dinnyés és László család élő és elhunyt tagjaiért
Péntek: Elhunyt édesapáért, élő és elhunyt hozzátartozókért
Szombat: Meghalt szülőkért és hozzátartozókért
Vasárnap:
reggel: szabad
este: szabad

Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 06.) délután 4 órakor kezdődik a városi rózsafüzér három irányból. Negyed hattól a világosság rózsafüzért imádkozzuk a templomban, a hatos szentmisét Gábor atya végzi. Mise után agapé lesz, amire mindenkit szeretettel várunk.

2019. október 06-án (vasárnap) délután 3 órakor Irgalmasság imaóra.

Hétfőn (2019. október 07.) Rózsafüzér Királynőjének ünnepe.
Kedden (2019. október 08.) Szűz Mária Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. Pénteken (2019. október 11.) XXIII. János pápa ünnepe.

Október 13-án negyed négytől dicsőítés lesz a kápolnában.

2019. október 04. – Assisi Szent Ferenc ünnepe

Giotto di Bondone: Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál
„II. János Pál pápa Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ökológia művelőinek védőszentjévé nyilvánította. Szent Ferencben mélységes tisztelet és csodálat élt a megtestesülés titka iránt.

A hagyomány neki tulajdonítja az első betlehem megalkotását is az itáliai Greccióban.

Legnépszerűbb és legismertebb műve a „Naptestvér éneke” vagy a „Naphimnusz” (…). Ferencnek különös érzéke volt Isten minden teremtménye iránt és szinte büszke belső késztetéssel írta a Teremtmények énekét, akik által (…) a legfölségesebb, mindenható és jóságos Úrnak megadta a neki kijáró dicséretet, tiszteletet és minden áldást.

Szent Ferenc a teremtett világgal szembeni keresztény magatartás középpontjára mutat rá. A teremtés Isten embernek szánt ajándéka, Isten és ember találkozásának színtere, amelynek Istentől rendelt célja van. A környezet megóvása ezért több, mint a jelen és a jövő generációk méltó életkörülményeinek biztosítása, hiszen az ember Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolata egységet alkot. A keresztény ember ugyanakkor a természeti környezet megóvásakor minden jóakaratú emberrel kész együttműködni, hiszen ez nem más, mint a közjó, vagyis az emberi méltóság védelme és előmozdítása.”

forrás: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Felelősségünk a teremtett világért című körlevele

Hirdetés 2019. szeptember 29. – október 06.

Vasárnap:
reggel: Molnár István, neje, Szabó Mária és unokájuk, Márton
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
Hétfő: Molnár István és Kókai Katalin
Kedd: Csernák István, Viola Teréz és hozzátartozók
Szerda: szabad
Csütörtök: Engesztelésül
Péntek: szabad
Szombat: Hálából kegyelmekért
Vasárnap:
reggel: Dinnyés család élő és elhunyt tagjaiért
este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért

2019. szeptember 30-tól (hétfő) hétköznap és vasárnap is este 6-kor kezdődik a szentmise.

Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Jövő vasárnap (2019. október 06.) délután 4 órakor kezdődik a városi rózsafüzér három irányból. Negyed hattól a világosság rózsafüzért imádkozzuk a templomban, a hatos szentmisét Gábor atya végzi. Mise után agapé lesz, amire mindenkit szeretettel várunk.

Szerdán (2019. október 02.) Szent Őrangyalok ünnepe.
Pénteken (2019. október 04.) Assisi Szent Ferenc ünnepe.