Hirdetés 2017. július 2 – 9

Csütörtök, péntek betegellátás, pénteken este lesz a szentmise

Hétfőn este az iraki papoknak 900.000.- forintot adtak a hallgatók.

Július 5–9-ig Kis tábor

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet. Dinnyés József Román Barbara gödöllői hajadont. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerinti házastársak legyenek.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
júli.2.
vasárnap
8:30
19:00
Egyházközségért
szabad
júli.3.
hétfő
19:00 szabad
júli.4.
kedd
7:00 szabad
júli.5.
szerda
19:00 szabad
júli.6.
csütörtök
19:00 szabad
júli.7.
péntek
7:00 Tisztítótűzben szenvedőkért
júli.8.
szombat
19:00 Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére
júli.9.
vasárnap
8:30
19:00
Szűcsi József, Cseri Rozál
szabad

Hirdetés 2017. június 25 – július 2

Jövő vasárnap Péter fillér gyűjtés.

Hétfőn este jönnek az iraki papok 7 kor. Szerdán ½ 7-kor rózsafüzér, 7-től beszél Eperjes Károly a rózsafüzérről. A hétfő esti találkozó jó bevezető, hogy imádkozzuk népünkért a rózsafüzért. Gyertek el. Kedd Szent László, csütörtök Péter Pál ünnepe, szentmise este, jöjjünk rá.

Pénteken ½ 9 kor misézik Katona István püspök atya templomunkban.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet. Farkas Gábor veszi házastársul Bálint Anettet. Dinnyés József Román Barbara gödöllői hajadont. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerinti házastársak legyenek.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
júni.25.
vasárnap
8:30
19:00
Ofella és Németh család elhunytjaiért
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére
júni.26.
hétfő
19:00 szabad
júni.27.
kedd
19:00 Hálából
júni.28.
szerda
19:00 Szentmise reggel
júni.29.
csütörtök
19:00 szabad
júni.30.
péntek
19:00 Tari László és szülei
júli.1.
szombat
19:00 Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére
júli.2.
vasárnap
8:30
19:00
szabad
szabad

Hirdetés 2017. május 28 – június 4

Májusban mindig este lesz s szentmise.

Június 3-án, Pünkösd szombatján du. 4-től, már hagyományos zenés Szentlélek várás, szentségimádás, közbenjárás, amire mindenkit szeretettel várunk.

Csütörtökön, pénteken betegellátás, pénteken esti mise után ifjúsági szentségimádás

Június 24 Csévharaszton egyházmegyei találkozó. Hirdetés a táblán, jelentkezési ív a kis asztalon.

Június 21 vonós koncert lesz este 7-kor templomunkban, amire mindenkit várnak.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
máj.28.
vasárnap
8:30
10:00
19:00
Molnár Istvánnéért mondatják tanítványai
Bérmálkozókért
Cseri István, szűcsi Mária , elhunyt és élő hozzátartozókért
máj.29.
hétfő
19:00 Meghalt édesapa Tarjáni László
máj.30.
kedd
19:00 szabad
máj.31.
szerda
19:00 Elhunyt hozzátartozókért
júni.1.
csütörtök
19:00 szabad
júni.2.
péntek
19:00 Tisztítótűzben szenvedőkért
júni.3.
szombat
19:00 Bozóki és Ecseri család halottaiért
júni.4.
vasárnap
8:30

19:00

Bálint János élő és elhunyt hozzátartozókért
Csaba János és hozzátartozókért

Hirdetés 2017. május 21 – 28

Májusban mindig este lesz s szentmise.

Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe. Jövő vasárnap lesz 10 órai szentmise, bérmálás lesz Beer püspök atya jön bérmálni. Minél többen jöjjünk imádkozni érte és a fiataljainkért.

Május 24 Keresztények segítségének ünnepe. Balassagyarmaton Dóbiás Zalán atya a szalézi templom plébánosa szeretettel várja a zarándokokat a Segítő Szűz Mária templom búcsúra.

Június 3-án, Pünkösd szombatján d u 4 től, már hagyományos zenés Szentlélek várás, szentségimádás, közbenjárás, amire mindenkit szeretettel várunk.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
máj.21.
vasárnap
8:30
19:00
Hálából
Hálából 40. házassági évfordulóra
máj.22.
hétfő
19:00 Szent Rita tiszteletére
máj.23.
kedd
19:00 szabad
máj.24.
szerda
19:00 szabad
máj.25.
csütörtök
19:00 szabad
máj.26.
péntek
19:00 Hálából házassági évfordulóra
máj.27.
szombat
19:00 Bozóki és Ecseri család halottaiért
máj.28.
vasárnap
8:30
19:00
Molnár Istvánnéért mondatják tanítványai
Cseri István, szűcsi Mária , elhunyt és élő hozzátartozókért

Szülők és elsőáldozók érestítése

Kedves Szülők és Elsőáldozók!

Hamarosan elérkezik az első áldozás szép ünnepe. 2017. május 21-én, a tápiósülyi Kisboldogasszony templomban, a fél kilenckor kezdődő szentmise keretében. Addig a szép és jó felkészülés érdekében még sok mindent kell tennünk.

– május 13-án, szombaton délután 4 órától, este ½ 7-ig játékos foglalkozás lesz a gyerekeknek a sülyi plébánián. Tehát, 16 órára kérjük őket elhozni. A szülők azután hazamehetnek.  Este 18.30-kor vihetik haza őket. Másnap, vasárnap  reggel a 1/9-es szentmise után, mintegy fél órában Szegedi atya tanítani szeretné még a szülőket. A gyerekek addig a plébánián lesznek. Ekkor, ezen a napon kapják meg a fehér első áldozási egyenruhát, melyet haza kell vinni kimosni.

– Az első áldozásra készülő gyermekek gyóntatása május 20-án, szombaton délután fél három, és  öt óra közötti időben lesz.

– A szülők, hozzátartozók gyóntatása du.  hat órától az este hét órakor kezdődő szentmiséig lehetséges. Ha valakinek kérdéses, hogy gyónhat-e, járulhat-e  szentáldozáshoz, kérdezze meg a plébánost, Szegedi atyát.

– Az Első áldozás vasárnapján reggel  /május 21./ negyed kilenckor van a gyülekezés a plébánia udvarán, ahonnan a gyermekek az egységes szép fehér ruhájukban vonulnak majd ünnepélyesen a templom szentélyébe. A kislányok haját díszítheti koszorú, diadém, vagy fátyol. „Kismenyasszony-ruha” a templomi szentmisén nem kívánatos viselet! Akinek mégis van ilyen, ő majd otthon fényképezéshez, vagy az ünnepi ebéd alatt viselheti.

A templomban az első padtömbök ülőhelyei az Édesanyákat illetik. Más családtagok azt ne foglalják el.

– A szentmise elején minden, fényképezni szándékozó hozzátartozó közel mehet a gyermekekhez a szentélyben. Azonban további fotózásra csak az ünnepi szentmise után lesz mód, a templomban, vagy a plébánia udvarán.

– Az első áldozás vasárnapja utáni hét, első három napján esti szentmisékre várjuk a gyermekeket, /lehetőleg kísérővel/ hogy szép gyakorlattá váljék számukra az Oltáriszentségi Jézussal való rendszeres találkozás, táplálkozás.

– Úr Napja ünnepe 2017-ben, június 18-án lesz. Ezen a vasárnapon lesz  fél kilences mise, de a 10 órakor kezdődő nagymisére várjuk az elsőáldozókat. Az addig náluk lévő fehér ruhákban érkezzenek.  Az elsőáldozók,  a szentélyben ülnek majd a szentmise alatt. Onnan indulnak a sziromhintésre a körmenetbe. Kis kosarat hozzanak, melybe a szirmot rakjuk. Előtte való szombati napon /június 17./ gyűjtsenek virágszirmot és hozzák el a plébániára.

– Az egyenruhát az Úr-napi körmenet végén kell leadni a plébánián, név szerint.

A szép ünnep reményében és az eddigi figyelmes készülődést, áldozatos közreműködést  megköszönve és a továbbiakra is kérve, tisztelettel:

Dr. Szegedi László plébános, Tel.: + 36 20 521 06 54
Szabó László hittanár telefonszáma + 36 30 473 92 78

Szertartások és szentmisék 2017. Húsvétján

Szertartások és szentmisék 2017. Húsvétján

 • VIRÁGVASÁRNAP április 09.
  • Sülyben  ½ 9 és 10 órakor barkaszenteléssel és este 7 órakor lesznek szentmisék.
  • Szőlősön /kastélykert/ 10 órakor szentmise lesz.
 • NAGYCSÜTÖRTÖK
  • Sülyben este 7-kor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
 • NAGYPÉNTEK
  • Sülyben este 7-kor szertartás. Jézus halála napja.
 • NAGYSZOMBAT
  • Sülyben este 9-kor szentmise és szertartás a feltámadás ünnepéhez.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP /április 16./:
  • Szőlősön 10 órakor igeliturgia
  • Sülyben szentmisék: ½ 9 és 10.00 nagymise körmenettel, és este 7 órakor
 • HÚSVÉTHÉTFŐ: Sülyben ½ 9 és este 7-kor lesznek  szentmisék

SZERETETTEL HÍVJUK, VÁRJUK A HITTANULÓ GYERMEKEKET, CSALÁDJUKAT és MINDEN TESTVÉRT! ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Egyúttal kérjük, adótok 1-1 %-ával támogassátok katolikus egyházunkat: technikai száma: 0011 és alapítványunkat: Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány, adószám: 191 80 117-1-13

Hirdetés 2017. április 9 – 16

Ma lesz nagymise, barkaszentelés, körmenet, passió éneklés. Ma utoljára du. 3 kor közös keresztúti ájtatosság

Nagycsütörtök utolsó vacsorai szentmise, nagypéntek szigorú böjt 18 – 60 év között, Úr Jézus halála. Csütörtökön, pénteken este 7 kor kezdődnek a szertartások, passió éneklés.

Szombaton este 9 kor lesz a kezdet. Húsvét vigíliája, tűzszentelés, virrasztás, húsvéti szentmise.

Húsvétkor ½ 9, 10 kor nagymise, körmenet, este 7 kor lesz szentmise.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
ápr.9.
vasárnap
8:30
19:00
Gulyás János és családja
Dinnyés László
ápr.10.
hétfő
19:00 Borbás István
ápr.11.
kedd
7:00 Meghalt szülők és hozzátartozók
ápr.12.
szerda
19:00 szabad
ápr.13.
csütörtök
19:00 Egyházközségért
ápr.14.
péntek
7:00 szabad
ápr.15.
szombat
19:00 Egyházközségért
ápr.16.
vasárnap
8:30
19:00
Egy édesapáért és családjáért
szabad

Befogadási szentmise 2017

Kedves Szülők, Édesapák, Édesanyák!

Szeretettel közöljük, hogy az elsőáldozás szép ünnepe 2017. május 21-én, a ½ 9-es szentmisén lesz.

Most pedig hívjuk Önöket gyermekeink első áldozási készülete következő alkalmára, az úgynevezett befogadási ünnepre. Helyszíne a tápiósülyi templom. / Kápolna utca 3./ Időpontja 2017. március 26. vasárnap, ½ 9-es szentmise. (ezen az éjszakán „óra-visszaállítás” !!!)

Tehát keresztelkedésre és első áldozásra készülő gyermekek, a keresztény közösségbe való befogadásának ünnepélyes szertartása lesz ez. A szülők a templomtérben, a gyerekek a szentélyben foglaljanak majd helyet. A szentmise után a szülők megbeszélésre ott kell, hogy maradjanak. Aki nem tud eljönni, telefonon jelezze. /Nagyszülő is helyettesítheti a szülőt./ A gyermekek ez alatt a plébánia nagytermében vesznek részt foglalkozáson.

A még kereszteletlenek keresztelése április 8-án, szombat esti 7 órai szentmisén lesz majd.

Emlékeztetni szeretnénk rá, hogy a vasárnapi szentmisére járás a szülővel, vagy a kezessel, kívánatos, fontos feltétel. Vasárnapi szentmisék időpontjai: A „szőlősi” kápolnában /Iskola utca, 10 óra, a sülyi templomban dél előtt ½ 9   és este 6 óra, vagy szombat este 6 óra.

/ A nyári időszámítás idején az esti misék este 7 órakor kezdődnek./

Tisztelettel:

Dr. Szegedi László plébános,
Tel.: + 36 20 521 06 54,

Szabó László hittanár,
Tel.:  +36 30 473 92 78

Hirdetés 2017. március 19 – 26

Nagyböjtben vasárnaponként délután 3-kor közös keresztúti ájtatosság a templomban. Nagyböjt legyen valamennyiünk számára a fokozott lelki összeszedettség ideje.

25-én szombaton esti misén a bérmálkozók befogadása.

26-án vasárnap a diák misén az elsőáldozók befogadása, a mise után az első áldozó gyermekek szüleinek szülői értekezlet tartunk.

Már most jelezzük, hogy nagyböjti gyónási alkalmat rendezünk, ez lesz lelkigyakorlat, helyett, április 1-én szombaton délután 4-től szentségimádással. A gyónást minél többen végezzük el.

Pénteken keresztúti ájtatosság 5-től szőllősről, közösségvezetők vállaljanak Borics Gabitól állomást.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
márc.19.
vasárnap
8:30
19:00
Solti Antal
Németh József lelki üdvéért
márc.20.
hétfő
18:00 Zelenák és Hevér család lehunytjaiért
márc.21.
kedd
7:00 Édesapáért, hozzátartozókért
márc.22.
szerda
18:00 szabad
márc.23.
csütörtök
18:00 Egy édesapáért
márc.24.
péntek
7:00 szabad
márc.25.
szombat
18:00 Dinnyés István, Gazsi Margit és élő családtagjaikért
márc.26.
vasárnap
8:30
19:00
Badacsoni és Berla család elhunyt tagjaiért
Hálából

Adó 1% 2017

Kedves Tápiósok, és minden jóakaratú Testvérünk!

Kérem támogassátok az adó 1-1 %-ának felajánlásával

 • Magyar Katolikus Egyházunkat, technikai száma: 0011
 • és a tápiósülyi egyházközség alapította Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványunkat, melynek adószáma: 191 80 117 -1- 13

Mindezekkel kapcsolatos egyéb információk, határidők találhatók: ado1szazalek.com -on.