Szülők és elsőáldozók érestítése

Kedves Szülők és Elsőáldozók!

Hamarosan elérkezik az első áldozás szép ünnepe. 2017. május 21-én, a tápiósülyi Kisboldogasszony templomban, a fél kilenckor kezdődő szentmise keretében. Addig a szép és jó felkészülés érdekében még sok mindent kell tennünk.

– május 13-án, szombaton délután 4 órától, este ½ 7-ig játékos foglalkozás lesz a gyerekeknek a sülyi plébánián. Tehát, 16 órára kérjük őket elhozni. A szülők azután hazamehetnek.  Este 18.30-kor vihetik haza őket. Másnap, vasárnap  reggel a 1/9-es szentmise után, mintegy fél órában Szegedi atya tanítani szeretné még a szülőket. A gyerekek addig a plébánián lesznek. Ekkor, ezen a napon kapják meg a fehér első áldozási egyenruhát, melyet haza kell vinni kimosni.

– Az első áldozásra készülő gyermekek gyóntatása május 20-án, szombaton délután fél három, és  öt óra közötti időben lesz.

– A szülők, hozzátartozók gyóntatása du.  hat órától az este hét órakor kezdődő szentmiséig lehetséges. Ha valakinek kérdéses, hogy gyónhat-e, járulhat-e  szentáldozáshoz, kérdezze meg a plébánost, Szegedi atyát.

– Az Első áldozás vasárnapján reggel  /május 21./ negyed kilenckor van a gyülekezés a plébánia udvarán, ahonnan a gyermekek az egységes szép fehér ruhájukban vonulnak majd ünnepélyesen a templom szentélyébe. A kislányok haját díszítheti koszorú, diadém, vagy fátyol. „Kismenyasszony-ruha” a templomi szentmisén nem kívánatos viselet! Akinek mégis van ilyen, ő majd otthon fényképezéshez, vagy az ünnepi ebéd alatt viselheti.

A templomban az első padtömbök ülőhelyei az Édesanyákat illetik. Más családtagok azt ne foglalják el.

– A szentmise elején minden, fényképezni szándékozó hozzátartozó közel mehet a gyermekekhez a szentélyben. Azonban további fotózásra csak az ünnepi szentmise után lesz mód, a templomban, vagy a plébánia udvarán.

– Az első áldozás vasárnapja utáni hét, első három napján esti szentmisékre várjuk a gyermekeket, /lehetőleg kísérővel/ hogy szép gyakorlattá váljék számukra az Oltáriszentségi Jézussal való rendszeres találkozás, táplálkozás.

– Úr Napja ünnepe 2017-ben, június 18-án lesz. Ezen a vasárnapon lesz  fél kilences mise, de a 10 órakor kezdődő nagymisére várjuk az elsőáldozókat. Az addig náluk lévő fehér ruhákban érkezzenek.  Az elsőáldozók,  a szentélyben ülnek majd a szentmise alatt. Onnan indulnak a sziromhintésre a körmenetbe. Kis kosarat hozzanak, melybe a szirmot rakjuk. Előtte való szombati napon /június 17./ gyűjtsenek virágszirmot és hozzák el a plébániára.

– Az egyenruhát az Úr-napi körmenet végén kell leadni a plébánián, név szerint.

A szép ünnep reményében és az eddigi figyelmes készülődést, áldozatos közreműködést  megköszönve és a továbbiakra is kérve, tisztelettel:

Dr. Szegedi László plébános, Tel.: + 36 20 521 06 54
Szabó László hittanár telefonszáma + 36 30 473 92 78

Szertartások és szentmisék 2017. Húsvétján

Szertartások és szentmisék 2017. Húsvétján

 • VIRÁGVASÁRNAP április 09.
  • Sülyben  ½ 9 és 10 órakor barkaszenteléssel és este 7 órakor lesznek szentmisék.
  • Szőlősön /kastélykert/ 10 órakor szentmise lesz.
 • NAGYCSÜTÖRTÖK
  • Sülyben este 7-kor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
 • NAGYPÉNTEK
  • Sülyben este 7-kor szertartás. Jézus halála napja.
 • NAGYSZOMBAT
  • Sülyben este 9-kor szentmise és szertartás a feltámadás ünnepéhez.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP /április 16./:
  • Szőlősön 10 órakor igeliturgia
  • Sülyben szentmisék: ½ 9 és 10.00 nagymise körmenettel, és este 7 órakor
 • HÚSVÉTHÉTFŐ: Sülyben ½ 9 és este 7-kor lesznek  szentmisék

SZERETETTEL HÍVJUK, VÁRJUK A HITTANULÓ GYERMEKEKET, CSALÁDJUKAT és MINDEN TESTVÉRT! ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Egyúttal kérjük, adótok 1-1 %-ával támogassátok katolikus egyházunkat: technikai száma: 0011 és alapítványunkat: Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány, adószám: 191 80 117-1-13

Hirdetés 2017. április 9 – 16

Ma lesz nagymise, barkaszentelés, körmenet, passió éneklés. Ma utoljára du. 3 kor közös keresztúti ájtatosság

Nagycsütörtök utolsó vacsorai szentmise, nagypéntek szigorú böjt 18 – 60 év között, Úr Jézus halála. Csütörtökön, pénteken este 7 kor kezdődnek a szertartások, passió éneklés.

Szombaton este 9 kor lesz a kezdet. Húsvét vigíliája, tűzszentelés, virrasztás, húsvéti szentmise.

Húsvétkor ½ 9, 10 kor nagymise, körmenet, este 7 kor lesz szentmise.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
ápr.9.
vasárnap
8:30
19:00
Gulyás János és családja
Dinnyés László
ápr.10.
hétfő
19:00 Borbás István
ápr.11.
kedd
7:00 Meghalt szülők és hozzátartozók
ápr.12.
szerda
19:00 szabad
ápr.13.
csütörtök
19:00 Egyházközségért
ápr.14.
péntek
7:00 szabad
ápr.15.
szombat
19:00 Egyházközségért
ápr.16.
vasárnap
8:30
19:00
Egy édesapáért és családjáért
szabad

Befogadási szentmise 2017

Kedves Szülők, Édesapák, Édesanyák!

Szeretettel közöljük, hogy az elsőáldozás szép ünnepe 2017. május 21-én, a ½ 9-es szentmisén lesz.

Most pedig hívjuk Önöket gyermekeink első áldozási készülete következő alkalmára, az úgynevezett befogadási ünnepre. Helyszíne a tápiósülyi templom. / Kápolna utca 3./ Időpontja 2017. március 26. vasárnap, ½ 9-es szentmise. (ezen az éjszakán „óra-visszaállítás” !!!)

Tehát keresztelkedésre és első áldozásra készülő gyermekek, a keresztény közösségbe való befogadásának ünnepélyes szertartása lesz ez. A szülők a templomtérben, a gyerekek a szentélyben foglaljanak majd helyet. A szentmise után a szülők megbeszélésre ott kell, hogy maradjanak. Aki nem tud eljönni, telefonon jelezze. /Nagyszülő is helyettesítheti a szülőt./ A gyermekek ez alatt a plébánia nagytermében vesznek részt foglalkozáson.

A még kereszteletlenek keresztelése április 8-án, szombat esti 7 órai szentmisén lesz majd.

Emlékeztetni szeretnénk rá, hogy a vasárnapi szentmisére járás a szülővel, vagy a kezessel, kívánatos, fontos feltétel. Vasárnapi szentmisék időpontjai: A „szőlősi” kápolnában /Iskola utca, 10 óra, a sülyi templomban dél előtt ½ 9   és este 6 óra, vagy szombat este 6 óra.

/ A nyári időszámítás idején az esti misék este 7 órakor kezdődnek./

Tisztelettel:

Dr. Szegedi László plébános,
Tel.: + 36 20 521 06 54,

Szabó László hittanár,
Tel.:  +36 30 473 92 78

Hirdetés 2017. március 19 – 26

Nagyböjtben vasárnaponként délután 3-kor közös keresztúti ájtatosság a templomban. Nagyböjt legyen valamennyiünk számára a fokozott lelki összeszedettség ideje.

25-én szombaton esti misén a bérmálkozók befogadása.

26-án vasárnap a diák misén az elsőáldozók befogadása, a mise után az első áldozó gyermekek szüleinek szülői értekezlet tartunk.

Már most jelezzük, hogy nagyböjti gyónási alkalmat rendezünk, ez lesz lelkigyakorlat, helyett, április 1-én szombaton délután 4-től szentségimádással. A gyónást minél többen végezzük el.

Pénteken keresztúti ájtatosság 5-től szőllősről, közösségvezetők vállaljanak Borics Gabitól állomást.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
márc.19.
vasárnap
8:30
19:00
Solti Antal
Németh József lelki üdvéért
márc.20.
hétfő
18:00 Zelenák és Hevér család lehunytjaiért
márc.21.
kedd
7:00 Édesapáért, hozzátartozókért
márc.22.
szerda
18:00 szabad
márc.23.
csütörtök
18:00 Egy édesapáért
márc.24.
péntek
7:00 szabad
márc.25.
szombat
18:00 Dinnyés István, Gazsi Margit és élő családtagjaikért
márc.26.
vasárnap
8:30
19:00
Badacsoni és Berla család elhunyt tagjaiért
Hálából

Adó 1% 2017

Kedves Tápiósok, és minden jóakaratú Testvérünk!

Kérem támogassátok az adó 1-1 %-ának felajánlásával

 • Magyar Katolikus Egyházunkat, technikai száma: 0011
 • és a tápiósülyi egyházközség alapította Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványunkat, melynek adószáma: 191 80 117 -1- 13

Mindezekkel kapcsolatos egyéb információk, határidők találhatók: ado1szazalek.com -on.

Hittan oktatás – óvodás szülőknek

Jézus mondja:„Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. …Azután ölébe vette őket és rájuk téve kezét megáldotta őket.” /Mk. 10. 15-16./

Kedves szülők!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy gyermeküket részesítsék hitre-nevelésben. Keresztény hitünk érték. Megismerése és szép megélése földi és örök boldogságunkat szolgálja.

A Mennyei Atya, gondoskodó szeretettel tekint minden gyermekre. Érdemes Őt választani és élő kapcsolatban lenni Vele.

A Móra Ferenc iskolában régi hagyománya van a Római Katolikus Keresztény szellemű hitoktatásnak. Kérjük, tehát fontolják meg és gyermeküknek válasszák a Hit-és erkölcstan oktatást. Aki még nincs megkeresztelve, ő is lehet hittanos. Az ilyen élethelyzet rendezéséhez  készséggel adunk tájékoztatást, segítséget.

Tisztelettel:
Dr. Szegedi László plébános +36 20 521 06 54
Szabó László hittanár +36 30 473 92 78

Alaposabb tájékoztatás: www.vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Hirdetés 2017. március 12 – 19

Nagyböjtben vasárnaponként délután 3-kor közös keresztúti ájtatosság a templomban. Nagyböjt legyen valamennyiünk számára a fokozott lelki összeszedettség ideje.

Ma reggeli mise után megbeszélés a keresztelendő gyermekek szüleinek.

Szombaton az esti szentmise után szülői értekezlet a bérmálkozásra készülő gyermekek szüleinek.

Jövő vasárnap a diák mise után az első áldozó gyermekek szüleinek szülői értekezlet tartunk, illetve ebben a hónapban az utolsó vasárnap helyett 19-én lesz gyerekfoglalkozás a diák mise után.

Már most jelezzük, hogy nagyböjti gyónási alkalmat rendezünk, ez lesz lelkigyakorlat, helyett, április 1-én szombaton délután 4-től szentségimádással. A gyónást minél többen végezzük el.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
márc.12.
vasárnap
8:30
19:00
Solti János és szülőkért
Gyógyulásért hálából
márc.13.
hétfő
18:00 szabad
márc.14.
kedd
7:00 szabad
márc.15.
szerda
18:00 Hazánkért
márc.16.
csütörtök
18:00 Elhunyt édesanyáért
márc.17.
péntek
7:00 szabad
márc.18.
szombat
18:00 Berényi István és neje Dobos Mária
márc.19.
vasárnap
8:30
19:00
Solti Antal
Németh József lelki üdvéért

Hirdetés 2017. február 26 – március 5

Ma (26-án) a katolikus iskolák javára gyűjtünk. – Szerda hamvazó szerda, kezdődik nagyböjt. Szerdán szigorú böjt, 18 -60 év között háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústól való megtartóztatás kötelező. Nagyböjtben péntekenként 14 évtől a pénteki hústól való megtartóztatás kötelező. Nagyböjtben vasárnaponként d u 3 kor közös keresztúti ájtatosság a templomban.

Csütörtök péntek betegellátás, péntek este ifjúsági szentségimádás.

Hasznos információk az egyházmegyei hitoktatásról: http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
febr.26.
vasárnap
8:30
19:00
Hálából
Tökföldi és Almáskerti családokért, akik részt vettek a szentcsaládban
febr.27.
hétfő
18:00 szabad
febr.28.
kedd
7:00 szabad
márc.1.
szerda
18:00 Egyházközségért
márc.2.
csütörtök
18:00 szabad
márc.3.
péntek
7:00 Tisztítótűzben szenvedőkért
márc.4.
szombat
18:00 Bugyi János
márc.5.
vasárnap
8:30
19:00
Nagy és Zakar család élő .és elhunyt tagjaiért
Hromoda Gáborné és hozzátartozókért

Hirdetés 2017. február 12 – 19.

Kedden Szt. Cirill és Metód püspökök, Európa társ-védőszentjei ünnepe lesz.

A héten végezzük a loudesi ájtatosságot templomunkban. Ezért a keddi és a pénteki szentmisék is este 6 órakor lesznek. Előtte 5 órakor kezdődik az ima.

Miseszándékok:

Dátum Időpont Miseszándék
febr.12.
vasárnap
8:30
19:00
Házasságért hálából
Dobos István és szülőkért
febr.13.
hétfő
18:00 Isten gazdag áldásáért testvérünk születésnapján
febr.14.
kedd
18:00 szabad
febr.15.
szerda
18:00 Dinnyés Istvánné, Szűcsi Margit
febr.16.
csütörtök
18:00 Meghalt édesanyáért
febr.17.
péntek
18:00 szabad
febr.18.
szombat
18:00 Nagy Lajos és Szekeres József
febr.19.
vasárnap
8:30
19:00
Sporléder Istvánné Cseri Margit és szüleiért
Szabó Illés és hozzátartozóiért