• Világméretű szentségimádás Krisztus király ünnepe előestéjén

  “Jöjjetek, Atyám áldottai!”

  A 2021-ben megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként ismét világméretű szentségimádást szerveznek, amelyre a világ minden országából hívják és várják a résztvevőket. Az eseményről részletesebben itt olvashatunk.

  Egyházközségünk is csatlakozik – a NEK2020 előkészület jegyében – a 2020. november 21-én tartandó világméretű szentségimádáshoz. Aki csak teheti, az alábbi linken jelezze részvételi szándékát (az is, aki el tud jönni és az is, aki otthonról fog bekapcsolódni).

  Amennyiben – a járványügyi helyzet miatt – az esemény végül kizárólag otthonainkban tartható meg, honlapunkon, illetve a Facebbok-oldalon adunk tájékoztatást.

   

   

 • Szentelt rózsák a plébánia kertjében

  November 6-án, az első pénteki szentmisén egy különleges esemény tanúi lehettünk. A felajánlás előtt József atya két rózsatövet – Skóciai Szent Margit-rózsa – áldott és szentelt meg, majd felajánlotta ezeket Istennek, és ez által hazánkat, valamint az Eucharisztikus Kongresszusra való készületünket.

  A rózsákat az Agrárminisztérium ajánlotta fel a plébániáknak. A héten, szerte Magyarország egész területén, ugyanilyen rózsatöveket ültettek el a bekapcsolódó plébániákon. Így évek múlva – reméljük már a következő évben is – ezek virágzása összekapcsol bennünket, magyarokat, és jelképe, szimbóluma lehet számunkra a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.

  A kezdeményezésről részletesebb beszámolót a Kisboldogasszony Figyel-Ő novemberi számában olvashatunk.

   

 • Az MKPK járványügyi intézkedései – 2020. 11. 09.

  A járványhelyzet romlása és a várható további korlátozások miatt november 9-én, hétfőn a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb közleményt adott ki, mely a latin szertartású egyházmegyékre érvényes – visszavonásig.

   

  A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:

  1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
  2.  A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.
  3.  A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.
  4. Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
  5. Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.
  6. Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.
  7. A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

  Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

  Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

  Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

  Budapest, 2020. november 9.

  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 • Hirdetés 2020. november 08-15.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Sporléder Istvánné, Cseri Margit és szülei
  este (18.00): Kovács és Koch család elhunytjaiért
  Hétfő  (18.00): Szabadulásért
  Kedd (7.00): Élő Németh Mária testi-lelki gyógyulásáért, Jézus szeretetéért és segítségéért és egy Édesapáért
  Szerda (18.00): Elhunyt édesanyáért és házassági évfordulóra, hálából
  Csütörtök (18.00): Kurgyis János lelki üdvéért mondatják az osztálytársai
  Péntek (7.00): Dinnyés István, Gazsi Margit és élő hozzátartozókért
  Szombat (18.00): Szabó és Varró család élő és meghalt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): id. Lányi József élő és elhunyt családtagjaiért
  este (18.00): szabad

  Kedd (november 10.) Nagy Szent Leó ünnepe.
  Szerda (november 11.) Tours-i Szent Márton ünnepe.
  Csütörtök (november 12.) Szent Jozafát ünnepe.
  Péntek (november 13.) Magyar Szentek és Boldogok ünnepe.

  Novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel 7-kor lesznek a szentmisék (kivéve Elsőpénteken).

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van.

  Horváth Bertalan Úri plébános atya közlése számunkra: November 8-án, most vasárnap az Úri Búcsút a helyi közösség, egyszerűbb formában tartja meg. A püspöki rendelet értelmében arra kéri a híveket, hogy ne látogassanak át egymás egyházközségi rendezvényeire, így a búcsúkra sem. Köszöni a megértést, türelmet.

  A szőlősi kápolnában november 8-án, vasárnap délután ½ 4-5-ig zenés szentségimádás lesz.

  Halmai József temetése pénteken délután 3 órakor lesz.

  Kedves testvérek! Folyamatban van az egyházi hozzájárulás begyűjtése. A sülyi részen, templom felől nézve, a vasúton túl Tóthné Erzsike végzi (címe: Árpád u. 15.). A vasút és a Tápió között Beerné Ilonka a megbízott személy (címe: Béke u. 3). A Tápiótól a templom felé eső részen Dinnyésné Margitka sekrestyésünk végzi. A szőlősi részen Kunné Anikó a megbízottunk. Ők igyekeznek eljutni minden katolikus házhoz, de –  főleg ebben a járványos helyzetben – kérjük, aki teheti, vigye el hozzájuk nagylelkű támogatását egyházi közösségünk számára. Aki banki átutalással szeretné rendezni, úgy is megteheti (bankszámlaszám az alábbi linken). A támogatás alap összege egy felnőtt személyre vonatkozólag 3,000.-Ft egy esztendőre. A „Párbér” tehát 6,000.-Ft. Amennyiben valaki többet is tud adni, azt is hálásan köszönjük. A mi közösségünk, a mi templomunk javára tesszük. Tisztelettel, Szabó László akolitus, psz.

  Megjelent a Kisboldogasszony Figyelő. Sok érdekes, fontos, szép írás található benne. Ára: 100.-Ft. Digitális formában, honlapunkon is fönn lesz.

 • Szentmisék rendje

  A szentmise Krisztus testének és vérének eucharisztikus áldozata, amelyet Jézus az utolsó vacsorán alapított, hogy így a keresztáldozat az idők folyamán át az ő eljöveteléig jelenlevő valóság legyen. Ezért az Egyházra bízta halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, amelyben Krisztust fogadjuk szívünkbe, lelkünk megtelik kegyelemmel és megkapjuk a jövendő dicsőség zálogát.

  Szentmisék templomunkban:

  Hétköznap: 18.00

  A szombat esti mise ún. “elővételezett” szentmise.

  Adventben hétköznap kedden, szerdán, csütörtökön, és pénteken reggel 6-kor kezdődik a roráte (külön esti mise ilyenkor csak hétfőn, szombaton, illetve a hirdetésekben külön jelölt napokon van).

  Vasárnap:
  reggel: 8.30
  este: 18.00

  Szentmisék a Szőlősi kápolnában:

  Vasárnap:
  reggel: 10.30

   

  Az Egyház főünnepei, a parancsolt ünnepek és Egyházközségünk búcsúja alkalmával a szentmisék rendje a fentiektől jelentősen eltérő lehet. A szentmisék esetlegesen eltérő rendjéről az aktuális hirdetésekben tájékozódhat.

 • Mindenszentek – Halottak napja

  “Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.” /Mt 5,12a/

   

  Mindenszentek ünnepe (november 01.)

  Szentmisék 8.30-kor és 18.00-kor kezdődnek templomunkban.

  Ájtatosságok, gyóntatás:
  14 órától kezdődik a sírok szentelése.
  17 órától a temetői keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos temetői ájtatosságot végzünk, melyet idén az akolitusok vezetnek.
  17.30-tól József atya gyóntat a templomban.

  Halottak napja (november 02.)

  Szentmisék 7.00-kor és 18.00-kor kezdődnek templomunkban.

 • Hirdetés 2020. november 01-08.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Bozóki István, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Hétfő: 
  reggel (7.00): Azok elhunytjaiért, akik ezen a napon részt vesznek szentmise áldozatbemutatáson
  este (18.00): Azok elhunytjaiért, akik ezen a napon részt vesznek szentmise áldozatbemutatáson
  Kedd (7.00): Szabadulásért és egy, ezen a napon végzett vizsgálat jó eredményéért
  Szerda (18.00): Élő Németh Mária testi, lelki gyógyulásáért
  Csütörtök (18.00): Hálából
  Péntek (18.00): Szabó és Varró család élő és elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Édesanya lelki üdvéért és Teréz Misszió tagjaiért és papokért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Sporléder Istvánné, Cseri Margit és szülei
  este (18.00): Kovács és Koch család elhunytjaiért

  Szerda (november 04.) Borromeoi Szent Károly (Szegedi atya kedves szentje) ünnepe.
  Csütörtök (november 05.) Szent Imre herceg ünnepe.

  Novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel 7-kor lesznek a szentmisék (kivéve Elsőpénteken).

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van. A héten Elsőpéntek van. Délelőtt betegellátás. A szentmise este 6-kor lesz. Utána szentségimádás.

  A bejelentett sírok szentelése november elsején, Mindenszentek napján, vasárnap délután 2-kor kezdődik, majd ezen a napon délután 5-kor lesz a temetőben a keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos „temetői ájtatosság”. Akolitusok végzik. Legyünk jelen minél többen. Alatta, ½ 6-tól József atya gyóntat a templomban.

  November 2-a, hétfő Halottak napja. Szentmisék reggel 7-kor és este 6-kor lesznek.

  Horváth Bertalan Úri plébános atya közlése számunkra: November 8-án, jövő vasárnap az Úri Búcsút a helyi közösség, egyszerűbb formában tartja meg. A püspöki rendelet értelmében arra kéri a híveket, hogy ne látogassanak át egymás egyházközségi rendezvényeire, így a búcsúkra sem. Köszöni a megértést, türelmet.

  Az idén már biztosan nem lesz elsőáldozás templomunkban. Szeptemberben még volt ilyen gondolat. Imádkozzunk érte, hogy jövőre szép ünnepünk lehessen itthon és az Eucharisztikus Kongresszuson is.

  A szőlősi kápolnában november 8-án, vasárnap délután ½ 4-5-ig zenés szentségimádás lesz.

  Szűcsi Illésné temetése pénteken délután 3 órakor lesz.

  A sekrestyében kapható P. Mateo: „Egy óra a Szentségi Jézussal” szentségimádási könyv. Ára: 800.-Ft.

 • Hirdetés 2020. október 24. – november 01.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Gazsi Zolika születésnapjára, hálából, áldásért és hálából születésnapra
  este (18.00): Hálából születésnapokra
  Hétfő (18.00): Zelenák és Hevér család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd (18.00): Dinnyés István, neje Szűcsi Margit és nagyszülők, valamint élő családtagokért
  Szerda (18.00): Hálából születésnapra és elhunyt édesapa lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Hálából keresztelésért
  Péntek (18.00): Meghalt Édesapa lelki üdvéért
  Szombat (18.00): Dinnyés család élő és meghalt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Bozóki István, élő és elhunyt hozzátartozókért

  Szerda (október 28.) Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok ünnepe.

  Októberben hétköznap mindig este vannak a misealkalmak, novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel ismételten 7-kor lesznek. A Szőlősi kápolnában a vasárnapi szentmisék délelőtt ½ 11-kor vannak. A jövő vasárnap, november elsején ott igeliturgia lesz.

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van. Énekes, csendességes, saját szavas imás adoráció. Mindenkit szeretettel várunk.

  A Mindenszentek ünnepével kapcsolatos sírszenteléseket kérjük előre jelezni a sekrestyében. A sír, vagy urnafülke feliratát, illetve a körülbelüli helyét is a temetőben. A bejelentett sírok szentelése november elsején, vasárnap délután 2-kor kezdődik majd. Ezen a napon délután 5-kor lesz a temetőben a keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos „temetői ájtatosság”. Legyünk jelen. Alatta, ½ 6-tól József atya gyóntat a templomban.

  A múlt vasárnapi adományaitokból 90 ezer Ft-ot utalhattunk a „Missziók javára”. Ez ismét nagylelkű Tőletek. Egy évben 5 ilyen ún. központi gyűjtés van. Az idén még egy lesz, a karitász céljaira. Mostanában azért olyan sűrű ez, mert a tavasszal kettő elmaradt a gyűjtést illető időben. A világjárvány okán zárva voltak a templomok.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány hálásan köszöni az adózóknak, az előző évi adójukból, a számára felajánlott 1%-okat. Ez 561.000,-Ft-ot jelent.

  A Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség az idén krisztusi korú, 33 éves. Nagyon értékes elismerést, kitüntetést kapott. Ez a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” díj. Olvashatunk róla honlapunkon is.

  Mindenkinek köszönjük, aki elöljáróink kérésének megfelelően és embertársaink egészségének védelme érdekében betartja a covid járvánnyal kapcsolatos előírásokat, szabályokat. Kérjük, hogy ide a templomba és szőlősi kápolnába járó közösségünk legyen kitartó és egységes ebben. A magánéletében mindenkinek szeretnénk meghagyni az e témáról való gondolkodása szabadságát. Fontos azonban, hogy imádkozzunk felelős vezetőinkért, szakembereinkért, a gyógyításban részt vevőkért és a járvány megszűnéséért!