• Hirdetés 2020. augusztus 30. – szeptember 06.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából
  este (19.00): Macska Józsefné, Margit és testvére Bacsa László és feleségéért
  Hétfő (19.00): Mészáros család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd (7.00): Hálából
  Szerda (19.00): Bálint Irén lelki üdvéért
  Csütörtök (19.00): Kurgyis Jánosné és hozzátartozói lelki üdvéért
  Péntek (19.00): szabad
  Szombat (19.00): szabad
  Vasárnap:
  reggel (10.00): A Váci Egyházmegye összes élő és elhunyt papjáért, püspökéért, a búcsús zarándokokért, és a Tápiósülyi egyházközségért
  este (19.00): szabad

  Augusztus 30-án, vasárnap este a 7 órakor kezdődő szentmisére érkezik hozzánk a nagykátai kerület esperese, Dr. Lengyel Zsolt, aki Tóalmás és Szentlőrinckáta plébánosa. Ekkor tájékoztat bennünket az új egyházközségi helyzetünk vonatkozásairól, és a várható jövőről. A szentmise után az egyházközségi képviselő-testülettel és az akolitusokkal találkozik.

  Péntek elsőpéntek, betegellátás. A szentmise este lesz.

  Templomunk búcsúja szeptember 6-án lesz. A 10 órai szentmisével kezdődik, mely után körmenetre indulunk. Természetesen alkalmas időjárás esetén és ha a járványos helyzet engedi. Ebben az évben nem kérhetjük a süteménykészítést a vendéglátáshoz. Vendégszónokunk Lukács Gábor Imre premontrei szerzetes lesz. Ezen a vasárnapon a szőlősi kápolnában nem lesz szentmise. Minél többen az ünnepi alkalmon vegyünk majd részt! Kérjük figyeljétek az egyházközségi honlapunkat. Amennyiben a búcsús ünnepünk másképpen kell, hogy legyen, azt ott fogjuk megírni.

  A tápiószecsői templombúcsú szeptember 13-án 11.00 órakor lesz. Az ottani gyermekeknek ekkor lesz az első szentáldozása is.

 • Köszönetnyilvánítás

  Közöljük a kedves testvérekkel, hogy a mai nappal befejeződött a templomunk festésével kapcsolatos kiadásokra való gyűjtés. Átutalással és a kihelyezett vasperselybe is érkeztek, kerültek adományok. Kisebb és nagyobb összegekből több, mint egymillió forint gyűlt össze. A legkisebb pénzadományt is hálásan köszönjük. Természetesen a bármilyen más jellegű segítséget a pakolásokban, szerelésekben, takarításban, jelentősnek tartunk. A Jóisten fizesse meg mindenki szíves áldozatát! Reményünk, hogy a jövőben is számíthatunk egymásra Kisboldogasszony temploma és közösségünk érdekében.

  A vasperselyt visszatettük a helyére, a barokk oltár mellé. A továbbiakban ismét a szegények javára gyűjtünk benne.

  Tisztelettel:
  Szabó László akolitus, kinevezett plébánia szervező

 • Hirdetés 2020. augusztus 23-30.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából
  este (19.00): Hálából és gyermekek jövőjéért
  Hétfő (19.00): Kiss Józsefért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért
  Kedd (7.00): Hálából Marton Zsolt püspök atyáért
  Szerda (19.00): Hálából házassági évfordulóra és születésnapra
  Csütörtök (19.00): Szent Mónika közösségért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (19.00): Elhunyt szülőkért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából
  este (19.00): szabad

  Hétfő (augusztus 24.) Szent Bertalan apostol ünnepe.
  Csütörtök (augusztus 27.) Szent Mónika ünnepe.
  Péntek (augusztus 28.) Szent Ágoston ünnepe.
  Szombat (augusztus 29.) Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe.

  Augusztus 30-án, vasárnap este a 7 órakor kezdődő szentmisére érkezik hozzánk a nagykátai kerület esperese, Dr. Lengyel Zsolt, aki Tóalmás és Szentlőrinckáta plébánosa. Ekkor tájékoztat bennünket az új egyházközségi helyzetünk vonatkozásairól, és a várható jövőről. Múlt hétfőn – augusztus 17-én – is itt volt nálunk az átadás-átvételnél. Ő vezette le és vitte Vácra annak dokumentumait. Horváth Bertalan, úri plébános és a sülyi egyházközség moderátora is jelen volt, Dr. Szegedi László és Köncse József atyákkal és Szabó László kinevezett plébániaszervezővel egyetemben. Az átadás-átvétel rendben megtörtént. Az egyházközség képviselő-testülete szerdán ülésezett. Kezdett gondolkodni a feladatokról, további életünkről. Szegedi atyának hálásan köszönte meg, értünk való, 47 éves áldozatos szolgálatát. Örömünk, hogy Marton Zsolt püspök atya a sülyi plébániát jelölte ki számára lakóhelyül.

  Templomunk búcsúja szeptember 6-án lesz. A 10 órai szentmisével kezdődik, mely után körmenetre indulunk. Természetesen alkalmas időjárás esetén és ha a járványos helyzet engedi. Ebben az évben nem kérhetjük a süteménykészítést a vendéglátáshoz. Vendégszónokunk Lukács Gábor Imre premontrei szerzetes lesz. Ezen a vasárnapon a szőlősi kápolnában nem lesz szentmise. Minél többen az ünnepi alkalmon vegyünk majd részt!

 • Hirdetés 2020. augusztus 16-23.

  Vasárnap:
  reggel: Meghalt édesanyáért, 40. házassági évfordulóra hálából
  este: Scherhoff István lelki üdvéért
  Hétfő: Szabó és Varró család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd: Hálából édesanyáért
  Szerda: Sándor lelki üdvéért
  Csütörtök: Dinnyés család élő és meghalt tagjaiért
  Péntek: szabad
  Szombat: Dobos János és neje, Bozóki Margit, valamint meghalt és élő hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel: Hálából
  este: Hálából és gyermekek jövőjéért

  Csütörtök (augusztus 20.) Szent István király ünnepe. Szentmise a templomban reggel lesz, utána indulnak a búcsúsok Sápra. A búcsús szentmise 11 órakor kezdődik.

  Szombat (augusztus 22.) Szűz Máriának a Világ királynőjének ünnepe.

 • Hirdetés 2020. augusztus 09-16.

  Vasárnap:
  reggel: Varga család lelki üdvéért
  este: Házassági évfordulóra hálából és szülőkért, nagyszülőkért
  Hétfő: szabad
  Kedd: Hálából
  Szerda: Dobos János, Nagy Mária és meghalt hozzátartozókért
  Csütörtök: szabad
  Péntek: szabad
  Szombat: Hálából házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel: Meghalt édesanyáért, 40. házassági évfordulóra hálából
  este: Scherhoff István lelki üdvéért

  Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát. A testvérek eddig 800.000.-Ft-ot adtak a perselybe, Isten fizesse meg.

  Augusztusban visszaáll a vasárnapi esti szentmise.

  Hétfő (augusztus 10.) Szent Lőrinc vértanú ünnepe.
  Kedd (augusztus 11.) Szent Klára ünnepe.
  Csütörtök (augusztus 13.) Boldog XI. Ince pápa ünnepe.
  Péntek (augusztus 14.) Maximilián Kolbe ünnepe.

  Szombat (augusztus 15.) Nagyboldogasszony ünnepe, szentmise hallgatása kötelező. Szentmise a templomban este 7-kor lesz. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén reggel 7-kor indulnak a zarándokok Máriabesnyőre. A korábbi években megszokott, 6 órakor kezdődő szentmise idén elmarad.

  Jövő vasárnap Szőlősön zenés szentségimádás lesz 1⁄2 5-kor.

 • A templom története

  Sülysáp város két község egyesüléséből született meg. Egyházi síkon a két község külön egyházközséget alkot, Tápiósülyt és Tápiósápot. A Tápiósülyi Kisboldogasszony egyházközség hivatalos neve Sülysáp I. Egyházközség. Az Egyházközség a Petőfi utca Sülyhöz tartozó oldalától Magdolnáig terjed. Két része Süly és Szőlőstelep. Templomunk a környék legrégebbi műemléke. A templom minden része más korban épült. A torony, mely a templomhoz lett építve, három szakaszban épült. A középső ablakában van a Szecsői oldalon egy 1498-as dátum. Vannak a templomnak régebbi részei is, de ezekről nincs adatunk. Templomunk búcsúja szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján van. 

  A községünkben élő reformátusokkal, pünkösdi gyülekezet híveivel és a baptistákkal testvéri viszonyban vagyunk, januárban szoktunk közös imahetet tartani.  

  Az Egyház célja, hogy akik az Egyházon keresztül kapcsolatban akarnak lenni Jézus Krisztus Atyjával, élő kapcsolatra segítse. A személyes kapcsolat mellett fontos a hívek testvéri kapcsolata egymással. Napjainkban mindenféle eszme, minden közösség igen sok nehézséggel küzd, mi is. Nehézségeink mellett igen sok örömünk van a Mennyei Atyában, Jézus Krisztusban, Szentlélekben és a testvéri közösségben. Az egyházközség kiemelten fontosnak tartja az ifjúság nevelését. Egyházközségünkben több ifjúsági közösség működik, akik aktívan részt vesznek a Tápiómenti Nagyboldogasszony Regionális Közösség szolgálatában. Kiemelten fontos az iskolásokkal és az idősekkel való törődés is. A karitász csoportunk a rászorulókon igyekszik segíteni.

  /Dr. Szegedi László/

 • Hirdetés 2020. augusztus 02-09.

  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségünkért, továbbá élő Gazsi Anna és Rebeka gyógyulásáért, hálából születésnapra
  este: Palotai István
  Hétfő: Hálából születésnapra
  Kedd: szabad
  Szerda: Kovács József, Nagy Gömöri Mária és hozzátartozókért
  Csütörtök: Hálából házassági kegyelemért
  Péntek: Jézus Szíve tiszteletére
  Szombat: Hálából házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel: Varga család lelki üdvéért
  este: szabad

  Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát.

  Augusztusban visszaáll a vasárnapi esti szentmise.

  Szerda (augusztus 05.) Havas Boldogasszony ünnepe.
  Csütörtök (augusztus 06.) Urunk színeváltozásának ünnepe.
  Péntek elsőpéntek, betegellátás. A szentmise este lesz.

  Augusztus 15-én reggel 7-kor indulnak a zarándokok Máriabesnyőre.

 • Tápiós felnőtt családias tábor: július 30. – augusztus 02.

  Gyermek- és ifjúsági táborainkkal ellentétben, felnőtt családias táborunkat megtartjuk július 30-a és augusztus 2-a között!

  A táborba jelentkezni a linkelt online felületen lehet. A részvételi díjról és egyéb részletekről ugyanezen a linken keresztül lehet tájékozódni.

  szombati nap nyílt nap lesz, ha valaki csak erre az egy napra látogat le, kérjük, ezen a linken regisztráljon!

  A még most is frissülő program itt tekinthető meg: Tápiós Felnőtt Családias Tábor – 2020 program

 • Hirdetés 2020. július 26. – augusztus 02.

  Vasárnap: Egyházközségünk élő és elhuny tagjaiért, továbbá Nagy József és Fityus Rozál
  Hétfő: Hálából a templomi munkáért
  Kedd: Hajdu család elhunyt tagjaiért
  Szerda: Betegekért
  Csütörtök: Ifjúságért
  Péntek: Jézus Szíve tiszteletére
  Szombat: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, Tutkovics Pál és elhunyt és élő hozzátartozókért
  Vasárnap: Egyházközségünkért, továbbá élő Gazsi Anna és Rebeka gyógyulásáért, hálából születésnapra

  A festést befejezték, nagyon szép lett. Nagyon hálásan köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét.

  Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát. Eddig a testvérek 650.000.-Ft-ot adtak a templom festésére. Isten fizesse meg.

  Augusztusban visszaáll a vasárnapi esti szentmise.

  Csütörtökön (július 30.) indul a felnőtt családias tápiós tábor, vasárnapig (augusztus 03.) tart, bejárós lesz. Pénteken (július 31.) este 5 órakor Molnár Imre történész tart előadást “keresztény szemmel Trianonról” címmel. Szombaton (augusztus 01.) délután 4 órára érkezik oda Marton Zsolt püspök atyánk. Ekkor beszélgetést folytatunk vele, majd este 6 órakor szentmisét mutat be nekünk.

  Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Farkas Dávid veszi házastársul Gróf Brigittát.
  Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerinti házastársak legyenek.

 • Hirdetés 2020. július 19-26.

  Vasárnap: Elhunyt Antalicz József élő és elhunyt hozzátartozóiért
  Hétfő: Betegekért
  Kedd: Napközis tábor vezetőiért és tagjaiért
  Szerda: Dinnyés István lelki üdvéért
  Csütörtök: Nagy Illés, Hromoda Ágnes és nagyszülőkért
  Péntek: Bűnösök megtéréséért
  Szombat: Papp Istvánné Csányi Margit lelki üdvéért
  Vasárnap: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért, Nagy József és Fityus Rozál

  Szerda (július 22.) Mária Magdolna ünnepe.
  Csütörtök (július 23.) Szent Brigitta, Európa társvédőszentjének ünnepe.
  Péntek (július 24.) Árpád-házi Szent Kinga ünnepe.
  Szombat (július 25.) Szent Jakab apostol ünnepe.

  A festést befejezték, nagyon szép lett. Nagyon hálásan köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét. A visszahordás nagy része is megtörtént szombaton, ami óriási munka volt. Isten fizesse meg.

  Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát. Eddig a testvérek 600.000.-Ft-ot adtak a templom festésére. Isten fizesse meg.

  Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Farkas Dávid veszi házastársul Gróf Brigittát.
  Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerinti házastársak legyenek.