• Hirdetés 2021. január 10-17.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): A falusi szentcsalád-ájtatosságban résztvevőkért
  este (18.00): Szabadulásért
  Hétfő (18.00): Szabadulásért
  Kedd (7.00): Szabadulásért
  Szerda (18.00): Hálából születésnapra
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (7.00): Meghalt szülőkért, élő és meghalt hozzátartozókért
  Szombat (18.00): szabad
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Benkó Gábor és neje, Dobos Rozál, valamint Szűcsi István és neje, Benkó Rozáliáért
  este (18.00): szabad

  Csütörtökönként az esti szentmise után szentségimádást tartunk. Jöjjünk el!

  Január elején kérjük rendezni az Új Ember és az Adoremus előfizetői díját a sekrestyében.

  Január 10-e, vasárnap Urunk Megkeresztelkedése ünnepe. Ekkor ér majd véget a karácsonyi idő és kezdődik az Évközi idő.

  Január 17-én kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Egyeztettünk Sülysáp város más felekezetű lelkészeivel. Az a döntés született, hogy a járványhelyzet elmúltával keresni fogjuk a találkozás módját közösségeink számára. Most mindenki a saját otthonában imádkozik majd Jézus szándékáért: „(…), hogy legyenek mindnyájan egyek. Amint Te Atyám bennem vagy és én benned, úgy legyenek ők is eggyé mibennünk! (…)” Mi, Római Katolikusok, január 21-én, csütörtökön, az esti szentmise után tesszük ezt, templomunkban.

  Dobos Istvánné (a Lövölde utcából) temetése kedden délután 3 órakor lesz.

  Január 4-én elhunyt Cserey András atya. Valamikor segítségére volt Szegedi atyának az ifjúsági munkában, főleg a „Tiszamentén”. Isten adjon neki örök boldogságot! András atyáért a Váci Székesegyházban mondanak gyászmisét 2021. január 15-én pénteken 11 órakor, majd hamvait a Cinkotai temetőben helyezik végső nyugalomra.

 • Házszentelés Vízkeresztkor

  Házszentelés vízkeresztkor (családi körben – pap nélkül)

  Családfő: Békesség e háznak!

  Mind: És minden lakójának!

  Családfő: Könyörögjünk: Áldd meg Uram ezt az otthont és azokat, akik benne laknak! Legyen itt az egész évben egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság! Töltse el a szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt! Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat! Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben! Maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon! Krisztus a mi Urunk által.

  Mind: Amen.

  Családfő: (Miközben valaki felírja az ajtó fölé: 20+C+M+B+21)
  Figyelmeztessen minket Isten oltalmára, s arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

  A családfő meghinti az otthon helyiségeit szenteltvízzel, közben énekelhető énekek pl.:
  – Uram Jézus, légy velünk (SZVU 150.)
  – Ó szép Jézus, ez új esztendőben (SZVU 41.)
  – Szép kelet, szép nap (SZVU 39.)

  A C+M+B kezdőbetűk értelme latinul és magyarul:

  CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT!
  Krisztus áldja meg e hajlékot!
 • Szent József oltalmát kérő ima

  Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az ő nevében, megkapjuk. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent József nekünk is gondviselőnk, nevelőnk és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen!

  Ő a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az a megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.

  Ő az Egyház Oltalmazója és Magyarország pártfogója. Most, amikor a gonoszság és a bűn elárasztotta a világot, bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért.

  Szent József
  – kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében földi életünkhöz szükséges,
  – közbenjárásod segítsen, hogy szent Családotok hatékonyan legyen példaképünk,
  – segíts, hogy egész életünkben hűek maradjunk az Atya akaratának kereséséhez és teljesítéséhez,
  – és halálunk óráján Te is imádkozz értünk!
  Amen

 • Szent József légy házunk ura

  Szent József, légy házunk ura,
  Kis családunk patrónusa!
  Egyetértés, hű szeretet
  Egyesítse szíveinket!
  Az ég felé mutass utat,
  Gyámolítsd az ellankadtat!
  Küzdelmünkben légy segélyünk,
  Erényekben példaképünk!
  Átadjuk a ház kulcsait,
  Oltalmazd és védd lakóit!
  Zárd ki mindazt, ami káros,
  Ami üdvünkre hátrányos!
  Engedd be az Isten- áldást,
  Minden jónak gyarapodást!
  Ajánlj minket Jézusodnak
  És szeplőtlen Szűz Arádnak,
  Hogy családunk kisded háza
  Názáretnek legyen mása! Ámen

 • Hirdetés 2021. január 03-10.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): Szabadulásért
  Hétfő (18.00): Szabadulásért, hálából a kapott kegyelmekért
  Kedd (7.00): Szabadulásért
  Szerda /január 06. Vízkereszt ünnepe/ (18.00): Hálából
  Csütörtök (18.00): Szabadulásért
  Péntek (7.00): Szabadulásért
  Szombat (18.00): Hálából a Szűzanyának és hálából egy Édesanyáért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): A falusi szentcsalád-ájtatosságban résztvevőkért
  este (18.00): Szabadulásért

  Az ún. első péntekes betegellátás 2. pénteken, tehát január 8-án, ezen a héten lesz majd. Közvetítsük ezt az érintettek felé! Készülni így tudnak az Úr Jézus fogadására.

  Csütörtökön, január 7-én újra indul az esti szentmise utáni szentségimádás. Jöjjünk el!

  Január elején kérjük rendezni az Új Ember és az Adoremus előfizetői díját a sekrestyében.

  Szerda, január 6-a Urunk Megjelenése Ünnepe. Vízkereszt. Parancsolt ünnep. A szentmise este 6 órakor lesz. Vizet szentelünk. Kérjük, vigyetek otthonaitokba és éljetek használatával.

  Január 10-e, vasárnap Urunk Megkeresztelkedése ünnepe. Ekkor ér majd véget a karácsonyi idő és kezdődik az Évközi idő.

  Január 17-én kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Mikéntjéről jövő vasárnap adunk tájékoztatást.

 • Szűz Mária, Isten anyja – január 01.

  Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk.

  Mindenkinek Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk!

  Bízd
  Újra
  Életed
  Krisztusra!

  Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

 • Hirdetés 2020. december 27. – 2021. január 03.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Borbás István, élő és elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Egyházközségünk minden családjáért és az egyedülállókért, özvegyekért
  Hétfő (18.00): Miklós atya lelki üdvéért
  Kedd (7.00): szabad
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (december 31., 17.00): Hálából az elmúlt esztendő minden kegyelméért
  Péntek (január 01. Újév napja)
  reggel (10.00): szabad
  este (18.00): szabad
  Szombat (18.00): Bugyi család elhunyt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): szabad

  Hétfő (december 28.) Aprószentek, vértanúk ünnepe.
  Szombat(január 02.) Nagy Szent Vazul és Nazianszi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók ünnepe.

  Most vasárnap (december 27.) a Szent Család, Jézus, József és Mária ünnepe. Imádkozzunk családjainkért és az emberiség nagy családjáért!

  Szilveszter napján, csütörtökön (december 31.) a sülyi templomban délután 5 órakor kezdődik az év végi Hálaadó Szentmise. Ezen a napon, Szőlősön nem lesz mise. Igeliturgia sem.

  Január 1-én, pénteken, Újév napján, a templomban délelőtt 10 órakor lesz az ünnepélyes nagymise. Ezen a napon este 6 órakor is lesz szentmise Sülyben. A szőlősi kápolnában ½ 11-kor igeliturgia lesz, melyhez kapcsolódóan ott is beszámol az elmúlt évről Szabó László plébánia szervező akolitus.

  Január elseje fő- és parancsolt ünnep, Szűz Mária, Isten anyja tiszteletére.

  Az első péntekes betegellátás, 2. pénteken, tehát január 8-án történik majd. Közvetítsük ezt az érintettek felé! Készülni így tudnak rá.

  Csütörtökön, január 7-én újra indul az esti szentmise utáni szentségimádás. Jöjjünk el!

  A januári Adoremus elvihető. 2021. január elején kérjük rendezni az Új Ember és az Adoremus előfizetői díját a sekrestyében.

 • Pásztorjáték másként

  A misztériumjáték a keresztény vallás misztériumaira épülő, megtérést és bűnbánatot célzó dramatikus, párbeszédes cselekmény. Tárgyát főként Krisztus életének eseményei, a karácsonyi és húsvéti misztérium adja.

  Nálunk nagy hagyománya van, hogy évről-évre egy-egy közösség, vagy fiatalok egy csoportja a Megváltó születéstörténetének különféle változatát, vagy egy tanulságos, a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő, valamiképpen a kisdedet is elénk idéző történetet adnak elő december 24-e délután. Az előadás végén pedig, a lelkes gyermekekből és felnőttekből álló közönség a szereplőkkel együtt karácsonyi dalokat énekel.

  Idén – a járványügyi helyzetre tekintettel – sajnos elmarad az egyházközségünkben elmúlt karácsonyokkor megszokott templomi pásztorjáték.

  Bár most nem ünnepelhetünk együtt délután, az alábbiakban egy néhány évvel ezelőtti előadás felvételét osztjuk meg.

  Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe A kis gyufaárus lány történetét!