• Hirdetés 2020. október 18-25.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szeibel és Erni család elhunyt tagjaiért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért
  Hétfő (18.00): Kiss és Mészáros család élő és meghalt tagjaiért
  Kedd (18.00): Tari József, Bugyi Margit és menyük
  Szerda (18.00): Szabó István, Szabó József, Dobos Margit lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Tari és Bugyi nagyszülőkért
  Péntek (17.00): Nemzetünkért, Hazánkért
  Szombat (18.00): Szabadulásért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Gazsi Zolika születésnapjára, hálából, áldásért és hálából születésnapra
  este (18.00): Hálából születésnapokra

  Októberben hétköznap mindig este vannak a misealkalmak (kivéve most pénteken). Előtte ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban. Jöjjünk rá!

  Október 18-án délután 4 órától Városi Rózsafüzér lesz. Az esti szentmise zárja itt a Sülyi Templomban. A részletek az esemény plakátján, a hirdetőtáblán, illetve egyházközségünk honlapján találhatóak. Összefogó előkészítője: Borics Gabriella.

  A Szőlősi kápolnában a vasárnapi szentmisék délelőtt ½ 11-kor vannak. Itt, október 25-én, egy hét múlva Horváth Bertalan moderátor atya mutatja be a szentmise áldozatot.

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás lesz. Énekes, csendességes, saját szavas imás adoráció. Mindenkit szeretettel várunk.

  Október 23-án, nemzeti ünnepünkön a szentmise este 5-kor lesz. Utána lesz a városi megemlékezés a Szt. István téren, az 56-os emlékműnél. Minél többen vegyünk részt rajta.

  A Mindenszentek ünnepével kapcsolatos sírszenteléseket kérjük előre jelezni a sekrestyében. A sír, vagy urnafülke feliratát, illetve a körülbelüli helyét is a temetőben.

  Kurgyis János, néhai Kurgyis Imre bácsi, volt templomgondnokunk fiának temetése október 28-án, Szolnokon lesz. János sokszor volt segítségünkre, pl. szentmártoni közösségi házunk építésekor is.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány hálásan köszöni az adózóknak, az előző évi adójukból, a számára felajánlott 1%-okat. Ez 561.000,-Ft-ot jelent. Több, mint az előző évben.

  Október 18-a, vasárnap a missziók vasárnapja van. A perselypénzt a missziók javára küldjük.

  2020. október 25-én, vasárnap kapjuk vissza az „elveszett” 1 órát, ekkor kell majd visszaállítani az órákat, hajnali 3 óráról 2 órára.

 • Díjjal ismerték el a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség generációkon átívelő közösségi tevékenységét

  A Polgári Magyarországért Alapítvány a 2020. évben „Fiatalok a Polgári Magyarországért” díjat adományozott a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségnek. Az alábbiakban közöljük a Közösség eseményről készült rövid beszámolóját és néhány a rendezvényen készült képet.

  “Rangos kitüntetést kapott közösségünk!

  2020. október elsején vehettük át a Polgári Magyarországért Alapítvány a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díját az alapítvány budapesti székházában, amit Balog Zoltán református lelkész, volt miniszter, valamint Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke adott át a közösséget képviselő Földváryné Blazsek Beának, Szóró Katának, valamint Katus Norbertnek.

  Rendhagyó módon, idén két tehetséges magánszemélynek és két példaértékű munkát végző szervezetnek is odaítélte az alapítvány a 2006-ban alapított díjat és az azzal járó jelentős összegű anyagi támogatást.

  Az idősek világnapján megrendezett díjátadó ünnepségen az elismerést Kraszulyák Zalán, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének önkéntese; Lévay Petra, a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány elnöke; a Nyilas Misi Alapítvány; valamint a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség vehette át.

  Rácz Zsófia, a fiatalokért felelős helyettes államtitkár laudációjában méltatta közösségünk 33 éves történetét és a generációkon átívelő közösségi életét. Kiemelte az öntevékenységből fakadó közösségi elköteleződés és Isten országa keresésének fontosságát. Beszédében hangsúlyozta Szegedi László atya szolgáló lelkületét, akiről Balog Zoltán – korábbi maglódi református lelkipásztor – is megosztott egy szép közös emléket a jelenlévőkkel, valamint egy személyes üzenettel dedikált könyvet is ajándékozott atya részére.

  Rácz Zsófia államtitkárral hosszasan beszélgettünk a fiatalok mai helyzetéről, lehetőségekről és tapasztalatokról, illetve meghívtuk a jövő évi nyári táborunkba, amit szívesen fogadott.

  Hálásan köszönjük az Alapítvány elismerését és az elhangzott méltató szavakat!

  Az elismerés és laudáció mindenekelőtt Mennyei Atyánkat és közösségünk névadóját, égi közbenjárónkat, Szűz Máriát illeti, hála legyen nekik azért, hogy közösségben lehetünk!

  Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség”

   

 • Megszépült egy miséző kelyhünk

  Újraaranyoztatott, megszépült egy miséző kelyhünk.

  A Szőlősi Kápolnában lesz méltó szent edénye Krisztus Testének és Vérének. Egyházközségünk egy áldozatos tagjának nagylelkű adományából történt. Az Úr Jézus áldja meg érte őt és egész családját!

  Mindig tiszteletre méltó, ha valaki egy templom javára, főleg az áldozatbemutatáshoz tesz felajánlást. Álljon itt egy értékes emlék példaként: egy 72 éves cibóriumunkról van szó, mely a kisméretű Szentostyákat őrzi, tárolja.

  A talp belsejére, alulról a következő szöveg van gravírozva:
  Tóth János és neje, Péntek Erzsébet ajándéka.
  Tápiósüly, 1948. boldogasszony évében.

 • Hirdetés 2020. október 11-18.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő és elhunyt nagyszülőkért
  este (18.00): Elhunyt Csaba lelki üdvéért
  Hétfő (18.00): Kiss Józsefért, elhunyt és élő családtagokért
  Kedd (18.00): Molnár István és Molnár Istvánné
  Szerda (18.00): Meghalt Édesanyáért
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (18.00): A héten eltemetett Békési Erzsébetért és Romhányi Zoltánné, Katalinért és az Egyházközség betegeinek testi és lelki gyógyulásáért
  Szombat (18.00): Hálából 50. házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szeibel és Erni család elhunyt tagjaiért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért

  Csütörtök (október 15.) Avilai Szent Teréz ünnepe.
  Péntek (október 16.) Alacoque Szent Margit ünnepe.
  Szombat (október 17.) Antiochiai Szent Ignác ünnepe.

  A múlt hétvégén templomunkban és a Szőlősi kápolnában a perselypénzt, Római Katolikus Egyházunk központi kiadásaira való támogatásként gyűjtöttük. 120 ezer Ft-ot adtunk mi, keresztény testvérek. Ez nagylelkű támogatásnak számít. Több mint kétszerese egy átlagos vasárnapi perselypénznek. Isten fizesse meg!

  Októberben, hétköznap mindig este lesznek a misealkalmak. Előtte ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban. Jöjjünk rá!

  Október 18-án, jövő vasárnap délután 4 órától Városi Rózsafüzér lesz. Az esti szentmise zárja itt a Sülyi Templomban. A részletek az esemény plakátján, a hirdetőtáblán, illetve egyházközségünk honlapján találhatóak. Összefogó előkészítője: Borics Gabriella.

  Most vasárnap, 11-én a szőlősi kápolnában dicsőítő ima-alkalom lesz délután ½ 4-től 5-ig.

  A Szőlősi kápolnában a vasárnapi szentmisék délelőtt ½ 11-kor vannak. Itt, október 25-én, két hét múlva Horváth Bertalan moderátor atya mutatja be majd a szentmise áldozatot.

  E hét csütörtökjétől (október 15.) minden héten az esti szentmise után, egy órás szentségimádás lesz. Énekes, csendességes, saját szavas imás adoráció.

  A Mindenszentek ünnepével kapcsolatos sírszenteléseket kérjük előre jelezni a sekrestyében. A sír, vagy urnafülke feliratát, illetve a körülbelüli helyét a temetőben, is.

  Szerdán (október 14.) délután 3-kor lesz Békési Erzsébet, csütörtök (október 15.) délután 3-kor pedig Romhányi Zoltánné, Katalin temetése. Az Értük való szentmiseáldozat bemutatása: péntek este 6 órakor lesz.

  Jövő vasárnap a missziók vasárnapja. Erre, a Jézustól való küldetés számára lesz a gyűjtés.

   

 • 2020. október 08. – Magyarok Nagyasszonya ünnepe

  Első szent királyunk halála előtt, 1038-ban a Szent Szűz oltalmába ajánlotta hazánkat. Így lett Mária Magyarok Nagyasszonya, latinul Patrona Hungariae, Magyarország főpátrónája. Bár ünnepe csak a 19. század végén került bele a liturgikus naptárba, írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy nemzetünk már korábban is tartotta ezen ünnepet.

  Magyarok Nagyasszonya fokozottan felhívja a figyelmünket nemzetünk múltjára, hovatartozásunkra, szentjeinkre, de leginkább a Szűzanyára. Egy különleges kapcsolat lehetőségét tartogatja számunkra. Hisszük, hogy Mária részéről nincs kérdés: kiterjeszti fölénk oltalmazó védőpalástját.
  Milyen vigasztaló gondolat ez számunkra! Mindig is büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Egy gyönyörű kultúrát, nyelvet, évezredes múltat, szép hazát, stb. tudhatunk magunkénak. Mindezt megkoronázza, hogy a mennyben a legnagyobb közbenjáró tartja rajtunk szemét, akit méltán hívhatunk Magyarok Nagyasszonyának.

  Üdvözölt légy, virágzó sértetlen Szűz, Anya, Királynőnk, kit ékesít csillagos korona!
  Üdvöz légy, Nagyasszonyunk, hazánk Királynője, csillagokba öltözött, szebb, mint holdnak fénye! Angyaloknál ragyogóbb, tiszta és folttalan, a nagy Király jobbján állsz aranyos ruhában.
  A bűnösnek jó remény, kegyelemnek Anyja, tenger fénylő csillaga, hajótörött vára. Szűz Mária, jó anya, ajánlj minket Fiadnak, mutass be az Úrnak, légy biztos oltalom nekünk, magyaroknak. Mennyeknek nyílt ajtaja, magyaroknak üdve, a Királyhoz juttass fel, szentekhez az égbe.

 • Hirdetés 2020. október 04-11.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából 60. házassági évfordulóra
  este (18.00): Súlyos beteg hozzátartozók gyógyulásáért és hálából gyógyulásért, karizmákért, kegyelmekért
  Hétfő (18.00): Egy Édesanyáért
  Kedd (18.00): Műtét sikeréért
  Szerda (18.00): A Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (18.00): Hálából házassági évfordulóra
  Péntek (18.00): Egy Családért
  Szombat (18.00): Berényi és Dobos család elhunytjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő és elhunyt nagyszülőkért
  este (18.00): Elhunyt Csaba lelki üdvéért

  Szerda (október 07.) Rózsafüzér Királynőjének ünnepe.
  Csütörtök (október 08.) Magyarok Nagyasszonya ünnepe.

  Ezen a hétvégén templomunkban a perselypénz Római Katolikus Egyházunk központi kiadásaira való támogatás lesz. Ez az ún. péter-fillér gyűjtés.

  Jövőre bérmálás lesz egyházközségünkben. Két ifjúsági közösségnek ez időszerű, de aki még rajtuk kívül részt venne ebben, ő külön jelentkezzen.

  Az előttünk álló őszi-téli időszakban az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek. Októberben, hétköznap mindig este lesznek a misealkalmak. Előtte ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban. Jöjjünk rá!

  Jövő vasárnap, 11-én a szőlősi kápolnában dicsőítő ima-alkalom lesz du. ½ 4-től 5-ig.

  Örömmel adjuk hírül, hogy Vácott, múlt szombaton, Marton Zsolt püspök atya egyházközségünk két, családos férfi tagját lektorrá avatta. Az ő személyeik: Gulyás Attila és Gulyás László, az ikertestvérek. A Jó Isten áldását kérjük rájuk és reméljük, hogy nem sokára halljuk majd őket a szentírás felolvasói szolgálatban. Egy év múlva pedig már akolitussá avathatja őket a püspök Úr. Az arra való további képzéshez jó kedvű kitartást kívánunk nekik. Imádkozzunk értük!

 • Kisboldogasszony templomunknak két új lektora van

  Kedves testvérek!

  Örömmel adjuk hírül, hogy Vácott, múlt szombaton, Marton Zsolt püspök atya egyházközségünk két, családos férfi tagját lektorrá avatta. Az ő személyeik: Gulyás Attila és Gulyás László, az ikertestvérek. A Jó Isten áldását kérjük rájuk és reméljük, hogy nem sokára halljuk majd őket a szentírás felolvasói szolgálatban. Egy év múlva pedig már akolitussá avathatja őket a püspök Úr. Az arra való további képzéshez jó kedvű kitartást kívánunk nekik. Imádkozzunk értük!

  2020. szeptember 29. Szent Mihály főangyal, egyházmegyénk védőszentje ünnepén a Tápiósülyi egyházközség.

  Egyházmegyénk portálján, az alábbi linken olvasható tudósítás, képgalériával a szép ünnepi eseményről.

 • Hirdetés 2020. szeptember 27. – október 04.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából születésnapra
  este (19.00): Dóczi Józsefné gyógyulásáért
  Hétfő (18.00): szabad
  Kedd (7.00): Szent angyalok védelméért
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (18.00): szabad
  Szombat (18.00): Dinnyés család lelki üdvéért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából 60. házassági évfordulóra
  este (18.00): szabad

  Kedd (szeptember 29.) Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe.
  Csütörtök (október 01.) Kis Szent Teréz ünnepe.
  Péntek (október 02.) Szent Őrangyalok ünnepe.

  Ferenc pápa rendelkezése értelmében a hagyományosan Szent Péter és Pál főapostolok ünnepéhez kapcsolódó ún. péterfillér gyűjtésre 2020-ban – a járványhelyzet miatt – október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén kerül sor. Ez Római Katolikus Egyházunk központi kiadásaira való támogatás lesz.

  Pénteken első péntek, betegellátás, esti mise után szentségimádás lesz.

  Jövőre bérmálás lesz egyházközségünkben. Két ifjúsági közösségnek ez időszerű, de aki még rajtuk kívül részt venne ebben, ő külön jelentkezzen.

  Most HÉTFŐTŐL /szeptember 28./ az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek. Októberben, hétköznap mindig este lesznek a misealkalmak. Előtte ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban. Jöjjünk rá!

  Az elsőáldozásra készülő 3. és 4. osztályos hittanos gyermekeket kérjük hozni a szombat esti, vagy vasárnapi szentmisére. Speciális esetben ez hétköznap is lehet. Természetesen a megfelelő biztonsági előírásokat alkalmazva. /maszk, stb./

  Az októberi Adoremus elvihető.

 • Hirdetés 2020. szeptember 20-27.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Keresztgyermekekért
  este (19.00): Egy testvérünk gyógyulásáért
  Hétfő (19.00): Hálából egy szándék megvalósulásáért
  Kedd (7.00): Betegek gyógyulásáért
  Szerda (19.00): szabad
  Csütörtök (19.00): Hálából védőszentért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (19.00): szabad
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Hálából születésnapra
  este (19.00): szabad

  Hétfő (szeptember 21.) Máté apostol ünnepe.
  Csütörtök (szeptember 24.) Szent Gellért püspök ünnepe.

  Ferenc pápa rendelkezése értelmében a hagyományosan Szent Péter és Pál főapostolok ünnepéhez kapcsolódó ún. péterfillér gyűjtésre 2020-ban – a járványhelyzet miatt – az évközi idő 27. vasárnapján, azaz október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén kerül sor.

  A Szentföld javára, köszönjük múlt vasárnapi adományaitokat.

  Az októberi Adoremus elvihető.