• Hirdetés 2020. április 12-19.

  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségünk élő és elhunyt híveiért
  este: szabad
  Hétfő: Borbás István élő és meghalt hozzátartozóiért
  Kedd: Elhunyt József lelki üdvéért
  Szerda: Egyházközségünkért
  Csütörtök: Egyházközségünkért
  Péntek: Gyula atya lelki üdvéért
  Szombat: Antalicz Józsefné, szül. Szűcsi Erzsébet elhunyt és élő hozzátartozóiért
  Vasárnap:
  reggel: Élő Németh Mária szándékára
  este: szabad

  2020. március 22. napjától a templomban a nyilvános liturgia szünetel. A vasárnapot szenteljük meg valamiképpen (pl. TV mise, szentírás olvasás, hosszabb ima, vallásos témáról beszéljünk, rászorulók megsegítése stb.)!

  Zárt ajtó mellett minden nap misézünk, aki akar kérhet szentmise szándékot a plébánián, vagy telefonon (06-20/521-0654). A hitoktatást kövessük figyelemmel az iskolai oktatás keretében. A szentmisék most az egész egyházközségért kerülnek felajánlásra minden nap, aki akar lélekben bekapcsolódhat, és felajánlhatja saját szándékaira.

  Vasárnap (2020. április 19.) Isteni Irgalmasság vasárnapja. Gyakoroljuk az Isteni irgalmasság különböző áhítatait. Jövő vasárnap is igyekszünk szentmisét közvetíteni.

 • Hirdetés 2020. április 05-12.

  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségért és Gulyás József és családja
  este: szabad
  Hétfő: Hívekért
  Kedd: Hívekért
  Szerda: Bálint Sándor, Kovács Mária és Hívekért
  Csütörtök: Hívekért, Szepesi család elhunyt tagjaiért
  Péntek: Kereszthódolat lélekben
  Szombat: Hívekért
  Vasárnap:
  reggel: Hívekért, Mészáros és Borbás család élő és elhunyt tagjaiért
  este: szabad

  2020. március 22. napjától a templomban a nyilvános liturgia szünetel. A vasárnapot szenteljük meg valamiképpen (pl. TV mise, szentírás olvasás, hosszabb ima, vallásos témáról beszéljünk, rászorulók megsegítése stb.)!

  Zárt ajtó mellett minden nap misézünk, aki akar kérhet szentmise szándékot a plébánián, vagy telefonon (06-20/521-0654). A hitoktatást kövessük figyelemmel az iskolai oktatás keretében. A szentmisék most az egész egyházközségért kerülnek felajánlásra minden nap, aki akar lélekben bekapcsolódhat, és felajánlhatja saját szándékaira.

  Hozzáértő fiatalabb papok több helyen online misét közvetítenek, ami előnye, hogy érzelmi közösséget alkotnak. Veszélye, hogy csak TV nézés, továbbá a minősége sem megfelelő. Mások a TV által közvetített misékre szavaznak. Én kiöregedtem a szervezésből. Ifjúságomtól mindig nagy lelki élményem volt mindenütt a nagyhét liturgiája. Most ilyen körülmények között kell nagyhetet és húsvétot ünnepelnünk. A lényeg, hogy törekedjünk lelkileg bekapcsolódni a köztünk élő és szenvedő, megdicsőülő Krisztus életébe. Jó, ha tudunk a családban közös családi liturgiát szervezni. Személy szerint kell eldöntenünk, hogy én e héten első sorban Jézussal akarok lelki közösségben lenni és élni.

  Nagyheti szertartások:
  Nagycsütörtökön, és nagypénteken este 7-kor kezdjük a szertartásokat, nagyszombaton 9-kor, természetesen zárt ajtók mögött! E szent napokon igyekezzünk Jézus jelenlétében átélni hitünknek ezeket a legfontosabb eseményeit. Nagycsütörtök este oltáriszentségi imákat, énekeket szedjünk elő lelki áldozással, nagypénteken a házi keresztünk előtt hálaadó hódolatot végezzünk, nagyszombaton újítsuk meg keresztelési fogadalmunkat. Húsvét vasárnap TV, vagy online misét nézzetek lelki átélésre törekedve. Reméljük, hogy az Úrnapi körmenetet már majd megtarthatjuk, és pótoljuk a húsvétit. A nagypénteki beszédemet feltesszük a közös honlapra. Húsvét vasárnap 10-órakor online misét mutatunk be a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból.

  /Szegedi Atya/

  Szegedi atya virágvasárnapra szánt homíliája az előző heti hirdetésben olvasható.

  A virágvasárnap szertartásának része a barkaszentelés, mellyel megemlékezünk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. A kialakult helyzet miatt a barkaszentelés is zárt körben történik, de a vasárnapi szentmisét követően a szentelt barkák kihelyezésre kerülnek a város keresztjeihez, ahonnan mindenki vihet otthonába. Kérjük, hogy egy családból kizárólag egy személy menjen és vigyen a szentelt barkából.

  Kérünk mindenkit, hogy rendszeresen figyelje az aktuális heti hirdetéseket, mert azok tartalma változhat!

 • Online hitoktatás

  Kedves hittanos gyermekek, családok!

  A jelen szomorú, világjárványos helyzet miatt hirtelen el kellett induljon iskolás gyermekeink távoktatása. Ez sokunknak új feladat.

  A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola hittanulóinak is létrejöttek Google Tantermeik. A „Kréta” felületén mindegyik csoport (23 ilyen van) megkapta a saját kódját. A feljelentkezéshez gmail-es e-mail címre van szükség. Kisebbeknél ez természetesen lehet az egyik szülő, vagy nevelő címe is. Amennyiben könnyebb és inkább mi hívjuk be a gyermeket, akkor kérünk egy e-mailt erről a hittanuló nevével, osztálya megjelölésével. (Szabó László; e-mail: sabola6009@gmail.com; tel.: +36-30/473-9278)

  Ajánljuk A Váci Egyházmegye honlapját is rendszeres meglátogatásra. Mindennapi katekézis és sok egyéb található rajta. Pl. a „Hitoktatás” fülön jó gondolatok, segédanyagok gyermekeink hitre neveléséhez.

  Köszönettel:

  Dr. Szegedi László plébános

  Szabó László hittanár

 • Hirdetés 2020. március 29. – április 05.

  Vasárnap:
  reggel: Nagy és Zakar család élő és elhunyt tagjaiért
  este: Scherhoff István és hozzátartozókért
  Hétfő: Időseinkért, családjainkért
  Kedd: Tyahur György lelki üdvéért
  Szerda: Hazánkért
  Csütörtök: Bálint Irén lelki üdvéért
  Péntek: Szabó és Varró család élő és elhunyt tagjaiért
  Szombat: Benkó László lelki üdvéért
  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségért és Gulyás József és családja
  este: szabad

  2020. március 22. napjától a templomban a nyilvános liturgia szünetel. A vasárnapot szenteljük meg valamiképpen (pl. TV mise, szentírás olvasás, hosszabb ima, vallásos témáról beszéljünk, rászorulók megsegítése stb.)!

  A betegeket húsvétra elláttuk. Amennyiben haldokolna valaki, ellátjuk, ha igénye van rá. Zárt ajtó mellett minden nap misézünk, aki akar kérhet szentmise szándékot a plébánián, vagy telefonon (06-20/521-0654). A hitoktatást kövessük figyelemmel az iskolai oktatás keretében. A keresztelés és első áldozás időpontjáról bizonytalan ideig nem tudunk tervezni.

  Hogyan kell otthon ünnepelni? /Szegedi atya írása/:

  Hogyan kell otthon ünnepelni? Ezt többek között nagyon jól lehet tanulni a zsidóktól, mert ők 70 éves gyakorlással, nagyon jól megtanulták az ünneplést a babiloni fogságban. Azt mondják, hogy a zsidókat a szombat megünneplése tartja össze. Az ünnepléshez először is kell egy összetartó közösség, amely ünnepel. A zsidók otthon széthúzó, veszekedő társasság voltak. A közös baj, először még széthúzóbbá tette őket, de idővel, hogy fogságba kerültek összehozta őket. Ha nem is egyszerre, de a közös bajban fokozatosan összecsiszolódtak.

  Egy nagymama mesélte, hogy veje és unokája most otthon vannak, és igen nagy feszültség van köztük állandóan. Tehát ha ünnepelni akarunk otthon, akkor először is törekedni kell arra, hogy egymást szerető közösség legyen a család. Most több feszültség van otthon, ezeket a feszültségeket érdemes megbeszélni, hogy a bajból jót hozzunk ki, és ne még nagyobb baj származzék belőle. Mi leszoktunk arról, hogy közös lelki céljaink legyenek. Itt a jó alkalom. Gyakoroljuk az egymást megbecsülő, szolgáló szerető közösséget.

  Az ünnepléshez Istent imádó, tiszta szívű közösség kell. Izrael hazájában bálványimádó lett az idők folyamán. A templom teteje beszakadt, a hozzá vezető utat benőtte a gaz, az Írást elfejtették, a romok alatt porladt. Menyit kellett szenvedniük, mennyi szemrehányást tettek az Úrnak, míg lassan megbékéltek, bűnbánatra jutottak. Nekünk is vannak bálványaink, amelyekért élünk. Kinek-kinek magának kell megvizsgálnia, hogy neki milyen képe van Jézus Krisztusról, mennyire mellékes előtte, s mennyire ragyognak előtte a divatos bálványok. Nyilván sok bálványa van a mai társadalomnak, más a fiatalé, más az idősé, más egyiké és más a másiké. Miről beszélünk legszívesebben, miért hozunk áldozatot magunktól, mire vagyunk büszkék, kikkel beszélünk szívesen, nyilván azzal, akivel egy a kincsünk.

  Jövő vasárnap virágvasárnap (2020. április 05.)

  Latinul pálmák vasárnapja, mi barkát vinnénk Jézus elé, ezért virágvasárnapnak mondjuk. Nem tudunk barkát osztani. Otthon, ha mód van rá, tegyünk egy szentkép elé – ha van – egy szál virágot hódolatunk jelképeként. Jézus szenvedésének ünnepsorozata Virágvasárnappal kezdődik. Jelképes. Az Ő szenvedése szent, ünnepe kivirágzik. Az ünnepen keresztül bekapcsolódunk szenvedésének szentségi átélésébe. Most nem tehetjük a templomban közösen. Ahol lehet, igyekezzünk valami közös családi eseményt kialakítani. Például határozzuk el, hogy több részre osztva felolvassuk valamelyik szenvedéstörténetet. Énekelhetünk a Szent vagy Uram énektárból valami nagyböjti éneket.

  Jézus értünk szenvedett. A mostani megpróbáltatásnak van büntetés jellege is. Imádkozhatunk külön-külön, vagy közösen egy tized fájdalmas rózsafüzért. Kifejezzük a reményünket, hogy Jézussal élve szenvedéseinknek gyümölcse lesz.

  Péntek első péntek. Sajnos nem tudjuk folytatni fizikai jelenléttel a nagykilencedünket. Azt tesszük, amit tudunk, a többit Jézusra bízzuk, aki elsősorban lelkünket nézi. Mondjuk el a Jézus Szíve litániát, szítsuk fel a tökéletes bánatot, vagyis Jézus iránti szeretetből bánjuk meg bűneinket. Utána indítsuk fel szándékunkat, hogy az oltáriszentségi Jézust szívünkbe fogadjuk. Az Úr kipótolja a szentségi jelenlét hiányát Szentlelkével, és mi Lelkén keresztül bekapcsolódunk Jézus Lelket árasztó tevékenységébe.

 • Hirdetés 2020. március 22-29.

  Vasárnap:
  reggel: Szepesi József, neje Szabó Teréz, lányuk Mária
  este: Holecz József és neje Mihályi Rozália lelki üdvéért
  Hétfő: Egy szándék megvalósulásáért
  Kedd: Bálint Irén és élő, elhunyt hozzátartozókért
  Szerda: Dinnyés István, Gazsi Margit
  Csütörtök: szabad
  Péntek: Tari József, neje Bugyi Margit, menyük Köteles Zsuzsanna és hozzátartozók
  Szombat: Elhunyt Kohajda László, testvérei és szülei lelki üdvéért
  Vasárnap:
  reggel: Nagy és Zakar család élő és elhunyt tagjaiért
  este: Scherhoff István és hozzátartozókért

  Vasárnaptól (2020. március 22.) a templomban a nyilvános liturgia szünetel, még egyértelműbben: MISEHALLGATÁSRA személyes megjelenéssel NINCS LEHETŐSÉG, de a vasárnapi reggeli mise idejében nyitva lesz a templom, aki akar, bemehet imádkozni. A vasárnapot szenteljük meg valamiképpen (pl. TV mise, szentírás olvasás, hosszabb ima, vallásos témáról beszéljünk, rászorulók megsegítése stb.)!

  A betegeket húsvétra elláttuk. Amennyiben haldokolna valaki, ellátjuk, ha igénye van rá. Zárt ajtó mellett minden nap misézünk, aki akar kérhet szentmise szándékot a plébánián, vagy telefonon. A hitoktatást kövessük figyelemmel az iskolai oktatás keretében. A keresztelés és első áldozás időpontjáról bizonytalan ideig nem tudunk tervezni.

  Mi, hívő emberek törekedjünk hitünk szellemében gondolkodni, beszélni a jelen helyzetről. A világias emberek, ha jól megy a soruk, azt hiszik, hogy mindig így marad. Ha bajuk van, kétségbeesnek. A gonosz ezeket az érzéseket fokozza. Szűzanya Fatimában azt mondta az első világháború végén, ha az emberek nem térnek meg, újabb világháború jön, ha akkor sem, elterjed a kommunizmus, majd a Szentatyát üldözik (terrorizmus jön), de végül Szent Szívem győzni fog. A világ tele van égbekiáltó bűnökkel. Mi engeszteljünk, könyörögjünk bocsánatért, bízzunk örök üdvösségünkben, és bízzunk Isten gondviselésében földi életünkben. Ne engedjük, hogy a hisztérikus hullám bennünket is elsodorjon. Az előírásokat természetesen tartsuk be, bízzunk a Gondviselésben, amibe a nehézségek elszenvedése is beletartozik.

  Az elmaradt egri családos lelkigyakorlatunkon Szegedi atya a tisztító tűzről beszélt volna. Dinnyés Patrik kérte, hogy atya előadását mondja el kamera előtt, amit ő felvett, s fel fogjuk tenni egyházközségi honlapunkra.

 • Egyházközségi lelkigyakorlat – ELMARAD

  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése alapján
  (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
  (2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

  Az arra illetékes személyek – megvitatva a kialakult járványügyi helyzetet, mérlegelve a rájuk bízottakért érzett felelősség súlyát – 2020. március 16. napján (hétfőn) arról döntöttek, hogy a 2020. március 20-22 között tervezett egri lelkigyakorlatunk elmarad. A döntés végül a Kormány mai napon meghozott intézkedésével – miszerint rendezvények helyszínén tartózkodni tilos – összhangban áll.

  Kérjük valamennyi érintett megértését és imáját!

 • A templomokban továbbra is zavartalanul zajlanak a liturgikus események

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága – az Operatív Törzs 2020. március 11-i tájékoztatóján elhangzott miniszteri bejelentés alapján, mely szerint a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére a koronavírus további terjedésének megakadályozása okán – az alábbiakat tette közzé.

  Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben követjük a hatósági előírásokat, amelyeket intézményeink közvetlenül is megkapnak. A kormánydöntésben szereplő száz főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartásának tilalmára vonatkozóan a Miniszterelnökség arról tájékoztatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, hogy a kivételek közé tartoznak a templomi liturgikus események is.

  Jelen nehéz helyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és óvatosan kell eljárni. Aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy.

  A korábban kiadott rendelkezések továbbra is élnek. Ezekkel összhangban a hatóságokkal mindenben együttműködünk, és figyelemmel vagyunk az általuk adott általános irányelvekre. A nagyobb létszámú rendezvényeink esetében az arra illetékesek eseti döntést fognak hozni. Adott esetben készülünk online közvetítésekkel is.

  Forrás: Váci Egyházmegye

   

 • Hirdetés 2020. március 15-22.

  Vasárnap:
  reggel: Élő Gazsi Zoltánné Tóth Katalinért és gyermekeiért
  este: Bozóki és Bugyi család elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Bozsik Józsefné Kecser Katalinért iskolatársai, szomszédai
  Kedd: szabad
  Szerda: Dobos Sándor, neje Szerdahelyi Terézia és családjáért
  Csütörtök: Lilik Pál lelki üdvéért
  Péntek: Édesapa lelki üdvéért
  Szombat: Solti Antal
  Vasárnap:
  reggel: Szepesi József, neje Szabó Teréz, lányuk Mária
  este: Holecz József és neje Mihályi Rozália lelki üdvéért

  Nagyböjtben vasárnaponként délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban. 2020. március 27-én lesz a városi keresztút.

  A 2020. március 20-22 között tervezett egri lelkigyakorlatunk – tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre – elmarad.

  2020. március 27-29. között tápiós kisebb testvér hétvége lesz Sülysápon.

   

  Információk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

  Regisztrálni kell a nyitó, első áldozós misére (2020. szeptember 13. 16.00).
  Célszerű, de nem kötelező regisztrálni a szombati, parlament előtti misére (2020. szeptember 19. 17.00), majd a fáklyás körmenetre a Hősök terére, és a vasárnap 11 órai, záró szentmisére, a Hősök terén (2020. szeptember 20.).
  Csütörtökön (2020. szeptember 17.) szentségimádás lesz a Bazilikánál, amely este 8 órakor kezdődik, pénteken (2020. szeptember 18.) ifjúsági fesztivált rendeznek a Papp László Sportarénában 30 év alatti fiataloknak.
  Számos előadást tartanak a Hungexpón 2020. szeptember 14 – 18 között. Ezek fizetősek. Kiteszünk majd jelentkezési íveket, célszerű közösen regisztrálni.
  A szervezők keresik azokat, akik tudnak szálláshelyet biztosítani, főleg szeptember 18 – 20 között. Majd erre is teszünk ki íveket, hogy ki hány személyt tud fogadni. Önkéntesek jelentkezését is várják.

  Bővebb információ a programokról itt olvasható.

 • Körlevél a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

  „Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6a;7)

  Tartós élelmiszer-gyűjtés

  Kedves Testvérek!

  „A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér, illetve a minket ért bántalmak megbocsátása és a szeretetcselekedetek kísérnek úgy, hogy eltávolodunk a rossztól és jót cselekszünk.” (XVI. Benedek pápa)

  Már az ószövetség prófétája, Izajás így közvetítette Isten üzenetét a helyes böjtölésről:

  „Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6a;7)

  Megtérésünk és a böjtölésünk idén is akkor lesz teljes, ha ezeket a szavakat szem előtt tartjuk.

  Ima-böjt-adakozás: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

  Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.

  Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

  A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

  Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 24-től 31-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

  Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

  „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

  Ferenc pápa nagyböjti üzenetében így bíztat bennünket:

  „Ne hagyjuk, hogy e kedvező idő haszontalanul teljen el! Kérjük Isten segítségét, hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra irányuló figyelmet és forduljunk Jézus húsvétja felé, váljanak szükséget szenvedő testvéreink felebarátainkká, akikkel testi és lelki javainkat megoszthatjuk. Így életünk konkrét cselekedeteiben Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme megvalósul és ezzel az ő átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”

  Kelt: Budapest, 2019. nagyböjt 2. vasárnapján

  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 • Intézkedések a járvány megelőzésére

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 5-én kiadott rendelkezése alapján, a ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 (közismert nevén: koronavírus) járvány kapcsán templomunkban is az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

  • a szentmiséken elmarad a kézfogás szertartása;
  • csak kézbe lesz áldoztatás;
  • a templomba való belépésnél a szenteltvíztartók (átmenetileg) üresek lesznek;
  • a paptestvérek különös gonddal fertőtlenítik kezüket a szentmise előtt is és után is;
  • amennyiben hatóság elrendeli a “tömegrendezvények” betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

  Aggodalomra semmi ok, de a körültekintés és az elővigyázatosság mindannyiunk kötelessége!