• Lelki tükör 7 főbűn alapján

    A hét főbűnről Szent János így ír: “Min­den, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, nem az Atyától származik, hanem a világtól.” (1 Jn 2, 16) Tanqerey, az asz­ketika mestere szerint a hét főbűn a kö­vetkezőképpen viszonyul a hármas kívánsághoz: “A büszkeségből származik a kevélység, az irigység, a harag, a test kívánságából a torkosság, a bujaság és a restség, a szemek kívánságából pedig a fösvénység. A hét főbűn nem is bűn, hanem bűnre való hajlandóság. Mégis bűnnek nevezik, mert bűnre visz. Főbűnöknek pedig azért nevezik, mert sereg más bűnnek forrásai.