• 2019. október 04. – Assisi Szent Ferenc ünnepe

  Giotto di Bondone: Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál
  „II. János Pál pápa Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ökológia művelőinek védőszentjévé nyilvánította. Szent Ferencben mélységes tisztelet és csodálat élt a megtestesülés titka iránt.

  A hagyomány neki tulajdonítja az első betlehem megalkotását is az itáliai Greccióban.

  Legnépszerűbb és legismertebb műve a „Naptestvér éneke” vagy a „Naphimnusz” (…). Ferencnek különös érzéke volt Isten minden teremtménye iránt és szinte büszke belső késztetéssel írta a Teremtmények énekét, akik által (…) a legfölségesebb, mindenható és jóságos Úrnak megadta a neki kijáró dicséretet, tiszteletet és minden áldást.

  Szent Ferenc a teremtett világgal szembeni keresztény magatartás középpontjára mutat rá. A teremtés Isten embernek szánt ajándéka, Isten és ember találkozásának színtere, amelynek Istentől rendelt célja van. A környezet megóvása ezért több, mint a jelen és a jövő generációk méltó életkörülményeinek biztosítása, hiszen az ember Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolata egységet alkot. A keresztény ember ugyanakkor a természeti környezet megóvásakor minden jóakaratú emberrel kész együttműködni, hiszen ez nem más, mint a közjó, vagyis az emberi méltóság védelme és előmozdítása.”

  forrás: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Felelősségünk a teremtett világért című körlevele