• Virágvasárnap képekben

  “Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.”

   

  Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása. A virágvasárnap szertartásának része a barkaszentelés, mellyel megemlékezünk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. 

  (a képek kattintásra nagyíthatók, lapozhatók)

 • Hirdetés 2022. április 03-10. – FRISSÍTVE

  Vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja (április 03.):
  10.30: Haris Lajos és neje Jámbor Irén és elhunyt hozzátartozókért, és Ifjú Bugyi Ferenc lelki üdvéért, halálának negyedik évfordulójára
  18.00: Szabó és Varró család élő és elhunyt hozzátartozókért és elhunyt Mária lelki üdvéért

  Csütörtök: 18.00 – Bálint Sándor és neje Kovács Mária, élő és meghalt hozzátartozókért

  Szombat: 18.00 – szabad

  Vasárnap – Virágvasárnap (április 10.):
  10.30: Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért
  18.00: Borbás István és fia István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért

  Most hétvégén a Szentföld javára gyűjtjük a perselyadományokat (szombat-vasárnap: április 03.).

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van.

  Húsvétig biztosan este hat órakor kezdődnek majd az esti szentmisék, szertartások, pl. nagycsütörtökön, nagypénteken, Szegedi atyával.

  Április 5-én, kedden  8 órától lesz a húsvéti nagytakarítás a templomban. Kérjük az asszonyokat, lányokat, hogy jöjjenek.

  Virágvasárnap a sülyi templomban fél 11-kor (a szokásos időpontban) lesz az ünnepi szentmise barkaszenteléssel és a passió rövidebb változatának olvasásával. Az ünnepi szentmise után Sánta János atya biztosít gyónási lehetőséget. Készítsük lelkünket az ünnepre.

  Az ukrajnai háború kapcsán a középre kihelyezett állóperselybe Háromszázötvenezer Ft-ot adtak a testvérek. Ezt és minden ebben az ügyben tett áldozatotokat fizesse meg az Isten!

  Kedves Testvérek!

  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyházközségeink nagyböjti közös imádságára, az immár hagyományos VÁROSI KERESZTÚTRA.

  2022. április 8-án (pénteken) 16.45-kor gyülekezünk a Szőlősi, Szent József Kápolna udvarán, és a plakáton megjelölt útvonalon vonulunk a tápiósülyi Kisboldogasszony templomig. Indulás 17 órakor. Az állomásokon egy-egy közösség vezeti majd az imádságot. A közös ima után egy kis agapéra is várunk mindenkit szeretettel a plébánián.

  A VÁROSI KERESZTÚTTAL kapcsolatban az egyházközség honlapján is megtalálhatók az információk, kérjük, kísérjétek figyelemmel! Gyertek el, tegyünk tanúságot az értünk szenvedő Jézus mellett, minél többen!

  Ifjú Farkas Gábor temetése április 9-én, szombaton, délelőtt lesz, melyet kedves halottunkért való gyászmise követ. A temetést és a szentmise bemutatást Farkas István piarista atya végzi.

 • Virágvasárnap ünnepe a tápiósülyi templomnál – 2020. 03. 28.

  A COVID-19 járvány miatt, idén rendhagyó módon ünnepeljük az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulását. Kérjük, mindenki a maga lehetősége szerint vegyen részt benne. Legyünk elfogadóak, egymást segítőek, szeretetből.

  A templom előtt, vasárnap reggel ½ 9-kor Szegedi atya és József atya megszentelik a barkát. Azután bevonulnak a templomba és bemutatják az ünnepi szentmisét. A passiót Szent Márk evangéliumából (15. 1-39) József atya fogja felolvasni. A szentmise ki lesz hangosítva a templomból. Oda ugyanis a hívek nem mehetnek be. A mise keretében József atya és akolitus segítője kijönnek a templom elé megáldoztatni azokat, akik azért is jöttek, hogy ebben részesülhessenek. A gyónásra a mise előtt nyolc órától lesz lehetőség. A szertartást, szentmisét, online közvetítjük ennek elérhetőségéről egyházközségünk honlapján lehet tájékozódni.

  A szentmise végén a szentelt barkából vihetünk otthonainkba. Ami megmarad, azt városunk sülyi részének keresztjeihez tesszük majd. Onnan lesz elvihető.

  Akik ½ 9-re nem tudnak eljönni, hogy részt vegyenek mindebben, de online szentmisén részt vettek és szentáldozáshoz szeretnének járulni, ők 11 órára érkezzenek a plébánia udvarára. Ott egy rövid bűnbánati cselekmény után általános feloldozást kapnak bűneik alól. Ezután József atya megáldoztatja őket.

  Virágvasárnapon, más időpontban nem lesz Sülyben szentmise. A Szőlősi Kápolnában sem. A Nagyhét Szent Három Napja eseményeiről később adunk tájékoztatást.

 • Hirdetés 2021. március 21-28.

  Vasárnap (Nagyböjt ötödik vasárnapja): Hálából születésnapra
  Hétfő: Hálából születésnaposokért és névnapjukat ünneplőkért
  Kedd: Pintér és Csóré család élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda: Lilik Pál és hozzátartozói lelki üdvéért
  Csütörtök (Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe): Dinnyés István, Gazsi Margit lelki üdvéért
  Péntek: Bálint Irén lelki üdvéért
  Szombat: Berényi és Dobos család elhunyt tagjaiért
  Vasárnap (Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap): Ifjú Bugyi Ferenc halálának harmadik évfordulójára, Kohajda László és szülei lelki üdvéért

  A járványhelyzet miatt március 8-ától templomainkban a nyilvános vallásos programok, a szentmisék egyelőre, bizonytalan ideig szünetelnek. A szőlősi kápolnában is. Nem lesz online mise-közvetítés templomunkból. Szegedi atya és József atya minden nap mutatnak be szentmisét és az íratott miseszándékokat elmondják. Ezek az alkalmak nem látogathatóak, de lélekben részt vehetünk, imádkozhatunk a szándékért. Vasárnap délelőtt 10 órakor online szentmise közvetítés lesz. Horváth Bertalan atya mutatja be, az úri templomból. A Szóró-Média facebook-oldalán lesz látható.

  Március 25. (csütörtök) URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.

  A tápiósülyi templomunk keresztútjának fotóival, elkészült a szép hagyomány szerint végzett, keresztúti ájtatosságunk digitális változata. (Valószínűsítjük, hogy tetszést arat. Elkészítjük majd papír alapon is, de most, sajnos úgysem végezhetjük együtt a pandémiás helyzet miatt.) Biztatunk benneteket, hogy egyházközségünk honlapjáról töltsétek le és végezzétek, imádkozzátok a Húsvétig hátra lévő időben. Köszönjük azoknak a fiatal testvéreinknek, akik dolgoztak vele. Legyenek áldottak!

  Jövő vasárnap szentelünk barkát és déltől kezdve, aki szeretne, a templom ajtójától, illetve városunk sülyi részének keresztjeitől vihet majd otthonába.

  Betegellátás, súlyos beteg, haldokló esetében lehetséges. Az egyéb, szokásos beteglátogatás elmarad a megyéspüspök rendelkezése értelmében.

  A menetrend szerinti Szent föld javára szóló gyűjtést (március 21. lett volna) Marton püspök atya rendelkezése alapján később tartjuk majd meg.

  Az Új Ember újságok a plébániai kis szentségimádó terem előteréből elvihetőek.

 • Hirdetés 2020. április 05-12.

  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségért és Gulyás József és családja
  este: szabad
  Hétfő: Hívekért
  Kedd: Hívekért
  Szerda: Bálint Sándor, Kovács Mária és Hívekért
  Csütörtök: Hívekért, Szepesi család elhunyt tagjaiért
  Péntek: Kereszthódolat lélekben
  Szombat: Hívekért
  Vasárnap:
  reggel: Hívekért, Mészáros és Borbás család élő és elhunyt tagjaiért
  este: szabad

  2020. március 22. napjától a templomban a nyilvános liturgia szünetel. A vasárnapot szenteljük meg valamiképpen (pl. TV mise, szentírás olvasás, hosszabb ima, vallásos témáról beszéljünk, rászorulók megsegítése stb.)!

  Zárt ajtó mellett minden nap misézünk, aki akar kérhet szentmise szándékot a plébánián, vagy telefonon (06-20/521-0654). A hitoktatást kövessük figyelemmel az iskolai oktatás keretében. A szentmisék most az egész egyházközségért kerülnek felajánlásra minden nap, aki akar lélekben bekapcsolódhat, és felajánlhatja saját szándékaira.

  Hozzáértő fiatalabb papok több helyen online misét közvetítenek, ami előnye, hogy érzelmi közösséget alkotnak. Veszélye, hogy csak TV nézés, továbbá a minősége sem megfelelő. Mások a TV által közvetített misékre szavaznak. Én kiöregedtem a szervezésből. Ifjúságomtól mindig nagy lelki élményem volt mindenütt a nagyhét liturgiája. Most ilyen körülmények között kell nagyhetet és húsvétot ünnepelnünk. A lényeg, hogy törekedjünk lelkileg bekapcsolódni a köztünk élő és szenvedő, megdicsőülő Krisztus életébe. Jó, ha tudunk a családban közös családi liturgiát szervezni. Személy szerint kell eldöntenünk, hogy én e héten első sorban Jézussal akarok lelki közösségben lenni és élni.

  Nagyheti szertartások:
  Nagycsütörtökön, és nagypénteken este 7-kor kezdjük a szertartásokat, nagyszombaton 9-kor, természetesen zárt ajtók mögött! E szent napokon igyekezzünk Jézus jelenlétében átélni hitünknek ezeket a legfontosabb eseményeit. Nagycsütörtök este oltáriszentségi imákat, énekeket szedjünk elő lelki áldozással, nagypénteken a házi keresztünk előtt hálaadó hódolatot végezzünk, nagyszombaton újítsuk meg keresztelési fogadalmunkat. Húsvét vasárnap TV, vagy online misét nézzetek lelki átélésre törekedve. Reméljük, hogy az Úrnapi körmenetet már majd megtarthatjuk, és pótoljuk a húsvétit. A nagypénteki beszédemet feltesszük a közös honlapra. Húsvét vasárnap 10-órakor online misét mutatunk be a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból.

  /Szegedi Atya/

  Szegedi atya virágvasárnapra szánt homíliája az előző heti hirdetésben olvasható.

  A virágvasárnap szertartásának része a barkaszentelés, mellyel megemlékezünk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. A kialakult helyzet miatt a barkaszentelés is zárt körben történik, de a vasárnapi szentmisét követően a szentelt barkák kihelyezésre kerülnek a város keresztjeihez, ahonnan mindenki vihet otthonába. Kérjük, hogy egy családból kizárólag egy személy menjen és vigyen a szentelt barkából.

  Kérünk mindenkit, hogy rendszeresen figyelje az aktuális heti hirdetéseket, mert azok tartalma változhat!