• Hirdetés 2020. november 01-08.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Bozóki István, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Hétfő: 
  reggel (7.00): Azok elhunytjaiért, akik ezen a napon részt vesznek szentmise áldozatbemutatáson
  este (18.00): Azok elhunytjaiért, akik ezen a napon részt vesznek szentmise áldozatbemutatáson
  Kedd (7.00): Szabadulásért és egy, ezen a napon végzett vizsgálat jó eredményéért
  Szerda (18.00): Élő Németh Mária testi, lelki gyógyulásáért
  Csütörtök (18.00): Hálából
  Péntek (18.00): Szabó és Varró család élő és elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Édesanya lelki üdvéért és Teréz Misszió tagjaiért és papokért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Sporléder Istvánné, Cseri Margit és szülei
  este (18.00): Kovács és Koch család elhunytjaiért

  Szerda (november 04.) Borromeoi Szent Károly (Szegedi atya kedves szentje) ünnepe.
  Csütörtök (november 05.) Szent Imre herceg ünnepe.

  Novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel 7-kor lesznek a szentmisék (kivéve Elsőpénteken).

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van. A héten Elsőpéntek van. Délelőtt betegellátás. A szentmise este 6-kor lesz. Utána szentségimádás.

  A bejelentett sírok szentelése november elsején, Mindenszentek napján, vasárnap délután 2-kor kezdődik, majd ezen a napon délután 5-kor lesz a temetőben a keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos „temetői ájtatosság”. Akolitusok végzik. Legyünk jelen minél többen. Alatta, ½ 6-tól József atya gyóntat a templomban.

  November 2-a, hétfő Halottak napja. Szentmisék reggel 7-kor és este 6-kor lesznek.

  Horváth Bertalan Úri plébános atya közlése számunkra: November 8-án, jövő vasárnap az Úri Búcsút a helyi közösség, egyszerűbb formában tartja meg. A püspöki rendelet értelmében arra kéri a híveket, hogy ne látogassanak át egymás egyházközségi rendezvényeire, így a búcsúkra sem. Köszöni a megértést, türelmet.

  Az idén már biztosan nem lesz elsőáldozás templomunkban. Szeptemberben még volt ilyen gondolat. Imádkozzunk érte, hogy jövőre szép ünnepünk lehessen itthon és az Eucharisztikus Kongresszuson is.

  A szőlősi kápolnában november 8-án, vasárnap délután ½ 4-5-ig zenés szentségimádás lesz.

  Szűcsi Illésné temetése pénteken délután 3 órakor lesz.

  A sekrestyében kapható P. Mateo: „Egy óra a Szentségi Jézussal” szentségimádási könyv. Ára: 800.-Ft.

 • Hirdetés 2020. október 24. – november 01.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Gazsi Zolika születésnapjára, hálából, áldásért és hálából születésnapra
  este (18.00): Hálából születésnapokra
  Hétfő (18.00): Zelenák és Hevér család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd (18.00): Dinnyés István, neje Szűcsi Margit és nagyszülők, valamint élő családtagokért
  Szerda (18.00): Hálából születésnapra és elhunyt édesapa lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Hálából keresztelésért
  Péntek (18.00): Meghalt Édesapa lelki üdvéért
  Szombat (18.00): Dinnyés család élő és meghalt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Bozóki István, élő és elhunyt hozzátartozókért

  Szerda (október 28.) Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok ünnepe.

  Októberben hétköznap mindig este vannak a misealkalmak, novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel ismételten 7-kor lesznek. A Szőlősi kápolnában a vasárnapi szentmisék délelőtt ½ 11-kor vannak. A jövő vasárnap, november elsején ott igeliturgia lesz.

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van. Énekes, csendességes, saját szavas imás adoráció. Mindenkit szeretettel várunk.

  A Mindenszentek ünnepével kapcsolatos sírszenteléseket kérjük előre jelezni a sekrestyében. A sír, vagy urnafülke feliratát, illetve a körülbelüli helyét is a temetőben. A bejelentett sírok szentelése november elsején, vasárnap délután 2-kor kezdődik majd. Ezen a napon délután 5-kor lesz a temetőben a keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos „temetői ájtatosság”. Legyünk jelen. Alatta, ½ 6-tól József atya gyóntat a templomban.

  A múlt vasárnapi adományaitokból 90 ezer Ft-ot utalhattunk a „Missziók javára”. Ez ismét nagylelkű Tőletek. Egy évben 5 ilyen ún. központi gyűjtés van. Az idén még egy lesz, a karitász céljaira. Mostanában azért olyan sűrű ez, mert a tavasszal kettő elmaradt a gyűjtést illető időben. A világjárvány okán zárva voltak a templomok.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány hálásan köszöni az adózóknak, az előző évi adójukból, a számára felajánlott 1%-okat. Ez 561.000,-Ft-ot jelent.

  A Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség az idén krisztusi korú, 33 éves. Nagyon értékes elismerést, kitüntetést kapott. Ez a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” díj. Olvashatunk róla honlapunkon is.

  Mindenkinek köszönjük, aki elöljáróink kérésének megfelelően és embertársaink egészségének védelme érdekében betartja a covid járvánnyal kapcsolatos előírásokat, szabályokat. Kérjük, hogy ide a templomba és szőlősi kápolnába járó közösségünk legyen kitartó és egységes ebben. A magánéletében mindenkinek szeretnénk meghagyni az e témáról való gondolkodása szabadságát. Fontos azonban, hogy imádkozzunk felelős vezetőinkért, szakembereinkért, a gyógyításban részt vevőkért és a járvány megszűnéséért!

 • Hirdetés 2020. október 18-25.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szeibel és Erni család elhunyt tagjaiért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért
  Hétfő (18.00): Kiss és Mészáros család élő és meghalt tagjaiért
  Kedd (18.00): Tari József, Bugyi Margit és menyük
  Szerda (18.00): Szabó István, Szabó József, Dobos Margit lelki üdvéért
  Csütörtök (18.00): Tari és Bugyi nagyszülőkért
  Péntek (17.00): Nemzetünkért, Hazánkért
  Szombat (18.00): Szabadulásért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Gazsi Zolika születésnapjára, hálából, áldásért és hálából születésnapra
  este (18.00): Hálából születésnapokra

  Októberben hétköznap mindig este vannak a misealkalmak (kivéve most pénteken). Előtte ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban. Jöjjünk rá!

  Október 18-án délután 4 órától Városi Rózsafüzér lesz. Az esti szentmise zárja itt a Sülyi Templomban. A részletek az esemény plakátján, a hirdetőtáblán, illetve egyházközségünk honlapján találhatóak. Összefogó előkészítője: Borics Gabriella.

  A Szőlősi kápolnában a vasárnapi szentmisék délelőtt ½ 11-kor vannak. Itt, október 25-én, egy hét múlva Horváth Bertalan moderátor atya mutatja be a szentmise áldozatot.

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás lesz. Énekes, csendességes, saját szavas imás adoráció. Mindenkit szeretettel várunk.

  Október 23-án, nemzeti ünnepünkön a szentmise este 5-kor lesz. Utána lesz a városi megemlékezés a Szt. István téren, az 56-os emlékműnél. Minél többen vegyünk részt rajta.

  A Mindenszentek ünnepével kapcsolatos sírszenteléseket kérjük előre jelezni a sekrestyében. A sír, vagy urnafülke feliratát, illetve a körülbelüli helyét is a temetőben.

  Kurgyis János, néhai Kurgyis Imre bácsi, volt templomgondnokunk fiának temetése október 28-án, Szolnokon lesz. János sokszor volt segítségünkre, pl. szentmártoni közösségi házunk építésekor is.

  Az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány hálásan köszöni az adózóknak, az előző évi adójukból, a számára felajánlott 1%-okat. Ez 561.000,-Ft-ot jelent. Több, mint az előző évben.

  Október 18-a, vasárnap a missziók vasárnapja van. A perselypénzt a missziók javára küldjük.

  2020. október 25-én, vasárnap kapjuk vissza az „elveszett” 1 órát, ekkor kell majd visszaállítani az órákat, hajnali 3 óráról 2 órára.

 • Hirdetés 2020. október 11-18.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő és elhunyt nagyszülőkért
  este (18.00): Elhunyt Csaba lelki üdvéért
  Hétfő (18.00): Kiss Józsefért, elhunyt és élő családtagokért
  Kedd (18.00): Molnár István és Molnár Istvánné
  Szerda (18.00): Meghalt Édesanyáért
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (18.00): A héten eltemetett Békési Erzsébetért és Romhányi Zoltánné, Katalinért és az Egyházközség betegeinek testi és lelki gyógyulásáért
  Szombat (18.00): Hálából 50. házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szeibel és Erni család elhunyt tagjaiért
  este (18.00): Mészáros István lelki üdvéért

  Csütörtök (október 15.) Avilai Szent Teréz ünnepe.
  Péntek (október 16.) Alacoque Szent Margit ünnepe.
  Szombat (október 17.) Antiochiai Szent Ignác ünnepe.

  A múlt hétvégén templomunkban és a Szőlősi kápolnában a perselypénzt, Római Katolikus Egyházunk központi kiadásaira való támogatásként gyűjtöttük. 120 ezer Ft-ot adtunk mi, keresztény testvérek. Ez nagylelkű támogatásnak számít. Több mint kétszerese egy átlagos vasárnapi perselypénznek. Isten fizesse meg!

  Októberben, hétköznap mindig este lesznek a misealkalmak. Előtte ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban. Jöjjünk rá!

  Október 18-án, jövő vasárnap délután 4 órától Városi Rózsafüzér lesz. Az esti szentmise zárja itt a Sülyi Templomban. A részletek az esemény plakátján, a hirdetőtáblán, illetve egyházközségünk honlapján találhatóak. Összefogó előkészítője: Borics Gabriella.

  Most vasárnap, 11-én a szőlősi kápolnában dicsőítő ima-alkalom lesz délután ½ 4-től 5-ig.

  A Szőlősi kápolnában a vasárnapi szentmisék délelőtt ½ 11-kor vannak. Itt, október 25-én, két hét múlva Horváth Bertalan moderátor atya mutatja be majd a szentmise áldozatot.

  E hét csütörtökjétől (október 15.) minden héten az esti szentmise után, egy órás szentségimádás lesz. Énekes, csendességes, saját szavas imás adoráció.

  A Mindenszentek ünnepével kapcsolatos sírszenteléseket kérjük előre jelezni a sekrestyében. A sír, vagy urnafülke feliratát, illetve a körülbelüli helyét a temetőben, is.

  Szerdán (október 14.) délután 3-kor lesz Békési Erzsébet, csütörtök (október 15.) délután 3-kor pedig Romhányi Zoltánné, Katalin temetése. Az Értük való szentmiseáldozat bemutatása: péntek este 6 órakor lesz.

  Jövő vasárnap a missziók vasárnapja. Erre, a Jézustól való küldetés számára lesz a gyűjtés.

   

 • Hirdetés 2019. október 27. – november 03.

  Vasárnap:
  reggel: Hálából
  este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Mária Légió élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd: Mészáros család élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda: szabad
  Csütörtök: Dinnyés családért
  Péntek: Bozóki István és családja
  Szombat: Elhunyt édesapáért
  Vasárnap:
  reggel: Sporléder Istvánné Cseri Margit és szülei
  este: Koch és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért

  Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára 97.000.- Ft-ot adtak a testvérek, Isten fizesse meg. Csütörtökön és pénteken betegellátás lesz. Péntek Mindenszentek ünnepe. 14 órakor sírszentelés, 17 órakor temetői ájtatosság, 18 órakor szentmise.

  Jövő vasárnap (2019. november 03.) Úri búcsú. Mészáros Csaba lesz a szónok, az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik. A zarándokok reggel 7 órakor indulnak. Vegyünk részt rajta.

  Aki sírt szeretne szenteltetni, jelezze a sekrestyében.

  Halottak napján fél 7-kor, 7-kor és este 6-kor lesz szentmise.