• Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében

  Ikt. szám: 1510/2021

  JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK
  A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN
  2021. október 28.

   

  A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendelem el.

  1. A szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk használata kötelező.
  2. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
  3. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
  4. Akik felső légúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk nem vonatkozik a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége.
  5. A szenteltvíz-tartókat ürítsük ki.
  6. Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat.
  7. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására és a kézfertőtlenítésre.

  Köszönöm mindenki türelmét, vigyázzunk egymásra!

  Vác, 2021. október 28.

  ✠ Marton Zsolt s. k.
  váci püspök

 • JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 2021. JÚNIUS 6-TÓL

  A járványhelyzet kedvező alakulására és az ezzel összefüggő állami rendelkezések enyhítésére tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. június 6. napjától az alábbiakat rendelem el.

  A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében visszavonom.

  Ismét lehetővé válik a kóruspróba és a kóruséneklés, a szükséges elővigyázatosság megtartásával. Köszönöm a kórustagok eddigi türelmét és hűségét.

  A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
  – Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
  – A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely.
  – A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.

  A felsoroltakon túl a liturgikus szertartásokkal és a szentségkiszolgáltatással összefüggésben az egyházmegyében külön egyházi korlátozás nincs, e tekintetben a továbbiakban a mindenkori állami és intézményi (pl. kórházi) rendelkezéseket (korlátozásokat) kell figyelembe venni. Kérem ugyanakkor ezek szigorú betartását és betartatását.

  Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre.

  Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek türelmét. Továbbra is kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és imádkozzunk a járvány áldozataiért, hozzátartozóikért, és mindazokért, akik kitartó munkával segítik a járvány elleni védekezést.

  Vác, 2021. június 4.

  ✠ Marton Zsolt s.k.
  váci püspök

   

 • Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében, 2021. április 9.

  Figyelembe véve a járványhelyzetet és ezzel összefüggésben az állami rendelkezések változását, összhangban más egyházmegyékkel, különösen a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével és az Egri Főegyházmegyével a Váci Egyházmegyére a következő rendelkezéseket hozom:

  1. 2021. április 17., szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket.

  2. Továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

  3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

  4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

  5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

  Vác, 2021. április 9.

  Marton Zsolt
  váci püspök

 • Püspöki rendelkezés a Nagyhét és a Húsvét megünnepléséről a Váci Egyházmegyében

  A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében továbbra is hatályban maradnak a 2021. március 5-én, 288/2021. számon kiadott járványügyi rendelkezések.

  A fenti rendelkezéseken túl, – figyelemmel az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 96/21. sz., 2021. február 17-én kiadott jegyzetére, valamint az abban hivatkozott tavalyi, 154/20 sz., 2020. március 25-én kelt dekrétumára – a nagyheti és húsvéti szertartásokra vonatkozóan az alábbiakat rendelem el.

  1. A szertartásokat a nép részvétele nélkül kell végezni. Ahol lehetőség van rá, a felelős lelkipásztorok gondoskodjanak arról, hogy hívek a közösségi média felületein keresztül élő közvetítés révén követhessék a szertartásokat.

  2. A szertartások felépítését illetően követni kell az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 154/20 sz., 2020. március 25-én kelt dekrétumát, amely szerint

  – Virágvasárnap Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templom épületén belül tartsák. A székesegyházban alkalmazzák a Misekönyvben lévő II. formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken pedig a III. formát.
  – Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséjében a Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon.
  – Nagypénteken az egyetemes könyörgésekben külön emlékezzünk meg mindazokról, akik gyászolnak, a betegekről, és a halottakról (a rendkívüli könyörgés szövegét lásd a csatolmányban). A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet.
  – A húsvéti vigília szertartását kizárólag a székesegyházban és a plébániatemplomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv).

  3. A krizmaszentelési misét Nagycsütörtökön, 2021. április 1-jén 10 órakor, a papság és a hívek személyes részvétele nélkül tartjuk a Váci Székesegyházban. Buzdítjuk a paptestvéreket, hogy a szentmisébe online módon bekapcsolódva újítsák meg papi ígéreteiket.

  4. A 2. pontban foglaltakon túl
  – az ilyenkor szokásos, meghirdetett gyóntatásokat későbbre halasszuk el, amikor a járványhelyzet már lehetővé teszi megtartásukat;
  – semmiképpen ne tartsunk föltámadási körmenetet (a templomon kívül);
  – a Szent Sír állítására lehetőség van, napközben a Szent Sír látogatása céljából a templomok nyitva tarthatók, de hívjuk fel a hívek figyelmét, egyszerre csak néhányan tartózkodjanak a templomban, viseljenek védőmaszkot, belépéskor fertőtlenítsék a kezüket, és tartsanak kellő távolságot egymástól;
  – lehetőség van áldoztatásra lehetőleg online szentmisét követően, szabadtéren megszervezve, a biztonsági intézkedések (maszk, fertőtlenítés, távolság stb.) megtartásával. Biztassuk a híveket, hogy kövessék a szertartásközvetítéseket, valamint, a jelen rendelkezéshez csatolt segédanyag alapján otthonaikban, családjuk körében is végezzenek áhítatos lélekkel imádságot.

  Vác, 2021. március 26.

  ✠ Marton Zsolt s. k.
  váci püspök

 • Ima Covid idején

  Uram, eléd hozzuk betegeinket, vigasztalásért és
  gyógyulásukért fohászkodunk.
  Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a
  haldoklókhoz!
  Vigasztald a szomorkodókat, adj bölcsességet és
  energiát az orvosoknak és a kutatóknak.

  Adj erőt, kitartást a nővéreknek, betegápolóknak
  ehhez a különösen nagy terheléshez.
  Imádkozzunk azokért a betegekért, akik a vírusban
  szenvednek. Imádkozzunk a viharban
  békességért, tisztánlátásért.
  Jóságos Atyánk mindenkit eléd hozunk, akiknek
  karanténban kell lenniük, magányosak és senkit
  nem tudnak átölelni.
  Atyám szerető karjaidba zárd őket és adj nekik
  kitartást, légy mellettük. Töltsd el a szívüket
  szelídséggel.

  Mennyei Atyánk arra kérünk, hogy a járvány
  messzire elkerülje szeretteinket és minden embert
  a Földön.
  A Te segítséged nélkül nem megy. Uram segítsd
  gyermekeidet!

  Tégy minket hálássá, minden egészséges
  napunkért.
  Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk,
  Tőled kapott ajándék. Ne felejtsük el, hogy csak Te
  vagy örök s az élet múlandó.

  Adj nekünk erőt, kitartást, ebben a nehéz
  helyzetben.
  Uram szükségünk van Rád, kérlek vigyázz ránk.

  Ámen.

 • Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében

  A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, összhangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezéseivel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

  1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.
  2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.
  3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.
  4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat.
  5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
  6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

  Vác, 2021. 03. 05.

  Marton Zsolt
  váci megyéspüspök

 • Erdő Péter bíboros járványügyi rendelkezései

  Az alábbiakban közreadjuk Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora február 26-án kiadott járványügyi intézkedését (Prot. N. 821-2/2021).

  Aggodalommal látjuk a járvány fokozott terjedését. Ha az állami rendelkezések szigorodnak, vissza kell térnünk a tavaszi szigorúbb egyházi szabályokhoz is. A paptestvérek és a hívők iránti felelősségtől vezetve vegyük figyelembe a következőket:

  1. Vegyük komolyan az eddigi egészségügyi határozatokat, például közvetlenül az áldoztatás előtt fertőtlenítsék az áldoztatók a kezüket.

  2. Szigorúan tartsuk meg egymástól a távolságot és viseljünk maszkot.

  3. A plébánosok megítélése szerint ahol indokoltnak látszik, adható általános feloldozás a már jól ismert feltételekkel.

  4. Ajánljuk, hogy akik önmagukat vagy környezetüket veszélyeztetve érzik, online vagy a tömegtájékoztatási eszközökön kövessék a szentmiséket, nagyböjti ájtatosságokat.

  5. Családlátogatásoktól, magánjellegű összejövetelektől lehetőség szerint tartózkodjunk.

  6. Ügyeljünk arra, hogy sokszor a kórusban való éneklés is különös kockázatot jelent.

  7. A nagyböjti önmegtagadást most egészen különös módon tudjuk megélni. Ajánljuk fel ezeket a lemondásokat egész hívő közösségünkért.