• Vízkereszt – 2023. január 06.

  Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” /Mt 2,1-2/

   

  Január 06-án, pénteken, Vízkereszt ünnepén, 18.30-kor szentmisén ünneplünk. A szentmisében lesz a vízszentelés szertartása.

  Vízszentelés 2022-ben

 • Hirdetés 2023. január 01-08.

  Vasárnap – ÚJÉV (január 01.) – évvégi beszámoló és hálaadás:
  10.30: Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért
  18.30: szabad

  Hétfő (Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely): 18.30 – szabad
  Kedd (Jézus Szent Neve): 7.00 – szabad
  Szerda  – NINCS SZENTMISE
  Csütörtök: 18.30 – Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért; utána szentségimádás
  Péntek (elsőpéntek, VÍZKERESZT, főünnep): 18.30 – Hálából; misében vízszentelés lesz!
  Szombat (elsőszombat):
  7.00 – szabad; utána elsőszombati imaóra
  18.30 – Papp Ferencné Varga Mária lelki üdvéért

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor szentmise lesz.

  Vasárnap – Urunk megkeresztelkedése (január 08.):
  10.30: Benkó Gábor és neje Dobos Rozália és élő és elhunyt hozzátartozókért
  18.30: Tutkovics Pálné lelki üdvéért

 • Házszentelés Vízkeresztkor

  Házszentelés vízkeresztkor (családi körben – pap nélkül)

  Családfő: Békesség e háznak!

  Mind: És minden lakójának!

  Családfő: Könyörögjünk: Áldd meg Uram ezt az otthont és azokat, akik benne laknak! Legyen itt az egész évben egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság! Töltse el a szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt! Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat! Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben! Maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon! Krisztus a mi Urunk által.

  Mind: Amen.

  Családfő: (Miközben valaki felírja az ajtó fölé: 20+C+M+B+22)
  Figyelmeztessen minket Isten oltalmára, s arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

  A családfő meghinti az otthon helyiségeit szenteltvízzel, közben énekelhető énekek pl.:
  – Uram Jézus, légy velünk (SZVU 150.)
  – Ó szép Jézus, ez új esztendőben (SZVU 41.)
  – Szép kelet, szép nap (SZVU 39.)

  A C+M+B kezdőbetűk értelme latinul és magyarul:

  CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT!
  Krisztus áldja meg e hajlékot!