• Hirdetés 2019. december 01-08.

  Vasárnap:
  reggel: Szabó András, Szabó János és szülőkért
  este: Egy család élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Egy család élő és meghalt tagjaiért
  Kedd: Cseri Ferenc
  Szerda: Elhunyt édesapáért, édesanyáért és fiúkért
  Csütörtök: Répás család elhunyt és élő tagjaiért
  Péntek: Kohl Gyula szülőkért
  Szombat: Meghalt szülőkért, nagyszülőkért és élő hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel: Hálából
  este: Benkó László lelki üdvéért mondatják az óvoda dolgozói

  Vasárnap (2019. december 01.) Advent első vasárnapja, kezdődik advent.

  Az adventi liturgia évenként visszatérő ünneplésével a hívők részt vesznek a Megváltó első eljövetelének hosszú előkészítésében, és megújítják magukban a vágyat második eljövetele iránt.

  Adventben mindig reggel 6-kor kezdődik a roráte. Végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. Adventi áhítatunk, és gyónási alkalom december 14-én, szombaton fél öttől lesz.

  Szeplőtelen fogantatás ünnepét idén december 09-én, hétfőn ünnepeljük.

 • Gyémántmise – 2019. november 30.

  Szegedi atya hálaadó gyémántmiséjére készül egyházközségünk, ami november 30-án, szombaton lesz 18 órai kezdettel.

  Erről szeretnénk néhány információt megosztani:

   • Előkészület:
    • Több közösség is kilencedet kezdett az alkalomra készülve, buzdítunk mindenkit, hogy bármilyen imával minél többen kapcsolódjatok be a hátralévő időben.
    • Szombaton a szentmise előtt, 17.30-tól imádságos előkészület lesz a templomban, erre is mindenkit szeretettel várunk.
   • Parkolás:
    • Püspök Atya és sok paptestvér is részt vesz az ünnepen, ezért most a templom közvetlen környezetét és a plébániaudvart az ő részükre szeretnénk fenntartani, kérünk szépen mindenkit, hogy máshol oldja meg a parkolást (például a ravatalozó előtt, a templom alatti parkolóban, a régi Úri úton, és most a GAMESZ udvar is meg lesz nyitva erre a célra).
   • Szentmise:
    • Ez a mise most nem adventi, hanem hálaadó szentmise lesz a papi hivatás kegyelméért, ugyanakkor elővételezett vasárnapi mise is.
    • A szentmisén az első padsort fenntartjuk a paptestvérek, a liturgia szolgálattevői és a meghívott vendégek számára.
    • A szentmise előtt 17.30-tól a szentmise kezdetéig lesz gyóntatás a templomban.
    • Teljes búcsú is nyerhető a szokásos feltétekkel, de aki szeretne ezzel a lehetőséggel élni, annak az ehhez tartozó imádságokat magának kell elvégeznie.
    • A várhatóan sok résztvevőre való tekintettel a plébánia nagytermében is kivetítőn keresztül be lehet kapcsolódni a szentmisébe, illetve a plébánia udvaron is ki lesz hangosítva az esemény. Áldoztatni is felmennek a paptestvérek.
    • A templomi program alatt a plébánia mindkét épületében a mosdókat lehet majd használni.
    • Egyelőre terv még egy internetes youtube élő közvetítés is azok számára, akik személyesen nem tudnak részt venni. Reméljük, hogy megvalósul.
  • Szeretetvendégség:
   • A szentmise után mindenkit szeretettel várunk a plébánián egy egyszerű agapéra, beszélgetésre.
  • Köszöntések:
   • A szentmisén néhány köszöntés fog elhangzani előzetes egyeztetés alapján, de aki szeretné Szegedi atyát néhány mondattal vagy akár egy rajzzal megajándékozni, azt a templomi kisasztalra kihelyezett A4-es lapokon teheti meg akár helyben, akár otthon. A kész lapokat a sekrestyében kell leadni. Az üzeneteket e-mailben is el lehet küldeni Szabó Lacinak a sabola6009@gmail.com címre.

  Szeretettel várunk benneteket az ünnepre, hívjatok másokat is!

 • Hirdetés 2019. november 24. – december 01.

  Vasárnap:
  reggel: Szabadulásért
  este: Répás Ferencért és elhunyt szeretteinkért
  Hétfő: Szabó és Varró család élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd: szabad
  Szerda: Édesanyáért
  Csütörtök: Elhunyt édesapáért és hálából
  Péntek: Szabó és Szarvas atyákért
  Szombat: Hálából
  Vasárnap:
  reggel: Szabó András, Szabó János és szülők
  este: Egy család élő és elhunyt hozzátartozóiért

  2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja. A mise előtt, negyed 6-tól, a hívek dicsőséges rózsafüzért imádkoznak Szegedi Atyáért és Egyházközségünkért.

  Jövő vasárnap (2019. december 01.) Advent első vasárnapja, kezdődik advent.

  Az adventi liturgia évenként visszatérő ünneplésével a hívők részt vesznek a Megváltó első eljövetelének hosszú előkészítésében, és megújítják magukban a vágyat második eljövetele iránt.

  Adventben mindig reggel 6-kor kezdődik a roráte. Végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. Adventi áhítatunk, és gyónási alkalom december 14-én, szombaton fél öttől lesz.

 • Hirdetés 2019. november 17-24.

  Vasárnap:
  reggel: Szabó Illés, szülei, István és Mária lelki üdvéért
  este: Szűcsi Andrásért
  Hétfő: Élő Németh Mária lelki üdvéért és gyógyulásáért
  Kedd: Szepesi család elhunytjaiért
  Szerda: Templomi szolgálattevőkért
  Csütörtök: Bugyi Ferencné és családja
  Péntek: szabad
  Szombat: Özv. Papp Andrásnéért mondatják a rózsafüzéresek
  Vasárnap:
  reggel: Szabadulásért
  este: Répás Ferencért és elhunyt szeretteinkért

  Vasárnap (2019. november 17.) a Karitász céljaira gyűjtünk.
  Kedden (2019. november 19.) Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
  Szerdán este (2019. november 20.) a szentmise után szeretettel várjuk a templomi szolgálattevőket szerény vendégségre a plébánia nagytermébe.

  2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja. A mise előtt, negyed 6-tól, a hívek dicsőséges rózsafüzért imádkoznak Szegedi Atyáért és Egyházközségünkért.

  November 23-án, szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén, 17 órától 18 óráig ismét világméretű szentségimádás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként. Azért, hogy a világ előtt is megvallhassuk, számunkra Krisztus a Király, ha van rá lehetőségünk, akkor csatlakozzunk a programhoz az interneten is.

 • Hirdetés 2019. november 10-17.

  Vasárnap:
  reggel: Horváth István és nagyszülők
  este: Jenei Sándor, szülei és testvérei
  Hétfő: Egyházközségünk elhunyt és élő tagjaiért
  Kedd: Engler család elhunytjaiért
  Szerda: Dinnyés István, Gazsi Margit, továbbá élő és elhunyt családtagokért
  Csütörtök: id. Lányi József halálának évfordulójára
  Péntek: Elhunyt Imre, Erzsébet, Katalin és Borbála lelki üdvéért
  Szombat: Bugyi Ferencné és családja, és hálából házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel: Szabó Illés, szülei, István és Mária lelki üdvéért
  este: Szűcsi Andrásért

  November 10-én (vasárnap) 15.30-tól szentségimádás lesz a szőlősi kápolnában.

  2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja. A mise előtt, negyed 6-tól, a hívek dicsőséges rózsafüzért imádkoznak Szegedi Atyáért és Egyházközségünkért.

  November 23-án, szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén, 17 órától 18 óráig ismét világméretű szentségimádás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként.

 • Hirdetés 2019. november 03-10.

  Vasárnap:
  reggel: Sporléder Istvánné Cseri Margit és szülőkért
  este: Koch és Kovács család elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Egyházközségünk elhunyt és élő tagjaiért
  Kedd: Testi-lelki gyógyulásért
  Szerda: szabad
  Csütörtök: szabad
  Péntek: szabad
  Szombat: Kurgyis János és neje, Nagy Mária
  Vasárnap:
  reggel: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  este: Jenei Sándor és szülei, továbbá testvérei

  Kedden (2019. november 05.) Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe.

  Kedden és pénteken reggel 7 órakor lesz a szentmise.

  November 10-én (vasárnap) 15.30-tól szentségimádás lesz a kápolnában.

  2019. november 30-án, pappá szentelésének 60. évfordulóján, szombaton este 6 órakor mutatja be gyémántmiséjét Szegedi Atya, amely alkalomra Egyházközségünk tagjait is szeretettel várja.

 • Hirdetés 2019. október 27. – november 03.

  Vasárnap:
  reggel: Hálából
  este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Mária Légió élő és elhunyt tagjaiért
  Kedd: Mészáros család élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda: szabad
  Csütörtök: Dinnyés családért
  Péntek: Bozóki István és családja
  Szombat: Elhunyt édesapáért
  Vasárnap:
  reggel: Sporléder Istvánné Cseri Margit és szülei
  este: Koch és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért

  Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára 97.000.- Ft-ot adtak a testvérek, Isten fizesse meg. Csütörtökön és pénteken betegellátás lesz. Péntek Mindenszentek ünnepe. 14 órakor sírszentelés, 17 órakor temetői ájtatosság, 18 órakor szentmise.

  Jövő vasárnap (2019. november 03.) Úri búcsú. Mészáros Csaba lesz a szónok, az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik. A zarándokok reggel 7 órakor indulnak. Vegyünk részt rajta.

  Aki sírt szeretne szenteltetni, jelezze a sekrestyében.

  Halottak napján fél 7-kor, 7-kor és este 6-kor lesz szentmise.

 • Hirdetés 2019. október 20-27.

  Vasárnap:
  reggel: Szepesi József, neje, Szabó Teréz, lányuk Mária és hozzátartozókért
  este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Kiss Józsefért, valamint élő és megholt hozzátartozókért
  Kedd: Burjusz Lajosnéért, a Rózsafüzér Társulat tagjáért
  Szerda: Hazánkért
  Csütörtök: Élő Gazsika Zolika születésnapjára hálából
  Péntek: Ifjúságunkért
  Szombat: Kormány és Szuhányi család élő és meghalt hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel: Hálából
  este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért

  Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára gyűjtünk. Október 23-án, szerdán a szentmisét Hazánkért ajánljuk fel.

  Hétfőn (2019. október 21.) Boldog IV. Károly király ünnepe.
  Kedden (2019. október 22.) Szent II. János Pál pápa ünnepe.
  Pénteken (2019. október 25.) Szent Mór ünnepe.

  Aki sírt szeretne szenteltetni, jelezze a sekrestyében.

 • Hirdetés 2019. október 13-20.

  Vasárnap:
  reggel: Veszelik János és neje, élő és elhunyt családtagok
  este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Beteg gyógyulásáért
  Kedd: Egy házaspárért
  Szerda: szabad
  Csütörtök: szabad
  Péntek: Ifjúságunkért
  Szombat: Szűz Mária tiszteletére
  Vasárnap:
  reggel: Szepesi János és neje, Szabó Teréz és hozzátartozókért
  este: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért

  Októberben mindig este 6-kor van a szentmise, előtte negyed 6-kor rózsafüzért imádkozunk, jöjjünk rá. Vasárnap (2019. október 20.) a missziók javára gyűjtünk.

  Kedden (2019. október 15.) Nagy Szent Teréz ünnepe.
  Csütörtökön (2019. október 17.) Antiochiai Szent Ignác ünnepe.
  Pénteken (2019. október 18.) Szent Lukács ünnepe.

  Október 13-án negyed négytől dicsőítés lesz a kápolnában.

  Hétfőn este (2019. október 14.), a mise után képviselő-testületi gyűlés lesz.