• Nagyböjti lelkigyakorlatos füzet 2024

  A Pécsi Egyházmegye, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség (PEKEL) közös kiadványa a szerkesztők szándéka szerint azzal a céllal született, hogy segítse az olvasót a nagyböjti időszakban – hamvazószerdától kezdve a nagyhéten át egészen húsvétig – Krisztus szenvedésének és feltámadásának ünnepére felkészülni.

   

 • Hirdetés 2023. március 12-19.

  Vasárnap – Nagyböjt III. vasárnapja, (március 12.):
  11.00: Beer Ferenc lelki üdvéért és Juhász család élő és elhunyt tagjaiért
  18.30: Nagyszülőkért, héten temetett Zsabka József és Szvitek István lelki üdvéért   

  Hétfő (Ferenc pápa megválasztásának évfordulója) 18.30: Borbás család elhunyt tagjainak lelki üdvéért és élő hozzátartozókért (17.30-tól Szeretetláng imaóra lesz a templomban)
  Kedd 7.00: Beteg testvérünkért
  Csütörtök 18.30: Elhunyt édesanyáért; mise után szentségimádás lesz
  Péntek (Szent Patrik püspök) 7.00: szabad
  Szombat 18.30: Solti Antal lelki üdvéért (17.30-tól imaóra a nemzetért a templomban)

  A szőlősi kápolnában szombat este 17.00-kor szentmise lesz.

  Vasárnap – Nagyböjt IV. vasárnapja (március 19.):
  11.00: Egy jegyespárért; elhunyt Köncse József atyáért és keresztapja elhunyt Ince Ernőért
  18.30: szabad

 • Az MKPK körlevele a 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

   

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
  a 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

   

  Kedves Testvérek!

  Ima – böjt – alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon is!

  Az első század keresztényei a szentmisére vitték magukkal a szegényeknek szánt adományaikat, és régi böjti hagyomány az Egyházban a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek felajánlani.
  Amikor Szent Pál apostol a Galatáknak írt levelében beszámol a korai Egyház életéről, fontosnak tartja leírni: „Csak legyen gondunk a szegényekre, ennek viszont igyekeztem is eleget tenni” (Gal 2,10).

 • Virágvasárnap képekben

  “Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.”

   

  Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása. A virágvasárnap szertartásának része a barkaszentelés, mellyel megemlékezünk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. 

  (a képek kattintásra nagyíthatók, lapozhatók)

 • Hirdetés 2022. április 03-10. – FRISSÍTVE

  Vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja (április 03.):
  10.30: Haris Lajos és neje Jámbor Irén és elhunyt hozzátartozókért, és Ifjú Bugyi Ferenc lelki üdvéért, halálának negyedik évfordulójára
  18.00: Szabó és Varró család élő és elhunyt hozzátartozókért és elhunyt Mária lelki üdvéért

  Csütörtök: 18.00 – Bálint Sándor és neje Kovács Mária, élő és meghalt hozzátartozókért

  Szombat: 18.00 – szabad

  Vasárnap – Virágvasárnap (április 10.):
  10.30: Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért
  18.00: Borbás István és fia István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért

  Most hétvégén a Szentföld javára gyűjtjük a perselyadományokat (szombat-vasárnap: április 03.).

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van.

  Húsvétig biztosan este hat órakor kezdődnek majd az esti szentmisék, szertartások, pl. nagycsütörtökön, nagypénteken, Szegedi atyával.

  Április 5-én, kedden  8 órától lesz a húsvéti nagytakarítás a templomban. Kérjük az asszonyokat, lányokat, hogy jöjjenek.

  Virágvasárnap a sülyi templomban fél 11-kor (a szokásos időpontban) lesz az ünnepi szentmise barkaszenteléssel és a passió rövidebb változatának olvasásával. Az ünnepi szentmise után Sánta János atya biztosít gyónási lehetőséget. Készítsük lelkünket az ünnepre.

  Az ukrajnai háború kapcsán a középre kihelyezett állóperselybe Háromszázötvenezer Ft-ot adtak a testvérek. Ezt és minden ebben az ügyben tett áldozatotokat fizesse meg az Isten!

  Kedves Testvérek!

  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyházközségeink nagyböjti közös imádságára, az immár hagyományos VÁROSI KERESZTÚTRA.

  2022. április 8-án (pénteken) 16.45-kor gyülekezünk a Szőlősi, Szent József Kápolna udvarán, és a plakáton megjelölt útvonalon vonulunk a tápiósülyi Kisboldogasszony templomig. Indulás 17 órakor. Az állomásokon egy-egy közösség vezeti majd az imádságot. A közös ima után egy kis agapéra is várunk mindenkit szeretettel a plébánián.

  A VÁROSI KERESZTÚTTAL kapcsolatban az egyházközség honlapján is megtalálhatók az információk, kérjük, kísérjétek figyelemmel! Gyertek el, tegyünk tanúságot az értünk szenvedő Jézus mellett, minél többen!

  Ifjú Farkas Gábor temetése április 9-én, szombaton, délelőtt lesz, melyet kedves halottunkért való gyászmise követ. A temetést és a szentmise bemutatást Farkas István piarista atya végzi.

 • Hirdetés 2022. március 27 – április 03.

  Vasárnap – Nagyböjt negyedik vasárnapja (március 27.):
  10.30: Dobos Mária és elhunyt családtagjaiért és meghalt Édesanyáért és Édesapáért
  18.00: A héten temetett Kurgyis Ferencné, Dinnyés Erzsébetért

  Csütörtök: 18.00 – szabad

  Péntek: 18.00 – szabad

  Szombat: 18.00 – Benkó László és szüleiért, Bálint Irén lelki üdvéért, Szabó és Varró család élő és meghalt hozzátartozóiért

  Vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja (április 03.):
  10.30: Haris Lajos és neje Jámbor Irén és elhunyt hozzátartozókért, és Ifjú Bugyi Ferenc lelki üdvéért, halálának negyedik évfordulójára
  18.00: szabad

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van. Minden ilyen alkalommal kapunk valamilyen témában egy rövid motiválást, böjti elmélyülésre.  Most,  március 27-én „a keresztény értékrend képviselete a hazaszeretetünk szempontjából” gondolatkörben. Ez délután 3 órakor kb. 15 percben történik és azután kezdjük a szép, énekes-imádságos, hagyományos keresztútjárásunkat. Cseri Péter az előadó. Jöjjünk rá!

  Most csütörtökön este szentségimádás nem lesz, mert elsőpénteken, a templomban imádkozunk az esti szentmise után. Ide is várjuk a 6-11. évfolyamos gyermekeket, fiatalokat. Számukra a plébánia nagytermében este 9-ig tartó ifjúsági estet szerveznek.

  Április elsején lesz elsőpéntek. Barotai Endre atya felkeresi betegeinket, gyóntatja is őket. Ez délután, 2 óra után történik. Gulyás Attila kíséri őt. Akikhez mennek, őket telefonon értesítjük. Akik most nem kerülnek sorra, azokhoz április 8-án délelőtt megy Barotai atya.

  A jelenlegi meglátásunk és tervünk szerint Húsvétig biztosan este hat órakor kezdődnek majd az esti szentmisék, szertartások, pl. nagycsütörtökön, nagypénteken, Szegedi atyával.

  Közeledik az országgyűlési választás és a népszavazás. Tisztelettel és szeretettel kérjük a testvéreket, hogy döntésüket a keresztény, nemzeti értékrend alapján hozzák meg. Ennek segítő mutatója lehet pl. „gyermekvédelmi törvény” beterjesztőinek eszméje, támogatása. Törekedjünk egymás elfogadására, a békére. Imádkozzunk a helyes irány melletti döntésért.

  Április 8-án, pénteken délután lesz a Sülysáp városi Keresztút. A szőlősi kápolnától indul, a sülyi templomba érkezik. A tápiósápi testvéreink is részt vesznek benne.

  Az áprilisi adoremus elvihető.

 • Hirdetés 2022. március 20-27.

  Vasárnap – Nagyböjt harmadik vasárnapja (március 20.):
  10.30: Köncse József atyáért, Solti Antalért, valamint élő és elhunyt családtagokért
  18.00: Békési és Bazsó család elhunyt tagjaiért

  Csütörtök: 18.00 – Nagyszülőkért, haláluk első évfordulóján

  Péntek – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe: 18.00 – szabad

  Szombat: 18.00 – szabad

  Vasárnap – Nagyböjt negyedik vasárnapja (március 27.):
  10.30: Dobos Mária és elhunyt családtagjaiért és meghalt Édesanyáért és Édesapáért
  18.00: A héten temetett Kurgyis Ferencné, Dinnyés Erzsébetért

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van. Minden ilyen alkalommal kapunk valamilyen témában egy rövid motiválást, böjti elmélyülésre.  Március 20-án az „Életvédelem” gondolatkörében, tanúságtételekkel. Ez délután 3 órakor kb. 15 percben történik és azután kezdjük a szép, énekes-imádságos, hagyományos keresztútjárásunkat. Jöjjünk rá!

  Csütörtökön este szentségimádás lesz a plébánia nagytermében.

  Március 25-én, pénteken „Urunk Születésének Hírüladása”, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz, este 6-kor szentmisével, a plébánia nagytermében. A lelki adoptálásra vállalkozók fogadalomtételével, melyet Cseri Emília gondoz.

  Kedves Testvérek! Arra hívunk fel benneteket, hogy a szomszédos országban lévő háború miatt szenvedőket segítsük. Imádkozzunk a Békéért. A templomba, középre kihelyezett perselybe pénzadományt tehetünk. A templomunk is gyűjti a tartós élelmiszer adományokat a Püspökkari Konferencia kérése alapján. A szentmisék előtt fél órával hozhatjuk a sekrestyébe.

  Az áprilisi adoremus elvihető.

  Isten éltesse Sándorjainkat, Józsefjeinket, Benedekjeinket névnapjuk alkalmából!

  Kurgyis Ferencné, Dinnyés Erzsébet temetése kedden délután 4 órakor lesz.

 • Hirdetés 2022. március 13-20.

  Vasárnap – Nagyböjt második vasárnapja (március 13.):
  10.30: Hálából
  18.00: Nagyszülőkért

  Csütörtök: 18.00 – Szabó István lelki üdvéért mondatja a közössége és a Rózsafüzér társulat

  Szombat: 18.00 – Köncse József atyáért, Lilik Pálért és meghalt hozzátartozókért

  Vasárnap – Nagyböjt harmadik vasárnapja (március 20.):
  10.30: Köncse József atyáért, Solti Antalért, valamint élő és elhunyt családtagokért
  18.00: szabad

  A vasárnap (március 13.) 10.30-kor kezdődő szentmisét Marton Zsolt püspök atya celebrálja, a mise alatt Sánta János atya gyóntatni fog.

  Március 15-én, templomunkban nem lesz szentmise, viszont Sülysáp Város központi ünnepségére hívnak és várnak bennünket, mely fél 10-kor kezdődik, Sápon a Grassalkovich vadászkastélynál. Minél többen vegyünk részt rajta!

  Március 19-én, szombaton, Szent József, Szűz Mária Tisztaságos Jegyese ünnepe lesz.

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság lesz. Minden ilyen alkalommal kapunk valamilyen témában egy rövid, körülbelül 15 perces motiválást, böjti elmélyülésre.  Most,  március 13-án az egyházközségért vállalt böjt, március 20-án az „Életvédelem” gondolatkörében, tanúságtételekkel. Ezt követően kezdjük a szép, énekes-imádságos, hagyományos keresztútjárásunkat. Jöjjünk rá!

  Marton Zsolt püspök atyánk rendelkezése alapján, hétfőtől enyhültek a járványos rendelkezések. A szenteltvizet is újra használhatjuk. A kiengesztelődés-kézfogást egyelőre még ne gyakoroljuk! A nyelvre vagy kézbe áldozással választhatóan élhetünk. Az áldoztatók kézfertőtlenítése továbbra is előírás.

  Vasárnap (március 13.) „Szeretetláng ima” lesz 17 órakor a templomban. 

  Kedves Testvérek! Arra hívunk fel benneteket, hogy a szomszédos országban lévő háború miatt szenvedőket segítsük. Imádkozzunk a Békéért. A templomba, középre kihelyezett perselybe pénzadományt tehetünk. A templomunk is gyűjti a tartós élelmiszer adományokat a Püspökkari Konferencia kérése alapján. A szentmisék előtt fél órával hozhatjuk a sekrestyébe.

  Isten éltesse Sándorjainkat, Józsefjeinket, Benedekjeinket névnapjuk alkalmából!

 • Az MKPK körlevele a 2022. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

  Kedves Testvérek!

  Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre.

  Az ősegyházi források közül Szent Pál apostolnak a korintusi egyházközségben meghirdetett adománygyűjtését állítjuk példának, aki a jeruzsálemi keresztények megsegítésére bíztatott.

  „Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nemcsak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon. Ha az akarat készséges, aszerint tetszik (az Istennek), amije van, nem aszerint, amije nincs. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is az áll: „Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött”  (2Kor 8,7-15).

  Kedves Testvérek!

  Nagyböjti közös zarándokutunkon az Egyház így könyörög: „Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre” (Nagyb.3.vas.).

  Immáron tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg a nagyböjti adománygyűjtésben az irgalmas szeretet gyakorlásának ezt a formáját. Az bűnbánatunk és sajátos nagyböjti liturgikus imádságaink – mint a keresztúti ájtatosság – akkor lesznek gyümölcsözőbbek, ha az irgalmas szeretet gyakorlásáról sem feledkezünk meg.

  Az újabb hullámokban visszatérő világjárvány következményeként családok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász mint Egyházunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett segítő kezet nyújtani. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget. A Karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy szeretetteljes összefogássá vált. Ennek a segítő szeretetnek ki kell tartania mindaddig, amíg a családjainknak szenvedést okoz a járványhelyzet. Szent Pál apostol figyelmeztet bennünket: „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor 12,26).

   Az elmúlt esztendőben már második alkalommal nem tudtuk teljességében megvalósítani a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést, mert éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés következtében csak korlátozottan tudunk eljutni liturgiákra. Úgy tűnik, hogy most ez a veszély nem fenyeget bennünket, így még nagyobb buzgalommal vegyünk részt az adományok gyűjtésében. Ugyanakkor Ukrajnában háborús helyzet van, sokan érkeznek menekültként Magyarországra, a kárpátaljai magyarság élelme is kifogyóban van. Ezért ebben az évben a tartós élelmiszergyűjtést ezekre a célokra fordítja a Katolikus Karitász.

  Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 20-27 között.

  A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Most a határontúli magyarokkal és a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót nagyböjtben. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

  „Személyes szeretettel másokért.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is hordoznak, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családok számára.

   Ferenc pápa a Szegénység elleni világnapra írt legutóbbi üzenetében így bíztat bennünket:

  „A Jézus által kinyilatkoztatott Isten arca a szegényekért aggódó és hozzájuk közel álló Atya arca. Jézus egész működése arról tanúskodik, hogy a szegénység nem a sors következménye, hanem az ő köztünk való jelenlétének konkrét jele. Nem akkor és ott találjuk meg őt, amikor és ahol akarjuk, hanem a szegények életében, az ő szenvedésükben és nélkülözésükben, a gyakran embertelen körülmények között, amelyek között élni kénytelenek. Amint azt sohasem fáradok elismételni, a szegények az evangélium igazi hirdetői, hiszen ők voltak az elsők, akiket evangelizáltak, és akik meghívást kaptak arra, hogy osztozzanak az Úr boldogságában és az ő országában (vö. Mt 5,3). A szegények – bármilyen helyzetben és körülmények között éljenek is – evangelizálnak bennünket, mert lehetővé teszik, hogy mindig új módon fedezzük fel az Atya legigazibb arcvonásait.”

  Szent Pál apostol buzdításával köszönjük meg mindenkinek a jóságát:

  Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok” (2Kor 9,12-14).

  Budapest, 2022. nagyböjt 2. vasárnapján

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 • Hirdetés 2022. március 06-13.

  Vasárnap – Nagyböjt első vasárnapja (március 06.):
  10.30: Szvercsek Ferenc lelki üdvéért és élő és elhunyt hozzátartozókért
  18.00: Kohajda Róbert halálának évfordulójára és a héten temetett Hernyik Lászlóért és Szabó Istvánért

  Csütörtök (március 10.):
  18.00: Szabó István lelki üdvéért

  Szombat (március 12.):
  18.00: Elhunyt nagyszülőkért

  Vasárnap – Nagyböjt második vasárnapja (március 13.):
  10.30: Hálából
  18.00: Nagyszülőkért

  Múlt vasárnap, február 27-én a katolikus iskolák javára gyűjtöttük a perselyadományokat. Az előző évben 100.000,- Ft-ot, most pedig 127.000,- Ft-ot adtak a testvérek. Ez szombati, vasárnapi, szőlősi kápolnás gyűjtés is. Igen szép! Isten fizesse meg. Jó, hogy így is egyre inkább támogatandónak gondoljuk a mi közösségeinket, egyházunk jó céljait.

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság lesz. Minden ilyen alkalommal kapunk majd valamilyen témában egy rövid motiválást, böjti elmélyülésre. Erről Dinnyés Patrik, aki gondozza az alkalmakat, így fogalmazott: A vasárnapi keresztutak előtt rövid nagyböjti ráhangolónak lehetünk részesei. A cél egyrészről az, hogy gazdagítsuk ismereteinket az egyház ezen imaformájáról, másrészről pedig hogy a böjt közösségben való megélésével még inkább közel kerülhessünk Krisztus keresztfájához.   Most, (március 06-án) a személyes böjt, március 13-án az egyházközségért vállalt böjt, március 20-án az „Életvédelem” témában. Ez délután 3 órakor kb. 10 percben történik és azután kezdjük a szép, énekes-imádságos, hagyományos keresztútjárásunkat. A férfiak a szentélyben végzik. Jöjjünk rá!

  Marton püspök atyánk rendelkezése alapján, hétfőtől enyhülnek a járványos rendelkezések. A szenteltvizet is újra használhatjuk. A kiengesztelődés-kézfogást egyelőre még ne gyakoroljuk! A nyelvre vagy kézbe áldozással választhatóan élhetünk.

  A vasárnap esti szentmiséket Barotai atya újra tudja végezni. Hála érte Istennek!

  Jövő vasárnap (március 13.) „Szeretetláng ima” lesz 17 órakor a templomban. A vasárnap 10.30-kor kezdődő szentmisét Marton Zsolt püspök atya celebrálja, a mise alatt Sánta János atya gyóntatni fog.

  Kedves Testvérek! Arra hívunk fel benneteket, hogy a szomszédos országban lévő háború miatt szenvedőket segítsük. Imádkozzunk a Békéért. A helyzet alakulása függvényében, nemsokára valószínűleg, részletesebb hírekkel, konkrét felhívással fogunk élni felétek. Addig is a témában figyelmetekbe ajánljuk egyházmegyénk honlapján elérhető összefoglalót.