• Hamvazószerda

  „Jézus add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!”

   

  2022. nagyböjti időszaka nálunk, a Tápiósülyi Kisboldogasszony templomában is kezdetét vette, március 2-án, Hamvazószerdán, este. Méghozzá közösségünk nagy örömére Szegedi László atya szentelte a hamut és ő jelölte meg a hamuval homlokunkat, ezen szöveg kíséretében: „Térjél meg és higgyél az evangéliumban!” Sokan voltunk jelen. Hála érte Jézusnak, aki szent keresztje által megváltotta a világot.

  Imádkozzunk azért, hogy áldott Nagyböjtünk legyen.

 • Hirdetés 2022. február 27 – március 06.

  Vasárnap (február 27., évközi nyolcadik vasárnap):
  10.30: Bugyi Ferencné lelki üdvéért, halálának 4. évfordulóján
  18.00: Dobos János és neje Bozóki Margit és élő és meghalt hozzátartozókért és a héten temetett Gazsi Jánosné, Nagy Terézért

  Szerda – Hamvazószerda (március 02.):
  18.00: szabad

  Csütörtök (március 03.):
  18.00: Szabó Istvánért, volt képviselőtestületi tagjáért az egyházközség és a Váci Egyházmegye ifjúsági munkájáért és a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségért

  Péntek – elsőpéntek (március 04.):
  18.00: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért, Köncse József, Szarvas András, Schlakta István, és Szabó András atyákért

  Szombat (március 05.):
  18.00: szabad

  Vasárnap – Nagyböjt első vasárnapja (március 06.):
  10.30: Szvercsek Ferenc lelki üdvéért és élő és elhunyt hozzátartozókért
  18.00: Kohajda Róbert halálának évfordulójára és a héten temetett Hernyik Lászlóért és Szabó Istvánért

  Február 27-én a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat.

  Barotai atya most éppen covid betegséggel küzd. Imádkozzunk érte. Gyógyulást kívánunk neki. Február 27-én este Karácsondi Mihály atya mutatja be a szentmisét. Köszönjük neki.

  A héten, Hamvazószerdán indul a Nagyböjt. Ezen a napon szigorú böjt van: felnőtteknek háromszori étkezés, melyekből egyszeri a jóllakás. Ezen a napon és a péntekeken a hústól való megtartóztatás kötelező 14 éves kor felett. A betegek kivételt tehetnek.

  Hamvazószerdán a templomban lesz a szentmise este 6 órakor. Hamut szentelünk, hamvazunk. Hamvazás 5-én, szombaton este és nagyböjt első vasárnapján is lesz majd. A csütörtök, péntek, szombati szentmisék a plébánia nagytermében lesznek. Szegedi atya ezentúl, reméljük hosszú távon, vasárnaponként reggel 9-kor misézik majd Szőlősön.

  Nagyböjt vasárnapjain, délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság lesz. Minden ilyen alkalommal kapunk majd valamilyen témában egy rövid motiválást, böjti elmélyülésre.

  Az Egyházközségi Képviselőtestületünk február 27-én, vasárnap délután 4 órakor tárgyalja a zárszámadást, a költségvetést és jelenlegi helyzetünket, illetve terveinket, programjainkat. Az Ukrajnában lévő háború elől menekülők megsegítésének mikéntjéről is tanácskozunk majd.

  Március 3-án estére, Marton Zsolt püspök atya beszélgetésre hívta a Tápió 4 fős küldöttségét Vácra. Imádkozni fogunk ezért a találkozásért, csütörtök este a szentmisével kezdődően. Tehát, csütörtökön és pénteken is lesz szentségimádás a plébánia nagytermében.

  Elsőpéntekes Betegeinkhez áldoztatni, Szabó László kedden, késő délelőtt, Gulyás Attila pénteken a szokásos időben megy majd.

  Ajánljuk, de csak a felnőtt testvéreknek a „Váratlanélet” honlapot:  www.varatlanelet.hu

  Hernyik László temetése szerdán délután 3 órakor, Szabó István temetése csütörtökön délután 2-kor lesz.

 • Hirdetés 2021. március 21-28.

  Vasárnap (Nagyböjt ötödik vasárnapja): Hálából születésnapra
  Hétfő: Hálából születésnaposokért és névnapjukat ünneplőkért
  Kedd: Pintér és Csóré család élő és elhunyt tagjaiért
  Szerda: Lilik Pál és hozzátartozói lelki üdvéért
  Csütörtök (Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe): Dinnyés István, Gazsi Margit lelki üdvéért
  Péntek: Bálint Irén lelki üdvéért
  Szombat: Berényi és Dobos család elhunyt tagjaiért
  Vasárnap (Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap): Ifjú Bugyi Ferenc halálának harmadik évfordulójára, Kohajda László és szülei lelki üdvéért

  A járványhelyzet miatt március 8-ától templomainkban a nyilvános vallásos programok, a szentmisék egyelőre, bizonytalan ideig szünetelnek. A szőlősi kápolnában is. Nem lesz online mise-közvetítés templomunkból. Szegedi atya és József atya minden nap mutatnak be szentmisét és az íratott miseszándékokat elmondják. Ezek az alkalmak nem látogathatóak, de lélekben részt vehetünk, imádkozhatunk a szándékért. Vasárnap délelőtt 10 órakor online szentmise közvetítés lesz. Horváth Bertalan atya mutatja be, az úri templomból. A Szóró-Média facebook-oldalán lesz látható.

  Március 25. (csütörtök) URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.

  A tápiósülyi templomunk keresztútjának fotóival, elkészült a szép hagyomány szerint végzett, keresztúti ájtatosságunk digitális változata. (Valószínűsítjük, hogy tetszést arat. Elkészítjük majd papír alapon is, de most, sajnos úgysem végezhetjük együtt a pandémiás helyzet miatt.) Biztatunk benneteket, hogy egyházközségünk honlapjáról töltsétek le és végezzétek, imádkozzátok a Húsvétig hátra lévő időben. Köszönjük azoknak a fiatal testvéreinknek, akik dolgoztak vele. Legyenek áldottak!

  Jövő vasárnap szentelünk barkát és déltől kezdve, aki szeretne, a templom ajtójától, illetve városunk sülyi részének keresztjeitől vihet majd otthonába.

  Betegellátás, súlyos beteg, haldokló esetében lehetséges. Az egyéb, szokásos beteglátogatás elmarad a megyéspüspök rendelkezése értelmében.

  A menetrend szerinti Szent föld javára szóló gyűjtést (március 21. lett volna) Marton püspök atya rendelkezése alapján később tartjuk majd meg.

  Az Új Ember újságok a plébániai kis szentségimádó terem előteréből elvihetőek.

 • Keresztút

   

  Kedves Testvérek!

  Elkészült hagyományos keresztutunk letölthető, digitális verziója.

  A záróénekhez készült hangfelvétel az utolsó oldalon a “MEGJÁRTUK MÁR A SZENT KERESZTUTAT” címre kattintva érhető el, a hangfelvétel kattintást követően új lapon nyílik meg.

  Köszönjük azoknak a fiataloknak, akik dolgoztak vele.

   

 • Nagyböjti készület – 2021

 • FERENC PÁPA ÜZENETE 2021 NAGYBÖJTJÉRE

  „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18)
  Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje

  Kedves Testvérek!

  Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ üdvösségéért.

  Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra emlékezünk, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarándokútját, már most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja mindazok érzéseit, viselkedését és döntéseit, akik Krisztust kívánják követni.

 • Hirdetés 2020. március 15-22.

  Vasárnap:
  reggel: Élő Gazsi Zoltánné Tóth Katalinért és gyermekeiért
  este: Bozóki és Bugyi család elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Bozsik Józsefné Kecser Katalinért iskolatársai, szomszédai
  Kedd: szabad
  Szerda: Dobos Sándor, neje Szerdahelyi Terézia és családjáért
  Csütörtök: Lilik Pál lelki üdvéért
  Péntek: Édesapa lelki üdvéért
  Szombat: Solti Antal
  Vasárnap:
  reggel: Szepesi József, neje Szabó Teréz, lányuk Mária
  este: Holecz József és neje Mihályi Rozália lelki üdvéért

  Nagyböjtben vasárnaponként délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban. 2020. március 27-én lesz a városi keresztút.

  A 2020. március 20-22 között tervezett egri lelkigyakorlatunk – tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre – elmarad.

  2020. március 27-29. között tápiós kisebb testvér hétvége lesz Sülysápon.

   

  Információk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

  Regisztrálni kell a nyitó, első áldozós misére (2020. szeptember 13. 16.00).
  Célszerű, de nem kötelező regisztrálni a szombati, parlament előtti misére (2020. szeptember 19. 17.00), majd a fáklyás körmenetre a Hősök terére, és a vasárnap 11 órai, záró szentmisére, a Hősök terén (2020. szeptember 20.).
  Csütörtökön (2020. szeptember 17.) szentségimádás lesz a Bazilikánál, amely este 8 órakor kezdődik, pénteken (2020. szeptember 18.) ifjúsági fesztivált rendeznek a Papp László Sportarénában 30 év alatti fiataloknak.
  Számos előadást tartanak a Hungexpón 2020. szeptember 14 – 18 között. Ezek fizetősek. Kiteszünk majd jelentkezési íveket, célszerű közösen regisztrálni.
  A szervezők keresik azokat, akik tudnak szálláshelyet biztosítani, főleg szeptember 18 – 20 között. Majd erre is teszünk ki íveket, hogy ki hány személyt tud fogadni. Önkéntesek jelentkezését is várják.

  Bővebb információ a programokról itt olvasható.

 • Hirdetés 2020. március 08-15.

  Vasárnap:
  reggel: Solti János és szülőkért
  este: Gazsi Zolika védelemért áldásért, segítségért
  Hétfő: Elsőáldozókért, keresztelendőkért
  Kedd: szabad
  Szerda: szabad
  Csütörtök: Családjainkért
  Péntek: szabad
  Szombat: Romoda Gáborné és gyermekei lelki üdvéért
  Vasárnap:
  reggel: Élő Gazsi Zoltánné Tóth Katalinért, áldásért
  este: Bozóki és Bugyi család elhunyt tagjaiért

  Nagyböjtben vasárnaponként délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban. 2020. március 27-én lesz a városi keresztút.

  2020. március 14-én (szombaton) megy Szegedi atya a nem első péntekes betegekhez. 2020. március 15-én lesz 10-es szentmise, illetve betegek szentségének kiszolgáltatása.

  Lelkigyakorlatunk Egerben, 2020. március 20-22 között lesz. Jelentkezni a kis asztalon kitett íven keresztül, illetve online lehet.

  2020. március 27-29. között tápiós kisebb testvér hétvége lesz Sülysápon.

 • Egyházközségi Lelkigyakorlat – 2020. március 20-22.

  Egyházközségi lelkigyakorlatos hétvégét szervezünk Egerbe, 2020. március 20., péntek estétől, március 22., vasárnap ebédig (helyszínen a regisztráció: péntek 17:00-től, hazaindulás: vasárnap 14:00-től).

  Jelentkezni legkésőbb március 16., vasárnap estig lehet a kis asztalra kihelyezett jelentkezési lapon, vagy éjfélig az online felületen. Kérünk mindenkit külön-külön (gyermekeket is) beregisztrálni. Ajánlott korosztály: 0-99 évig.

  Itt érhető el a lelkigyakorlat online jelentkezési linkje: https://forms.gle/JNJ5M5QrzYJK5xBs8

  A hétvége programját későbbi időpontban (templomban, faliújságon és a honlapon) hirdetjük majd, illetve akik rendelkeznek e-mail címmel és megadják azt, azoknak elektronikusan is megküldjük.

  Részvételi díjak:

  • Egész hétvégére (egyházközségi támogatással)
   • felnőtt 8200 Ft
   • diák (12 éves kor felett) 4100 Ft (egyházközségi támogatás, eredetileg 8200 Ft)
   • gyerek (3 és 12 éves kor között) 2500 Ft (egyházközségi támogatás, eredetileg 4100 Ft)
   • 3 éves kor alatt ingyenes
  • Szombat reggeli érkezéssel (szombati reggelit nem tartalmaz)
   • felnőtt 5000 Ft
   • diák (12 éves kor felett) 2500 Ft (egyházközségi támogatás, eredetileg 5000 Ft)
   • gyerek (3 és 12 éves kor között) 2000 Ft (egyházközségi támogatás, eredetileg 2500 Ft)
   • 3 éves kor alatt ingyenes

  Támogatások:

  Szegedi atya jóvoltából, évről-évre a gyerekek és fiatalok kedvezőbb áron tudnak részt venni a lelkigyakorlaton. A szállásokon általában 12 év felett már “felnőtt fogyasztónak” tekintik az embert, így nekik is teljes árat kell fizetniük. A támogatásnak köszönhetően a 12 év feletti diákoknak (középiskola, szakiskola, egyetem) csak félárat kell fizetniük, de a kisebbek is kedvezőbb áron vehetnek részt, mint amennyi az eredeti költség lenne, ezzel támogatva a nagycsaládosok részvételét is.

  Részletes információ Dinnyés Patriktól kérhető (+36-30/595-0991)!

  Szeretettel várunk mindenkit!