• Világméretű szentségimádás Úrnapja ünnepének előestéjén

  “Vegyétek, ez az én testem.”

  A 2021-ben megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként ismét világméretű szentségimádást szerveznek, amelyre a világ minden országából hívják és várják a résztvevőket. Az eseményről részletesebben itt olvashatunk.

  Egyházközségünk is csatlakozik – a NEK2020 előkészület jegyében – a 2021. június 05-én tartandó világméretű szentségimádáshoz. Aki csak teheti, az alábbi linken jelezze részvételi szándékát. Templomunkban 18:00 órától zenés szentségimádás, majd azt követően szentmise lesz.

 • Hirdetés 2020. december 27. – 2021. január 03.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Borbás István, élő és elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Egyházközségünk minden családjáért és az egyedülállókért, özvegyekért
  Hétfő (18.00): Miklós atya lelki üdvéért
  Kedd (7.00): szabad
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (december 31., 17.00): Hálából az elmúlt esztendő minden kegyelméért
  Péntek (január 01. Újév napja)
  reggel (10.00): szabad
  este (18.00): szabad
  Szombat (18.00): Bugyi család elhunyt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): szabad

  Hétfő (december 28.) Aprószentek, vértanúk ünnepe.
  Szombat(január 02.) Nagy Szent Vazul és Nazianszi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók ünnepe.

  Most vasárnap (december 27.) a Szent Család, Jézus, József és Mária ünnepe. Imádkozzunk családjainkért és az emberiség nagy családjáért!

  Szilveszter napján, csütörtökön (december 31.) a sülyi templomban délután 5 órakor kezdődik az év végi Hálaadó Szentmise. Ezen a napon, Szőlősön nem lesz mise. Igeliturgia sem.

  Január 1-én, pénteken, Újév napján, a templomban délelőtt 10 órakor lesz az ünnepélyes nagymise. Ezen a napon este 6 órakor is lesz szentmise Sülyben. A szőlősi kápolnában ½ 11-kor igeliturgia lesz, melyhez kapcsolódóan ott is beszámol az elmúlt évről Szabó László plébánia szervező akolitus.

  Január elseje fő- és parancsolt ünnep, Szűz Mária, Isten anyja tiszteletére.

  Az első péntekes betegellátás, 2. pénteken, tehát január 8-án történik majd. Közvetítsük ezt az érintettek felé! Készülni így tudnak rá.

  Csütörtökön, január 7-én újra indul az esti szentmise utáni szentségimádás. Jöjjünk el!

  A januári Adoremus elvihető. 2021. január elején kérjük rendezni az Új Ember és az Adoremus előfizetői díját a sekrestyében.

 • Hirdetés 2020. november 29. – december 06.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Szabó András, Szabó János és nagyszülőkért
  este (18.00): szabad
  Hétfő  (18.00): Szabó András és Szarvas András Atyákért
  Kedd (6.00): szabad
  Szerda (6.00): Egy Család élő és elhunyt tagjaiért
  Csütörtök (6.00): Bugyi család elhunyt tagjaiért
  Péntek (18.00): Hálából születésnapra (Elsőpéntek: a szentmise este lesz, nem reggel!)
  Szombat (18.00): Szuhányi és Kormány családért, élő és meghalt hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Molnár István és neje Szabó Mária
  este (18.00): szabad

  Hétfő (november 30.) Szent András apostol ünnepe.
  Csütörtök (december 03.) Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.
  Forduljunk bizalommal hozzájuk és kérjük közbenjárásukat egyházunkért, papjainkért és a hivatásokért.

  Névnapjuk alkalmából, Isten éltesse András nevű testvéreinket!

  Most, november 29-én kezdődik az Új Egyházi Év, Advent első vasárnapjával. Hétköznapokon hajnali misék kedden, szerdán, csütörtökön, és pénteken lesznek, reggel 6 órakor. Hétfőn és szombaton este 6 órakor. Ezen a héten, elsőpénteken is este 6 óra az időpont. Csütörtökön este nem lesz szentségimádás, pénteken viszont igen.

  Elsőpénteken betegellátás. Karácsonyra az is kérheti ezt külön, aki eddig még nem kérte.

  Kérjük és ajánljuk, hogy mindenkinek legyen adventi, lelki programja. Ehhez segítséget egyházközségünk honlapján is találhatunk.

  A múlt vasárnap a szeretetszolgálat javára gyűjtöttünk. A perselypénzt erre a célra küldtük el, 69 ezer Ft-ot. Isten fizesse meg! Az idén nem lesz ún. „cipősdobozba csomagolt” ajándék gyűjtés. Adventben, azért gondoljunk a szegényekre, rászorulókra! Ennek sok módja lehet. Legyünk találékonyak. Egy lehetőséget felkínálunk: A sekrestyében kérhető „sárga csekk”. Ezen a módon a Transylvania Karitász Egyesület számára küldhetünk pénzadományt. Ez az egyesület mostanában elsősorban a kárpátaljai magyar testvéreinket segíti. A mi templomi – szegények, rászorulók segítése számára elhelyezett – vas-álló perselyünkbe is tehető adomány.

  Az Adoremust és az Új Embert minden eddigi előfizető számára megrendeljük 2021-re, aki két héten belül nem mondja le. Új előfizetők is jelentkezhetnek.

 • Hétvégi beszámoló – november 19-21.

  Az elmúlt héten néhány nap alatt több jeles esemény is volt egyházközségünkben.

  Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén (november 19-én) a szentmise évről-évre a templomunkban szolgálatot tevő testvérekért van felajánlva. A járvány ellenére is – természetesen a kötelező előírásokat betartva – szép számmal jelentek meg a testvérek. Bár a hagyománnyá vált, szentmisét követő agapét nem tudtuk megtartani, József atya megáldott két kikészített ajándékot: egy kis imafüzetet, mely Szent II. János Pál pápa gondolatait tartalmazza és egy imádságos papírt, amin egy áldás, valamint egy Szűz Mária kép és annak története található.
  Ezekkel kedveskedett egyházközségünk a szolgáló testvéreknek, akiknek ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat, és Isten áldását, Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérjük további tevékenységükre és életükre!

  A szombati napon (november 21-én) egyházközségünk is csatlakozott a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében megszervezett világméretű szentségimádáshoz. Az oltáriszentségi Jézussal, a Királyok Királyával töltött egy óra csak úgy elrepült! Hódolatunkat szebbnél szebb énekekkel fejeztük ki Neki, különböző Urunkat dicsőítő szentírási részek hangzottak el az este folyamán. A 145. zsoltárral egy rövid hitvallást is tettünk:

  „Dicsőítelek téged, Istenem, Királyom,
  nevedet mindörökké áldom!

  Mindennap dicsérlek téged,
  nevedet örökké magasztalom.

  Nagy az Úr és dicséretre méltó,
  nagysága mérhetetlen.

  Dicsőséged fönség és fényesség,
  és én csodatetteidről énekelek.

  Az Úr irgalmas és jóságos,
  megfontolt a haragban, és bőséges nála a kegyelem.

  Az Úr jóságos mindenkihez,
  telve irgalommal minden iránt, amit alkotott.

  Dicsérjen téged, Uram, minden alkotásod,
  és híveid dicsőítsenek!

  Beszéljenek országod fényéről,
  és énekeljenek mindenhatóságodról,

  Hirdessék az emberek hatalmas tetteidet,
  és királyságodnak ragyogó fönségét!

  Királyságod örök királyság,
  uralmad tart minden nemzedéken át.” (Zsolt 145,1-3;5;8-13)

  A szentségi áldás előtt a NEK jelképének választott Missziós keresztben elhelyezett ereklyék szentjeinek közbenjárását kértük az Eucharisztikus Kongresszusra, és az arra való készületünkre.

  A szombati szentségimádást követő szentmisén kis, az egyházközség logójával ellátott tégelyeket áldott meg József atya. Elég volt csak megáldani, hiszen valamennyi szenteltvizet tartalmazott – így a víz által azok már meg is szentelődtek. Mivel a járvány miatt nem lehet elhelyezni szenteltvizet a szenteltvíz tartókban, arra próbált az egyházközség vezetése megoldást keresni, hogy a testvérek hazavihessenek belőle, hordhassák magukkal, és a templomba belépve keresztet vethessenek vele.
  Miért is olyan fontos ez? Romano Guardini bíboros szerint „a szenteltvízzel való meghintés mintegy emlékezés arra a szenteltvízre, amelyből a keresztségben kelt fel Krisztus világosságára.” Emellett számos kegyelmi ajándék forrása.
  A szentmise végén családonként egy kis tégelyt, mellé pedig egy a bíboros elmélkedését és egy „használati utasítást” tartalmazó lapot lehetett elvenni. József atya külön felhívta rá a figyelmünket, hogy otthoninkban méltó helyre (pl. házi oltárra) tegyük a szenteltvizet! Köszönjük, hogy ilyen módon, nem csak kézfertőtlenítővel ellátva léphetünk az Úr házába!

 • Világméretű szentségimádás Krisztus király ünnepe előestéjén

  “Jöjjetek, Atyám áldottai!”

  A 2021-ben megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként ismét világméretű szentségimádást szerveznek, amelyre a világ minden országából hívják és várják a résztvevőket. Az eseményről részletesebben itt olvashatunk.

  Egyházközségünk is csatlakozik – a NEK2020 előkészület jegyében – a 2020. november 21-én tartandó világméretű szentségimádáshoz. Aki csak teheti, az alábbi linken jelezze részvételi szándékát (az is, aki el tud jönni és az is, aki otthonról fog bekapcsolódni).

  Amennyiben – a járványügyi helyzet miatt – az esemény végül kizárólag otthonainkban tartható meg, honlapunkon, illetve a Facebbok-oldalon adunk tájékoztatást.

   

   

 • Hirdetés 2020. november 08-15.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Sporléder Istvánné, Cseri Margit és szülei
  este (18.00): Kovács és Koch család elhunytjaiért
  Hétfő  (18.00): Szabadulásért
  Kedd (7.00): Élő Németh Mária testi-lelki gyógyulásáért, Jézus szeretetéért és segítségéért és egy Édesapáért
  Szerda (18.00): Elhunyt édesanyáért és házassági évfordulóra, hálából
  Csütörtök (18.00): Kurgyis János lelki üdvéért mondatják az osztálytársai
  Péntek (7.00): Dinnyés István, Gazsi Margit és élő hozzátartozókért
  Szombat (18.00): Szabó és Varró család élő és meghalt tagjaiért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): id. Lányi József élő és elhunyt családtagjaiért
  este (18.00): szabad

  Kedd (november 10.) Nagy Szent Leó ünnepe.
  Szerda (november 11.) Tours-i Szent Márton ünnepe.
  Csütörtök (november 12.) Szent Jozafát ünnepe.
  Péntek (november 13.) Magyar Szentek és Boldogok ünnepe.

  Novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel 7-kor lesznek a szentmisék (kivéve Elsőpénteken).

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van.

  Horváth Bertalan Úri plébános atya közlése számunkra: November 8-án, most vasárnap az Úri Búcsút a helyi közösség, egyszerűbb formában tartja meg. A püspöki rendelet értelmében arra kéri a híveket, hogy ne látogassanak át egymás egyházközségi rendezvényeire, így a búcsúkra sem. Köszöni a megértést, türelmet.

  A szőlősi kápolnában november 8-án, vasárnap délután ½ 4-5-ig zenés szentségimádás lesz.

  Halmai József temetése pénteken délután 3 órakor lesz.

  Kedves testvérek! Folyamatban van az egyházi hozzájárulás begyűjtése. A sülyi részen, templom felől nézve, a vasúton túl Tóthné Erzsike végzi (címe: Árpád u. 15.). A vasút és a Tápió között Beerné Ilonka a megbízott személy (címe: Béke u. 3). A Tápiótól a templom felé eső részen Dinnyésné Margitka sekrestyésünk végzi. A szőlősi részen Kunné Anikó a megbízottunk. Ők igyekeznek eljutni minden katolikus házhoz, de –  főleg ebben a járványos helyzetben – kérjük, aki teheti, vigye el hozzájuk nagylelkű támogatását egyházi közösségünk számára. Aki banki átutalással szeretné rendezni, úgy is megteheti (bankszámlaszám az alábbi linken). A támogatás alap összege egy felnőtt személyre vonatkozólag 3,000.-Ft egy esztendőre. A „Párbér” tehát 6,000.-Ft. Amennyiben valaki többet is tud adni, azt is hálásan köszönjük. A mi közösségünk, a mi templomunk javára tesszük. Tisztelettel, Szabó László akolitus, psz.

  Megjelent a Kisboldogasszony Figyelő. Sok érdekes, fontos, szép írás található benne. Ára: 100.-Ft. Digitális formában, honlapunkon is fönn lesz.

 • Hirdetés 2020. november 01-08.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Elhunyt hozzátartozókért
  este (18.00): Bozóki István, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Hétfő: 
  reggel (7.00): Azok elhunytjaiért, akik ezen a napon részt vesznek szentmise áldozatbemutatáson
  este (18.00): Azok elhunytjaiért, akik ezen a napon részt vesznek szentmise áldozatbemutatáson
  Kedd (7.00): Szabadulásért és egy, ezen a napon végzett vizsgálat jó eredményéért
  Szerda (18.00): Élő Németh Mária testi, lelki gyógyulásáért
  Csütörtök (18.00): Hálából
  Péntek (18.00): Szabó és Varró család élő és elhunyt tagjaiért
  Szombat (18.00): Édesanya lelki üdvéért és Teréz Misszió tagjaiért és papokért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Sporléder Istvánné, Cseri Margit és szülei
  este (18.00): Kovács és Koch család elhunytjaiért

  Szerda (november 04.) Borromeoi Szent Károly (Szegedi atya kedves szentje) ünnepe.
  Csütörtök (november 05.) Szent Imre herceg ünnepe.

  Novembertől a keddi és a pénteki napokon reggel 7-kor lesznek a szentmisék (kivéve Elsőpénteken).

  Csütörtökönként minden héten – kivéve Elsőpéntek hetén – az esti szentmise után, egy órás szentségimádás van. A héten Elsőpéntek van. Délelőtt betegellátás. A szentmise este 6-kor lesz. Utána szentségimádás.

  A bejelentett sírok szentelése november elsején, Mindenszentek napján, vasárnap délután 2-kor kezdődik, majd ezen a napon délután 5-kor lesz a temetőben a keresztnél a minden megholtakért való, hagyományos „temetői ájtatosság”. Akolitusok végzik. Legyünk jelen minél többen. Alatta, ½ 6-tól József atya gyóntat a templomban.

  November 2-a, hétfő Halottak napja. Szentmisék reggel 7-kor és este 6-kor lesznek.

  Horváth Bertalan Úri plébános atya közlése számunkra: November 8-án, jövő vasárnap az Úri Búcsút a helyi közösség, egyszerűbb formában tartja meg. A püspöki rendelet értelmében arra kéri a híveket, hogy ne látogassanak át egymás egyházközségi rendezvényeire, így a búcsúkra sem. Köszöni a megértést, türelmet.

  Az idén már biztosan nem lesz elsőáldozás templomunkban. Szeptemberben még volt ilyen gondolat. Imádkozzunk érte, hogy jövőre szép ünnepünk lehessen itthon és az Eucharisztikus Kongresszuson is.

  A szőlősi kápolnában november 8-án, vasárnap délután ½ 4-5-ig zenés szentségimádás lesz.

  Szűcsi Illésné temetése pénteken délután 3 órakor lesz.

  A sekrestyében kapható P. Mateo: „Egy óra a Szentségi Jézussal” szentségimádási könyv. Ára: 800.-Ft.

 • Szentségimádás – 2020. szeptember 13.

  Hagyományosan a búcsúnkat követő vasárnap a tápiószecsői búcsúra szoktunk gyalogosan zarándokolni. A járványügyi helyzet miatt erre idén nincs lehetőségünk, ezért most vasárnap a fél 9-es szentmisét követően, templomunkban tartunk egy félórás szentségimádást.

  Az imán a tápiószecsői egyházközség aznapi ünnepéért (elsőáldozás), híveiért, illetve Marton Zsolt püspök atya szándéka szerint a betegekért imádkozunk. Emellett persze minden jelenlévő szándékáért és kéréséért.

 • Hirdetés 2020. augusztus 09-16.

  Vasárnap:
  reggel: Varga család lelki üdvéért
  este: Házassági évfordulóra hálából és szülőkért, nagyszülőkért
  Hétfő: szabad
  Kedd: Hálából
  Szerda: Dobos János, Nagy Mária és meghalt hozzátartozókért
  Csütörtök: szabad
  Péntek: szabad
  Szombat: Hálából házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel: Meghalt édesanyáért, 40. házassági évfordulóra hálából
  este: Scherhoff István lelki üdvéért

  Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát. A testvérek eddig 800.000.-Ft-ot adtak a perselybe, Isten fizesse meg.

  Augusztusban visszaáll a vasárnapi esti szentmise.

  Hétfő (augusztus 10.) Szent Lőrinc vértanú ünnepe.
  Kedd (augusztus 11.) Szent Klára ünnepe.
  Csütörtök (augusztus 13.) Boldog XI. Ince pápa ünnepe.
  Péntek (augusztus 14.) Maximilián Kolbe ünnepe.

  Szombat (augusztus 15.) Nagyboldogasszony ünnepe, szentmise hallgatása kötelező. Szentmise a templomban este 7-kor lesz. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén reggel 7-kor indulnak a zarándokok Máriabesnyőre. A korábbi években megszokott, 6 órakor kezdődő szentmise idén elmarad.

  Jövő vasárnap Szőlősön zenés szentségimádás lesz 1⁄2 5-kor.

 • Hirdetés 2020. július 05-12.

  Vasárnap: Szücsi József, Cseri Rozál és családjukért, egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  Hétfő: Veszélyben lévő magzatokért
  Kedd: A magyar Egyházért
  Szerda: Egy család megtéréséért
  Csütörtök: Egy édesapáért
  Péntek: Hivatásokért
  Szombat: Veres család elhunyt tagjaiért
  Vasárnap: Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért

  Tervek szerint július 6-án kezdjük festetni a templomot belülről. Kérjük anyagi támogatásotokat. Akinek módjában áll, a templomban kihelyezett vasperselybe helyezheti el adományát. Férfiakat, legényeket kérjük, hogy vasárnap délután 2 órától segítsenek kipakolni a templomot a festéshez, lányokat, asszonyokat pedig délután 4 órától várjuk a nagyteremben a kápolna kialakításához.

  Jövő vasárnap szőlősi kápolnában zenés szentségimádás lesz.